شنبه 06 خرداد ماه 1396
گلستان

گلستان

سعدی شیرازی

عنوانگلستان

نویسندهسعدی شیرازی

مصححعزیزالله علیزاده

ناشرفردوس

تاریخ چاپ1389

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک9_425_320_964_978

تعداد صفحات320

خلاصه
در این تصحیح از گلستان سعدی، نه تنها در متن گلستان شیرازی کاهشی صورت نگرفهت، بلکه ترجمۀ آیات قرآن، احادیث، عبارات و اشعار عربی؛ کشف الابیات؛ نام‌گذاری حکایات؛ لغت‌نامه‌ای شامل 2060 واژه و عبارت مشکل و سؤالات هفده سال کنکور کارشناسی ارشد رشتۀ زبان و ادبیات فارسی مرتبط همراه با پاسخ، آدرس منبع و توضیح آمده است.
برچسب ها
زندگی جانوران در گفتار سعدی
PDF

عنوانزندگی جانوران در گفتار سعدی

نویسندهفریدون جنیدی

ناشربلخ

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ200

شابک1ـ83ـ6337ـ964ـ978

تعداد صفحات120

خلاصه
هر یک از جانوران نشانۀ چیزی در زندگی مردمان هستند؛ پس می‌توان با نگریستن به زندگی آنان اندرزی و پندی برای زندگی مردمان برگرفت. سعدی که یکی از سخن‌سرایان بزرگ جهان ایران و جهان است، در گفتارهای خویش به اینگونه پندها و اندرزها پرداخته است که در این کتاب برخی از آنها آورده شده است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...