یکشنبه 04 تیر ماه 1396
درختان تبعیدی: نمونه‌های غزل امروز افغانستان

درختان تبعیدی: نمونه‌های غزل امروز افغانستان

به انتخاب سیدضیاء قاسمی و علی‌محمد مؤدب

عنواندرختان تبعیدی: نمونه‌های غزل امروز افغانستان

نویسندهبه انتخاب سیدضیاء قاسمی و علی‌محمد مؤدب

ناشرشهرستان ادب

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک2_12_6889_600_978

خلاصه
در این کتاب سعی شده است تازه‌ترین غزل‌های شاعران افغانی نسبت به زمان جمع‌آوری مجموعه، انتخاب شود.
برچسب ها
اندرزهای پیامبر (ص)

اندرزهای پیامبر (ص)

سیدنادرشاه حسینی کیانی به اهتمام مسعود میرشاهی

عنواناندرزهای پیامبر (ص)

نویسندهسیدنادرشاه حسینی کیانی به اهتمام مسعود میرشاهی

ناشراساطیر

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک7_492_331_964_978

تعداد صفحات304

خلاصه
این کتاب گلچینی از شش عنوان کتاب از آثار سیدنادرشاه حسینی است.
برچسب ها
پایتخت پری‌ها: شعر معاصر افغانستان
PDF

پایتخت پری‌ها: شعر معاصر افغانستان

به کوشش سیدابوطالب مظفری

عنوانپایتخت پری‌ها: شعر معاصر افغانستان

نویسندهبه کوشش سیدابوطالب مظفری

ناشرانجمن شاعران ایران

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک1ـ55ـ8514ـ964ـ978

تعداد صفحات516

خلاصه
این کتاب معرفی شعر افغانستان در دو قرن اخیر است.
برچسب ها
تحلیل شعر مهاجرت افغانستان
PDF

عنوانتحلیل شعر مهاجرت افغانستان

نویسندهگل‌نساء محمدی

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک5ـ789ـ426ـ964ـ978

تعداد صفحات239

خلاصه
در این کتاب شعر حدود سی نفر از شاعران افغانستان بررسی شده است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...