پنجشنبه 08 تیر ماه 1396
شعر روس از ديروز تا امروز

شعر روس از ديروز تا امروز

گاوریلا رامانویچ درژاوین، واسیلی آندریوسچ پوشکین و دیگران

عنوانشعر روس از ديروز تا امروز

نویسنده گاوریلا رامانویچ درژاوین، واسیلی آندریوسچ پوشکین و دیگران

مترجمبابک شهاب

ناشرثالث

تاریخ چاپ1386

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک9_317_380_964_978

تعداد صفحات290

خلاصه
كتاب حاضر پس از ذكر كلياتی دربارۀ شعر روسيه به معرفی اجمالی شاعران روس و درج نمونه‌ای از آثار اختصاص يافته است.
برچسب ها
آنّا آخماتِوا و مشرق‌زمین
PDF

عنوانآنّا آخماتِوا و مشرق‌زمین

نویسندهمرضیه یحیی‌پور

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک9ـ723ـ426ـ964ـ978

تعداد صفحات359

خلاصه
این کتاب دربارۀ زندگی و شعر آنّا آخماتِوا یکی از دو شاعرۀ مشهور سدۀ بیستم روسیه است.
برچسب ها
تاریخ ادبیات قرن بیستم روسیه
PDF

عنوانتاریخ ادبیات قرن بیستم روسیه

نویسندهجمعی از نویسندگان

مترجمآبتین گلکار

ناشرچشمه

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ237ـ229ـ600ـ978

تعداد صفحات697

خلاصه
در این کتاب سیر تکاملی ادبیات روسیه در سدۀ بیستم در چارچوبی واحد و منسجم به خوانندگان ارائه شده است.
برچسب ها
زندگی خواهر من است؛ گزینۀ اشعار بوریس پاسترناک
PDF

عنوانزندگی خواهر من است؛ گزینۀ اشعار بوریس پاسترناک

نویسندهبه کوشش لف اوزروف

مترجمفرشته ساری

ناشردیبایه

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک6ـ28ـ9961ـ964ـ978

تعداد صفحات116

خلاصه
این کتاب در دو بخش سامان یافته که ابتدا ترجمۀ گزیده‌ای از اشعار بوریس پاسترناک آورده شده و سپس ترجمۀ نوشتاری از لف اوزروف با عنوان «زمینه و تقدیر» که به زندگی و شعر پاسترناک پرداخته است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...