شنبه 06 خرداد ماه 1396
کندوکاوی در جامعه‌شناسی ادبیات

عنوانکندوکاوی در جامعه‌شناسی ادبیات

نویسندهفرهنگ ارشاد

ناشرآگه

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک3_371_329_964_978

خلاصه
هدف ویژه از تدوین این اثر، تهیۀ مجموعه‌ای پایه‌ای، روش‌مند و علمی است تا بتوان به کمک آن به قلمرو بررسی و تحلیل ادبیات در بستر نظرهای جامعه‌شناختی وارد شد.
برچسب ها
انسان‌شناسی هنر: زیبایی، قدرت و اساطیر

عنوانانسان‌شناسی هنر: زیبایی، قدرت و اساطیر

نویسندهناصر فکوهی

ناشرثالث

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک8_752_380_964_978

تعداد صفحات462

خلاصه
در اين كتاب موضوع پیچیده فرهنگ انسانی و علمی به زبانی ساده تشريح می‌شود. چنان‌که از عنوان آن نیز مشخص است، اين اثر تنها «درآمد» و «مقدمه»‌ای برای آشنایی با اين موضوع است؛ نباید تصور کرد این «مقدمه» دیدگاهی جامع یا نسبتاً جامع از این علم گسترده به خواننده عرضه می‌کند یا اصولاً نویسنده چنین ادعایی دارد.
برچسب ها
بعد از نقد نو
PDF

بعد از نقد نو

فرانک لنتریچیا

عنوانبعد از نقد نو

نویسندهفرانک لنتریچیا

مترجممشیت علایی

ناشرمینوی خرد

تاریخ چاپ1393 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک7ـ1ـ90760ـ600ـ978

تعداد صفحات456

خلاصه
در این کتاب به توصیف و ارزیابی نقد در آمریکا بین سال‌های 1957 تا 1977 میلادی پرداخته شده است.
برچسب ها
سوسور: راهنمایی برای سرگشتگان
PDF

عنوانسوسور: راهنمایی برای سرگشتگان

نویسندهپل بویساک

مترجممحمدامین شاکری

ناشریک فکر

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک0ـ0ـ96434ـ600ـ978

تعداد صفحات310

خلاصه
نویسنده در این کتاب به شیوه‌ای جذاب آنچه را که امروز برای شناختن اندیشه‌های سوسور لازم است، به طور خلاصه آورده است.
برچسب ها
بینامتنیت: از ساختارگرایی تا پسامدرنیسم
PDF

عنوانبینامتنیت: از ساختارگرایی تا پسامدرنیسم

نویسندهبهمن نامورمطلق

ناشرسخن

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک7ـ813ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات445

خلاصه
بینامتنیت به عنوان یکی از شاخه‌های نشانه‌شناسی، اغلب چگونگی رمزگذاری و فرایند رمزگشایی و دلالت‌پردازی را هدف مطالعه خود قرار می‌دهد.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...