یکشنبه 07 خرداد ماه 1396
شاعران قهستان

شاعران قهستان

حسین زنگویی

عنوانشاعران قهستان

نویسندهحسین زنگویی

ناشرروزگار

تاریخ چاپ1388 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک9_107_374_946

تعداد صفحات492

خلاصه
این کتاب شرح احوال و ذکر آثار شاعران قهستان، یعنی استان خراسان جنوبی است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...