پنجشنبه 08 تیر ماه 1396
شاعر صبح (مروری بر زندگی، آراء و آثار خاقانی شروانی)

عنوانشاعر صبح (مروری بر زندگی، آراء و آثار خاقانی شروانی)

نویسندهمنوچهر دانش‌پژوه

ناشرهمشهری

تاریخ چاپ1389

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک4_022_240_964_978

خلاصه
در این کتاب کوشیده شده تا ضمن معرفی خاقانی، نمونه‌هایی از اشعار او که نسبت به بسیاری از قصیده‌سرایان تنوع دارد، آورده شود و توضیح و تحلیلی لازم نیز تا آنجا که گنجایش این کتاب اجازه می دهد، در متن و حواشی ذکر شود.
برچسب ها
حکیم عرفان‌آموز (مروری بر زندگی و آثار سنائی غزنوی)

عنوانحکیم عرفان‌آموز (مروری بر زندگی و آثار سنائی غزنوی)

نویسندهمنوچهر دانش پژوه

ناشرهمشهری

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک6_198_241_964_978

خلاصه
در این کتاب به بررسی زندگینامه و آثار سنائی پرداخته می‌شود.
برچسب ها
دگرگونی‌های شعر معاصر عربی و فارسی در دورۀ نهضت و دورۀ مشروطه

عنواندگرگونی‌های شعر معاصر عربی و فارسی در دورۀ نهضت و دورۀ مشروطه

نویسندهزهرا خسروی

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک2_1558_00_964_978

تعداد صفحات168

خلاصه
این اثر با رویکرد تطبیقی در ادبیت معاصر عربی و فارسی نگاشته شده است و به بررسی عوامل همسان نوزایی ادبی شعر دورۀ نهضت در جهان عرب و شعر دورۀ مشروطه در کشورمان می‌پردازد.
برچسب ها
پرنیان هفت‌رنگ: تحلیلی از زندگی و شعر فرخی سیستانی با گزیدۀ اشعار

عنوانپرنیان هفت‌رنگ: تحلیلی از زندگی و شعر فرخی سیستانی با گزیدۀ اشعار

نویسندهنصرالله امامی

ناشرجامی

تاریخ چاپ1392 (چاپ دهم)

مکان چاپتهران

تیراژ700

شابک7_63_5620_964_978

تعداد صفحات246

خلاصه
در این کتاب بیشتر توجه بر نقد و تحلیل شعر فرخی بوده است.
برچسب ها
دلی به روشنی مهر: گزیدۀ شعر محمود شاهرخی

عنواندلی به روشنی مهر: گزیدۀ شعر محمود شاهرخی

نویسندهساعد باقری، سهیل محمودی

ناشرامیرکبیر شرکت سهامی کتاب‌های جیبی

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ3000

شابک3_329_303_964_978

تعداد صفحات155

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ گزیده‌ای از زندگی و اشعار محمود شاهرخی است.
برچسب ها
آرزوی گمشده: گزیدۀ شعر عماد خراسانی

آرزوی گمشده: گزیدۀ شعر عماد خراسانی

ساعد باقری، سهیل محمودی

عنوانآرزوی گمشده: گزیدۀ شعر عماد خراسانی

نویسندهساعد باقری، سهیل محمودی

ناشرامیرکبیر شرکت سهامی کتاب‌های جیبی

تاریخ چاپ1389

مکان چاپتهران

تیراژ3000

شابک2_230_303_964_978

تعداد صفحات117

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ گزیده‌ای از زندگی و شعر عماد خراسانی است.
برچسب ها
من مسلمانم: سهراب سپهری و منتخبی از اشعارش

عنوانمن مسلمانم: سهراب سپهری و منتخبی از اشعارش

نویسندهمحمود شالویی

مترجمنسترن نصرت‌زادگان

ناشرانجمن آثار و مفاخر فرهنگی

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک 8_224_528_964_978

تعداد صفحات191

خلاصه
مؤلف در این کتاب از زاویه‌ای خاص به اندیشه و شعر سهراب نگریسته که از این زاویه دیدن سهراب نیز لطف خاص خود را دارد؛ چراکه با مداقه در شعر سهراب بصیرت فراسوی شعر او نیز رخ می‌دهد. در این کتاب قطعات کوتاهی از شعر سهراب فراهم آمده که خوانندگان میل بیشتری به آن دارند. گرچه قطعات انتخاب شده از داخل شعرهای بلند انتخاب شده‌اند، اما در جای خود می‌توانند معنی مستقل داشته و موقوف المعانی نباشند.
برچسب ها
باید عاشق شد و خواند (زندگی و شعر م.آزاد)

عنوانباید عاشق شد و خواند (زندگی و شعر م.آزاد)

نویسندهمحمد مفتاحی

ناشرثالث

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک4_932_380_964_978

تعداد صفحات518

خلاصه
با توجه به اینکه دربارۀ زندگی و آثار م.آزاد هیچ‌گاه اطلاعات کاملی منتشر نشده، نگارنده در این کتاب بر این بوده تا با بررسی و کنار هم قراردادن منابع موجود، اطلاعات دقیقی دربارۀ زندگی و شاعرانۀ وی ارائه دهد تا جایی که سکوت چندسالۀ وی به پراکنده‌گویی و نقصان نینجامد.
برچسب ها
شید نشید: مجموعه اشعار اسماعیل حمیدیه (اشعار نویافته و سایه روشن)

عنوانشید نشید: مجموعه اشعار اسماعیل حمیدیه (اشعار نویافته و سایه روشن)

نویسندهاسماعیل حمیدیه

مصححمسعود غلامیه، یوسف بیگ باباپور با مقدمه و مقاله‌هایی از غلامرضا واحدی، محمدرضا تقدسی، ودود دوستی

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک1_066_313_600_978

تعداد صفحات238

خلاصه
آنچه در این مجموعه منتشر شده، برگرفته از اشعار نشید مندرج در کتاب سایه روشن است که در سال 1353 منتشر شده است و همچنین اشعار تازه‌یافته او نیز در این کتاب برای نخستین بار منتشر شده است.
برچسب ها
شعر چیست؟

شعر چیست؟

گروه نویسندگان به کوشش عزیزالله زیادی

عنوانشعر چیست؟

نویسندهگروه نویسندگان به کوشش عزیزالله زیادی

ناشرسازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تاریخ چاپ1380

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک3_192_422_964

تعداد صفحات618

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ 91 مقاله یا نوشته از صاحب‌نظران، شاعران و نویسندگان معاصر در باب شعر و چند و چون آن است.
برچسب ها
اقبال لاهوری شاعر پارسی‌گوی پاکستان و بحث در احوال و افکار او

اقبال لاهوری شاعر پارسی‌گوی پاکستان و بحث در احوال و افکار او

مجتبی مینوی به اهتمام عبدالکریم جربزه‌دار

عنواناقبال لاهوری شاعر پارسی‌گوی پاکستان و بحث در احوال و افکار او

نویسندهمجتبی مینوی به اهتمام عبدالکریم جربزه‌دار

ناشراساطیر

تاریخ چاپ1389

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک8ـ466ـ331ـ964ـ978

تعداد صفحات152

خلاصه
این کتاب منبع ارزشمندی دربارۀ اندیشه‌های دینی، فلسفی و حتی سیاسی اقبال لاهوری است که می‌تواند تصویری دقیق از عقاید وی به پژوهشگران ارایه دهد.
برچسب ها
دیوان اشعار فارسی مولانا حکیم ملامحمد فضولی بیاتلی
PDF

عنواندیوان اشعار فارسی مولانا حکیم ملامحمد فضولی بیاتلی

نویسندهحکیم ملامحمد فضولی

مصحححسین محمدزاده صدیق

ناشریاران

تاریخ چاپ1392 (چاپ دوم)

مکان چاپتبریز

تیراژ1000

شابک2ـ65ـ8862ـ964ـ978

تعداد صفحات472

خلاصه
این کتاب در دو بخش دربردارندۀ زندگی و آثار ملامحمد فضولی و دیوان اشعار فارسی وی است.
برچسب ها
خاقانی: ساغر بلورین شکسته دل
PDF

عنوانخاقانی: ساغر بلورین شکسته دل

نویسندهعباس ماهیار

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ067ـ222ـ600ـ978

تعداد صفحات148

خلاصه
این کتاب به نقد و تفسیر شعر شاعر قرن ششم قمری «بدیل بن علی خاقانی» اختصاص دارد.
برچسب ها
شعر فارسی در مرز هند
PDF

عنوانشعر فارسی در مرز هند

نویسندهسونیل شارما

مترجملیلا آقایانی چاوشی

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک3ـ1689ـ00ـ964ـ978

تعداد صفحات262

خلاصه
این کتاب پژوهشی است در زمینۀ شعر شاعر فارسی‌زبان، مسعودسعد سلمان.
برچسب ها
شرح شورانگیز عشق شهریار: گزیدۀ غزل‌ها
PDF

عنوانشرح شورانگیز عشق شهریار: گزیدۀ غزل‌ها

نویسندهنفیسه محمدزاده

ناشرترانه

تاریخ چاپ1393

مکان چاپمشهد

تیراژ1000

شابک 3ـ05ـ7061ـ600ـ978

تعداد صفحات196

خلاصه
در این کتاب افزون بر گزیده‌ای از غزلیات شهریار، مباحثی دربارۀ ویژگی‌های شعر شهریار، سال‌شمار زندگی، خاطره‌هایی از وی و اشاره‌هایی که از سوی دیگران نسبت به وی شده آمده است.
برچسب ها
تحلیل بلاغی نمونه‌هایی از شعر کلاسیک فارسی از آغاز تا صائب
PDF

عنوانتحلیل بلاغی نمونه‌هایی از شعر کلاسیک فارسی از آغاز تا صائب

نویسندههمایون جمشیدیان، لیلا نوروزپور

ناشردانشگاه گلستان

تاریخ چاپ1391

مکان چاپگرگان

تیراژ1000

شابک5ـ1ـ92971ـ600ـ978

تعداد صفحات383

خلاصه
در این کتاب شعرهای شاعران کلاسیک فارسی به ترتیب از رودکی تا صائب به لحاظ بدیع، بیان و معانی بررسی و تحلیل می‌شود.
برچسب ها
طعم سکوت: مدیریت زبان و جایگاه خاموشی در آثار سخنوران فارسی

عنوانطعم سکوت: مدیریت زبان و جایگاه خاموشی در آثار سخنوران فارسی

نویسندهقاسم صافی

ناشردانشگاه تهران

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک2ـ6224ـ03ـ964ـ978

تعداد صفحات351

خلاصه
موضوع این کتاب بررسی جایگاه سکوت در آثار شاعران و نویسندگان ایرانی است.
برچسب ها
به رسم حقیقت و زیبایی: زندگی و شعر اسماعیل خوئی
PDF

عنوانبه رسم حقیقت و زیبایی: زندگی و شعر اسماعیل خوئی

نویسندهمحمود معتقدی

ناشرثالث

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک4ـ833ـ380ـ964ـ978

تعداد صفحات328

خلاصه
این کتاب چشم‌انداز نیم‌قرن زندگی و شعر اسماعیل خوئی است که همانند زندگانی بسیاری از نویسندگان و هنرمندان این روزگار، در گذر زمان با فصل‌های دور و نزدیکی از بودن‌ها و نبودن‌های فراوان گره خورده است.
برچسب ها
پنج اقلیم حضور (فردوسی، خیام، مولوی، سعدی، حافظ) بحثی دربارۀ شاعرانگی ایرانیان
PDF

عنوانپنج اقلیم حضور (فردوسی، خیام، مولوی، سعدی، حافظ) بحثی دربارۀ شاعرانگی ایرانیان

نویسنده داریوش شایگان

ناشرفرهنگ معاصر

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک7ـ078ـ105ـ600ـ978

تعداد صفحات147

خلاصه
غرض از این تألیف این کتاب سنجش و تحلیل ارتباط ایرانیان با شاعر ارجمندشان است، به ویژه آنان که طی قرون و اعصار به پایگاهی اساطیری اعتلا یافته‌اند.
برچسب ها
نگاهی به شعر سنتی معاصر: ملک‌الشعرای بهار، رعدی آذرخشی، سیمین بهبهانی
PDF

عنواننگاهی به شعر سنتی معاصر: ملک‌الشعرای بهار، رعدی آذرخشی، سیمین بهبهانی

نویسندهفضل الله رضا

ناشراطلاعات

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1050

شابک8ـ929ـ423ـ964ـ978

تعداد صفحات344

خلاصه
این کتاب به معرفی بیش از بیست تن از شاعران معاصر و خلاصه‌ای از زندگینامه و اثری از آنها پرداخته و از میان سخن‌سرایان توانای شعر سنتی فارسی در روزگار معاصر نگاهی مفصل به زندگینامه ملک‌الشعرای بهار و رعدی آذرخشی اشعار دو شاعر در قالب غزل، قصیده و مثنوی، همچنین اشعار سیمین بهبهانی و توصیف اشعار آنها پرداخته است.
برچسب ها
خنیاگر میهن: زندگی، نقد، تحلیل و گزیدۀ اشعار عارف قزوینی
PDF

خنیاگر میهن: زندگی، نقد، تحلیل و گزیدۀ اشعار عارف قزوینی

جمعی از نویسندگان به اهتمام هما میوانی

عنوانخنیاگر میهن: زندگی، نقد، تحلیل و گزیدۀ اشعار عارف قزوینی

نویسندهجمعی از نویسندگان به اهتمام هما میوانی

ناشرسخن

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک2ـ678ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات696

خلاصه
این کتاب، کتابی در زندگی، نقد، تحلیل و گزیدۀ اشعار عارف قزوینی شاعر عصر مشروطه است.
برچسب ها
 نجوم قدیم و بازتاب آن در ادب پارسی
PDF

عنوان نجوم قدیم و بازتاب آن در ادب پارسی

نویسندهعباس ماهیار

ناشراطلاعات

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک 4ـ943ـ423ـ964ـ978

تعداد صفحات752

خلاصه
هدف مؤلف کتاب معرفی اصطلاحات نجومی و تقویمی از عرش تا فرش در حد بضاعت مزجاة و یادکرد نمونه‌های ‏مختلف از ادب پارسی به ‌ویژه دیوان شاعران است.
برچسب ها
نظیره‌های غنایی منظوم: شامل هشت‌بهشت، جمشید و خورشید، همای و همایون، یوسف و زلیخا و فرهاد و شیرین
PDF

عنواننظیره‌های غنایی منظوم: شامل هشت‌بهشت، جمشید و خورشید، همای و همایون، یوسف و زلیخا و فرهاد و شیرین

نویسندهسیدمرتضی میرهاشمی

ناشرچشمه

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1200

شابک 7ـ097ـ229ـ600ـ978

تعداد صفحات322

خلاصه
این کتاب گزینش پنج نظیره داستانی برتر از شاعران نامی در عرصه داستان‌سرایی است.
برچسب ها
معیارهای اخلاقی در دیدگاه سعدی
PDF

عنوانمعیارهای اخلاقی در دیدگاه سعدی

نویسندهنائومی شیمیزو

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک0ـ255ـ121ـ600ـ978

تعداد صفحات295+14

خلاصه
موضوع این کتاب بررسی دیدگاه‌ها و آرای «سعدی» درباره اخلاق است. هدف از تدوین این کتاب شناخت احساسات و افکار واقعی مردم کشورهای اسلامی در زندگی روزمره، کسب آگاهی از مشکلات و نحوه برخورد این مردم با مشکلات از طریق بررسی افکار «سعدی» است.
برچسب ها
کندوکاوی در پاره‌ای از واژه‌های شاهنامه
PDF

عنوانکندوکاوی در پاره‌ای از واژه‌های شاهنامه

نویسندهجلیل وفا کرمانشاهی

ناشرمهرویستا

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک1ـ1ـ92371ـ600ـ978

تعداد صفحات223

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ اشاره‌هایی است به کجروی‌هایی در تفسیر شاهنامه از ویراستارانی که زحمت تفحص را به خود راه نداده و از بازکردن پیچیدگی‌های واژه سر باز زده‌اند.
برچسب ها
گذری بر اندیشه‌های دینی و هنری فردوسی
PDF

عنوانگذری بر اندیشه‌های دینی و هنری فردوسی

نویسندهموسی صباغیان

ناشرشکوفه یاس

تاریخ چاپ1392

مکان چاپقم

تیراژ1000

شابک8ـ48ـ60ـ88ـ978

تعداد صفحات218

خلاصه
این کتاب تحلیلی تاریخی از اوضاع فرهنگی و اجتماعی زمان حیات ابوالقاسم فردوسی و ابعاد ادبی، دینی و هنری اشعار اوست.
برچسب ها
به‌گزینۀ شعر عرفی شیرازی: شاعر سبک هندی در آغاز دورۀ صفوی
PDF

عنوانبه‌گزینۀ شعر عرفی شیرازی: شاعر سبک هندی در آغاز دورۀ صفوی

نویسندهبه کوشش سیدعلی موسوی گرمارودی

ناشرهرمس

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک8ـ823ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات150

خلاصه
این کتاب دربرگیرندۀ زندگی‌نامۀ عرفی شیرازی از شاعران سبک هندی در آغاز دورۀ صفوی و گزیده‌ای از اشعار اوست.
برچسب ها
دیوان علامه حاج ملا اسمعیل فدائی کزازی
PDF

عنواندیوان علامه حاج ملا اسمعیل فدائی کزازی

نویسندهاسمعیل فدائی کزازی

مصححغلامرضا فدائی

ناشرپیام سحر با همکاری مؤسسه فرهنگی هنری حاج ملا اسماعیل فدائی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ3000

شابک9ـ1ـ94001ـ600ـ978

تعداد صفحات936

خلاصه
مرحوم حاج ملا اسمعیل فدائی کزازی آستانه‌ای از بزرگان و دانشمندان قرن سیزدهم هجری است که با وجود داشتن آثار فراوان، به زبان‌های فارسی و عربی در حوزه‌های کلام، اصول فقه، رجال و تاریخ، دارای مجموعه‌ای وسیع و غنی از اشعار نغز و بدیع به زبان فارسی و نیز عربی است. این کتاب دربرگیرندۀ دیوان این عالم بزرگ است.
برچسب ها
ادب‌نامه
PDF

ادب‌نامه

نزاری قهستانی به کوشش محمود رفیعی

عنوانادب‌نامه

نویسندهنزاری قهستانی به کوشش محمود رفیعی

ناشرهیرمند

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1ـ293ـ408ـ964ـ978

تعداد صفحات124

خلاصه
منظومۀ ادب‌نامه در بیان چگونگی رفتار وزیران و منشیان و دیگر درباریان در برابر شاه است.
برچسب ها
هفت منظر
PDF

هفت منظر

هاتفی خرجردی

عنوانهفت منظر

نویسندههاتفی خرجردی

مصحححسن ذوالفقاری، سیاوش مرندی

ناشررشدآوران

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ700

شابک9ـ7ـ92993ـ600ـ978

تعداد صفحات232

خلاصه
این کتاب یک مثنوی از هاتفی خرجردی است که به تقلید از «هفت پیکر» نظامی سروده شده است. این اثر دومین تقلید او از «خمسه» نظامی محسوب می‌شود و حدود 2 هزار و 466 بیت را شامل می‌شود.
برچسب ها
به گزینۀ شعر عبدالرحمن مشفقی بخارایی شاعر و طنزپرداز قرن دهم
PDF

عنوانبه گزینۀ شعر عبدالرحمن مشفقی بخارایی شاعر و طنزپرداز قرن دهم

نویسندهبه کوشش سیدعلی موسوی گرمارودی

ناشرهرمس

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1ـ822ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات192

خلاصه
عبدالرحمن مشفقی مرویِ بخارایی، شاعر و ظنز‌پرداز صاحب‌نام ورارود، در سال 946 هـ.ق در بخارا به دنیا و در سال 996، پس از پنجاه سال عمر در همان شهر درگذشت.
برچسب ها
سیری در گلزار مثنوی
PDF

سیری در گلزار مثنوی

مهدیه الهی قمشه‌ای

عنوانسیری در گلزار مثنوی

نویسندهمهدیه الهی قمشه‌ای

ناشربه نشر

تاریخ چاپ1394

مکان چاپمشهد

تیراژ1000

شابک7ـ2190ـ02ـ964ـ978

تعداد صفحات180

خلاصه
این کتاب به شرح 32 حکایت از دفتر نخست مثنوی اختصاص دارد. روش شرح مثنوی در این کتاب، بیان برخی بیت‌ها و شرح و توضیح نکات دینی، عرفانی و ادبی مربوط به حکایت است.
برچسب ها
عشق‌نامه
PDF

عشق‌نامه

عزالدین عطایی

عنوانعشق‌نامه

نویسندهعزالدین عطایی

مصححسارا ساور سفلی

ناشرکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک5ـ148ـ220ـ600ـ978

تعداد صفحات200

خلاصه
«عشق‌نامه» منظومه‌ای است که در طی قرون به یکی از شاعران بزرگ ایران‌زمین منسوب بوده است و همواره در لابلای آثار «فخرالدین عراقی» به عنوان یکی از آثار قطعی او تلقی شده و در تمام چاپ‌های کلیات وی جزو مجموعه آثارش ثبت گردیده است. با پیداشدن نسخه «سفینه تبریز» که «عشق‌نامه» را نیز درون خود جای داده است، مسلّم شد این متن از شاعر گمنامی به نام «عزالدین عطایی تبریزی» است.
برچسب ها
ساقی‌نامه
PDF

ساقی‌نامه

میرزا ابوطالب فندرسکی

عنوانساقی‌نامه

نویسندهمیرزا ابوطالب فندرسکی

مصححسیدعلی اصغر میرباقری فرد، احسان رئیسی

ناشرمؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1ـ83ـ 8036ـ964ـ978

تعداد صفحات172

خلاصه
ساقی‌نامۀ میرزا ابوطالب در 1124 بیت به بحر متقارب سروده شده که در ضمن آن شش غزل نیز آمده است.
برچسب ها
دیوان منوچهری دامغانی
PDF

دیوان منوچهری دامغانی

منوچهری دامغانی

عنواندیوان منوچهری دامغانی

نویسندهمنوچهری دامغانی

مصححتصحیح حبیب یغمایی به کوشش و مقدمۀ سیدعلی آل داود

ناشربنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک0ـ33ـ5942ـ600ـ978

تعداد صفحات324+12

خلاصه
تصحیح دیوان نسخه خطی منوچهری در زمره کارهایی است که استاد حبیب یغمایی در جوانی به آن پرداخته است،‌نسخه صحافی شده این اثر که تماماً‌به خط یغمائی است هم اکنون در کتابخانه‌ای که او در سال 49 شمسی در خور بیابانک تأسیس کرده موجود است و متن فعلی استنساخ دقیق همان نسخه است.
برچسب ها
دیوان مُنجیک ترمذی
PDF

عنواندیوان مُنجیک ترمذی

نویسندهمنجیک ترمذی

مصححبه کوشش احسان شورابی مقدّم

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک5ـ040ـ203ـ600ـ978

تعداد صفحات98+45

خلاصه
تعداد ابیات گردآوری شده در این کتاب مجموعاً بیش از 400 بیت است که در سه بخش شامل ابیات پیوسته، ابیات پراکندۀ مرتبط و ابیات پراکنده تفکیک شده‌اند.
برچسب ها
به‌گزین علی‌نامه (کهن‌ترین منظومۀ شیعی فارسی) از سراینده‌ای با تخلص «ربیع»
PDF

عنوانبه‌گزین علی‌نامه (کهن‌ترین منظومۀ شیعی فارسی) از سراینده‌ای با تخلص «ربیع»

نویسندهبه کوشش سید‌علی موسوی گرمارودی

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک7ـ033ـ203ـ600ـ978

تعداد صفحات249+49

خلاصه
شمارگان اشعار کتاب علی‌نامه 11220 بیت است که در این کتاب دکتر سیدعلی موسوی گرمارودی 4234 بیت از آن را برگزیده و با مقدمه‌ای مفصل و جامع و توضیحات و معنی لغات در دسترس خواننده قرار داده است.
برچسب ها
دیوان مینای شیرازی
PDF

دیوان مینای شیرازی

سلطانعلی‌خان مینای شیرازی

عنواندیوان مینای شیرازی

نویسندهسلطانعلی‌خان مینای شیرازی

مصحححسین مسجدی، فاطمه زمانی قورتانی

ناشرمنشور سمیر با همکاری انجمن تاریخ پژوهان مراغه

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ200

شابک4ـ23ـ7509ـ600ـ978

تعداد صفحات228

خلاصه
سلطانعلی خان مینای زند شیرازی متخلص به «مینا» از شاعران قرن سیزدهم هجری است. پدرش رضاعلی خان از احفاد امرای زندیه بوده که پس از انقراض دولت زندیه در شیراز مانده و مشغول خدمت شده‌اند.
برچسب ها
مرمر شعر: صور خیال در اشعار نادر نادرپور
PDF

عنوانمرمر شعر: صور خیال در اشعار نادر نادرپور

نویسندهزینب کرمانی نژاد

ناشرتیرگان

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابکـ031ـ324ـ600ـ978

تعداد صفحات152

خلاصه
در این کتاب ابتدا نمایی کلی از ندگی نادر نادرپور و آثار و افکارش بیان می‌شود و سپس به بررسی صور خیال در اشعار این شاعر پرداخته شده است.
برچسب ها
ابن یمین فریومدی در گذرگاه شعر پارسی
PDF

ابن یمین فریومدی در گذرگاه شعر پارسی

به کوشش و انتخاب جعفر سید

عنوانابن یمین فریومدی در گذرگاه شعر پارسی

نویسندهبه کوشش و انتخاب جعفر سید

ناشرآشنایی

تاریخ چاپ1391 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ3000

شابک9ـ60ـ7063ـ964ـ978

تعداد صفحات400

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ منتخبی از اشعار (قصاید، غزلیات، قطعه، مسمط، مستزاد، مثنوی و رباعیات) ابن یمین فریومدی از شاعران نامدار اوایل قرن هشتم هجری است.
برچسب ها
دستم در دستم نه/ مجموعه اشعار منوچهر نیستانی
PDF

دستم در دستم نه/ مجموعه اشعار منوچهر نیستانی

به اهتمام صالح سجادی، اصلاحات و اضافات تیرنگ نیستانی

عنواندستم در دستم نه/ مجموعه اشعار منوچهر نیستانی

نویسندهبه اهتمام صالح سجادی، اصلاحات و اضافات تیرنگ نیستانی

ناشرنگاه

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک3ـ964ـ351ـ964ـ978

تعداد صفحات575

خلاصه
منوچهر نیستانی یکی از تأثیرگذارترین و با این حال گمنام‌ترین شاعران یک نسل قبل است، در حالی که تأثیر بسیار زیادی روی شاعران معاصر داشته و تأثیر او بر شعرهای نو و غزل حسین منزوی و محمدعلی بهمنی غیرقابل انکار است.
برچسب ها
آذرخشی از جنبش‌های ناگهان: آنتولوژی شعر دهۀ چهل و پنجاه (موج‌نو، شعر دیگر، شعر حجم، شعر موج ناب)
PDF

عنوانآذرخشی از جنبش‌های ناگهان: آنتولوژی شعر دهۀ چهل و پنجاه (موج‌نو، شعر دیگر، شعر حجم، شعر موج ناب)

نویسندهسیدحمید شریف‌نیا، ابراهیم رئیسی

ناشربوتیمار

تاریخ چاپ1393

مکان چاپمشهد

تیراژ1000

شابک0ـ58ـ7556ـ600ـ978

تعداد صفحات752

خلاصه
این کتاب گزیده شعر ۵۵ شاعر معاصر را که در جریانات شعری موج نو، شعر دیگر، شعر حجم و شعر موج ناب از سال‌های دهه ۴۰ و ۵۰ شعر سروده‌اند، شامل می‌شود.
برچسب ها
آفاق و اسرار عزیز شب: گفت‌و‌گوهایی دربارۀ زندگی و آثار مهدی اخوان ثالث
PDF

عنوانآفاق و اسرار عزیز شب: گفت‌و‌گوهایی دربارۀ زندگی و آثار مهدی اخوان ثالث

نویسندهمهدی مظفری ساوجی

ناشرنگاه

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک6ـ947ـ351ـ964ـ978

تعداد صفحات1012

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ سی گفت‌وگو درباره زندگی و آثار مهدی اخوان ثالث است که نویسنده از سال ۸۵ به جمع‌آوری این گفت‌و‌گوها با چهره‌های مختلف پرداخته است.
برچسب ها
نامه نامی: خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، وامق و عذرا، درج گهر
PDF

عنواننامه نامی: خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، وامق و عذرا، درج گهر

نویسندهمحمدصادق موسوی نامی اصفهانی

مصححراویه کرد افشاری، وجیهه کرم‌پسندی، نسرین رستمی تهرانی

ناشرسخنوران

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک6ـ40ـ6150ـ600ـ978

تعداد صفحات733

خلاصه
نامه نامی یکی از ده‌ها نظیره بر آثار نظامی و از جمله آثار ادبی در سنت منظومه‌سرایی عاشقانه است. از پنج مثنوی نامی جز یوسف و زلیخا که یافته نشده، در این کتاب مصححان چهار منظومۀ خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، وامق و عذرا و درج گهر را در 10871 بیت تصحیح، مقابله و شرح نموده‌اند.
برچسب ها
دیوان امیری هروی
PDF

دیوان امیری هروی

جلال الدین یوسف امیری هروی

عنواندیوان امیری هروی

نویسندهجلال الدین یوسف امیری هروی

مصححامید سروری، عباس بگ‌جانی

ناشرمنشور سمیر

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1ـ24ـ7509ـ600ـ978

تعداد صفحات326

خلاصه
امیری هروی از جمله سرایندگان گمنام اما توانای سدۀ هشتم و نهم هجری است که دیوان اشعار او تاکنون به چاپ نرسیده است.
برچسب ها
دیوان شاه نعمت‌الله ولی (دو جلد)
PDF

عنواندیوان شاه نعمت‌الله ولی (دو جلد)

نویسندهشاه نعمت‌الله ولی

مصححعزیزالله علیزاده

ناشرفردوس

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک4ـ532ـ320ـ964ـ978

تعداد صفحات1216

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ دیوان شاه نعمت‌الله ولی از شاعران سدۀ هفت و هشت قمری در دوجلد است.
برچسب ها
دیوان مولانا محمد بن حسام خوسفی
PDF

عنواندیوان مولانا محمد بن حسام خوسفی

نویسندهمحمد بن حسام خوسفی

مصححبه اهتمام مرادعلی واعظی

ناشرفکربکر

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ3000

شابک5ـ13ـ2860ـ964ـ978

تعداد صفحات510

خلاصه
ابن حسام خوسفی یکی از متقدمین و بزرگ‌ترین پردازشگران شعر مذهبی و حماسه‌های دینی است. دیوان او که اغلب در مدح و منقبت معصومین (ع) است، دربردارندۀ قصیده، غزل، ترکیب‌بند، ترجیع‌بند و قطعه است.
برچسب ها
دیوان نظامی گنجوی
PDF

عنواندیوان نظامی گنجوی

نویسندهنظامی گنجوی

مصححبرات زنجانی

ناشردانشگاه تهران

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک2ـ6310ـ03ـ964ـ978

تعداد صفحات169

خلاصه
دیوانی که در این کتاب تصحیح شده، از نظامی گنجوی و به غیر از خمسۀ نظامی است.
برچسب ها
دیوان فارسی سیدابوالقاسم نباتی
PDF

عنواندیوان فارسی سیدابوالقاسم نباتی

نویسندهسیدابوالقاسم نباتی

مصححعلی ملازاده (مهربان)

ناشرنباتی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتبریز

تیراژ1000

شابک0ـ84ـ5892ـ600ـ978

تعداد صفحات360

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ اشعار فارسی سیدابوالقاسم نباتی از شعرای بزرگ آذربایجان است.
برچسب ها
سلامان و ابسال
PDF

سلامان و ابسال

خواجه زین العابدین علی مشهور به عبدی بیگ و نویدی شیرازی

عنوانسلامان و ابسال

نویسندهخواجه زین العابدین علی مشهور به عبدی بیگ و نویدی شیرازی

مصححفاطمه مدرسی، وحید رضایی حمزه‌کندی

ناشریوتا

تاریخ چاپ1391

مکان چاپارومیه

تیراژ2000

شابک3ـ47ـ6039ـ600ـ978

تعداد صفحات174

خلاصه
عبدی بیگ شیرازی متخلص به نویدی به تقلید جامی مثنوی سلامان و ابسال تصنیف کرده و در آثار دیگر خود از جمله تکمله الاخبار و فردوس العارفین خود از آن نام برده و ابیاتی از آن نقل کرده است
برچسب ها
دیوان صاحب اصفهانی (مسیح البیان)
PDF

دیوان صاحب اصفهانی (مسیح البیان)

محمدکاظم صاحب اصفهانی

عنواندیوان صاحب اصفهانی (مسیح البیان)

نویسندهمحمدکاظم صاحب اصفهانی

مصححمجید حیدری با مقدمۀ حسن عاطفی

ناشرسوره تماشا

تاریخ چاپ1393

مکان چاپکاشان

تیراژ200

شابک0ـ19ـ6592ـ600ـ978

تعداد صفحات432

خلاصه
این دیوان، دیوان غزلیات و رباعیات «حکیم محمدکاظم اصفهانی» متخلص به «صاحب» و مخاطب به «مسیح البیان» است.
برچسب ها
تفکرات خیامی در شعر فارسی (از آغاز تا امروز)
PDF

عنوانتفکرات خیامی در شعر فارسی (از آغاز تا امروز)

نویسندهمحمد گودینی

ناشرتیرگان

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک8ـ87ـ5330ـ600ـ978

تعداد صفحات382

خلاصه
نگارنده در این کتاب کوشیده است اصول اندیشه‌های خیام از قبیل بدبینی، جبرگرائی و شادخواری و ... را در رباعیاتش بررسی نموده و میزان تأثیرپذیرفتن او از گذشتگان و همچنین میزان اثرگذاری این اندیشه‌ها را بر برخی شاعران پس از او تا دورۀ معاصر معین نماید.
برچسب ها
سنگ بر دوش: تحلیلی بر آشنایی‌زدایی در شعر احمد شاملو
PDF

عنوانسنگ بر دوش: تحلیلی بر آشنایی‌زدایی در شعر احمد شاملو

نویسندهسعید پرهیزکاری

ناشرکوله پشتی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

شابک2ـ74ـ6687ـ600ـ978

تعداد صفحات208

خلاصه
هدف از این کتاب بررسی آشنایی‌زدایی در شعر احمد شاملو است و عمدتاً بر اساس ذکر انواع تکنیک‌های مورد استفاده توسط شاعر قرار گرفته است.
برچسب ها
شادی‌گرایی در آثار سعدی
PDF

عنوانشادی‌گرایی در آثار سعدی

نویسندهمنوچهر علی‌پور

ناشرتیرگان

تاریخ چاپ1393 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک3ـ37ـ5330ـ600ـ978

تعداد صفحات178

خلاصه
در این کتاب نویسنده در آغاز مفهوم شادی و پیشینۀ شادی‌گرایی در ایران باستان را بررسی کرده و در ادامه به نمونه‌هایی از شادی‌گرایی در آثار شاعران پیش از سعدی و سپس به بنیاد و جلوه‌های شادی در آثار سعدی، طنز و مطایبه، موسیقی کلام و ... پرداخته است.
برچسب ها
در خلوت غزل: گزیدۀ هزار سال غزل پارسی
PDF

عنواندر خلوت غزل: گزیدۀ هزار سال غزل پارسی

نویسندهرضا شیرزادی

ناشرنگاه

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1ـ043ـ376ـ600ـ978

تعداد صفحات711

خلاصه
این کتاب را می‌توان دانشنامه عمده‌ترین غزل‌سرایان ایران در هزار سال اخیر دانست که ضمن ارائۀ شرح حال مختصر آنها، گزیده‌ای از بهترین غزل‌های آنان را ارائه می‌کند.
برچسب ها
دیوان امامی هروی
PDF

دیوان امامی هروی

عبدالله بن محمد امامی هروی

عنواندیوان امامی هروی

نویسندهعبدالله بن محمد امامی هروی

مصححعصمت خوئینی

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک3ـ099ـ203ـ600ـ978

تعداد صفحات39+260

خلاصه
امامی هروی از شاعران سرشناس قرن هفتم هجری است که در این کتاب دربارۀ زندگی و سبک شعری او بحث و بررسی شده و همچنین دیوان او شامل قصاید، قطعات، غزلیات، ترجیعات و رباعیات آورده شده است.
برچسب ها
رباعیات مؤمن یزدی به همراه چند غزل و قطعه
PDF

عنوانرباعیات مؤمن یزدی به همراه چند غزل و قطعه

نویسندهمؤمن حسین بن باقی یزدی

مصحححسین مسرت

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک9ـ097ـ203ـ600ـ978

تعداد صفحات299+80

خلاصه
در این کتاب 877 رباعی به همراه چند غزل و قطعه از مؤمن یزدی از شاعران قرن نهم و دهم قمری گردآوری شده است.
برچسب ها
مثنوی ازهر و مزهر
PDF

مثنوی ازهر و مزهر

حکیم نزاری قهستانی

عنوانمثنوی ازهر و مزهر

نویسندهحکیم نزاری قهستانی

مصححمحمود رفیعی

ناشرهیرمند

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک9ـ370ـ408ـ964ـ978

تعداد صفحات548

خلاصه
مثنوی ازهر و مزهر بزرگ‌ترین اثر حماسی نزاری در سال 700 هجری قمری سروده شده و دربردارندۀ ده هزار و ششصد و دوازده بیت است.
برچسب ها
شورشگر بی‌آشتی: زندگی و شعر تندر کیا
PDF

عنوانشورشگر بی‌آشتی: زندگی و شعر تندر کیا

نویسندهکامیار عابدی

ناشرثالث

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ300

شابک3ـ971ـ380ـ964ـ978

تعداد صفحات248

خلاصه
نویسنده در این کتاب کوشیده تا آثار و آرای تندر کیا را از چند سطر تا چند صفحۀ خیالی، پیدا یا پنهان، سفید یا سیاه، به سطرها و صفحه‌هایی واقعی، پیدا و «خاکستری» بکشاند.
برچسب ها
جادو سخن جهان نظامی
PDF

جادو سخن جهان نظامی

بهروز ثروتیان

عنوانجادو سخن جهان نظامی

نویسندهبهروز ثروتیان

ناشرمعین

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ770

شابک5ـ134ـ165ـ964ـ978

تعداد صفحات752

خلاصه
این کتاب درباره کل آثار نظامی است و زنده‌یاد ثروتیان در آن اشعار نظامی را تشریح کرده است. کتاب دو بخش دارد که یکی درباره «مخزن الاسرار» و دیگری درباره آثار موجود در «هفت‌پیکر» است. این اثر تصحیح نسخه نیست، بلکه تفسیر و تشریح است.
برچسب ها
دربارۀ شعر (با نگاهی به فردوسی، نظامی، مولوی، حافظ، بیدل، معارف)
PDF

عنواندربارۀ شعر (با نگاهی به فردوسی، نظامی، مولوی، حافظ، بیدل، معارف)

نویسندهاکبر جباری

ناشرپرسش

تاریخ چاپ1389 (چاپ دوم)

مکان چاپآبادان

تیراژ2200

شابک0ـ42ـ8687ـ964ـ978

تعداد صفحات298

خلاصه
اين كتاب می‌كوشد در هفت فصل به فهم ساحت شعر در زبان فارسی بپردازد.
برچسب ها
تاریخ شعر زنان: از آغاز تا سده هشتم هجری قمری (جلد اول)
PDF

عنوانتاریخ شعر زنان: از آغاز تا سده هشتم هجری قمری (جلد اول)

نویسندهروح‌انگیز کراچی

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک9ـ794ـ426ـ964ـ978

تعداد صفحات454

خلاصه
در این کتاب شعر زنان و شاعران زن از آغاز تا سده هشتم هجری معرفی و شناسانده شده‌اند.
برچسب ها
مقدمه‌ای بر شعر فارسی در سدۀ بیستم میلادی
PDF

عنوانمقدمه‌ای بر شعر فارسی در سدۀ بیستم میلادی

نویسندهکامیار عابدی شال

ناشرجهان کتاب

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک5ـ43ـ6732ـ600ـ978

تعداد صفحات510

خلاصه
این کتاب کوششی است در راه شناخت و تحلیل واقع‌بینانه و منصفانه جریان‌های مختلف شعر و شاعران از آغاز انقلاب مشروطه تا نخستین سال‌های پس از پایان جنگ تحمیلی حزب بعث عراق علیه ایران.
برچسب ها
تیغ و پرنیان: رزم‌نامۀ مولای عاشقان در جنگ‌های جمل، صفین و نهروان
PDF

عنوانتیغ و پرنیان: رزم‌نامۀ مولای عاشقان در جنگ‌های جمل، صفین و نهروان

نویسندهعباس ناسخ ترک

مصححصابر امامی

ناشرکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک1ـ229ـ220ـ600ـ978

تعداد صفحات678

خلاصه
این کتاب گزیده‌ای است از حماسۀ سترگ شیعی با عنوان «دلیل الجنان».
برچسب ها
هم شاعر، هم شعر؛ تأملاتی در باب شعر و شاعران معاصر
PDF

عنوانهم شاعر، هم شعر؛ تأملاتی در باب شعر و شاعران معاصر

نویسندهسایه اقتصادی‌نیا

ناشرمرکز

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ700

شابک8ـ263ـ213ـ964ـ978

تعداد صفحات136

خلاصه
این کتاب تأملاتی در باب شعر و شاعران معاصر است. نویسنده در این کتاب با رویكردی محافظه‌كارانه و به شكلی حرفه‌ای ساختار دستوری یک شعر را مورد توجه قرار داده و معنا یا تفسیری تقلیل‌گرا از شعر به دست می‌دهد.
برچسب ها
بر بلندای بیستون: یادنامه استاد بهزاد کرمانشاهی
PDF

بر بلندای بیستون: یادنامه استاد بهزاد کرمانشاهی

به خواستاری ناصر گلستان‌فر، ابراهیم رحیمی زنگنه با مقدمۀ محمدرضا شفیعی کدکنی و میرجلال‌الدین کزازی

عنوانبر بلندای بیستون: یادنامه استاد بهزاد کرمانشاهی

نویسندهبه خواستاری ناصر گلستان‌فر، ابراهیم رحیمی زنگنه با مقدمۀ محمدرضا شفیعی کدکنی و میرجلال‌الدین کزازی

ناشرمعین

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک4ـ144ـ165ـ964ـ978

تعداد صفحات668

خلاصه
استاد یدالله بهزاد کرمانشاهی یکی از مفاخر فرهنگ ایران‌زمین در عصر ما بود. از آن مردانی که در هر قرنی چند تنی در گوشه و کنار این کشور، سر بلند می‌کنند و با تمام هستی خود در راه تعالی فرهنگ و اخلاق جامعه می‌کوشند.
برچسب ها
تاریخ و ادبیات ایران؛ رودکی، پدر شعر فارسی
PDF

عنوانتاریخ و ادبیات ایران؛ رودکی، پدر شعر فارسی

نویسندهمحمد دهقانی

ناشرنی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک8ـ425ـ185ـ964ـ978

تعداد صفحات132

خلاصه
در این کتاب مهم‌ترین قصاید و غزل‌های رودکی و برخی از قطعه‌ها، مثنوی‌ها، ابیات پراکنده و رباعیات رودکی آورده شده است.
برچسب ها
تاریخ و ادبیات ایران؛ دقیقی
PDF

عنوانتاریخ و ادبیات ایران؛ دقیقی

نویسندهمحمد دهقانی

ناشرنی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک6ـ429ـ185ـ964ـ978

تعداد صفحات144

خلاصه
در این کتاب نخست بخشی از قصاید و غزلیات و سایر اشعار دقیقی همراه با شرح و توضیح آورده شده و سپس مهم‌ترین بخش‌های گشتاسپ‌نامۀ او بنا بر روایت فردوسی در شاهنامه برگزیده شده و بازگو شده است.
برچسب ها
دری به اتاق مناقشه: مجموعۀ گفتگوها
PDF

عنواندری به اتاق مناقشه: مجموعۀ گفتگوها

نویسندهعلی باباچاهی

ناشرنگاه

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ054ـ376ـ600ـ978

تعداد صفحات456

خلاصه
این کتاب متشکل از مصاحبه‌هایی است که علی باباچاهی با رسانه‌های مختلف انجام داده که حدود پنجاه مصاحبه در اینجا گردآوری شده است.
برچسب ها
دیوان وحید قزوینی، قصاید و غزلیات (دو جلد)
PDF

عنواندیوان وحید قزوینی، قصاید و غزلیات (دو جلد)

نویسندهمیرزا محمدطاهر وحید قزوینی

مصححرقیه صدرایی

ناشرکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک8ـ233ـ220ـ600ـ978

تعداد صفحات125+1655

خلاصه
وحید قزوینی دانشور، دولتمرد و سرایندۀ نامور دورۀ صفوی است که کتاب او به نام تاریخ جهان‌آرای عباسی یکی از آثار معتبر و قابل توجه در تاریخ دورۀ صفوی است. مصصح کتاب حاضر قصاید و غزلیات او را جمع‌آوری نموده و در این کتاب در اختیار ادب‌پژوهان قرار داده است.
برچسب ها
بیانیه برای باران: شعر و زندگی سیدعلی صالحی
PDF

عنوانبیانیه برای باران: شعر و زندگی سیدعلی صالحی

نویسندهبه اهتمام پژمان موسوی

ناشرعلم

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ770

شابک4ـ726ـ224ـ964ـ978

تعداد صفحات270

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ گفتارهایی دربارۀ شعر و زندگی سیدعلی صالحی است.
برچسب ها
ساقی‌نامۀ ظهوری ترشیزی
PDF

ساقی‌نامۀ ظهوری ترشیزی

نورالدین محمد ظهوری ترشیزی

عنوانساقی‌نامۀ ظهوری ترشیزی

نویسندهنورالدین محمد ظهوری ترشیزی

مصححعلی‌اصغر باباسالار، سیده پرنیان دریاباری

ناشردانشگاه تهران

تاریخ چاپ1394 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک9ـ7591ـ03ـ964ـ978

تعداد صفحات538

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ ساقی‌نامۀ ظهوری ترشیزی و مقدمه‌ای دربارۀ زندگی و آثار اوست.
برچسب ها
شد خزان گلشن آشنایی: زندگی و شعر رهی معیری
PDF

عنوانشد خزان گلشن آشنایی: زندگی و شعر رهی معیری

نویسندهمهسا رون

ناشرنسل آفتاب

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک 3ـ38ـ5847ـ600ـ978

تعداد صفحات300

خلاصه
در این کتاب نگاهی افکنده شده به زندگی و شعر رهی معیری.
برچسب ها
دیوان حکیم عسجدی مروزی: شرح احوال و زندگی (بررسی ساختارهای لفظی و معنوی اشعار عسجدی مروزی)
PDF

عنواندیوان حکیم عسجدی مروزی: شرح احوال و زندگی (بررسی ساختارهای لفظی و معنوی اشعار عسجدی مروزی)

نویسندهعسجدی مروزی

مصححعلیرضا شعبانیان

ناشرسوره مهر

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ2500

شابک8ـ751ـ175ـ600ـ978

تعداد صفحات194

خلاصه
در این پژوهش افزون بر جمع‌آوری و تصحیح اشعار، دوران زندگی عسجدی نیز بررسی و تصویری کلی از اندیشه‌های وی ارائه شده است.
برچسب ها
دیوان داعی دزفولی
PDF

دیوان داعی دزفولی

سیدعبدالله داعی دزفولی

عنواندیوان داعی دزفولی

نویسندهسیدعبدالله داعی دزفولی

مصححمحمدحسین حکمت‌فر، حسین نصیرباغبان

ناشردارالمؤمنین

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک 8ـ29ـ5161ـ600ـ978

تعداد صفحات870

خلاصه
یکی از ادبای مجهول القدر دزفول سیدعبدالله بن سیدمحمدباقر الموسوی الدزفولی معروف به داعی دزفولی است. سیدعبدالله داعی دزفولی از سادات جلیل صفوی و از اولاد سید خواجه علی پسر شیخ صدرالدین موسی پسر شیخ صفی‌الدین اسحاق اردبیلی است.
برچسب ها
درخت سخن، بار دانش؛ مجموعه مقالات دکتر جلیل تجلیل
PDF

درخت سخن، بار دانش؛ مجموعه مقالات دکتر جلیل تجلیل

جلیل تجلیل به اهتمام حبیب راثی تهرانی، عذرا یزدی مهر

عنواندرخت سخن، بار دانش؛ مجموعه مقالات دکتر جلیل تجلیل

نویسندهجلیل تجلیل به اهتمام حبیب راثی تهرانی، عذرا یزدی مهر

ناشرعلم

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک978-964-224-719-6

تعداد صفحات472

خلاصه
در این کتاب 34 مقاله از مقالات دکتر جلیل تجلیل در حوزۀ شعر و شاعران گردآوری شده است.
برچسب ها
هفت‌پیکر
PDF

هفت‌پیکر

نظامی گنجوی

عنوانهفت‌پیکر

نویسندهنظامی گنجوی

مصححمحمد روشن

ناشرصدای معاصر

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ800

شابک3ـ57ـ6298ـ600ـ978

تعداد صفحات376

خلاصه
نظامی چهارمین منظومۀ خود، هفت‌پیکر را تقریباً به سال 593 قمری به انجام رسانیده است.
برچسب ها
لیلی و مجنون
PDF

لیلی و مجنون

نظامی گنجوی

عنوانلیلی و مجنون

نویسندهنظامی گنجوی

مصححمحمد روشن

ناشرصدای معاصر

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ800

شابک4ـ50ـ6298ـ600ـ978

تعداد صفحات349

خلاصه
منظومۀ لیلی و مجنون سومین منظومه از منظومه‌های خمسه نظامی است که وی آن را در سال 584 هـ.ق سروده است.
برچسب ها
فرامرزنامۀ بزرگ (از سراینده‌ای ناشناس در اواخر قرن پنجم هجری)
PDF

عنوانفرامرزنامۀ بزرگ (از سراینده‌ای ناشناس در اواخر قرن پنجم هجری)

نویسندهناشناس

مصححماریولین فان زوتفن، ابوالفضل خطیبی

ناشرسخن

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک2ـ777ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات480

خلاصه
فرامرزنامه يکی از منظومه‌های حماسی بعد از شاهنامه است که از چند حيث ممتاز و زمان سروده‌شدن آن به حماسه‌ بزرگ فردوسی نزديک است.
برچسب ها
نظامی گنجوی: زندگانی و روزگار
PDF

نظامی گنجوی: زندگانی و روزگار

محمدامین رسول‌زاده

عنواننظامی گنجوی: زندگانی و روزگار

نویسندهمحمدامین رسول‌زاده

مترجمغلامرضا طباطبایی مجد

ناشرنگاه

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ700

شابک2ـ062ـ376ـ600ـ978

تعداد صفحات816

خلاصه
در این کتاب به زوایایی مختلف از زندگی نظامی گنجوی پرداخته شده است که راه را برای شناخت او و نوع ادبیاتش هموارتر می‌کند.
برچسب ها
چرخ بی‌آیین؛ دربارۀ ابوالقاسم عارف قزوینی
PDF

عنوانچرخ بی‌آیین؛ دربارۀ ابوالقاسم عارف قزوینی

نویسندهفرهود صفرزاده

ناشرفنجان

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک9ـ0ـ94912ـ600ـ978

تعداد صفحات221

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ سرگذشت‌نامۀ عارف قزوینی و بازتابی از ثمرات زندگی اوست.
برچسب ها
بازخرید دیاران گمشده
PDF

بازخرید دیاران گمشده

قاسم هاشمی‌نژاد

عنوانبازخرید دیاران گمشده

نویسندهقاسم هاشمی‌نژاد

ناشربوتیمار

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک3ـ098ـ404ـ600ـ978

تعداد صفحات312

خلاصه
این دفتر از اشعار زنده‌یاد قاسم هاشمی‌نژاد دربردارندۀ سه کتاب پریخوانی، تکچهره در دو قاب و گواهی عاشق اگر بپذیرند است.
برچسب ها
تصحیح و تحلیل دیوان لطف‌الله نیشابوری
PDF

عنوانتصحیح و تحلیل دیوان لطف‌الله نیشابوری

نویسندهلطف الله نیشابوری

مصححزیبا ملک‌زاده دیلمقانی

ناشرراشدین

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0ـ091ـ361ـ600ـ978

تعداد صفحات191

خلاصه
در این کتاب به تحلیل و تصحیح قیاسی دیوان لطف‌الله نیشابوری از روی چاپ عکسی دست‌نویس شمارۀ 2321 کتابخانۀ ملی به کوشش رسول جعفریان اقدام شده است.
برچسب ها
شاعران حجم، شاعران دیگر
PDF

عنوانشاعران حجم، شاعران دیگر

نویسندهحنیف خورشیدی

ناشرنگاه

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک3ـ049ـ376ـ600ـ978

تعداد صفحات616

خلاصه
شاعران حجم، گروهی از نوسرایان بودند که در دهۀ چهل شمسی با انتشار و بیانیه‌ای اعلام موجودیت کردند.
برچسب ها
معماری شعر معاصر با نگاهی به اشعار نیما، ا.بامداد و نمایندگان جریان‌های شعری پس از نیما
PDF

عنوانمعماری شعر معاصر با نگاهی به اشعار نیما، ا.بامداد و نمایندگان جریان‌های شعری پس از نیما

نویسندهمجید بالدران

ناشرسایه گستر

تاریخ چاپ1395

مکان چاپقزوین

تیراژ1100

شابک6ـ644ـ502ـ964ـ978

تعداد صفحات206

خلاصه
هدف اصلی این کتاب بررسی این نکته است که آیا شاعران نوپرداز شعر معاصر به «اقتصاد کلمه» و «اقتضای کلمه» در نحوۀ نگارش شعر خود توجه داشته‌اند و در صورت مثبت بودن این پاسخ، چگونه و با چه رویکردی این مهم صورت گرفته است.
برچسب ها
شاهنامه‌پژوهی؛ چه خوش گفت فردوسی پاکزاد
PDF

عنوانشاهنامه‌پژوهی؛ چه خوش گفت فردوسی پاکزاد

نویسندهجلال‌‌الدین کزازی

ناشرخانه اندیشمندان علوم انسانی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0ـ0ـ95581ـ600ـ978

تعداد صفحات208

خلاصه
شاهنامه نامۀ فرهنگ و منش ایرانی است. ایران در شاهنامه، بیش و به از هر شاهکار دیگر ادبی و هر هنجار هنری بازتافته است.
برچسب ها
حسین منزوی در قلمرو روایت
PDF

حسین منزوی در قلمرو روایت

بهاره ابراهیم‌نژاد

عنوانحسین منزوی در قلمرو روایت

نویسندهبهاره ابراهیم‌نژاد

ناشرترفند

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک4ـ27ـ5963ـ600ـ978

تعداد صفحات281

خلاصه
این کتاب به بررسی شیوۀ روایی یکی از موفق‌ترین و بلندپایه‌ترین غزل‌سرایان معاصر یعنی «حسین منزوی» می‌پردازد.
برچسب ها
من حسین‌ام، پناهی‌ام؛ پژوهشی در شعر و اندیشۀ حسین پناهی
PDF

عنوانمن حسین‌ام، پناهی‌ام؛ پژوهشی در شعر و اندیشۀ حسین پناهی

نویسندهعلی مراقب

ناشرالهام

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک4ـ06ـ7328ـ600ـ978

تعداد صفحات248

خلاصه
این کتاب متشکل از دو بخش است که در بخش اول اصول و قواعد لازم برای نقد ادبی مطرح شده و در بخش دوم اشعار پناهی نقد و تأویل شده است.
برچسب ها
ماهیان جدا از آب: تأملی در سروده‌های طاهره صفارزاده
PDF

عنوانماهیان جدا از آب: تأملی در سروده‌های طاهره صفارزاده

نویسندهفاطمه مدرسی، فرشته رستمی

ناشراساطیر پارسی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک9ـ0ـ95292ـ600ـ978

تعداد صفحات308

خلاصه
این کتاب تلاشی است برای نشان‌دادن جایگاه شعر طاهره صفارزاده که در سه بخش تدوین یافته است.
برچسب ها
پرواز را به خاطر بسپار: نقد و تحلیل و گزیده اشعار فروغ فرخزاد
PDF

عنوانپرواز را به خاطر بسپار: نقد و تحلیل و گزیده اشعار فروغ فرخزاد

نویسندهبه اهتمام فریبا یوسفی

ناشرسخن

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک0ـ445ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات632

خلاصه
در این کتاب گزیده‌ای از بهترین نقدها و سخنان دربارۀ شعر و زندگی فروغ گردآوری شده است.
برچسب ها
دیوان همام تبریزی
PDF

دیوان همام تبریزی

محمد بن فریدون همام تبریزی

عنواندیوان همام تبریزی

نویسندهمحمد بن فریدون همام تبریزی

مصححرشید عیوضی

ناشرفرهنگستان زبان و ادب فارسی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک1ـ78ـ6143ـ600ـ978

تعداد صفحات435

خلاصه
خواجه همام الدین علاء تبریزی از رجال و شاعران معروف ایران در عهد ایلخانان مغول است.
برچسب ها
سیمای شعر مدرن معاصر: نقد ادبی پاره‌ای از شعر معاصر
PDF

عنوانسیمای شعر مدرن معاصر: نقد ادبی پاره‌ای از شعر معاصر

نویسندهآرمان میرزانژاد

ناشرنصیرا

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ24ـ7635ـ600ـ978

تعداد صفحات286

خلاصه
در این کتاب نویسنده کوشیده است که پایه و اساس نقد ادبی را بر حفظ سویه‌های محتوایی و جوهر اجتماعی آثار شاعران معاصر ایران بگذارد و به کشف آن سویه‌های مدرن و نوآورانه شعر شاعرانی برود که بعد از انقلاب شعر «نیما»، در راه روان تجدد و تعالی شعر و از طلایه‌داران شعر بعد از «نیما» بوده‌اند.
برچسب ها
فردوسی برون‌مرز: نگاهی دیگر به اندیشه‌های بنیادی اقبال لاهوری
PDF

عنوانفردوسی برون‌مرز: نگاهی دیگر به اندیشه‌های بنیادی اقبال لاهوری

نویسندهمحمد بقایی ماکان

ناشرترفند

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک4ـ30ـ5963ـ600ـ978

تعداد صفحات276

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ چهارده بخش است که در آنها به زندگی و شعر و عرفان اقبال لاهوری پرداخته شده است.
برچسب ها
دیوان معین‌الدین فراهی هروی (ملا مسکین)
PDF

عنواندیوان معین‌الدین فراهی هروی (ملا مسکین)

نویسندهمعین‌الدین فراهی هروی

مصححسیداحمد بهشتی شیرازی

ناشرروزنه

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک7ـ590ـ334ـ964ـ978

تعداد صفحات202

خلاصه
این دیوان شریف بارها در هند و پاکستان به نام معین الدین چشتی عارف قرن هشتم هجری چاپ شده است؛ در حالی که شیخ معین الدین چشتی اصلا شعری نگفته است و این دیوان متعلق است به معین الدین فراهی هروی معروف به ملامسکین است.
برچسب ها
جنات عدن
PDF

جنات عدن

عبدی‌بیگ شیرازی

عنوانجنات عدن

نویسندهعبدی‌بیگ شیرازی

مصححاحسان شراقی، مهرزاد پرهیزکاری

ناشرسخن

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک0ـ809ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات256

خلاصه
عبدی‌بیگ سومین مثنوی خود را به نام جنات عدن به توصیف عمارت‌ها، باغ‌ها و مستحدثات شاه تهماسب در قزوین اختصاص می‌دهد. این مثنوی شامل پنج منظومه است که بنا بر تصریح شاعر هر یک بر یکی از اوزان حمسه نظامی (به ترتیب مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت‌پیکر و اسکندرنامه) سروده شده‌اند.
برچسب ها
ارمغان دوست: زندگی و شعر سیدعلی صالحی
PDF

عنوانارمغان دوست: زندگی و شعر سیدعلی صالحی

نویسندهبه کوشش ایرج زبردست

ناشرنگاه

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک6ـ806ـ351ـ964ـ978

تعداد صفحات240

خلاصه
در این کتاب به زندگی و شعر سیدعلی صالحی شاعر واژه و راز پرداخته شده است.
برچسب ها
بر گسترۀ شعر امروز
PDF

بر گسترۀ شعر امروز

محمود معتقدی

عنوانبر گسترۀ شعر امروز

نویسندهمحمود معتقدی

ناشرثالث

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک5ـ795ـ380ـ964ـ978

تعداد صفحات162

خلاصه
این کتاب مجموعه مقالاتی است در شناخت احمد شاملو، فروغ فرخزاد، مهدی اخوان ثالث، سهراب سپهری، میم. آزاد، فریدون مشیری، فرخ تمیمی، احمدرضا احمدی، بیژن نجدی و عمران صلاحی که یک تا چند مقاله از هر کدام از این شاعران در این کتاب آورده شده است.
برچسب ها
شاهد عهد شباب
PDF

شاهد عهد شباب

محمدعلی موحد

عنوانشاهد عهد شباب

نویسندهمحمدعلی موحد

ناشرکارنامه

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک4ـ087ـ431ـ964ـ978

تعداد صفحات167

خلاصه
این مجموعه دربرگیرنده تمامی اشعار سروده شده توسط محمدعلی موحد در خلال سال‌های ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۹ است.
برچسب ها
سفینۀ ترمد
PDF

سفینۀ ترمد

محمد بن یغمور

عنوانسفینۀ ترمد

نویسندهمحمد بن یغمور

مصححامید سروری با همکاری سیدباقر ابطحی

ناشرانتشارات دکتر محمود افشار با همکاری نشر سخن

تاریخ چاپ1396

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک3ـ58ـ5942ـ600ـ978

تعداد صفحات583

خلاصه
سفینۀ ترمد مجموعه‌ای معتبر و ارزشمند است که محمد بن یغمور در حدود سدۀ 8 ق از میان اشعار 115 شاعر متقدم در موضوعات متنوع تدوین کرده است. این سفینه در شهر ترمد تدوین شده و تنها یک نسخه دارد که آن نیز در همان حدود سدۀ 8 ق کتابت شده و تصحیح بر اساس آن صورت گرفته است.
برچسب ها
طرحی از حافظ؛ زندگی حافظ براساس تواریخ و تذکره‌ها
PDF

عنوانطرحی از حافظ؛ زندگی حافظ براساس تواریخ و تذکره‌ها

نویسندهمیرحسن ولوی

ناشرزوار

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک9ـ535ـ401ـ964ـ978

تعداد صفحات388

خلاصه
این کتاب طرحی است از زندگانی حافظ شیرازی که نویسندۀ آن تلاش کرده است تا بر اساس منابع تاریخی و نوشته‌های تذکره‌نویسان، شرح حالی از وی به دست دهد که ضمن استواری و متقن‌بودن، مطالب آن از موضوعات و سخنان افسانه‌وار دور باشد.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...