یکشنبه 07 خرداد ماه 1396
اویتا: سرگذشت واقعی اِوا پرون، بانوی اسطوره‌ای آرژانتین
PDF

عنواناویتا: سرگذشت واقعی اِوا پرون، بانوی اسطوره‌ای آرژانتین

نویسندهنیکلاس فریزر و ماریسا ناوارو

مترجمعلیرضا رفوگران

ناشرچشمه

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ700

شابک2ـ117ـ229ـ600ـ978

تعداد صفحات279

خلاصه
این کتاب که یکی از واقعی‌ترین روایت‌های زندگی اویتا به شمار می‌آید، افزون بر ارائۀ تاریخچه‌ای خواندنی از وضعیت سیاسی ـ اجتماعی آرژانتین و پیدایش شگفت‌انگیز و خودجوش جنبش پرونیسم، تلاشی است برای تمیزدادن اسطوره‌های قداست و گناهکاری از گوشت و پوست انسانی اِوا پرون‌، بانوی اول آرژانتین که او را بیشتر به لقب مهرآمیز «اِویتا» می‌شناسند.
برچسب ها
گاندی: گونه‌ای زندگی و .... چند نقد و نظر
PDF

عنوانگاندی: گونه‌ای زندگی و .... چند نقد و نظر

نویسندهکریشنا کری‌پالانی

مترجمغلامعلی کشانی

ناشرقطره

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ200

شابک6ـ852ـ119ـ600ـ978

تعداد صفحات444

خلاصه
گاندی هم یک انسان است و نه بیشتر و انسانی است که به قول خود تجربه‌گر حقیقت و به همین دلیل مانند همه مستعد خطاست و ممکن است بیش از خطا هم از او سر بزند. نویسنده در این کتاب خود نگاهی این‌چنینی به گاندی دارد و در جای‌جای کتاب هم به تلاش خود گاندی برای تقدس‌زدایی از خود و از هر شخص و نظریۀ مطلقی اشاره می‌کند.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...