یکشنبه 07 خرداد ماه 1396
برهنه با زمین/ گزین‌گویه‌ها و ناگفته‌های سهراب سپهری

عنوانبرهنه با زمین/ گزین‌گویه‌ها و ناگفته‌های سهراب سپهری

نویسندهایلیا دیانوش

ناشرمروارید

تاریخ چاپ1383

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک3_77_5881_964

خلاصه
این مجموعه متشکل از سخنان ناب و نابهنگام سهراب سپهری است.
برچسب ها
من مسلمانم: سهراب سپهری و منتخبی از اشعارش

عنوانمن مسلمانم: سهراب سپهری و منتخبی از اشعارش

نویسندهمحمود شالویی

مترجمنسترن نصرت‌زادگان

ناشرانجمن آثار و مفاخر فرهنگی

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک 8_224_528_964_978

تعداد صفحات191

خلاصه
مؤلف در این کتاب از زاویه‌ای خاص به اندیشه و شعر سهراب نگریسته که از این زاویه دیدن سهراب نیز لطف خاص خود را دارد؛ چراکه با مداقه در شعر سهراب بصیرت فراسوی شعر او نیز رخ می‌دهد. در این کتاب قطعات کوتاهی از شعر سهراب فراهم آمده که خوانندگان میل بیشتری به آن دارند. گرچه قطعات انتخاب شده از داخل شعرهای بلند انتخاب شده‌اند، اما در جای خود می‌توانند معنی مستقل داشته و موقوف المعانی نباشند.
برچسب ها
سهراب، مرغ مهاجر

سهراب، مرغ مهاجر

پریدخت سپهری

عنوانسهراب، مرغ مهاجر

نویسندهپریدخت سپهری

ناشرطهوری

تاریخ چاپ1389(چاپ نهم)

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک5_1_90079_964_978

تعداد صفحات125

خلاصه
در این کتاب نویسنده که خواهر سهراب است، خاطرات زندگی برادرش را بازمی‌گوید.
برچسب ها
مساحت احساس: سهراب سپهری و هنر عرفانی در جهان معاصر
PDF

عنوانمساحت احساس: سهراب سپهری و هنر عرفانی در جهان معاصر

نویسندهمهدی رفیع

ناشرنی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک5ـ400ـ185ـ964ـ978

تعداد صفحات192

خلاصه
در این کتاب با تحلیل و واکاوی کتاب «اتاق آبی» سهراب سپهری به تدوین و شرح نظریه این شاعر در زمینه تاریخ هنر نقاشی پرداخته شده است. این نظریه سهراب سپهری در اصل نوعی تاریخ سیاسی نقاشی است.
برچسب ها
فلسفه لاجوردی سپهری
PDF

عنوانفلسفه لاجوردی سپهری

نویسندهسروش دباغ

ناشرصراط

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک3ـ32ـ5633ـ964ـ978

تعداد صفحات356

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ مقالاتی دربارۀ شعر و عرفان سپهری است که در سالیان اخیر نگاشته شده است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...