پنجشنبه 08 تیر ماه 1396
مقدمه ای بر زیبایی شناسی

مقدمه ای بر زیبایی شناسی

گئورک ویلهلم فریدریش هگل

عنوانمقدمه ای بر زیبایی شناسی

نویسندهگئورک ویلهلم فریدریش هگل

مترجمستاره معصومی

ناشرآرشام

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک4_ 00_ 6392_ 600_ 978

خلاصه
کتاب حاضر مقدمه و شناختی بر زیبایی‌شناسی ادبی و هنری از دیدگاه هگل است.
برچسب ها
تاریخ زیباشناسی

تاریخ زیباشناسی

ووادیسوف تاتارکیویچ

عنوانتاریخ زیباشناسی

نویسندهووادیسوف تاتارکیویچ

مترجمسیدجواد فندرسکی

ناشرعلم

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک5_464_224_964_978

خلاصه
مطالعۀ زیباشناسی در امتداد خطوط گوناگونی به پیش می‌رود. هم نظریۀ زیبایی و هم نظریۀ هنر را شامل می‌شود، نظریۀ اشیاء زیباشناختی و تجربۀ زیباشناختی را بررسی می‌کند و توصیف، توصیه، تحلیل و تشریح را به کار می‌گیرد.
برچسب ها
کندوکاوی در جامعه‌شناسی ادبیات

عنوانکندوکاوی در جامعه‌شناسی ادبیات

نویسندهفرهنگ ارشاد

ناشرآگه

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک3_371_329_964_978

خلاصه
هدف ویژه از تدوین این اثر، تهیۀ مجموعه‌ای پایه‌ای، روش‌مند و علمی است تا بتوان به کمک آن به قلمرو بررسی و تحلیل ادبیات در بستر نظرهای جامعه‌شناختی وارد شد.
برچسب ها
التفات در شعر معاصر فارسی: رویکردی نشانه‌شناختی

التفات در شعر معاصر فارسی: رویکردی نشانه‌شناختی

فرزان سجودی و فرید دهقان طرزجانی

عنوانالتفات در شعر معاصر فارسی: رویکردی نشانه‌شناختی

نویسندهفرزان سجودی و فرید دهقان طرزجانی

ناشرعلم

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک3_541_224_964_978

تعداد صفحات222

خلاصه
هدف از این پژوهش آن است که با رویکرد نشانه‌شناسی معاصر، میان التفات با «حاضرپنداری» در بلاغت سنّتی مقایسه‌ای صورت گیرد و تفاوت آنها بیان شود.
برچسب ها
فلسفۀ طنز: بررسی طنز از منظر دانش، هنر و اخلاق

عنوانفلسفۀ طنز: بررسی طنز از منظر دانش، هنر و اخلاق

نویسندهجان موریل

مترجممحمود فرجامی، دانیال جعفری

ناشرنی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک3_318_185_964_978

تعداد صفحات288

خلاصه
در این کتاب نویسنده بر آن است تا با زبانی ساده به پرسش‌های مهمی دربارۀ خنده و انواع شوخ‌طبعی پاسخ دهد.
برچسب ها
مروری بر نگارگری ایرانی

عنوانمروری بر نگارگری ایرانی

نویسنده اولگ گرابر

مترجممهرداد وحدتی دانشمند

ناشرمتن

تاریخ چاپ1390 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک4_097_232_964_978

تعداد صفحات224

خلاصه
نویسنده در این کتاب خواننده را با نقاشی ایرانی که عمدتاً نگاره‌های زینت‌بخش کتاب‌های ادبی، تاریخ، منافع الحیوان، هیئت و دیگر نسخه‌های خطی است، آشنا می‌کند.
برچسب ها
مبانی فلسفۀ هنر

عنوانمبانی فلسفۀ هنر

نویسندهآن شپرد

مترجمعلی رامین

ناشرشرکت انتشارات علمی و فرهنگی

تاریخ چاپ1391 (چاپ نهم)

مکان چاپتهران

تیراژ3000

شابک7_115_445_964_978

تعداد صفحات291

خلاصه
خانم آن شپرد که از استادان طراز نخست رشتۀ فلسفۀ هنر است، در این کتاب اساسی‌ترین و در عین حال پیچیده‌ترین مسائل مربوط به این رشته را مطرح می‌کند و ژرف‌نگرانه به تجزیه و تحلیل مطالب مورد بحث می‌پردازد.
برچسب ها
چشم‌اندازهای کلامی در باب خداوند و زیبایی

چشم‌اندازهای کلامی در باب خداوند و زیبایی

جان میل بنک، گراهام وارد، ادیت ویشوگرود

عنوانچشم‌اندازهای کلامی در باب خداوند و زیبایی

نویسندهجان میل بنک، گراهام وارد، ادیت ویشوگرود

مترجمعذرا لوعلیان

ناشرمؤسسه متن

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک6_86_2986_964_978

تعداد صفحات128

خلاصه
این کتاب در سه مقاله و با رویکردی کلامی به بحث درباره نسبت میان خداوند و زیبایی و نسبت آن با هنر می‌پردازد.
برچسب ها
تخیل و بیان: نقد زبان‌شناختی

عنوانتخیل و بیان: نقد زبان‌شناختی

نویسندهژرار ژنت

مترجمالله شکر اسداللهی تجرق

ناشرسخن

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک5_651_372_964_978

تعداد صفحات290

خلاصه
نویسنده در این کتاب سعی دارد ما را با دو وجه سازندۀ ادبیات، یعنی «معنا» و «صورت» مواجه سازد.
برچسب ها
آشنایی با نقد ادبی معاصر عربی

عنوانآشنایی با نقد ادبی معاصر عربی

نویسندهنجمه رجائی

ناشردانشگاه فردوسی

تاریخ چاپ1378

مکان چاپمشهد

تیراژ2000

شابک8_43_6335_964

تعداد صفحات273

خلاصه
برای آشنایی با ویژگی‌های نقد ادبی، این کتاب عهده‌دار بررسی زوایا و جوانب متنوع نقد در ادبیات معاصر عربی است.
برچسب ها
مدخل‌شناسی شعر کهن استان سمنان
PDF

عنوانمدخل‌شناسی شعر کهن استان سمنان

نویسندهمحمد درزی

ناشرزمزم هدایت

تاریخ چاپ1393

مکان چاپقم

تیراژ1100

شابک1ـ284ـ246ـ964ـ978

تعداد صفحات168

خلاصه
در این کتاب در سه فصل در ابتدا از زندگی 89 تن از شعرای سمنانی سخن گفته شده و در دو فصل بعد به سبک شعری و زیبایی‌شناسی شعر شاعران سمنانی پرداخته شده است.
برچسب ها
شعر و تجربه [نقادی هنر]
PDF

عنوانشعر و تجربه [نقادی هنر]

نویسندهویلهلم دیتای

مترجممنوچهر صانعی دره‌بیدی

ناشرققنوس

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1320

شابک7ـ156ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات598

خلاصه
این کتاب جلد پنجم از مجموعۀ شش جلدی گزیدۀ آثار دیلتای است که ویراستاران آثار دیلتای این مجلد را «شعر و تجربه» نامیده‌اند و محتوای آن نقد ادبی یا نقد هنر است.
برچسب ها
هرمنوتیک، زبان، هنر؛ شش جستار هرمنوتیکی
PDF

عنوانهرمنوتیک، زبان، هنر؛ شش جستار هرمنوتیکی

نویسندههانس گئورک گادامر

مترجمعبدالله امینی

ناشرپرسش

تاریخ چاپ1395

مکان چاپآبادان

تیراژ1000

شابک1ـ080ـ265ـ600ـ978

تعداد صفحات276

خلاصه
زبان همان چیزی است که پیوسته در درون خود جهت‌گیری مشترک در رابطه با جهان را موجب می‌شود و تاب می‌آورد. گفتگو با فرد دیگر اصولا به هم‌آمیزی اشیاء با یکدیگر نیست. این کتاب دربردارندۀ شش مقاله از هانس گئورک گادامر فیلسوف آلمانی و اهل هرمنوتیک است.
برچسب ها
فرهنگ زیباشناسی
PDF

عنوانفرهنگ زیباشناسی

نویسندهاران گوتر

مترجممحمدرضا ابوالقاسمی

ناشرماهی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک8ـ189ـ209ـ964ـ978

تعداد صفحات256

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ مفاهیم، مسائل، مواضع و چهره‌های مهم زیباشناسی و فلسفۀ هنر است.
برچسب ها
زیباشناسی هگل: هنر، اسطوره و جامعه
PDF

عنوانزیباشناسی هگل: هنر، اسطوره و جامعه

نویسندهدیوید جیمز

مترجمعبدالله سالاروند

ناشرنقش جهان

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک8ـ69ـ6688ـ964ـ978

تعداد صفحات1100

خلاصه
گئورک ویلهلم فریدریش هگل در نکته‌های مقدماتی بر یکی از درس‌گفتارهای زیباشناسی خود، زیبایی هنری را برتر از زیبایی طبیعی می‌داند زیرا «آفریدۀ روح است».
برچسب ها
دانشنامۀ فلسفۀ استنفورد (62) زیبایی‌شناسی و غایت‌شناسی کانت
PDF

عنواندانشنامۀ فلسفۀ استنفورد (62) زیبایی‌شناسی و غایت‌شناسی کانت

نویسندههاناگینزبورگ

مترجمداود میرزایی

ناشرققنوس

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک0ـ267ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات132

خلاصه
این کتاب شصت‌ودومین جلد از مجموعۀ دانشنامۀ فلسفۀ استنفورد است و به تشریح کتاب «نقد قوۀ حکم» اثر کانت می‌پردازد.
برچسب ها
زیباشناسی افلاطون: پرسش از زیبایی
PDF

عنوانزیباشناسی افلاطون: پرسش از زیبایی

نویسندهدرو هایلند

مترجمعبدالله سالاروند

ناشرنقش جهان

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک1ـ68ـ6688ـ964ـ978

تعداد صفحات264

خلاصه
بخشی از هدف این کتاب نشان دادن این مطلب است که افلاطون تا چه اندازه در وضع چارچوب‌های بحث و گفتگو دربارۀ زیبایی، چنان‌که در تاریخ فلسفۀ غرب جریان می‌یابد، نقش داشته است.
برچسب ها
زیباشناسی کانت: مفهوم‌ها و مسئله‌های اصلی
PDF

عنوانزیباشناسی کانت: مفهوم‌ها و مسئله‌های اصلی

نویسندهکریستیان هلموت ونتسل

مترجمعبدالله سالاروند

ناشرنقش جهان

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک4ـ67ـ6688ـ964ـ978

تعداد صفحات256

خلاصه
چنان‌که از عنوان این کتاب برمی‌آید، در آن به مسئله‌های بنیادی پرداخته شده و رنگ و بوی کتاب بیشتر فلسفی و نظام‌مند است تا تاریخی.
برچسب ها
زیبایی‌شناسی در قرن بیستم
PDF

عنوانزیبایی‌شناسی در قرن بیستم

نویسندهپل گایر

مترجمپدرام حیدری

ناشرققنوس

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک2ـ263ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات127

خلاصه
در این کتاب به زیبایی‌شناسی در آستانة قرن بیستم، زیبایی‌شناسی در میانة دو جنگ و زیبایی‌شناسی پس از جنگ پرداخته می‌شود.
برچسب ها
حکمت هنر هند
PDF

حکمت هنر هند

حسن بلخاری قهی

عنوانحکمت هنر هند

نویسندهحسن بلخاری قهی

ناشرسوره مهر

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ2500

شابک1ـ859ـ175ـ600ـ978

تعداد صفحات228

خلاصه
. این کتاب که برآمده از مجموعه مطالعات مؤلف در سه حوزة حکمت و اندیشه، حکمت هنر و زیبایی‌شناسی است و در ‌نهایت به ارتباطات گستردة هنر و معماری ایران و هند رسیده، به تبیین عمیق‌ترین ارتباطات فرهنگی و تمدنی میان دو فرهنگ عظیم ایرانی و هندی پرداخته است.
برچسب ها
مقالاتی دربارۀ زیباشناسی هنر
PDF

عنوانمقالاتی دربارۀ زیباشناسی هنر

نویسندهژان ژنه

مترجممهتاب بلوکی

ناشرققنوس

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ990

شابک9ـ248ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات112

خلاصه
این کتاب گزیده‌ای از نوشته‌های نظری ژان ژنه است که به لحاظ نوع متن، مضمون و سبک نوشتاری دارای تنوّع خاصی است و همچنین برخاسته از نگاه ویژة او به هنر و زندگی است.
برچسب ها
جامعه‌شناسی هنر: شیوه‌های دیدن
PDF

جامعه‌شناسی هنر: شیوه‌های دیدن

ویراسته دیوید انگلیس و جان هاکسون

عنوانجامعه‌شناسی هنر: شیوه‌های دیدن

نویسندهویراسته دیوید انگلیس و جان هاکسون

مترجمجمال محمدی

ناشرنی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک3ـ475ـ185ـ964ـ978

تعداد صفحات384

خلاصه
جامعه‌شناسی هنر که به عنوان یک مبحث بین رشته‌ای مطرح می‌باشد، به بررسی ارتباط متقابل بین جامعه و هنر می‌پردازد.
برچسب ها
دانشنامه فلسفۀ استنفورد (71)؛ مفهوم امر زیباشناختی
PDF

عنواندانشنامه فلسفۀ استنفورد (71)؛ مفهوم امر زیباشناختی

نویسندهجیمز شلی

مترجممحمدرضا ابوالقاسمی

ناشرققنوس

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک9ـ293ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات72

خلاصه
مدخل هفتادویکم دانشنامه استنفورد «مفهوم امر زیباشناختی» نام دارد که به قلم جیمز شلی و ترجمه محمدرضا ابوالقاسمی منتشر شده است. نسخه اصلی این کتاب در سال ۲۰۱۳ منتشر شده است.
برچسب ها
بوطیقای داستایفسکی (زیبایی‌شناسی آثار داستایفسکی)
PDF

عنوانبوطیقای داستایفسکی (زیبایی‌شناسی آثار داستایفسکی)

نویسندهمیخائیل باختین

مترجمعیسی سلیمانی

ناشرنوای مکتوب

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ200

شابک8ـ9ـ95760ـ600ـ978

تعداد صفحات344

خلاصه
این کتاب به مسائل بوطیقای داستایفسکی و تحلیل هنر او فقط از این جنبه می‌پردازد.
برچسب ها
دانشنامۀ فلسفۀ استنفورد (72)؛ داوری زیباشناختی
PDF

عنواندانشنامۀ فلسفۀ استنفورد (72)؛ داوری زیباشناختی

نویسندهنیک زنگویل

مترجممحمدرضا ابوالقاسمی

ناشرققنوس

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک9ـ305ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات72

خلاصه
هفتادودومین مدخل دانشنامۀ استنفورد با عنوان «داوری زیباشناختی» نوشته نیک زنگویل به ترجمه محمدرضا ابوالقاسمی منتشر شده است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...