جمعه 02 تیر ماه 1396
اجتماعیات در ادبیات در آثار منثور فارسی قرن ششم

عنواناجتماعیات در ادبیات در آثار منثور فارسی قرن ششم

نویسندهسیدعلی‌محمد سجادی

ناشرپژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

تاریخ چاپ1388

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1_73_2738_964_978

تعداد صفحات204

خلاصه
کتاب حاضر حاصل تتبع و تدقیق در آثار ادبی دورۀ خاصی از تاریخ تمدن اسلامی است که با رویکردی اجتماعی ـ اخلاقی سعی در برجسته‌کردن دقایق و خصایص زندگی ایرانی در سدۀ ششم دارد.
برچسب ها
هنر انتزاعی از مجموعۀ جنبش‌های هنر مدرن

عنوانهنر انتزاعی از مجموعۀ جنبش‌های هنر مدرن

نویسندهمل گودینگ

مترجمحسن افشار

ناشرمرکز

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0_186_213_964_978

تعداد صفحات114

خلاصه
هنر مجرد یا هنر انتزاعی يا آبستره به هنری اطلاق می‌شود که هیچ صورت یا شکل طبیعی در جهان در آن قابل شناسایی نیست و فقط از رنگ و فرم‌های تمثیلی و غیرطبیعی برای بیان مفاهیم خود بهره می‌گیرد.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...