جمعه 02 تیر ماه 1396
سفرنامه و تاریخ اصفهان

سفرنامه و تاریخ اصفهان

عبدالحسین خان ملک‌المورخین (لسان السلطنۀ سپهر)

عنوانسفرنامه و تاریخ اصفهان

نویسندهعبدالحسین خان ملک‌المورخین (لسان السلطنۀ سپهر)

مصحححسن جوادی

ناشرانتشارات دکتر محمود افشار یزدی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک3_29_5942_600_978

تعداد صفحات267+41

خلاصه
ملک‌المورخین از روزنامه‌نگاران مهم اواخر دوره مظفری و مشروطه بوده که روزنامه‌های «آیینه عیب‌نما»، «وطن»، «شاهنشاهی»، «آزاد» و «صفحه روزگار» را تأسیس کرده بود. وی در 17 ربیع‌الاول 1332 (13 فوریه 1914) به همراه نجفقلی‌خان بختیاری صمصام‌السلطنه عازم اصفهان شد. از آنجا که سفرش بیش از پنج ماه طول نکشید، نمی‌تواند تمام آثار تاریخی اصفهان را به تفصیل شرح دهد.
برچسب ها
از دریای مازندران تا دریای پارس (خلیج فارس): سفرنامۀ رؤیا لقمانیان

عنواناز دریای مازندران تا دریای پارس (خلیج فارس): سفرنامۀ رؤیا لقمانیان

نویسندهعلی اکبر پدرام

ناشربلخ

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک9_74_6337_964_978

تعداد صفحات304

خلاصه
این کتاب شرح خاطرات سفر یک بانوی ایرانی است که دل از خانمان برکند و یکه و تنها، گام در راهی سخت و دشوار نهاد و پای پیاده، فاصلۀ 1800 کیلومتری شمال تا جنوب کشورمان را پیمود. او در این راه‌پیمایی حدود 60 روزه، از بسیاری از خطرها جان به در برد و ره‌آورد این سفر ماجراجویانه، به‌دست‌آوردن اطلاعات و تجربه‌هایی بود که بسیاری از آنها بی‌نظیر یا کم‌مانند است.
برچسب ها
مشکوة المسافرین
PDF

مشکوة المسافرین

علی اکبر مشکوة السلطان به کوشش میرهاشم محدث

عنوانمشکوة المسافرین

نویسندهعلی اکبر مشکوة السلطان به کوشش میرهاشم محدث

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک6ـ090ـ313ـ600ـ978

تعداد صفحات163

خلاصه
این کتاب سفرنامۀ تبریز ـ عتبات علی اکبر مشکوة السلطان است که دربردارندۀ اطلاعات باارزش و مفیدی است.
برچسب ها
یادگار شکوهی: مجموعه آثار میرزا حسن شکوهی از روشنفکران و مبارزان مشروطه در آذربایجان
PDF

عنوانیادگار شکوهی: مجموعه آثار میرزا حسن شکوهی از روشنفکران و مبارزان مشروطه در آذربایجان

نویسندهمیرزا حسن شکوهی

مصححیوسف بیگ‌باباپور، مسعود غلامیه

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک 3ـ046ـ313ـ600ـ978

تعداد صفحات210

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ مجموعه‌ای از دست‌نوشته‌ها و اسناد بازمانده از میرزا حسن شکوهی از روشنفکران عصر مشروطه در آذربایجان است.
برچسب ها
سفرنامۀ سدیدالسلطنۀ (التدقیق فی سیر الطریق)
PDF

عنوانسفرنامۀ سدیدالسلطنۀ (التدقیق فی سیر الطریق)

نویسندهمحمدعلی سدیدالسلطنه

مصححاحمد اقتداری

ناشربنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک8ـ37ـ5942ـ600ـ978

تعداد صفحات862+74

خلاصه
این کتاب سفرنامۀ مرحوم سدیدالسلطنه است که یک بار به سال 1314 ـ 1316 قمری و به روزگار مظفرالدین شاه قاجار از بوشهر به تهران و مشهد رفته و از مشهد از راه تهران به کربلا سفر نموده و از راه بصره و خلیج فارس به بوشهر و بندرعباس بازگشته است. بار دیگر به سال 1308 خورشیدی از بندرعباس به تهران آمده و تا اواسط سال 1309 خورشیدی در تهران توقف داشته است.
برچسب ها
پنج سفرنامه یا سفر به اقلیم عشق
PDF

پنج سفرنامه یا سفر به اقلیم عشق

به کوشش سیدخلیل طاوسی

عنوانپنج سفرنامه یا سفر به اقلیم عشق

نویسندهبه کوشش سیدخلیل طاوسی

ناشرمجمع ذخایر اسلامی

تاریخ چاپ1393

مکان چاپقم

شابک0ـ734ـ988ـ964ـ978

تعداد صفحات460

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ پنج سفرنامه از رجال نه چندان سرشناس در اواخر دوره قاجار و پهلوی اول می‌باشد که مابین سال‌های 1298 تا 1365 قمری رهسپار عتبات عالیات شده‌اند و مشاهدات خود را به تفصیل بازگو نموده‌اند.
برچسب ها
خاطرات جهانگردان از ایران (دو جلد)
PDF

عنوانخاطرات جهانگردان از ایران (دو جلد)

نویسندهمحمود حکیمی

ناشرآرون

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک5ـ307ـ231ـ964ـ978

تعداد صفحات678+670

خلاصه
در این کتاب از انواع سفرها و سفرنامه‌های مربوط به ایران سخن گفته شده است.
برچسب ها
کتاب‌شناسی سفرنامه‌ها و سیاحت‌نامه‌های خطی (فارسی، ترکی، عربی)
PDF

عنوانکتاب‌شناسی سفرنامه‌ها و سیاحت‌نامه‌های خطی (فارسی، ترکی، عربی)

نویسندهیوسف بیگ‌باباپور، مسعود غلامیه

ناشرارمغان تاریخ

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک9ـ4ـ94613ـ600ـ978

تعداد صفحات578

خلاصه
این فهرست دربرگیرندۀ معرفی بیش از 1200 نسخۀ خطی با موضوع سفرنامه و سیاحت‌نامه است.
برچسب ها
همپای جهانگردان ایرانی: سفرنامه‌نویسی در ایران، بررسی سفرنامه‌های ایرانی
PDF

عنوانهمپای جهانگردان ایرانی: سفرنامه‌نویسی در ایران، بررسی سفرنامه‌های ایرانی

نویسندهمحمد شهری

ناشردستور

تاریخ چاپ1394

مکان چاپمشهد

تیراژ500

شابک5ـ67ـ5603ـ600ـ978

تعداد صفحات432

خلاصه
در این کتاب که در دوبخش و پانزده گفتار فراهم آمده از دریچه‌های گوناگون به سفرنامه‌ها نگریسته شده است.
برچسب ها
یادداشت‌های سفر پروفسور محمدحسن گنجی: سفرهای آنکارا، لندن، پاریس، زنو، رم، بیروت، کراچی، .... در سال‌های 1329 ـ 1341 شمسی
PDF

عنوانیادداشت‌های سفر پروفسور محمدحسن گنجی: سفرهای آنکارا، لندن، پاریس، زنو، رم، بیروت، کراچی، .... در سال‌های 1329 ـ 1341 شمسی

نویسندهمحمدحسن گنجی به کوشش غلامرضا سحاب

ناشردنیای جغرافیای سحاب با همکاری مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ2ـ93263ـ600ـ978

تعداد صفحات184

خلاصه
این کتاب مجموعه‌ای از یادداشت‌های سفرهای دکتر محمدحسن گنجی است. او بنیان‌گذار جغرافیای نوین و بنیان‌گذار علم هواشناسی در ایران بود.
برچسب ها
سفرنامۀ فیروزمیرزا فرمانفرما (روزنامۀ سفر جیرفت)
PDF

عنوانسفرنامۀ فیروزمیرزا فرمانفرما (روزنامۀ سفر جیرفت)

نویسندهفیروزمیرزا فرمانفرما

مصححامید شریفی

ناشرانتشارات ایرانشناسی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک3ـ02ـ8351ـ600ـ978

تعداد صفحات200

خلاصه
سفرنامه فیروزمیرزا فرمانفرما دربردارنده گزارشی از اوضاع اجتماعی، فرهنگی و نظام سیاسی دوران فرمانفرما در ایالت کرمان و بلوچستان با نگاهی ویژه به جیرفت است.
برچسب ها
باره، نگاره، تنواره، آنک! پاریس: هنر را شکرپاره (روزنگارهای سفر پاریس)
PDF

عنوانباره، نگاره، تنواره، آنک! پاریس: هنر را شکرپاره (روزنگارهای سفر پاریس)

نویسندهمیرجلال‌الدین کزازی

ناشرصدای معاصر

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ700

شابک8ـ65ـ6298ـ600ـ978

تعداد صفحات255

خلاصه
این کتاب گزارش سفر نویسنده به پاریس است که این سفر در فرجامین روزهای سال 94 و روزهای آغازین 95 انجام گرفته است.
برچسب ها
سفرنامۀ عراق عجم: بلاد مرکزی ایران
PDF

عنوانسفرنامۀ عراق عجم: بلاد مرکزی ایران

نویسندهناصرالدین شاه قاجار

مصححفرشاد ابریشمی

ناشرخانه تاریخ و تصویر ابریشمی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک5ـ067ـ354ـ600ـ978

تعداد صفحات146

خلاصه
این کتاب دربارۀ سفری ناصرالدین شاه به کشور عراق است که آخرین سفرنامه‌ای است که او تحریر و تنظیم نموده است.
برچسب ها
سفرنامه ظهیرالدوله هم‌زمان با نخستین سفر مظفرالدین شاه به فرنگ
PDF

عنوانسفرنامه ظهیرالدوله هم‌زمان با نخستین سفر مظفرالدین شاه به فرنگ

نویسندهعلی بن محمدناصر ظهیرالدوله

مصححفرشاد ابریشمی

ناشرخانه تاریخ و تصویر ابریشمی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک8ـ066ـ354ـ600ـ978

تعداد صفحات328

خلاصه
علی‌خان ظهیرالدوله پسر محمدناصر سردار ایشیک آغاسی‌باشی و همسر فروغ‌الدوله در این مسافرت هم‌زمان با پادشاه اقدام به نگارش سفرنامۀ خود کرد که از بسیاری جهات مکمل سفرنامۀ مظفرالدین شاه است.
برچسب ها
دو خاطره: سفرنامۀ پاریس، عوج کلاب
PDF

عنواندو خاطره: سفرنامۀ پاریس، عوج کلاب

نویسندهداریوش مهرجویی

ناشربه نگار

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0ـ86ـ6835ـ600ـ978

تعداد صفحات198

خلاصه
این دو متنی که در کتاب آمده، روایت شخصی رویدادهایی است که داریوش مهرجویی چهرۀ پرآوازۀ سینمای اندیشه در دو مقطع زمانی با آن رودررو بوده است.
برچسب ها
نگاهی به سفر در ایران
PDF

عنواننگاهی به سفر در ایران

نویسندهمریم ناوی

ناشردفتر پژوهش های فرهنگی؛ کانون انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری سراسر کشور

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک3ـ403ـ379ـ964ـ978

تعداد صفحات152

خلاصه
این کتاب به مناسبت برگزاری کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری ۲۰۱۷ (۱۳۹۵ ش) در ایران منتشر شده است.
برچسب ها
سفرنامۀ ناصرالدین شاه به چمن‌سلطانیه
PDF

عنوانسفرنامۀ ناصرالدین شاه به چمن‌سلطانیه

نویسندهسام میرزا

مصححزهرا موسیوند، نادر پروانه

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک6ـ409ـ313ـ600ـ978

تعداد صفحات330

خلاصه
این کتاب که خاطرات سفر ناصرالدین شاه به چمن‌سلطانیه است، وقایع دویست‌روزهای را از تاریخ ۲۵ شعبان/ 10 فروردین ۱۲۷۵ قمری تا 22 ربیع‌الاول/ ۲۸ میزان ۱۲۷۶ قمری را دربر می‌گیرد.
برچسب ها
رکاب‌زنان در پی شمس (از تبریز تا قونیه و از قونیه تا دمشق)
PDF

رکاب‌زنان در پی شمس (از تبریز تا قونیه و از قونیه تا دمشق)

حسن کرمی قراملکی با مقدمۀ توفیق هـ.سبحانی و سیدحبیب نبوی

عنوانرکاب‌زنان در پی شمس (از تبریز تا قونیه و از قونیه تا دمشق)

نویسندهحسن کرمی قراملکی با مقدمۀ توفیق هـ.سبحانی و سیدحبیب نبوی

ناشرستوده

تاریخ چاپ1396

مکان چاپتبریز

تیراژ1000

شابک3ـ083ـ325ـ600ـ978

تعداد صفحات660

خلاصه
نویسنده در این کتاب کل سعی خود را بر این معطوف کرده است که خواننده را گرفته و بر ترک دوچرخه خود نشانده و با خود به سفر ببرد. سفری در پی شمس به دیار مولانا.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...