پنجشنبه 08 تیر ماه 1396
نقد منابع اطلاعاتی: شناخت مفاهیم، ساختار، ماهیت و معیارهای نویسنده

عنواننقد منابع اطلاعاتی: شناخت مفاهیم، ساختار، ماهیت و معیارهای نویسنده

نویسندهفریبرز درودی

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0_095_222_600_978

تعداد صفحات216

خلاصه
در این کتاب نگارنده تلاش دارد با استفاده از تجاربی که در زمان نگارش نقدهای کتاب به دست آورده است، مفاهیم، ساختار و عناصر تأثیرگذار در نگارش نقد را توضیح دهد.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...