پنجشنبه 08 تیر ماه 1396
مبانی سبک‌شناسی

مبانی سبک‌شناسی

پیتر وردانک

عنوانمبانی سبک‌شناسی

نویسندهپیتر وردانک

مترجممحمد غفاری

ناشرنی

تاریخ چاپ1389

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک5_158_185_964_978

خلاصه
کتاب حاضر ترجمۀ یکی از عنوان‌های مجموعۀ درآمدهایی بر زبان‌پژوهی آکسفورد است.
برچسب ها
زبان شعر در نثر صوفیه (درآمدی به سبک‌شناسی نگاه عرفانی)

عنوانزبان شعر در نثر صوفیه (درآمدی به سبک‌شناسی نگاه عرفانی)

نویسندهمحمدرضا شفیعی کدکنی

ناشرسخن

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک1_141_372_964_978

تعداد صفحات660

خلاصه
این کتاب شامل بیش از چهل مقاله در سبک‌شناسی نگاه عرفانی است.
برچسب ها
روایتی تازه بر لوح کهن: تحلیل روایت در شعر نو ایران

عنوانروایتی تازه بر لوح کهن: تحلیل روایت در شعر نو ایران

نویسندهشهرام اقبال‌زاده

ناشرقطره

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1_576_119_600_978

تعداد صفحات415

خلاصه
در این کتاب سعی شده است تا نقد عملی متون، بر پایۀ همان نظریه‌پردازی‌هایی باشد که در ابتدای کار به دست داده شده است.
برچسب ها
شعر و آینه: تئوری شعر و مکاتب شعری

عنوانشعر و آینه: تئوری شعر و مکاتب شعری

نویسندهاحسان عباس

مترجم سیدحسن حسینی

ناشرسروش

تاریخ چاپ1388

مکان چاپتهران

شابک2_823_376_964_978

تعداد صفحات172

خلاصه
نگارنده در این کتاب حرف‌هایی می‌زند که از طرفی بیان تارخچۀ شعر است و از طرفی رویکردها و تئوری‌های جهانی شعر.
برچسب ها
نظریۀ نثر در ادب فارسی

عنواننظریۀ نثر در ادب فارسی

نویسندهخدایی شریف

مترجممرتضی رزم‌آرا

ناشرداستان سرا

تاریخ چاپ1390

مکان چاپشیراز

تیراژ2000

شابک9_34_5766_600_978

تعداد صفحات488

خلاصه
شناخت ادبیات معاصر بدون شناخت دقیق جریان‌های ادبی در گذشته میسر نیست که تحقق این امر پژوهش‌های خاصی را می‌طلبد و این کتاب در این راستا است.
برچسب ها
تخیل و بیان: نقد زبان‌شناختی

عنوانتخیل و بیان: نقد زبان‌شناختی

نویسندهژرار ژنت

مترجمالله شکر اسداللهی تجرق

ناشرسخن

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک5_651_372_964_978

تعداد صفحات290

خلاصه
نویسنده در این کتاب سعی دارد ما را با دو وجه سازندۀ ادبیات، یعنی «معنا» و «صورت» مواجه سازد.
برچسب ها
سبک‌شناسی نامه‌های غزالی با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی
PDF

عنوانسبک‌شناسی نامه‌های غزالی با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی

نویسندهمریم درپر

ناشرعلم

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک7ـ444ـ224ـ964ـ978

تعداد صفحات320

خلاصه
كتاب سبک‌شناسی انتقادی به مفاهیم پایه در سبک‌شناسی انتقادی و ابزارهای كارآمد در آن پرداخته و ویژگی‌‌های سبكی را بر پایۀ تحلیل گفتمان انتقادی، مقوله‌های قدرت و اقتدار، ایدئولوژی، گفتمان طبقاتی، گفتمان غالب، ارجاعات بینامتنی و ارجاعات بیناگفتمانی توصیف شده‌ است.
برچسب ها
مدخل‌شناسی شعر کهن استان سمنان
PDF

عنوانمدخل‌شناسی شعر کهن استان سمنان

نویسندهمحمد درزی

ناشرزمزم هدایت

تاریخ چاپ1393

مکان چاپقم

تیراژ1100

شابک1ـ284ـ246ـ964ـ978

تعداد صفحات168

خلاصه
در این کتاب در سه فصل در ابتدا از زندگی 89 تن از شعرای سمنانی سخن گفته شده و در دو فصل بعد به سبک شعری و زیبایی‌شناسی شعر شاعران سمنانی پرداخته شده است.
برچسب ها
شش یادداشت برای هزارۀ بعدی
PDF

عنوانشش یادداشت برای هزارۀ بعدی

نویسندهایتالو کالوینو

مترجملیلی گلستان

ناشرمرکز

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1200

شابک3ـ268ـ213ـ964ـ978

تعداد صفحات114+6

خلاصه
این کتاب مجموعه مقالاتی است که از آنها به مثابه وصیتنامه ادبی نویسنده یاد می‌کنند.
برچسب ها
سبک‌شناسی زبانی شاهنامه فردوسی
PDF

سبک‌شناسی زبانی شاهنامه فردوسی

موسی پرنیان، زینب شهسواری

عنوانسبک‌شناسی زبانی شاهنامه فردوسی

نویسندهموسی پرنیان، زینب شهسواری

ناشریار دانش

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ100

شابک1ـ10ـ7162ـ600ـ978

تعداد صفحات204

خلاصه
در این کتاب ویژگی‌های سبکی زبانی شاهنامه از جهت آوایی، لغوی و نحوی به صورت جداگانه با آوردن چند شاهدمثال از متن شاهنامه، به صحیح دکتر خالقی مطلق بررسی و کاویده شده است.
برچسب ها
فرهنگ سبک‌شناسی
PDF

فرهنگ سبک‌شناسی

نینا نورگارد، بئاتریکس بوسه، روسیو مونتورو

عنوانفرهنگ سبک‌شناسی

نویسندهنینا نورگارد، بئاتریکس بوسه، روسیو مونتورو

مترجماحمد رضایی جمکرانی، مسعود فرهمندفر

ناشرمروارید

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک4ـ376ـ191ـ964ـ978

تعداد صفحات292

خلاصه
این کتاب قصد دارد نمایی کلی از جعبه ابزار سبک‌شناسی، ابزار قابل دسترس آن، انگاره‌های زبان‌شناختی مختلف و شاخه‌های سبک‌شناسی که این ابزار تولید کرده یا به کار می‌روند و همچنین اندیشمندان اصلی این حوزه را در اختیار خواننده قرار دهد.
برچسب ها
تحلیل کالبد نثر
PDF

تحلیل کالبد نثر

احمد ابومحبوب

عنوانتحلیل کالبد نثر

نویسندهاحمد ابومحبوب

ناشرمیترا

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0ـ34ـ8417ـ964ـ978

تعداد صفحات344

خلاصه
این کتاب آموزش‌های علمی و عملی روش‌های سبک‌شناسی را به طور مختصر و مفید به دست می‌دهد.
برچسب ها
سبک و آراء فیلسوفان و سخن‌شناسان دربارۀ آن
PDF

سبک و آراء فیلسوفان و سخن‌شناسان دربارۀ آن

درآمد و انتخاب متون: کریستین نو آی، کلوزاد با گزارش احمد سمیعی گیلانی

عنوانسبک و آراء فیلسوفان و سخن‌شناسان دربارۀ آن

نویسندهدرآمد و انتخاب متون: کریستین نو آی، کلوزاد با گزارش احمد سمیعی گیلانی

ناشرهرمس

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ961ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات156

خلاصه
سبک به‌حکم تفرد خود، تنها زمانی حکمت وجودی پیدا می‌کند که اثرآفرین فکر و احساس خود را بیان کند یا فکر و احساسی را که از آنِ خود کرده باشد و هم توانایی بهره‌جویی از امکانات بیانی درخورِ موضوع و نوع اثر را داشته باشد.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...