پنجشنبه 08 تیر ماه 1396
استاد سخن سعدی (مروری بر زندگی و آثار مصلح‌الدین سعدی شیرازی)

عنواناستاد سخن سعدی (مروری بر زندگی و آثار مصلح‌الدین سعدی شیرازی)

نویسندهمنوچهر دانش‌پژوه

ناشرهمشهری

تاریخ چاپ1390 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک3_81_2924_964_978

تعداد صفحات176

خلاصه
این کتاب مروری است بر زندگی و آثار سعدی در زبان و ادبیات فارسی.
برچسب ها
سیر شعر و ادب از دوران قبل از اسلام عرب تا پایان دورۀ عباسی و مقایسۀ افکار سعدی و متنبّی و داوری میان دو شاعر نامی پارسی و تازی

عنوانسیر شعر و ادب از دوران قبل از اسلام عرب تا پایان دورۀ عباسی و مقایسۀ افکار سعدی و متنبّی و داوری میان دو شاعر نامی پارسی و تازی

نویسندهسیدامیرمحمود انوار

ناشرانوار دانش

تاریخ چاپ1380

مکان چاپتهران

تیراژ3000

شابک8_4_91793_964

تعداد صفحات88

خلاصه
در کتاب افزون بر مقایسۀ پاره‌ای از اشعار سعدی و متنبّی, میزان تأثیر سعدی از شعرای عرب, نقد و بررسی می‌شود.
برچسب ها
شعر و همزبانی

شعر و همزبانی

رضا داوری اردکانی

عنوانشعر و همزبانی

نویسندهرضا داوری اردکانی

ناشررستا

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک5_2_91230_600_978

تعداد صفحات216

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ مقالاتی کوتاه دربارۀ شعر و شاعری است.
برچسب ها
گفت‌وگوهای سعدی: بررسی گفت‌وگوهای سعدی در بوستان

عنوانگفت‌وگوهای سعدی: بررسی گفت‌وگوهای سعدی در بوستان

نویسنده معصومه هدهدی

ناشرسازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک8_351_446_964_978

تعداد صفحات124

خلاصه
نویسنده در این کتاب، افزون بر ارزیابی و تحلیل در تمامی حکایات سعدی و گفت‌وگوهای مندرج در آن، از کتاب «بوستان» به کوشش «محمد خزائلی» نیز کمک گرفته است.
برچسب ها
گلستان

گلستان

سعدی شیرازی

عنوانگلستان

نویسندهسعدی شیرازی

مصححعزیزالله علیزاده

ناشرفردوس

تاریخ چاپ1389

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک9_425_320_964_978

تعداد صفحات320

خلاصه
در این تصحیح از گلستان سعدی، نه تنها در متن گلستان شیرازی کاهشی صورت نگرفهت، بلکه ترجمۀ آیات قرآن، احادیث، عبارات و اشعار عربی؛ کشف الابیات؛ نام‌گذاری حکایات؛ لغت‌نامه‌ای شامل 2060 واژه و عبارت مشکل و سؤالات هفده سال کنکور کارشناسی ارشد رشتۀ زبان و ادبیات فارسی مرتبط همراه با پاسخ، آدرس منبع و توضیح آمده است.
برچسب ها
آتش پارسی: درنگی در روزگار، زندگی و اندیشۀ سعدی (دو جلد)

عنوانآتش پارسی: درنگی در روزگار، زندگی و اندیشۀ سعدی (دو جلد)

نویسندهحمید یزدان‌پرست

ناشراطلاعات

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1050

شابک5_933_423_964_978

تعداد صفحات1540

خلاصه
زندگانی سعدی در یکی از پرحادثه‌ترین و تلخ‌ترین دوره‌های تاریخ ایران و اسلام سپری شده است: تازش صلیبی‌ها از غرب، هجوم پیاپی اقوام زردپوست از شرق، درگیری مناطق میانی با هم، پیشروی فدائیان اسماعیلی و اختلاف‌افکنی دستگاه خلافت عباسی، آرامش و امنیت پایداری برای مردم نمی‌گذاشت. محور نخست این کتاب نقل و بررسی حیات سعدی بر پایه متون متعدد تاریخی است و محور دوم استخراج مطالب فراوان از لابلای آثار سعدی است که بازتابی از حوادث روزگارند.
برچسب ها
زندگی جانوران در گفتار سعدی
PDF

عنوانزندگی جانوران در گفتار سعدی

نویسندهفریدون جنیدی

ناشربلخ

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ200

شابک1ـ83ـ6337ـ964ـ978

تعداد صفحات120

خلاصه
هر یک از جانوران نشانۀ چیزی در زندگی مردمان هستند؛ پس می‌توان با نگریستن به زندگی آنان اندرزی و پندی برای زندگی مردمان برگرفت. سعدی که یکی از سخن‌سرایان بزرگ جهان ایران و جهان است، در گفتارهای خویش به اینگونه پندها و اندرزها پرداخته است که در این کتاب برخی از آنها آورده شده است.
برچسب ها
شادی‌گرایی در آثار سعدی
PDF

عنوانشادی‌گرایی در آثار سعدی

نویسندهمنوچهر علی‌پور

ناشرتیرگان

تاریخ چاپ1393 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک3ـ37ـ5330ـ600ـ978

تعداد صفحات178

خلاصه
در این کتاب نویسنده در آغاز مفهوم شادی و پیشینۀ شادی‌گرایی در ایران باستان را بررسی کرده و در ادامه به نمونه‌هایی از شادی‌گرایی در آثار شاعران پیش از سعدی و سپس به بنیاد و جلوه‌های شادی در آثار سعدی، طنز و مطایبه، موسیقی کلام و ... پرداخته است.
برچسب ها
پژوهشی در سرچشمه‌های فکری چکامه‌ها و سوگنامه‌های سعدی
PDF

عنوانپژوهشی در سرچشمه‌های فکری چکامه‌ها و سوگنامه‌های سعدی

نویسندهوحید سبزیان‌پور، مریم بهرامی

ناشریار دانش

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ100

شابک 9ـ14ـ7162ـ600ـ978

تعداد صفحات591

خلاصه
خداوندگار ملک سخن، شیخ اجل سعدی شیرازی، یکی از بزرگ‌ترین و مشهور‌ترین ارکان فرهنگ و ادب گران‌سنگ فارسی است که علاوه بر پاسداشت این فرهنگ، در حفظ و غنای آن سهم شایان توجهی دارد.
برچسب ها
فراق‌نامه سعدی؛ بررسی ساختاری، نکته‌ها، آرایه‌ها و شرح 32 غزل سعدی
PDF

عنوانفراق‌نامه سعدی؛ بررسی ساختاری، نکته‌ها، آرایه‌ها و شرح 32 غزل سعدی

نویسندهسیدرضا موسوی

ناشرتیرگان

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک2ـ090ـ324ـ600ـ978

تعداد صفحات200

خلاصه
در این کتاب 32 غزل از غزل‌های سعدی بررسی شده است. در هر غزل موضوع تک‌تک ابیات مشخص شده است و در پایان غزل نتیجه‌گیری شده است که موضوع غزل موضوعی یگانه است یا نه؟
برچسب ها
دیدن بیشتر ...