پنجشنبه 08 تیر ماه 1396
مزدک‌نامه (یادبود دومین سال درگذشت مهندس مزدک کیان‌فر)
PDF

مزدک‌نامه (یادبود دومین سال درگذشت مهندس مزدک کیان‌فر)

جمعی از نویسندگان به کوشش جمشید کیان‌فر، پروین استخری

عنوانمزدک‌نامه (یادبود دومین سال درگذشت مهندس مزدک کیان‌فر)

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش جمشید کیان‌فر، پروین استخری

ناشرپروین استخری

تاریخ چاپ1388

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ3386ـ04ـ964ـ978

تعداد صفحات803+15

خلاصه
این جلد از مزدک‌نامه دربرگیرندۀ 51 مقاله و نوشته در حوزه‌های مختلف علمی مثل دین، فلسفه، زبان‌شناسی، نقد و بررسی، ادبیات، رسائل و ... است.
برچسب ها
مزدک‌نامه 3 (یادبود سومین سالگرد درگذشت مهندس مزدک کیان‌فر)
PDF

مزدک‌نامه 3 (یادبود سومین سالگرد درگذشت مهندس مزدک کیان‌فر)

جمعی از نویسندگان به کوشش جمشید کیان‌فر، پروین استخری

عنوانمزدک‌نامه 3 (یادبود سومین سالگرد درگذشت مهندس مزدک کیان‌فر)

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش جمشید کیان‌فر، پروین استخری

ناشرپروین اسنخری

تاریخ چاپ1389

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک3ـ5450ـ04ـ964ـ978

تعداد صفحات896+15

خلاصه
این جلد از مزدک‌نامه دربرگیرندۀ 55 مقاله و نوشته در حوزه‌های مختلف علمی مثل واژه‌شناسی، نقد و بررسی، زبان‌شناسی، رجال، تاریخ، ادبیات و ... است.
برچسب ها
مزدک‌نامه 4 (یادبود چهارمین سالگرد درگذشت مهندس مزدک کیان‌فر)
PDF

مزدک‌نامه 4 (یادبود چهارمین سالگرد درگذشت مهندس مزدک کیان‌فر)

جمعی از نویسندگان به کوشش جمشید کیان‌فر، پروین استخری

عنوانمزدک‌نامه 4 (یادبود چهارمین سالگرد درگذشت مهندس مزدک کیان‌فر)

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش جمشید کیان‌فر، پروین استخری

ناشرپروین استخری

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک4ـ7165ـ04ـ964ـ978

تعداد صفحات1044+19

خلاصه
این جلد از مزدک‌نامه در دو بخش دربرگیرندۀ 66 مقاله و نوشته در حوزه‌های مختلف علمی مثل معماری، هنر، زبان‌شناسی، فلسفه، علوم اجتماعی، تاریخ، ادبیات و ... است.
برچسب ها
مزدک‌نامه 5 (یادبود پنجمین سالگرد درگذشت مهندس مزدک کیان‌فر)
PDF

مزدک‌نامه 5 (یادبود پنجمین سالگرد درگذشت مهندس مزدک کیان‌فر)

جمعی از نویسندگان به کوشش جمشید کیان‌فر، پروین استخری

عنوانمزدک‌نامه 5 (یادبود پنجمین سالگرد درگذشت مهندس مزدک کیان‌فر)

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش جمشید کیان‌فر، پروین استخری

ناشرپروین اسنخری

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک5ـ8413ـ04ـ964ـ978

تعداد صفحات872+14

خلاصه
این جلد از مزدک‌نامه دربرگیرندۀ 53 مقاله و نوشته در حوزه‌های مختلف علمی مثل هنر، زبان‌شناسی، اسناد، جغرافیای تاریخی، ایران‌شناسی، تاریخ، ادبیات و ... است.
برچسب ها
مزدک‌نامه 6 (یادبود ششمین سالگرد درگذشت مهندس مزدک کیان‌فر)
PDF

مزدک‌نامه 6 (یادبود ششمین سالگرد درگذشت مهندس مزدک کیان‌فر)

جمعی از نویسندگان به کوشش جمشید کیان‌فر، پروین استخری

عنوانمزدک‌نامه 6 (یادبود ششمین سالگرد درگذشت مهندس مزدک کیان‌فر)

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش جمشید کیان‌فر، پروین استخری

ناشرپروین اسنخری

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0ـ9635ـ04ـ964ـ978

تعداد صفحات518

خلاصه
این جلد از مزدک‌نامه دربرگیرندۀ 30 مقاله و نوشته در حوزه‌های مختلف علمی مثل هنر، زبان‌شناسی، جغرافیای تاریخی، ایران‌شناسی، نقد و بررسی، ادبیات و ... است.
برچسب ها
کلماتی که قلبشان از مشتشان بزرگ‌تر است: پژوهشی در آثار حسین پناهی
PDF

عنوانکلماتی که قلبشان از مشتشان بزرگ‌تر است: پژوهشی در آثار حسین پناهی

نویسندهلیلا کردبچه

ناشرفصل پنجم

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک1ـ198ـ304ـ600ـ978

تعداد صفحات128

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ سال‌شمار زندگی و سیری در شعر و آثار حسین پناهی است.
برچسب ها
خاطرات میرزااحمدخان عمارلوئی از رجال آزادی‌خواه انقلاب مشروطه‌خواه (نمایندۀ ادوار دوم و سوم مجلس شورای ملی)
PDF

عنوانخاطرات میرزااحمدخان عمارلوئی از رجال آزادی‌خواه انقلاب مشروطه‌خواه (نمایندۀ ادوار دوم و سوم مجلس شورای ملی)

نویسندهبه کوشش علی امیری

ناشرکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک9ـ124ـ220ـ600ـ978

تعداد صفحات350

خلاصه
این کتاب مجموعه‌ای از یادداشت‌های مرحوم عمارلوئی است که در سه برهۀ زمانی نوشته شده است.
برچسب ها
سایۀ سرو: مقالاتی در بزرگداشت استاد احمد مهدوی دامغانی
PDF

سایۀ سرو: مقالاتی در بزرگداشت استاد احمد مهدوی دامغانی

جمعی از نویسندگان به اهتمام میثم کرمی

عنوانسایۀ سرو: مقالاتی در بزرگداشت استاد احمد مهدوی دامغانی

نویسندهجمعی از نویسندگان به اهتمام میثم کرمی

ناشرحکمت

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک0ـ087ـ244ـ964ـ978

تعداد صفحات885

خلاصه
این کتاب جشن‌نامه‌ای است که از سوی تنی چند از دوستان و دوست‌داران استاد مهدوی دامغانی به مناسبت آغاز هشتاد و ششمین سال زندگی استاد به ایشان تقدیم شده است.
برچسب ها
اسناد تاریخی خاندان غفاری (جلد چهارم)

عنواناسناد تاریخی خاندان غفاری (جلد چهارم)

نویسندهبه کوشش فرشته صرافان

ناشربنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک1ـ36ـ5942ـ600ـ978

تعداد صفحات494

خلاصه
این کتاب چهارمین جلد از مجموعۀ اسناد تاریخی خاندان غفاری و مربوط به اوراق بازمانده از محمدابراهیم خان غفاری ملقب به معاون الدوله (1276 ـ 1337) است.
برچسب ها
تو نخواهی کشت (مقالاتی دربارۀ رمان جنایت و مکافات)
PDF

عنوانتو نخواهی کشت (مقالاتی دربارۀ رمان جنایت و مکافات)

نویسندهجوزف فرانک و دیگران

مصححگزینش، ویرایش و ترجمه از مهدی امیرخانلو

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک9ـ615ـ448ـ964ـ978

تعداد صفحات390

خلاصه
مقالات گردآمده این کتاب نه از سر اتفاق، بلکه به شکلی فکرشده کنار هم قرار گرفته‌اند. این مقالات آثاری هستند که از جنبه‌های مختلف جنایت و مکافات را مورد توجه قرار داده و می‌کوشند وجوه کمتر دیده‌شده این رمان را رمزگشایی کرده و پیش روی خواننده قرار دهند.
برچسب ها
شاعر تاریخ: یادگارنامه محمدابراهیم باستانی پاریزی
PDF

شاعر تاریخ: یادگارنامه محمدابراهیم باستانی پاریزی

جمعی از نویسندگان به خواستاری حمیده و حمید باستانی پاریزی

عنوانشاعر تاریخ: یادگارنامه محمدابراهیم باستانی پاریزی

نویسندهجمعی از نویسندگان به خواستاری حمیده و حمید باستانی پاریزی

ناشرعلم

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک7ـ712ـ224ـ964ـ978

تعداد صفحات640

خلاصه
شاعر تاریخ عنوان مجموعه مقالاتی است که در بزرگداشت زنده‌یاد استاد دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی تدوین شده است.
برچسب ها
فهرست تفصیلی گنجینه پژوهشی ولادیمیر مینورسکی
PDF

فهرست تفصیلی گنجینه پژوهشی ولادیمیر مینورسکی

به کوشش گودرز رشتیانی، ناهید عبدالتاجدینی

عنوانفهرست تفصیلی گنجینه پژوهشی ولادیمیر مینورسکی

نویسندهبه کوشش گودرز رشتیانی، ناهید عبدالتاجدینی

ناشرکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک3ـ184ـ220ـ600ـ978

تعداد صفحات472

خلاصه
این کتاب در اصل انعکاس بخشی بسیار کوچک و البته مهم در روند مطالعات ایران‌شناسی است که در نوع خود تلفیق کم‌سابقه‌ای از دو مکتب مهم ایران‌شناسی در جهان امروز است: مکتب ایران‌شناسی روسیه و مکتب ایران‌شناسی انگلستان.
برچسب ها
بر بلندای بیستون: یادنامه استاد بهزاد کرمانشاهی
PDF

بر بلندای بیستون: یادنامه استاد بهزاد کرمانشاهی

به خواستاری ناصر گلستان‌فر، ابراهیم رحیمی زنگنه با مقدمۀ محمدرضا شفیعی کدکنی و میرجلال‌الدین کزازی

عنوانبر بلندای بیستون: یادنامه استاد بهزاد کرمانشاهی

نویسندهبه خواستاری ناصر گلستان‌فر، ابراهیم رحیمی زنگنه با مقدمۀ محمدرضا شفیعی کدکنی و میرجلال‌الدین کزازی

ناشرمعین

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک4ـ144ـ165ـ964ـ978

تعداد صفحات668

خلاصه
استاد یدالله بهزاد کرمانشاهی یکی از مفاخر فرهنگ ایران‌زمین در عصر ما بود. از آن مردانی که در هر قرنی چند تنی در گوشه و کنار این کشور، سر بلند می‌کنند و با تمام هستی خود در راه تعالی فرهنگ و اخلاق جامعه می‌کوشند.
برچسب ها
این دو حرف: برگزیدۀ مقاله‌ها و گفت‌وگوها 1381 ـ 1384
PDF

عنواناین دو حرف: برگزیدۀ مقاله‌ها و گفت‌وگوها 1381 ـ 1384

نویسندهآیدین آغداشلو

ناشرکتاب آبان

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک8ـ54ـ7343ـ600ـ978

تعداد صفحات392

خلاصه
این کتاب در چهار بخش و دربردارندۀ 59 مقاله و گفتگو از آیدین آغداشلو است.
برچسب ها
گفتارها و گفت‌وگوهای دیگر: برگزیدۀ مقاله‌ها و گفت‌وگوها 1378 ـ 1381
PDF

عنوانگفتارها و گفت‌وگوهای دیگر: برگزیدۀ مقاله‌ها و گفت‌وگوها 1378 ـ 1381

نویسندهآیدین آغداشلو

ناشرکتاب آبان

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک5ـ39ـ7343ـ600ـ978

تعداد صفحات400

خلاصه
این کتاب در دو بخش گفتارها و گفت‌وگوها دربردارندۀ 53 مقاله در حوزه‌های مختلف هنر و ادبیات است.
برچسب ها
سال‌های آتش و برف؛ برگزیدۀ مقاله‌ها و گفت‌وگوها، 1371ـ 1378
PDF

عنوانسال‌های آتش و برف؛ برگزیدۀ مقاله‌ها و گفت‌وگوها، 1371ـ 1378

نویسندهآیدین آغداشلو

ناشرکتاب آبان

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک8ـ38ـ7343ـ600ـ978

تعداد صفحات268

خلاصه
این جلد از مجموعه گفتارهای آیدین آغداشلو 26 گفتار و گفتگو در موضوع‌های مختلف و پراکنده‌ای از سینما و تئاتر و باستان‌شناسی و ... را دربر می‌گیرند.
برچسب ها
از خوشی‌ها و حسرت‌ها؛ برگزیدۀ مقاله‌ها، 1353ـ1370
PDF

عنواناز خوشی‌ها و حسرت‌ها؛ برگزیدۀ مقاله‌ها، 1353ـ1370

نویسندهآیدین آغداشلو

ناشرکتاب آبان

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک4ـ36ـ7343ـ600ـ978

تعداد صفحات236

خلاصه
این کتاب از مجموعه کتاب‌های آیدین آغداشلو دربردارندۀ 23 مقاله در شش بخش است.
برچسب ها
از پیدا و پنهان: گفت‌وگویی بلند با اصغر عبداللهی و محمد عبدی
PDF

عنواناز پیدا و پنهان: گفت‌وگویی بلند با اصغر عبداللهی و محمد عبدی

نویسندهآیدین آغداشلو

ناشرکتاب آبان

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1ـ40ـ7343ـ600ـ978

تعداد صفحات188

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ سیزده جلسه گفتگو بین آیدین آغداشلو و مصاحبه‌کنندگان است که از آذرماه 1376 آغاز شده و در خردادماه 1387 به پایان رسیده است.
برچسب ها
گذار روزگار
PDF

گذار روزگار

رومن گاری

عنوانگذار روزگار

نویسندهرومن گاری

مترجمسمیه نوروزی

ناشرماهی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک1ـ42ـ9971ـ964ـ978

تعداد صفحات90+8

خلاصه
این کتاب گفتگویی است با رومن گاری چند ماه قبل از مرگ نابهنگام او.
برچسب ها
مجموعۀ اشعار گل‌رخسار
PDF

مجموعۀ اشعار گل‌رخسار

گل‌رخسار صفی‌آوا با مقدمۀ سیمین بهبهانی

عنوانمجموعۀ اشعار گل‌رخسار

نویسندهگل‌رخسار صفی‌آوا با مقدمۀ سیمین بهبهانی

ناشرنگاه

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک2ـ672ـ351ـ964ـ978

تعداد صفحات752

خلاصه
گل‌رخسار یکی از بزرگ‌ترین سرایندگان معاصر تاجیکستان، زادۀ هفتم دسامبر 1947 میلادی در روستای «یخچ» از ناحیۀ «کومسومول آباد» (نورآباد» کنونی است.
برچسب ها
به شکل خلوت خویش: گزیدۀ شعر و نثر خانم پروین اعتصامی
PDF

به شکل خلوت خویش: گزیدۀ شعر و نثر خانم پروین اعتصامی

نفیسه محمدزاده، سیدخلیل حسینی عطار

عنوانبه شکل خلوت خویش: گزیدۀ شعر و نثر خانم پروین اعتصامی

نویسندهنفیسه محمدزاده، سیدخلیل حسینی عطار

ناشرترانه

تاریخ چاپ1395

مکان چاپمشهد

تیراژ500

شابک6ـ33ـ7061ـ600ـ978

تعداد صفحات376

خلاصه
در این کتاب کوشش شده بهترین شعرها و مهم‌ترین نقدها و نظرها دربارۀ احوال و آثار پروین گردآوری شده است.
برچسب ها
بر خاکستر ققنوس؛ نگاهی به حیوان‌دوستی در آثار صادق چوبک
PDF

عنوانبر خاکستر ققنوس؛ نگاهی به حیوان‌دوستی در آثار صادق چوبک

نویسندهمحمدرضا رهبریان

ناشرمروارید

تاریخ چاپ1396

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک0ـ022ـ191ـ964ـ978

تعداد صفحات244+16

خلاصه
بازخوانی چوبک به ویژه زمینه‌های حیوان‌دوستی آثارش ما را با لایه‌ها و مایه‌های دیگری از کار او روبرو می‌کند.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...