شنبه 06 خرداد ماه 1396
سهروردی‌پژوهی: مجموعه مقالاتی در معرفی آرا، احوال و آثار سهروردی

عنوانسهروردی‌پژوهی: مجموعه مقالاتی در معرفی آرا، احوال و آثار سهروردی

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش علی اوجبی

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک4ـ183ـ222ـ600ـ978

تعداد صفحات836

خلاصه
این کتاب در نه بخش دربرگیرندۀ مجموعه‌ای از مقالات در معرفی آرا، احوال و آثار سهروردی است.
برچسب ها
اسلام در سرزمین ایران (دو مجلد)
PDF

عنواناسلام در سرزمین ایران (دو مجلد)

نویسندههانری کربن

مترجمرضا کوهکن

ناشرمؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک0ـ42ـ7009ـ600ـ978

تعداد صفحات632+658

خلاصه
این کتاب مهم‌ترین اثر هانری کربن است و اهمیت جلد نخست این مجموعه نیز در آن است که کربن به طور ویژه به تشیع دوازده امامی پرداخته که به ویژه بعد از دوره صفوی در ایران رواج داشته است. کربن علاقه بسیاری در تشیع داشته و در مکالمات او با علامه طباطبایی مطالب بسیاری در این‌باره وجود دارد.
برچسب ها
رهیافت تطبیقی به فلسفۀ سهروردی
PDF

عنوانرهیافت تطبیقی به فلسفۀ سهروردی

نویسندهحسن سیدعرب

ناشرهرمس

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ958ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات360

خلاصه
این کتاب بررسی تطبیقی فلسفۀ سهروردی با اندیشه‌های فارابی، ابن سینا، غزالی، ابن رشد، ابن عربی و ملاصدرا است.
برچسب ها
تأملاتی در منطق ابن سینا و سهروردی
PDF

عنوانتأملاتی در منطق ابن سینا و سهروردی

نویسندهضیاء موحد

ناشرهرمس با همکاری مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک1ـ963ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات6+248

خلاصه
مقالات این کتاب بخشی از پژوهش‌هایی است که نویسنده در طول سال‌ها در میراث منطقی بزرگان منطق سنتی ایران کرده است.
برچسب ها
دانشنامۀ فلسفۀ استنفورد: 61؛ سهروردی
PDF

عنواندانشنامۀ فلسفۀ استنفورد: 61؛ سهروردی

نویسندهرکسان مارکوت

مترجمسعید انواری

ناشرققنوس

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک6ـ265ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات83

خلاصه
مدخل شماره 61 این دانشنامه مربوط به فیلسوف شهیر ایرانی شیخ شهاب‌الدین سهروردی شیخ اشراق است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...