چهارشنبه 29 شهریور ماه 1396
سنایی‌پژوهی: مجموعه مقالات همایش بین‌المللی حکیم سنایی

عنوانسنایی‌پژوهی: مجموعه مقالات همایش بین‌المللی حکیم سنایی

نویسندهبه اهتمام مریم حسینی

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1392 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک2_38_5505_600_978

تعداد صفحات888

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ 48 مقاله است در تبیین جایگاه سنایی در جریان بالندۀ ادبیات عرفانی ایران اسلامی و پرده‌برداشتن از مجموعه آموزه‌های وی در ساحت‌های گوناگون معرفتی و پاسخی درخور و شایسته به این پرسش که سنایی کیست؟
برچسب ها
داستان‌ها و پیام‌های حکیم سنایی در حدیقةالحقیقه
PDF

داستان‌ها و پیام‌های حکیم سنایی در حدیقةالحقیقه

حشمت‌الله ریاضی به اهتمام معصومه امین دهقان

عنوانداستان‌ها و پیام‌های حکیم سنایی در حدیقةالحقیقه

نویسندهحشمت‌الله ریاضی به اهتمام معصومه امین دهقان

ناشرحقیقت

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک9ـ22ـ5231ـ600ـ978

تعداد صفحات178+8

خلاصه
در این کتاب ضمن نگاهی گذرا به زندگی و آثار «مجدود بن آدم سنایی» (473ـ 525 ق) شاعر قرن ششم و معرفی کتاب «حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه» او، گزیده‌ای از داستان‌های این کتاب بازنویسی شده است.
برچسب ها
نقد هرمنوتیک در دیوان و حدیقة الحدیقۀ سنایی غزنوی
PDF

عنواننقد هرمنوتیک در دیوان و حدیقة الحدیقۀ سنایی غزنوی

نویسندهفرید شعبانی

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک7ـ093ـ313ـ600ـ978

تعداد صفحات148

خلاصه
در این کتاب ضمن تفسیر و تبیین نظریه‌های هرمنوتیک، با استناد به معتبرترین تفاسیر موجود از قرآن و آثار سنایی، به نقد هرمنوتیکی مهم‌ترین آثار سنایی (حدیقة الحدیقه، دیوان اشعار و مثنوی طریق التحقیق) پرداخته شده است.
برچسب ها
بررسی مباحث قرآنی در دیوان حکیم سنایی غزنوی
PDF

عنوانبررسی مباحث قرآنی در دیوان حکیم سنایی غزنوی

نویسندهماه نظری

ناشرزوار

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک2ـ493ـ401ـ964ـ978

تعداد صفحات232

خلاصه
این کتاب تصویری از پرتو کلام حق بر دیوان سنایی غزنوی است.
برچسب ها
درآمدی بر حدیقة الحقیقۀ سنایی غزنوی؛ بررسی و تحلیل حکمی ـ عرفانی حدیقۀ سنایی
PDF

عنواندرآمدی بر حدیقة الحقیقۀ سنایی غزنوی؛ بررسی و تحلیل حکمی ـ عرفانی حدیقۀ سنایی

نویسندهبهمن محمدصادق‌زاد بنایی

ناشرمنشور سمیر

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0ـ25ـ7875ـ600ـ978

تعداد صفحات180

خلاصه
مقصود از این کتاب فراهم‌آوردن رساله‌ای است که اندیشه‌های حکمی ـ عرفانی سنایی را در حدیقة الحقیقه نشان دهد و گوشه‌ای از جلوه‌های گوناگون حکمت و عرفان اسلامی را در گسترۀ ادب به نمایش بگذارد.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...