دوشنبه 08 خرداد ماه 1396
مراد المریدین

مراد المریدین

ابوالفتوح غیاث الدین هبة الله یوسف ابن ابراهیم بن سعدالدین حمویه

عنوانمراد المریدین

نویسندهابوالفتوح غیاث الدین هبة الله یوسف ابن ابراهیم بن سعدالدین حمویه

مصححعلی اصغر میرباقری فرد، زهره نجفی زیر نظر مهدی محقق

ناشرمؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران ـ مک گیل

تاریخ چاپ1389

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1_76_5552_964_978

تعداد صفحات248

خلاصه
در سير تطور عرفان اسلامی قرن هفتم، به سبب تلاقی مشرب‌های مختلف اهميت ويژه‌ای دارد. يکی از چهره‌های برجسته اين دوره سعدالدين حمويه (م 649 ﻫ..ق) است که با وجود جايگاه مهمش در عرفان اسلامی، اطلاعات زيادی درباره وی در دست نيست و هر منبعی که ما را در شناخت بيشتر او و پيرامونيان او ياری دهد، بی‌ترديد از اهميتی خاص برخوردار است. مراد المريدين نوشته نوشناخته خواجه غياث الدين هبة الله ابن يوسف ابن ابراهيم، از نوادگان سعدالدين حمويه، زنده در اوايل قرن هشتم، در شرح احوال و زندگی شيخ حاوی اطلاعات دست اول و قابل اطمينانی در باب آرا و انديشه‌های اوست که ضمناً مناسبات اجتماعی و خانوادگی، مشايخ و مريدان وی را هم معرفی می‌کند.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...