یکشنبه 07 خرداد ماه 1396
اللهیار صالح (زندگی‌نامه)

عنواناللهیار صالح (زندگی‌نامه)

نویسندهخسرو سعیدی

ناشرعرفان

تاریخ چاپ1382

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک9_2823_06_964

تعداد صفحات359

خلاصه
صالح در میان رجال ایران که از اواسط دورۀ رضاشاه مصدر کارهای مهم اداری شده‌اند، فردی است که با نیروی فعالیت، وطن‌دوستی، شهامت، بی‌غرضی و دوستی نمونه‌وار خود را به جامعه خوب شناساند و در
برچسب ها
طرز غزل (مروری بر زندگی و شعر شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی)

طرز غزل (مروری بر زندگی و شعر شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی)

علی اکبر احمدی آرانی و اکرم هراتیان زیر نظر علیرضا مختارپور قهرودی

عنوانطرز غزل (مروری بر زندگی و شعر شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی)

نویسندهعلی اکبر احمدی آرانی و اکرم هراتیان زیر نظر علیرضا مختارپور قهرودی

ناشرهمشهری

تاریخ چاپ1389

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک5_038_241_964_978

تعداد صفحات156

خلاصه
این کتاب مروری است کوتاه بر زندگی و شعر حافظ.
برچسب ها
فخر خوارزم (مروری بر زندگی و آثار جارالله زمخشری)

فخر خوارزم (مروری بر زندگی و آثار جارالله زمخشری)

علیرضا باقر زیرنظر علیرضا مختارپور قهرودی

عنوانفخر خوارزم (مروری بر زندگی و آثار جارالله زمخشری)

نویسندهعلیرضا باقر زیرنظر علیرضا مختارپور قهرودی

ناشرهمشهری

تاریخ چاپ1390 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک1_036_241_964_978

تعداد صفحات188

خلاصه
این کتاب مروری بر زندگی و آثار جارالله زمخشری است.
برچسب ها
فایز دشتی و شعر او

فایز دشتی و شعر او

محمدباقر نجف‌زاده بارفروش

عنوانفایز دشتی و شعر او

نویسندهمحمدباقر نجف‌زاده بارفروش

ناشرهزارۀ ققنوس

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1200

شابک7_80_5657_600_978

تعداد صفحات278

خلاصه
فایز شاعری است که شعرش آینۀ فرهنگ بومی و تغزل نرم زمانۀ اوست.
برچسب ها
عاشقانه‌های یک یاغی: بازخوانی زندگی، شعر و اندیشۀ سعید سرمد کاشانی همراه با متن منقح اشعار

عنوانعاشقانه‌های یک یاغی: بازخوانی زندگی، شعر و اندیشۀ سعید سرمد کاشانی همراه با متن منقح اشعار

نویسندهسیدعبدالحمید ضیایی

ناشرهزارۀ ققنوس

تاریخ چاپ1389

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک6_67_8792_964_978

تعداد صفحات185

خلاصه
آنچه در این کتاب آمده، معرفی زندگی، اندیشه و آثار سعید سرمد کاشانی است.
برچسب ها
کلیات قهار عاصی

کلیات قهار عاصی

عبدالقهار عاصی

عنوانکلیات قهار عاصی

نویسندهعبدالقهار عاصی

مصححاحمدمعروف کبیری

ناشربدخشان

تاریخ چاپ1392

مکان چاپمشهد

تیراژ1000

شابک3_5_93169_600_978

تعداد صفحات1136

خلاصه
عبدالقهار عاصی سرایشگر دلیری است از تیرۀ عیاران و از تبار انسان؛ آرمان‌وارۀ دیرینۀ ذهنی برای تقلای حضور جامعۀ باز و انسانی.
برچسب ها
کلیات نظام قاری

کلیات نظام قاری

محمود ابن امیراحمد نظام قاری

عنوانکلیات نظام قاری

نویسندهمحمود ابن امیراحمد نظام قاری

مصححرحیم طاهر

ناشرکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7_160_220_600_978

تعداد صفحات668

خلاصه
محمود ابن امیراحمد معروف به نظام قاری از شاعران سدۀ نهم قمری است و او را با عنوان «شاعر البسه» نیز می‌شناسند.
برچسب ها
یادنامۀ استاد مهرداد اوستا (ضمیمۀ تاریخ و فرهنگ معاصر): ویژه‌نامۀ شمارۀ 4

عنوانیادنامۀ استاد مهرداد اوستا (ضمیمۀ تاریخ و فرهنگ معاصر): ویژه‌نامۀ شمارۀ 4

نویسندهبه کوشش محمدحسین رحمانی

ناشرمرکز بررسی های اسلامی

تاریخ چاپ1373

مکان چاپقم

تیراژ2500

تعداد صفحات392

خلاصه
این ویژه‌نامه دربرداندۀ بیش از هشتاد مقاله و شعر دربارۀ اوستا است که تقریباً بیش از پنجاه مقاله و شعر از آنها تاکنون در جایی منتشر نشده است.
برچسب ها
متفکران اجتماعی معاصر

عنوانمتفکران اجتماعی معاصر

نویسندهمازیار جفرودی

ناشرمرکز

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک3_226_213_964_978

تعداد صفحات170

خلاصه
در اين كتاب متفكران اجتماعی بر مبنای یک نظم صوری و قالبی بازنمایی نشده، بلكه بنا به جنبه‌هایی كه به نظر اهميت داشته و برای دانشجويان و مخاطبان جذاب دانسته شده است، معرفی شده‌اند.
برچسب ها
مسیری از تجسم پرواز: دربارۀ زندگی فروغ فرخ‌زاد

عنوانمسیری از تجسم پرواز: دربارۀ زندگی فروغ فرخ‌زاد

نویسندهمحمد لوطیج

ناشرنوید

تاریخ چاپ1390

مکان چاپشیراز

تیراژ1500

شابک1_675_358_964_978

تعداد صفحات176

خلاصه
میان زندگی و شعر فروغ رابطۀ تنگاتنگی وجود دارد که هیچ‌کس منکر آن نیست. فروغ شعرهایش را می‌زیست و زندگی‌اش را می‌سرود.
برچسب ها
حماسۀ غدیر در شعر پولس سلامه (شاعر مسیحی)

عنوانحماسۀ غدیر در شعر پولس سلامه (شاعر مسیحی)

نویسندهعلی منتظمی و علی زرقانی

ناشربنیاد پژوهش های اسلامی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپمشهد

تیراژ2000

شابک3_621_971_964_978

تعداد صفحات216

خلاصه
این کتاب بر آن است تا نشان دهد که پولس سلامه شاعر لبنانی نه تنها با ادبیات و بلاغت امام علی (ع) در نهج‌البلاغه و دیگر آثار اسلامی آشناب بوده، بلکه شیفتۀ مقام و شخصیت والای حضرت علی (ع) این مرد نامتناهی شده است.
برچسب ها
هر روز زاده می‌شوم: گفتگو با محمود درویش و گزیدۀ اشعارش

عنوانهر روز زاده می‌شوم: گفتگو با محمود درویش و گزیدۀ اشعارش

نویسندهعبده وازن

مترجم محمد حزبایی‌زاده

ناشرفرهنگ جاوید

تاریخ چاپ1389

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک2_2_91585_600_978

تعداد صفحات144

خلاصه
محمود درویش، از بزرگ‎ترین شاعران نوگرای فلسطینی و جهان عرب است. از آنجایی که تاکنون چند مجموعه از اشعارش به فارسی ترجمه و منتشر شده است، برای خوانندۀ ایرانی ناشناخته نیست.
برچسب ها
تلاطم دریا: گزیده شعر هادی رنجی

تلاطم دریا: گزیده شعر هادی رنجی

ساعد باقری، سهیل محمودی

عنوانتلاطم دریا: گزیده شعر هادی رنجی

نویسندهساعد باقری، سهیل محمودی

ناشرامیرکبیر شرکت سهامی کتاب‌های جیبی

تاریخ چاپ1389

مکان چاپتهران

تیراژ3000

شابک3_233_303_964_978

تعداد صفحات85

خلاصه
این کتاب دربرگیرندۀ گزیدۀ اشعار هادی رنجی همراه با مختصری از زندگی اوست.
برچسب ها
نیلوفر اندوه: گزیدۀ شعر سیدفخرالدین مزارعی

عنواننیلوفر اندوه: گزیدۀ شعر سیدفخرالدین مزارعی

نویسندهساعد باقری، سهیل محمودی

ناشرامیرکبیر شرکت سهامی کتاب‌های جیبی

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ3000

شابک1_279_303_964_978

تعداد صفحات121

خلاصه
سیدفخرالدین مزارعی شاعری است كه در دو دوره از عمر خویش به دور از وطن بوده و نهایتا به دور از وطن نیز درگذشته است و یاد وطن او را به آداب، سنن و خاطره‌های سرزمین مادری‌اش پیوند می‌دهد. این کتاب دربرگیرندۀ گزیده ای از اشعار وی می‌باشد.
برچسب ها
ماهی در آب

ماهی در آب

ماریو بارگاس یوسا

عنوانماهی در آب

نویسندهماریو بارگاس یوسا

مترجم خجسته کیهان

ناشرثالث

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک2_770_380_964_978

تعداد صفحات300

خلاصه
این کتاب زندگی‌نامۀ خودنوشت ماریو بارگاس یوسا است.
برچسب ها
جان جهان: مجموعه شعر فاطمه جهانگرد «جهان کرمانی»

عنوانجان جهان: مجموعه شعر فاطمه جهانگرد «جهان کرمانی»

نویسندهفاطمه جهانگرد

مصححبه کوشش منوچهر شجاعی

ناشرمرکز کرمان شناسی

تاریخ چاپ1387

مکان چاپکرمان

تیراژ2000

شابک4_30_9908_964_978

تعداد صفحات616

خلاصه
فاطمه جهانگرد «جهان كرمانی» شخصیتی ممتاز بود كه عاشقانه در زمینه‌های مختلف فرهنگی، ادبی، مطبوعاتی و برنامه‌های آموزشی تدریس و در امور خیریه فعالیت خستگی‌ناپذیر داشت و مجموعه‌های مختلفی را تألیف، تدوین و مقالات علمی زیادی در باب مسائل ادبی از خود بر جا گذاشت.
برچسب ها
حبیب خراسان: گزیدۀ شعر حاجی میرزا حبیب خراسانی

عنوانحبیب خراسان: گزیدۀ شعر حاجی میرزا حبیب خراسانی

نویسندهساعد باقری، سهیل محمودی

ناشرامیرکبیر شرکت سهامی کتاب‌های جیبی

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ3000

شابک7_280_303_964_978

تعداد صفحات158

خلاصه
این کتاب به گزیده‌ای از اشعار و زندگی میرزا حبیب خراسانی اختصاص دارد.
برچسب ها
صور خیال در شعر سبک اصفهانی

عنوانصور خیال در شعر سبک اصفهانی

نویسندهجلیل تجلیل

ناشرفرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ1386

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک1_80_8802_964_978

تعداد صفحات128

خلاصه
در این کتاب شیوۀ شعری چند تن از شاعران بزرگ عصر صفوی مانند هاتف اصفهانی، صائب تبریزی، محتشم کاشانی، عرفی شیرازی، امیرخسرو و بیدل دهلوی بررسی شده است.
برچسب ها
باید عاشق شد و خواند (زندگی و شعر م.آزاد)

عنوانباید عاشق شد و خواند (زندگی و شعر م.آزاد)

نویسندهمحمد مفتاحی

ناشرثالث

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک4_932_380_964_978

تعداد صفحات518

خلاصه
با توجه به اینکه دربارۀ زندگی و آثار م.آزاد هیچ‌گاه اطلاعات کاملی منتشر نشده، نگارنده در این کتاب بر این بوده تا با بررسی و کنار هم قراردادن منابع موجود، اطلاعات دقیقی دربارۀ زندگی و شاعرانۀ وی ارائه دهد تا جایی که سکوت چندسالۀ وی به پراکنده‌گویی و نقصان نینجامد.
برچسب ها
بررسی آرا و اندیشه‌های شیخ علاءالدوله سمنانی

عنوانبررسی آرا و اندیشه‌های شیخ علاءالدوله سمنانی

نویسندهمیثم نصراللهی

ناشرادیان

تاریخ چاپ1391

مکان چاپقم

تیراژ1000

شابک6_64_2908_964_978

تعداد صفحات365

خلاصه
در این کتاب به بررسی آرا و اندیشه‌های شیخ علاءالدولۀ سمنانی از بزرگان تصوف ایرانی و از شاعران و نویسندگان قرن هفتم و هشتم هجری پرداخته است.
برچسب ها
زرین‌کوب و نقد ادبی

زرین‌کوب و نقد ادبی

ایرج پارسی‌نژاد

عنوانزرین‌کوب و نقد ادبی

نویسندهایرج پارسی‌نژاد

ناشرسخن

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک 2_636_372_964_978

تعداد صفحات440

خلاصه
در این کتاب آن دسته از آثار زرین‌کوب که صرفاً به نقد ادبی پرداخته بررسی شده و قوت‌ها و ضعف‌های آن بازنمایی شده است.
برچسب ها
سیدحیدر آملی: شرح احوال، آثار و آراء و جهان‌شناسی

عنوانسیدحیدر آملی: شرح احوال، آثار و آراء و جهان‌شناسی

نویسندههانری کربن

مترجمنوذر آقاخانی

ناشرحقیقت

تاریخ چاپ1388

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک6_07_5231_600_978

تعداد صفحات202+10

خلاصه
این کتاب ترجمۀ دو بخش مستقل از دو کتاب هانری کربن دربارۀ سیدحیدر آملی است. «سیدحیدر آملی» از چهره‌های مهم قرن هشتم هجری است. امروزه با شناخت برخی از آثار وی می‌توان گفت كه آثار او فلسفه، كلام و عرفان قرن خود را تحت تأثیر قرار داده‌اند.
برچسب ها
زندگینامۀ نیمایوشیج: به کجای این شب تیره ...

عنوانزندگینامۀ نیمایوشیج: به کجای این شب تیره ...

نویسندهمصطفی اسلامیه

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک8_513_448_964_978

تعداد صفحات259

خلاصه
در این کتاب خواننده می‌تواند با وجه دیگری از شخصیت بزرگ، تأثیرگذار و حساس نیمایوشیج آشنا و از نامرادی‌هایی که نامردمان و زمانه به او تحمیل کرده‌اند، آگاه شود.
برچسب ها
آموزشگر شایسته: ارج‌نامۀ استاد دکتر علی شریعتمداری

آموزشگر شایسته: ارج‌نامۀ استاد دکتر علی شریعتمداری

گروه نویسندگان به کوشش محمدحسین ساکت

عنوانآموزشگر شایسته: ارج‌نامۀ استاد دکتر علی شریعتمداری

نویسندهگروه نویسندگان به کوشش محمدحسین ساکت

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک 0_082_222_600_978

تعداد صفحات508

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ 25 مقاله دربارۀ شخصیت علمی «استاد دکتر علی شریعتمداری»، آثار ایشان و مقالاتی دربارۀ علوم تربیتی است که به ایشان تقدیم شده است.
برچسب ها
آندره مالرو (حماسه‌سرای تمدن‌ها)

عنوانآندره مالرو (حماسه‌سرای تمدن‌ها)

نویسندهگائتان پیکون

مترجمسیروس ذکاء

ناشرانتشارات علمی و فرهنگی

تاریخ چاپ1384(چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابکxـ636ـ445ـ964

تعداد صفحات240+12

خلاصه
این کتاب یکی از بهترین و جامع‌ترین کتاب‌هایی است که دربارۀ آثار مالرو نوشته شده است. مالرو خود این کتاب را قبل از انتشار دیده و یادداشت‌هایی بر آن افزوده است که در متن اصلی کتاب به چاپ رسیده است. افزون بر این بخش‌هایی از آثار مالرو در پایان کتاب افزوده شده است.
برچسب ها
آنیما در شعر شاملو

آنیما در شعر شاملو

الهام جم‌زاد

عنوانآنیما در شعر شاملو

نویسندهالهام جم‌زاد

ناشرنگاه

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک5_887_351_964_978

تعداد صفحات400

خلاصه
در این کتاب تلاش شده آنیما (نوعی کهن‌الگو) در اشعار بزرگ‌شاعر معاصر ایران، احمد شاملو بازنگری شود و موارد تأثیرگذاری آنیما بر افکار و سروده‌های شاملو بررسی شود.
برچسب ها
دیوان کامل اشعار شاطرعباس صبوحی قمی

دیوان کامل اشعار شاطرعباس صبوحی قمی

به تحقیق و اهتمام حسن گل محمدی «فریاد»

عنواندیوان کامل اشعار شاطرعباس صبوحی قمی

نویسندهبه تحقیق و اهتمام حسن گل محمدی «فریاد»

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک8_380_224_964_978

تعداد صفحات200

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ اشعار شاطر عباس قمی و پژوهشی کامل دربارۀ اشعار و زندگی اوست.
برچسب ها
احوال و آثار میرغلامعلی آزاد بلگرامی

عنواناحوال و آثار میرغلامعلی آزاد بلگرامی

نویسندهسیدحسن عباس

ناشربنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

تاریخ چاپ1384

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک3_65_6053_964

تعداد صفحات474

خلاصه
این کتاب سرگذشت مبسوط و محققانه‌ای است دربارۀ آزاد بلگرامی متضمن آنچه دربارۀ او برای محققان زبان فارسی ضرورت دارد و در تحقیقات ادبی می‌باید مطرح شود.
برچسب ها
آرتور شوپنهاور

عنوانآرتور شوپنهاور

نویسندهمایکل تنر

مترجم خشایار دیهیمی

ناشرماهی

تاریخ چاپ1389

مکان چاپتهران

تیراژ2500

شابک6_58_7948_964_978

تعداد صفحات72

خلاصه
این كتاب بررسی مختصری است از اندیشه‌ها، جهان‌بینی و زندگی آرتور شوپنهاور، فیلسوف مشهور قرن هجدهم.
برچسب ها
احیاگر میراث: یادنامه استاد عبدالله نورانی

احیاگر میراث: یادنامه استاد عبدالله نورانی

گروه نویسندگان به اهتمام احد فرامرز قراملکی و همکاری مستانه کاکایی

عنواناحیاگر میراث: یادنامه استاد عبدالله نورانی

نویسندهگروه نویسندگان به اهتمام احد فرامرز قراملکی و همکاری مستانه کاکایی

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک 3_093_222_600_978

تعداد صفحات640

خلاصه
این کتاب دربرگیرندۀ مجموعه مقالاتی است که به پاسداشت تلاش‌های علمی استاد عبدالله نورانی فراهم آمده است.
برچسب ها
ارجنامه دکتر محمد دبیرسیاقی

ارجنامه دکتر محمد دبیرسیاقی

فرشیدسادات شریفی با همکاری سمیرا متین‌نژاد و شهلا رستمی

عنوانارجنامه دکتر محمد دبیرسیاقی

نویسندهفرشیدسادات شریفی با همکاری سمیرا متین‌نژاد و شهلا رستمی

ناشرسازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک9_367_446_964_978

تعداد صفحات248

خلاصه
در سیزدهمین آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی از دو شخصیت نامدار،‌ یعنی استاد زنده‌یاد آیت‌الله سید عبدالعزیز محقق طباطبایی یزدی و نیز دکتر سید محمد دبیرسیاقی به عنوان نسخه‌پژوهان برگزیده تجلیل شد. این کتاب در همین راستا به معرفی زندگانی علمی دکتر سیدمحمد دبیرسیاقی می‌پردازد.
برچسب ها
بوی دل‌خوشی: گزیدۀ اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید

عنوانبوی دل‌خوشی: گزیدۀ اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید

نویسندهانتخاب و توضیح محسن بابایی

ناشرمعین

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک1_062_165_964_978

تعداد صفحات165

خلاصه
ابوسعید در تاریخ تصوف، بیش از هر عارف دیگری در داشتن کرامات ـ رفتارهای خارق‌العاده‌ای که از اولیاء سر می‌زند ـ مشهور است و اسرار التوحید در حقیقت مجموعه‌ای است از کرامت‌های او.
برچسب ها
ارشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان

ارشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان

حسن بن یوسف بن علی بن مطهر علامه حلی

عنوانارشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان

نویسندهحسن بن یوسف بن علی بن مطهر علامه حلی

مصححمهدی باقری سیانی، محمود نعمتی

مترجممهدی نجفی اصفهانی

ناشرانجمن آثار و مفاخر فرهنگی

تاریخ چاپ1391 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک9ـ199ـ528ـ964ـ978

تعداد صفحات778

خلاصه
این کتاب که به تعبیر خود مؤلف «حسن الترتیب» است در فقه غیراستدلالی تدوین شده و همۀ ابواب فقهی را در بر دارد. تعداد مسائل آن را پانزده هزار مسئله دانسته‌اند. ابواب آن از طهارت آغاز و به دیات ختم می‌شود. این تقسیم‌بندی موضوعات فقهی از زمان شیخ طوسی آغاز گردید و توسط صاحب شرایع و علامۀ حلی بهتر شد.
برچسب ها
دو شاهکار ادبیات جهان: رومئو و ژولیت ویلیام شکسپیر، لیلی و مجنون نظامی گنجوی
PDF

دو شاهکار ادبیات جهان: رومئو و ژولیت ویلیام شکسپیر، لیلی و مجنون نظامی گنجوی

ترجمه، تحقیق و تطبیق از علی اصغر حکمت به اهتمام هرمز همایون‌پور

عنواندو شاهکار ادبیات جهان: رومئو و ژولیت ویلیام شکسپیر، لیلی و مجنون نظامی گنجوی

نویسندهترجمه، تحقیق و تطبیق از علی اصغر حکمت به اهتمام هرمز همایون‌پور

ناشرآگاه

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک1ـ324ـ416ـ964ـ978

تعداد صفحات307

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ چهار مقاله است که در آنها ابتدا این دو شاهکار ادبیات معرفی شده‌اند و سپس به بررسی تطبیقی بین این دو داستان عاشقانه پرداخته شده است.
برچسب ها
مجموعه آثار حلاج
PDF

مجموعه آثار حلاج

حسین بن منصور حلاج

عنوانمجموعه آثار حلاج

نویسندهحسین بن منصور حلاج

مصححتحقیق، ترجمه و شرح از قاسم میرآخوری

ناشرفهرست

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک4ـ13ـ6351ـ964ـ978

تعداد صفحات528

خلاصه
آنچه در این مجموعه گردآوری شده بخش اعظم آثار حلاج است که درستی آن از سوی حلاج‌شناس معروف لویی ماسینیون تأیید شده است.
برچسب ها
دیوان اشعار فارسی مولانا حکیم ملامحمد فضولی بیاتلی
PDF

عنواندیوان اشعار فارسی مولانا حکیم ملامحمد فضولی بیاتلی

نویسندهحکیم ملامحمد فضولی

مصحححسین محمدزاده صدیق

ناشریاران

تاریخ چاپ1392 (چاپ دوم)

مکان چاپتبریز

تیراژ1000

شابک2ـ65ـ8862ـ964ـ978

تعداد صفحات472

خلاصه
این کتاب در دو بخش دربردارندۀ زندگی و آثار ملامحمد فضولی و دیوان اشعار فارسی وی است.
برچسب ها
آثار فتح‌الله خان شیبانی (دو جلد)
PDF

آثار فتح‌الله خان شیبانی (دو جلد)

فتح الله خان شیبانی به کوشش علیرضا شانظری

عنوانآثار فتح‌الله خان شیبانی (دو جلد)

نویسندهفتح الله خان شیبانی به کوشش علیرضا شانظری

ناشرمرکز پژوهشی میراث مکتوب

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک3ـ086ـ203ـ600ـ978

تعداد صفحات1331

خلاصه
در این کتاب دوجلدی، آثار موجود شیبانی (دیوان اشعار، مقالات سه‌گانه، منظومۀ فتح و ظفر، زبدة الآثار، فواکه السحر، بیانات شیبانی) تصحیح شده و در مقدمه با مراجعه به آثار شیبانی و تذکره‌های معاصر شاعر، شرح دقیقی از احوال و افکار شاعر بیان گردیده است.
برچسب ها
وصف طعام: دیوان اطعمۀ مولانا ابواسحاق حلاج شیرازی بر اساس نسخۀ تصحیح‌شدۀ میرزا حبیب اصفهانی
PDF

عنوانوصف طعام: دیوان اطعمۀ مولانا ابواسحاق حلاج شیرازی بر اساس نسخۀ تصحیح‌شدۀ میرزا حبیب اصفهانی

نویسندهبه کوشش محسن آزرم

ناشرچشمه

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک5ـ442ـ229ـ600ـ978

تعداد صفحات230

خلاصه
«وصف طعام» دیوان بسحاق اطعمۀ شیرازی است؛ کتاب کم‌نظیری که سفرۀ مردمان روزگار تیموریان و اطعمه و اشربۀ آن روزگار را به دست ما رسانده است.
برچسب ها
خاقانی: ساغر بلورین شکسته دل
PDF

عنوانخاقانی: ساغر بلورین شکسته دل

نویسندهعباس ماهیار

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ067ـ222ـ600ـ978

تعداد صفحات148

خلاصه
این کتاب به نقد و تفسیر شعر شاعر قرن ششم قمری «بدیل بن علی خاقانی» اختصاص دارد.
برچسب ها
مثنوی معنوی
PDF

مثنوی معنوی

جلال الدین بلخی

عنوانمثنوی معنوی

نویسندهجلال الدین بلخی

مصححمهدی کمپانی زارع

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک8ـ18ـ5747ـ600ـ978

تعداد صفحات1512

خلاصه
این کتاب تصحیح جدیدی است از مثنوی و معنوی بر اساس نسخه‌های 687 ق، 677 ق و 706 قمری از نیکلسون.
برچسب ها
شعر فارسی در مرز هند
PDF

عنوانشعر فارسی در مرز هند

نویسندهسونیل شارما

مترجملیلا آقایانی چاوشی

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک3ـ1689ـ00ـ964ـ978

تعداد صفحات262

خلاصه
این کتاب پژوهشی است در زمینۀ شعر شاعر فارسی‌زبان، مسعودسعد سلمان.
برچسب ها
آخوندزاده و تغییر خط
PDF

عنوانآخوندزاده و تغییر خط

نویسندهکاظم استادی

ناشرعلم

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک9ـ437ـ224ـ964ـ978

تعداد صفحات224

خلاصه
گویا نخستین کسی که معایب الفبای ملل شرقی را دریافته و رسالاتی در این باب نوشته و نمونه‌هایی از خط جدید را ارائه داده و در پیشرفت آن کوشش‌ها کرده، میرزا فتحعلی آخوندزاده، نویسندۀ شهیر آذربایجان است. در این کتاب به این مسئله و زندگی آخوندزاده و نامه‌ها و رسالات او پرداخته شده است.
برچسب ها
زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی زنده‌یاد دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
PDF

عنوانزندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی زنده‌یاد دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی

نویسندهجمعی از نویسندگان به ویراستاری امید قنبری

ناشرانجمن آثار و مفاخر فرهنگی

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0ـ217ـ528ـ964ـ978

تعداد صفحات256

خلاصه
در این کتاب گوشه‌هایی از زندگی و سبک تاریخ‌نویسی زنده‌یاد باستانی‌پاریزی گردآوری شده است.
برچسب ها
شرح شورانگیز عشق شهریار: گزیدۀ غزل‌ها
PDF

عنوانشرح شورانگیز عشق شهریار: گزیدۀ غزل‌ها

نویسندهنفیسه محمدزاده

ناشرترانه

تاریخ چاپ1393

مکان چاپمشهد

تیراژ1000

شابک 3ـ05ـ7061ـ600ـ978

تعداد صفحات196

خلاصه
در این کتاب افزون بر گزیده‌ای از غزلیات شهریار، مباحثی دربارۀ ویژگی‌های شعر شهریار، سال‌شمار زندگی، خاطره‌هایی از وی و اشاره‌هایی که از سوی دیگران نسبت به وی شده آمده است.
برچسب ها
تذکرة الذاکرین، رسالۀ صوفیه صفویه، مناجات
PDF

تذکرة الذاکرین، رسالۀ صوفیه صفویه، مناجات

میرزا محمد بن سلطان محمد اردبیلی معروف به محقق بیدگلی

عنوانتذکرة الذاکرین، رسالۀ صوفیه صفویه، مناجات

نویسندهمیرزا محمد بن سلطان محمد اردبیلی معروف به محقق بیدگلی

مصححافشین عاطفی

ناشرهمگام با هستی

تاریخ چاپ1391

مکان چاپکاشان

تیراژ500

شابک4ـ08ـ5531ـ600ـ978

تعداد صفحات128

خلاصه
کتاب دربردارندۀ چهار رساله است که عبارتند از: 1. تذکرة الذاکرین. 2. رساله صوفیه صفویه. 3. رساله سؤال و جواب. 4. مناجات.
برچسب ها
زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی ادیب و اندیشمند مسیحی لبنانی جرج سجعان جرداق

عنوانزندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی ادیب و اندیشمند مسیحی لبنانی جرج سجعان جرداق

نویسندهجمعی از نویسندگان به ویراستاری امید قنبری

ناشرانجمن آثار و مفاخر فرهنگی

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک2ـ239ـ528ـ964ـ978

تعداد صفحات235

خلاصه
در این کتاب به زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی «جرج جرداق» نویسندۀ مسیحی و از شیفتگان مولای متقیان علی (ع) پرداخته شده است.
برچسب ها
تقدس گندم و نان در ادیان توحیدی و ادب پارسی (با تجدید نظر و تکمیل)
PDF

عنوانتقدس گندم و نان در ادیان توحیدی و ادب پارسی (با تجدید نظر و تکمیل)

نویسندهمحمدرضا بهنیا

ناشردانشگاه تهران

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک8ـ6462ـ03ـ964ـ978

تعداد صفحات698

خلاصه
در این کتاب ضمن اشاره به آداب و رسوم و باورهای مردم در زمینه تقدس گندم و نان در ادیان الهی، در بخش دوم کتاب به زندگی‌نامه برخی از نویسندگان و شاعران و مطالب یا اشعار مرتبط به موضوع آنها توجه شده است.
برچسب ها
بهرام‌نامه (آسمان هشتم: چهارمین مثنوی از خمسۀ میرجمله)
PDF

عنوانبهرام‌نامه (آسمان هشتم: چهارمین مثنوی از خمسۀ میرجمله)

نویسندهمحمد روح‌الامین اصفهانی

مصححبا مقدمه و تحقیق گلاله هنری زیر نظر اوا اورتمن، محمد کریمی زنجانی

ناشرمجمع ذخایر اسلامی با همکاری مؤسسه مطالعات شرقی و آسیایی دانشگاه بن

تاریخ چاپ1391

مکان چاپقم

تیراژ110

شابک8ـ262ـ988ـ964ـ978

تعداد صفحات168

خلاصه
مثنوی «بهرام‌نامه» یکی از ارکان خمسه روح‌الامین است.
برچسب ها
کهربای عشق: عرفان و تصوف در آینۀ آثار فیض کاشانی
PDF

عنوانکهربای عشق: عرفان و تصوف در آینۀ آثار فیض کاشانی

نویسندهعلی اکبر چناری

ناشربنیاد پژوهش‌های اسلامی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپمشهد

تیراژ1000

شابک7ـ607ـ971ـ964ـ978

تعداد صفحات352

خلاصه
در این کتاب ضمن پرداختن به شرح حال و معرفی آثار فیض در عرفان و تصوف و بررسی اوضاع سیاسی، تاریخی و اجتماعی روزگار وی، چگونگی رویکرد فیض به تصوف و عرفان به طور مبسوط بررسی شده و به نمونه‌هایی از آرای عرفانی وی در عرفان نظری و تأثیراتی که از دیگران پذیرفته اشاره شده است.
برچسب ها
نگاهی به شعر سنتی معاصر: ملک‌الشعرای بهار، رعدی آذرخشی، سیمین بهبهانی
PDF

عنواننگاهی به شعر سنتی معاصر: ملک‌الشعرای بهار، رعدی آذرخشی، سیمین بهبهانی

نویسندهفضل الله رضا

ناشراطلاعات

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1050

شابک8ـ929ـ423ـ964ـ978

تعداد صفحات344

خلاصه
این کتاب به معرفی بیش از بیست تن از شاعران معاصر و خلاصه‌ای از زندگینامه و اثری از آنها پرداخته و از میان سخن‌سرایان توانای شعر سنتی فارسی در روزگار معاصر نگاهی مفصل به زندگینامه ملک‌الشعرای بهار و رعدی آذرخشی اشعار دو شاعر در قالب غزل، قصیده و مثنوی، همچنین اشعار سیمین بهبهانی و توصیف اشعار آنها پرداخته است.
برچسب ها
چرا می‌نویسم؟
PDF

چرا می‌نویسم؟

جورج اورول

عنوانچرا می‌نویسم؟

نویسندهجورج اورول

مترجمسیده آناهیت کزازی

ناشرآیدین

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتبریز

تیراژ1000

شابک7ـ19ـ5871ـ600ـ978

تعداد صفحات174

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ چهار مقالۀ مطبوعاتی از نویسنده‌ای است که افزون بر ده‌ها گزارش، مقاله و داستان تأثیرگذار و صف‌شکن، دو اثر داستانی نیز بر جای گذاشته است: قلعۀ حیوانات و 1984.
برچسب ها
حکمت‌ها: تأملات، عبارات و حکمت‌های اخلاقی
PDF

عنوانحکمت‌ها: تأملات، عبارات و حکمت‌های اخلاقی

نویسندهفرانسوا دوک دو لاروشفوکو

مترجممحمدجواد محمدی گلپایگانی

ناشراطلاعات

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ2100

شابک 9ـ836ـ423ـ964ـ978

تعداد صفحات268

خلاصه
این کتاب یکی از آثار مشهور ادبی جهان و از نمونه‌های شاخص ادبیات حِکمی در فرانسه و اروپاست. این کتاب که به تعبیر رایج‌تر «ماکسیم‌های لاروشفوکو» خوانده می‌شود، مجموعه‌ای از کلمات قصار است که طی قرون متمادی شهرت جهانی کشب کرده و بعضی از آنها چون ضرب‌المثل بر سر زبان‌ها افتاده است.
برچسب ها
حیات فکری غزالی؛ تصحیح، ترجمه و تحقیق و نقد رسالۀ المنقذ من الضلال
PDF

عنوانحیات فکری غزالی؛ تصحیح، ترجمه و تحقیق و نقد رسالۀ المنقذ من الضلال

نویسندهمهدی کمپانی زارع

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک1ـ33ـ5747ـ600ـ978

تعداد صفحات182

خلاصه
این کتاب در اصل تحقیق، تصحیح، ترجمه، و تحلیل و نقد رساله‌ای نادر از غزالی به‌نام «المنقذ من الضلال» است که تلاش دارد خط سیر فکری این دانشمند را درک کند. نويسنده در این کتاب به اختصار به تشریح مراحل حیات فکری خود می‌پردازد.
برچسب ها
زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد سلیم نیساری
PDF

زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد سلیم نیساری

گروهی از نویسندگان به ویراستاری امید قنبری

عنوانزندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد سلیم نیساری

نویسندهگروهی از نویسندگان به ویراستاری امید قنبری

ناشرانجمن آثار و مفاخر فرهنگی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک1ـ249ـ528ـ964ـ978

تعداد صفحات207

خلاصه
استاد نیساری هرچند در محیط غیر زبان فارسی زاده و پرورش یافته، همت خود را در هشت دهه از زندگی پربار خود به ترویج و نشر زبان و ادبیات و خط فارسی پرداخته و ملت ایران را از علم سرشار خود بهره‌مند کرده است. در این کتاب به زندگی و خدمات این محقق ارجمند پرداخته شده است.
برچسب ها
زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر حسن انوری
PDF

زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر حسن انوری

جمعی از نویسندگان به ویراستاری امید قنبری

عنوانزندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر حسن انوری

نویسندهجمعی از نویسندگان به ویراستاری امید قنبری

ناشرانجمن آثار و مفاخر فرهنگی

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک3ـ245ـ528ـ964ـ978

تعداد صفحات261

خلاصه
در این کتاب افزون بر زندگی‌نامۀ خودنوشت دکتر حسن انوری، مقالاتی دربارۀ خدمات علمی و فرهنگی ایشان و همچنین سه مقالۀ دیگر از خود ایشان در حوزۀ ادبیات فارسی آمده است.
برچسب ها
زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی شیخ عبدالله نورانی
PDF

زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی شیخ عبدالله نورانی

جمعی از نویسندگان به ویراستاری امید قنبری

عنوانزندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی شیخ عبدالله نورانی

نویسندهجمعی از نویسندگان به ویراستاری امید قنبری

ناشرانجمن آثار و مفاخر فرهنگی

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک2ـ242ـ528ـ964ـ978

تعداد صفحات344

خلاصه
مراسم بزرگداشت مرحوم حاج شیخ عبدالله نورانی، مدرس، پژوهشگر و نسخه‌شناس، 3 خرداد ماه سال 1393 در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد. به مناسبت برگزاری بزرگداشت این مدرس دانا و نسخه‌شناس توانا کتابی تحت عنوان «زندگینامه و خدمات علمی مدرس دانا و نسخه شناس توانا مرحوم حاج شیخ عبدالله نورانی» منتشر و در اختیار علاقه‌مندان و حاضران بزرگداشت قرار گرفت.
برچسب ها
طبری: تاریخ‌نگار مسلمان و شاهکار او
PDF

طبری: تاریخ‌نگار مسلمان و شاهکار او

جمعی از نویسندگان به ویراستاری هیو کندی

عنوانطبری: تاریخ‌نگار مسلمان و شاهکار او

نویسندهجمعی از نویسندگان به ویراستاری هیو کندی

مترجمگروهی از مترجمان به کوشش محمدحسین ساکت

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک5ـ131ـ222ـ600ـ978

تعداد صفحات520

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ ترجمۀ بیست گفتاری است که طبری‌شناسان غربی و دیگران در همایش زندگی، اندیشه و کاروَند او ارائه داده‌اند.
برچسب ها
طوسی‌پژوهی (مجموعه مقالاتی در بررسی آراء، احوال و آثار شیخ طوسی)
PDF

عنوانطوسی‌پژوهی (مجموعه مقالاتی در بررسی آراء، احوال و آثار شیخ طوسی)

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش مهدی کمپانی زارع

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک6ـ121ـ222ـ600ـ978

تعداد صفحات852

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ 35 مقاله در باب شرح حال و آثار شیخ طوسی است.
برچسب ها
هفت شهر کتاب: پنجاه گفتار در زمینۀ مردم شناسی، تاریخ و ادبیات
PDF

عنوانهفت شهر کتاب: پنجاه گفتار در زمینۀ مردم شناسی، تاریخ و ادبیات

نویسندهسیدعلی آل داود

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ300

شابک 3ـ1548ـ00ـ964ـ978

تعداد صفحات600

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ 50 مقاله و گفتار در شش بخش است.
برچسب ها
آداب السلوک و شرح اسماء الحسنی (ترجمۀ سه رسالۀ عرفانی)
PDF

عنوانآداب السلوک و شرح اسماء الحسنی (ترجمۀ سه رسالۀ عرفانی)

نویسندهابوالقاسم قشیری نیشابوری

مترجممحمودرضا افتخارزاده

ناشرجامی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ800

شابک 0ـ073ـ176ـ600ـ978

تعداد صفحات352

خلاصه
این کتاب ترجمۀ سه رساله با عناوین «ترتیب السلوک، التحبیر فی التذکیر و کتاب المعراج» است.
برچسب ها
طراز الاخبار
PDF

طراز الاخبار

عبدالنبی فخرالزمانی قزوینی

عنوانطراز الاخبار

نویسندهعبدالنبی فخرالزمانی قزوینی

مصححسیدکمال حاج سیدجوادی

ناشرفرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، پژوهشکده هنر

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک6ـ6ـ93491ـ600ـ978

تعداد صفحات1180

خلاصه
طراز الأخبار یکی از تألیفات عبدالنبی فخرالزمانی (998 ـ بعد از 1041 هـ.) است که آن را برای قصه‌پردازان و قصه‌خوانان تألیف کرده است‌ تا بتوانند به هنگام سخنوری از عهدۀ هر نوع توصیفی برآیند.
برچسب ها
سیر و طیر از ملک تا ملکوت: ترچمۀ منارات السائرین نجم‌الدین رازی
PDF

عنوانسیر و طیر از ملک تا ملکوت: ترچمۀ منارات السائرین نجم‌الدین رازی

نویسندهنجم‌الدین رازی

مترجممحمودرضا افتخارزاده

ناشرجامی

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ032ـ176ـ600ـ978

تعداد صفحات376

خلاصه
موضوع این کتاب شرح عرفان اسلامی است. این کتاب ترجمۀ فارسی «منارات السائرین» اثر «نجم‌الدین رازی» است. مترجم در ابتدای نوشتار به شرح زندگی شیخ نجم‌الدین رازی پرداخته و دیدگاه‌های عرفانی وی را توضیح داده و سپس به ترجمۀ اصل کتاب روی آورده است.
برچسب ها
نقد هرمنوتیک در دیوان و حدیقة الحدیقۀ سنایی غزنوی
PDF

عنواننقد هرمنوتیک در دیوان و حدیقة الحدیقۀ سنایی غزنوی

نویسندهفرید شعبانی

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک7ـ093ـ313ـ600ـ978

تعداد صفحات148

خلاصه
در این کتاب ضمن تفسیر و تبیین نظریه‌های هرمنوتیک، با استناد به معتبرترین تفاسیر موجود از قرآن و آثار سنایی، به نقد هرمنوتیکی مهم‌ترین آثار سنایی (حدیقة الحدیقه، دیوان اشعار و مثنوی طریق التحقیق) پرداخته شده است.
برچسب ها
لقمان حکیم (در فرهنگ و ادب ایران)
PDF

عنوانلقمان حکیم (در فرهنگ و ادب ایران)

نویسندهحسین نوربخش

ناشرثالث

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک5ـ919ـ380ـ964ـ978

تعداد صفحات384

خلاصه
این کتاب به زندگی و زمانه لقمان پرداخته و می‌کوشد تا افزون بر روایتی از زندگی لقمان، به گوشه‌های مبهم و نکات کمتر گفته‌شده بپردازد.
برچسب ها
گذری بر اندیشه‌های دینی و هنری فردوسی
PDF

عنوانگذری بر اندیشه‌های دینی و هنری فردوسی

نویسندهموسی صباغیان

ناشرشکوفه یاس

تاریخ چاپ1392

مکان چاپقم

تیراژ1000

شابک8ـ48ـ60ـ88ـ978

تعداد صفحات218

خلاصه
این کتاب تحلیلی تاریخی از اوضاع فرهنگی و اجتماعی زمان حیات ابوالقاسم فردوسی و ابعاد ادبی، دینی و هنری اشعار اوست.
برچسب ها
به‌گزینۀ شعر عرفی شیرازی: شاعر سبک هندی در آغاز دورۀ صفوی
PDF

عنوانبه‌گزینۀ شعر عرفی شیرازی: شاعر سبک هندی در آغاز دورۀ صفوی

نویسندهبه کوشش سیدعلی موسوی گرمارودی

ناشرهرمس

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک8ـ823ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات150

خلاصه
این کتاب دربرگیرندۀ زندگی‌نامۀ عرفی شیرازی از شاعران سبک هندی در آغاز دورۀ صفوی و گزیده‌ای از اشعار اوست.
برچسب ها
دیوان علامه حاج ملا اسمعیل فدائی کزازی
PDF

عنواندیوان علامه حاج ملا اسمعیل فدائی کزازی

نویسندهاسمعیل فدائی کزازی

مصححغلامرضا فدائی

ناشرپیام سحر با همکاری مؤسسه فرهنگی هنری حاج ملا اسماعیل فدائی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ3000

شابک9ـ1ـ94001ـ600ـ978

تعداد صفحات936

خلاصه
مرحوم حاج ملا اسمعیل فدائی کزازی آستانه‌ای از بزرگان و دانشمندان قرن سیزدهم هجری است که با وجود داشتن آثار فراوان، به زبان‌های فارسی و عربی در حوزه‌های کلام، اصول فقه، رجال و تاریخ، دارای مجموعه‌ای وسیع و غنی از اشعار نغز و بدیع به زبان فارسی و نیز عربی است. این کتاب دربرگیرندۀ دیوان این عالم بزرگ است.
برچسب ها
به گزینۀ شعر عبدالرحمن مشفقی بخارایی شاعر و طنزپرداز قرن دهم
PDF

عنوانبه گزینۀ شعر عبدالرحمن مشفقی بخارایی شاعر و طنزپرداز قرن دهم

نویسندهبه کوشش سیدعلی موسوی گرمارودی

ناشرهرمس

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1ـ822ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات192

خلاصه
عبدالرحمن مشفقی مرویِ بخارایی، شاعر و ظنز‌پرداز صاحب‌نام ورارود، در سال 946 هـ.ق در بخارا به دنیا و در سال 996، پس از پنجاه سال عمر در همان شهر درگذشت.
برچسب ها
باباطاهر: شرح احوال و نگاهی به آثار ابومحمد طاهر حصاص همدانی

عنوانباباطاهر: شرح احوال و نگاهی به آثار ابومحمد طاهر حصاص همدانی

نویسندهنصرالله پورجوادی

ناشرفرهنگ معاصر

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک1ـ096ـ105ـ600ـ978

تعداد صفحات208

خلاصه
در این کتاب به وجوه عرفانی و فلسفی زندگانی و اشعار باباطاهر پرداخته شده است.
برچسب ها
رو در رو با اینگمار برگمان (برای من، فیلم یعنی چهره)
PDF

عنوانرو در رو با اینگمار برگمان (برای من، فیلم یعنی چهره)

نویسندهرافائل شارگل

مترجمفریما مؤیدطلوع

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک4ـ610ـ448ـ964ـ978

تعداد صفحات384

خلاصه
در این کتاب برگمان از مراحل مختلف کار و وجوه فراوان حرفه‌اش می‌گوید و چهره‌ای سرگرم‌کننده سرشار از زندگی، شگفت‌انگیز و در عین حال متفکر، عمیق و پیچیده از خود و فیلم‌هایش آشکار می‌کند.
برچسب ها
ساقی‌نامه
PDF

ساقی‌نامه

میرزا ابوطالب فندرسکی

عنوانساقی‌نامه

نویسندهمیرزا ابوطالب فندرسکی

مصححسیدعلی اصغر میرباقری فرد، احسان رئیسی

ناشرمؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1ـ83ـ 8036ـ964ـ978

تعداد صفحات172

خلاصه
ساقی‌نامۀ میرزا ابوطالب در 1124 بیت به بحر متقارب سروده شده که در ضمن آن شش غزل نیز آمده است.
برچسب ها
نامه‌های پرتب و تاب
PDF

نامه‌های پرتب و تاب

خورخه لوئیس بورخس

عنواننامه‌های پرتب و تاب

نویسندهخورخه لوئیس بورخس

مترجمنجمه شبیری

ناشرمشکی

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک2ـ50ـ8765ـ964ـ978

تعداد صفحات376

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ نامه‌های منتشرنشدۀ نویسندۀ نامدار آرژانتینی خورخه لوئیس بورخس است که حدود ده سال پس از مرگ وی، همسرش آنها را کشف و به میانجی‌گری ناشری آلمانی منتشر کرد.
برچسب ها
لطایف الطوایف
PDF

لطایف الطوایف

فخرالدین علی صفی

عنوانلطایف الطوایف

نویسندهفخرالدین علی صفی

مصحححسن نصیری جامی

ناشرمولی

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ520

شابک1ـ017ـ339ـ600ـ978

تعداد صفحات756+88

خلاصه
لطایف الطوایف از آثار دلنشین و مشهور ادب فارسی است که دربردارندۀ مجموعه‌ای از لطایف و ظرافت‌هاست.
برچسب ها
اشکی به یاد سواران رفته (مجموعه مقالات دکتر منوچهر مرتضوی)
PDF

عنواناشکی به یاد سواران رفته (مجموعه مقالات دکتر منوچهر مرتضوی)

نویسندهمنوچهر مرتضوی به اهتمام محمدتقی سبکدل

ناشراختر

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتبریز

تیراژ1000

شابک8ـ558ـ517ـ964ـ978

تعداد صفحات512

خلاصه
این کتاب دربرگیرندۀ مجموعه مقالات زنده‌یاد استاد دکتر مرتضوی است.
برچسب ها
قصیدۀ بُرده (با شرح و معنی لغات و دو ترجمۀ منظوم)

عنوانقصیدۀ بُرده (با شرح و معنی لغات و دو ترجمۀ منظوم)

نویسندهشرف‌الدین بوصیری

مصححگردآورنده: فروغ عندلیبیان

ناشرتکدرخت

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک0ـ22ـ6646ـ600ـ978

تعداد صفحات200

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ شرح حال بوصیری، متن عربی قصیدۀ بُرده و معنی لغات و شرح آنها، دو برگردان منظوم فارسی و ترکی از این قصیده و کتاب‌شناسی بوصیری است.
برچسب ها
دیوان منوچهری دامغانی
PDF

دیوان منوچهری دامغانی

منوچهری دامغانی

عنواندیوان منوچهری دامغانی

نویسندهمنوچهری دامغانی

مصححتصحیح حبیب یغمایی به کوشش و مقدمۀ سیدعلی آل داود

ناشربنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک0ـ33ـ5942ـ600ـ978

تعداد صفحات324+12

خلاصه
تصحیح دیوان نسخه خطی منوچهری در زمره کارهایی است که استاد حبیب یغمایی در جوانی به آن پرداخته است،‌نسخه صحافی شده این اثر که تماماً‌به خط یغمائی است هم اکنون در کتابخانه‌ای که او در سال 49 شمسی در خور بیابانک تأسیس کرده موجود است و متن فعلی استنساخ دقیق همان نسخه است.
برچسب ها
دیوان مُنجیک ترمذی
PDF

عنواندیوان مُنجیک ترمذی

نویسندهمنجیک ترمذی

مصححبه کوشش احسان شورابی مقدّم

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک5ـ040ـ203ـ600ـ978

تعداد صفحات98+45

خلاصه
تعداد ابیات گردآوری شده در این کتاب مجموعاً بیش از 400 بیت است که در سه بخش شامل ابیات پیوسته، ابیات پراکندۀ مرتبط و ابیات پراکنده تفکیک شده‌اند.
برچسب ها
سهروردی‌پژوهی: مجموعه مقالاتی در معرفی آرا، احوال و آثار سهروردی

عنوانسهروردی‌پژوهی: مجموعه مقالاتی در معرفی آرا، احوال و آثار سهروردی

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش علی اوجبی

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک4ـ183ـ222ـ600ـ978

تعداد صفحات836

خلاصه
این کتاب در نه بخش دربرگیرندۀ مجموعه‌ای از مقالات در معرفی آرا، احوال و آثار سهروردی است.
برچسب ها
ادبیات مانوی/ گزارش دست‌نوشته‌های منثور پارسی میانه و پهلوی (پهلوی اشکانی)
PDF

عنوانادبیات مانوی/ گزارش دست‌نوشته‌های منثور پارسی میانه و پهلوی (پهلوی اشکانی)

نویسندهمهرداد بهار، ابوالقاسم اسماعیل پور

ناشرکارنامه

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک5ـ035ـ431ـ964ـ978

تعداد صفحات507

خلاصه
ادبیات مانوی به مجموعه اسناد مانوی گفته می‌شود که توسط مانی، پیروان مانی یا غیرمانویان به دست ما رسیده است.
برچسب ها
چشم‌های الزا (مجموعه اشعار)
PDF

عنوانچشم‌های الزا (مجموعه اشعار)

نویسندهلویی آراگون

مترجمجواد فرید

ناشرنگاه

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک8ـ972ـ351ـ964ـ978

تعداد صفحات352

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ تعداد زیادی از عاشقانه‌های آراگون است که از میان هفت کتاب او برگزیده شده است.
برچسب ها
سفینۀ بولونیا

سفینۀ بولونیا

به کوشش ایرج افشار، محمد افشین‌وفایی، شهریار شاهین‌دژی

عنوانسفینۀ بولونیا

نویسندهبه کوشش ایرج افشار، محمد افشین‌وفایی، شهریار شاهین‌دژی

ناشرسخن

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک1ـ732ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات238

خلاصه
این سفینه به احتمال بسیار در اواخر سدۀ هفتم هجری قمری و در جایی از آذربایجان گردآوری شده است. هشت شاعری که شعرشان در 45 ورق بازمانده از این سفینه آمده است، همگی در قرن ششم و اوایل قرن هفتم می‌زیسته‌اند و دست‌کم مدتی از عمر خویش را در منطقۀ فهله و آذربایجان به سر برده‌اند.
برچسب ها
با نیروی عشق: گزیدۀ اشعار
PDF

عنوانبا نیروی عشق: گزیدۀ اشعار

نویسندهپل الوار

مترجمجواد فرید

ناشرنگاه

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک0ـ882ـ351ـ964ـ978

تعداد صفحات496

خلاصه
در این کتاب گزیده‌ای از پنج کتاب پل الوار آورده شده است.
برچسب ها
دیوان اشعار فارسی سیدعمادالدین نسیمی

عنواندیوان اشعار فارسی سیدعمادالدین نسیمی

نویسندهسیدعمادالدین نسیمی

مصححمقدمۀ حسین محمدزادۀ صدیق و تصحیح سیداحسان شکرخدایی، نرگس سادات شکرخدایی

ناشرتکدرخت

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک9ـ16ـ6646ـ600ـ978

تعداد صفحات506

خلاصه
سیدعمادالدین نسیمی در سدۀ نهم هجری ظهور کرد. اشعار او با آمیزه‌ای از شجاعت، بلندنظری، عشق و فداکاری، مرصع به صنایع ادبی و زیبایی‌های بیان است و می‌تواند دل و جان و اندیشه را با خود همراه کند.
برچسب ها
نزدیک نور: شعر و زندگی سیروس آتابای
PDF

عنواننزدیک نور: شعر و زندگی سیروس آتابای

نویسندهانتخاب: هادی محیط

ناشرپیکره

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1ـ13ـ6728ـ600ـ978

تعداد صفحات184

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ گزیده‌ای از شعرهای سیروس آتابای و برشی از زندگی اوست.
برچسب ها
حاج میرزا مهدی شکوهی (از شعرای بزرگ آذربایجان در دورۀ قاجار)
PDF

حاج میرزا مهدی شکوهی (از شعرای بزرگ آذربایجان در دورۀ قاجار)

جلال جلال‌شکوهی با همکاری مسعود غلامیه، یوسف بیگ باباپور

عنوانحاج میرزا مهدی شکوهی (از شعرای بزرگ آذربایجان در دورۀ قاجار)

نویسندهجلال جلال‌شکوهی با همکاری مسعود غلامیه، یوسف بیگ باباپور

ناشرمنشور سمیر

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ300

شابک6ـ58ـ7509ـ600ـ978

تعداد صفحات202

خلاصه
شادروان حاج مهدی شکوهی از شعرای معاصر دوران مشروطیت است. مرد آزاداندیش، اهل مطالعه و تحقیق با شهامت ابراز عقیده و طالب و دست‌اندرکار روشنگری هر چه تمام‌تر محیط خود بوده است.
برچسب ها
گفت‌وگو با جلال ستاری
PDF

عنوانگفت‌وگو با جلال ستاری

نویسندهناصر فکوهی

ناشرمرکز

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک4ـ245ـ213ـ964ـ978

تعداد صفحات466+6

خلاصه
موضوع این کتاب گفتگو دربارۀ زندگی، آثار و فعالیت‌های جلال ستاری است.
برچسب ها
میزان الاوزان
PDF

میزان الاوزان

امیرعلیشیر نوایی

عنوانمیزان الاوزان

نویسندهامیرعلیشیر نوایی

مصحححسین محمدزاده صدیق

ناشرتکدرخت

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک0ـ48ـ6646ـ600ـ978

تعداد صفحات200

خلاصه
امیرعلیشیر نوایی این کتاب را به عنوان نظیره‌ای بر رسالۀ عروض اثر عبدالرحمن جامی نگاشته است.
برچسب ها
ترکی‌سرایان عصر صائب تبریزی
PDF

عنوانترکی‌سرایان عصر صائب تبریزی

نویسندهحسین محمدزاده صدیق

ناشریاران

مکان چاپتبریز

تیراژ1000

شابک3ـ058ـ224ـ964ـ978

تعداد صفحات112

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ شرح احوال و شعر سه تن از شاعران ترکی‌سرای هم‌عصر صائب تبریزی است که کم و بیش در سبک و شیوه از وی پیروی کرده‌اند.
برچسب ها
مرمر شعر: صور خیال در اشعار نادر نادرپور
PDF

عنوانمرمر شعر: صور خیال در اشعار نادر نادرپور

نویسندهزینب کرمانی نژاد

ناشرتیرگان

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابکـ031ـ324ـ600ـ978

تعداد صفحات152

خلاصه
در این کتاب ابتدا نمایی کلی از ندگی نادر نادرپور و آثار و افکارش بیان می‌شود و سپس به بررسی صور خیال در اشعار این شاعر پرداخته شده است.
برچسب ها
سلامت در شاهنامه: بررسی ابعاد چهارگانۀ سلامت از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی در شاهنامۀ فردوسی
PDF

عنوانسلامت در شاهنامه: بررسی ابعاد چهارگانۀ سلامت از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی در شاهنامۀ فردوسی

نویسندهامیرحسین الهیاری با مقدمۀ دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن

ناشرقطره

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک2ـ777ـ119ـ600ـ978

تعداد صفحات362

خلاصه
شاهنامۀ فردوسی، نامۀ خِرَد است و نسخۀ سلامت و با وجود سندبودن در تاریخ و اسطوره‌، از مرزهای داستان و شعر و روایت فراتر می‌رود. در تشریح واژۀ سلامت در ادامه به‌جایی خواهیم رسید كه گفته می‌شود با وجود اینکه همۀ تعاریف و دستورالعمل‌های جهانی ارائه شده، هر جامعه باید خود مسیرهای دست‌یابی به آن مفهوم ناب را بر اساس سنت‌های جاری در خود بیابد تا آن مسیرها برایش پذیرفتنی و به كاربستنی باشد. شاهنامه، نقشۀ مسیرهای منتهی به‌سلامت است‌. بهترین نمونه‌های انسان سالم، چه سلامت جسمانی و روانی و چه معنوی یا اجتماعی، در شاهنامه وجود دارند و این نوشته كاوشی است در آن معدن عظیم.
برچسب ها
رساله در قافیه: تصحیح رسالۀ قافیه امیربرهان الدین عطاءالله محمود حسینی
PDF

عنوانرساله در قافیه: تصحیح رسالۀ قافیه امیربرهان الدین عطاءالله محمود حسینی

نویسندهبه کوشش فاضل عباس زاده، رجب توحیدیان

ناشرسمیر

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ200

شابک3ـ20ـ7509ـ964ـ978

تعداد صفحات71

خلاصه
در این کتاب ابتدا متن اصلی رساله آورده شده است. سپس به زندگی و آثار عطاءالله محمود حسینی نیشابوری پرداخته شده و در انتها متن تصحیح شدۀ رساله آورده شده است.
برچسب ها
رساله در بلاغت
PDF

عنوانرساله در بلاغت

نویسندهناشناخته

مصححفاضل عباس‌زاده

ناشرسمیر

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ200

شابک7ـ22ـ7509ـ600ـ978

تعداد صفحات74

خلاصه
این رساله اثری سترگ بوده که مشتمل بر اکثر علوم ادبی یا دست‌کم شامل بر علوم و فنون بلاغی که قسمت‌های اصلی آن در آسیب سیل زمان در جداول پوسیدگی و پارگی، چون خاشکی در دامن حباب پرباد روزگار، بر باد رفته است که نه از نام و نشان مؤلف نشانی و نه از آغاز و انجام اثر، اثری مانده.
برچسب ها
پابلو نرودا: مجموعه اشعار
PDF

عنوانپابلو نرودا: مجموعه اشعار

نویسندهپابلو نرودا

مترجمسیروس شاملو

ناشرنگاه

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک8ـ927ـ351ـ964ـ978

تعداد صفحات767

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ زندگی و گزیده‌ای از اشعار پابلو نرودا شاعر شیلیایی است.
برچسب ها
سیمین دانشور در آیینۀ آثارش
PDF

عنوانسیمین دانشور در آیینۀ آثارش

نویسندهسیمین پناهی فرد

ناشرسمیر

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0ـ087ـ220ـ964ـ978

تعداد صفحات400

خلاصه
این کتاب تحلیلی است چندجانبه درباره‌ آثار بانو دانشور به منظور شناخت و معرفی هر چه بیشتر او به عنوان نخستین بانوی داستان‌نویس ایران که در هفت فصل تنظیم شده است.
برچسب ها
ابن هندو پزشک و فیلسوف طبرستانی و کتاب مفتاح الطب او با مقدمه‌ای دربارۀ علم پزشکی در اسلام و ایران
PDF

عنوانابن هندو پزشک و فیلسوف طبرستانی و کتاب مفتاح الطب او با مقدمه‌ای دربارۀ علم پزشکی در اسلام و ایران

نویسندهابن هندو

مصححمهدی محقق

ناشرانجمن آثار و مفاخر فرهنگی

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0ـ220ـ528ـ964ـ978

تعداد صفحات148

خلاصه
از میان آثار این هندو کتاب «مفتاح الطب» او بیش از همه از شهرت برخوردار بوده و این بدان جهت است که کمتر کتابی با این وجازت و اختصار و با این حال دارای مطلبی گوناگون، در تاریخ طب و آداب دانشجویان این فن نوشته شده است.
برچسب ها
رساله تاریخ اسدبیگ قزوینی
PDF

عنوانرساله تاریخ اسدبیگ قزوینی

نویسندهاسدبیگ قزوینی

مصححجمشید نوروزی

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک1ـ620ـ426ـ964ـ978

تعداد صفحات221

خلاصه
این کتاب افزون بر بیان خاطرات مؤلف و شرح برخی مأموریت‌ها و مسئولیت‌های او، دربرگیرندۀ وقایع سلطنت اکبرشاه و اوایل سلطنت جهانگیر شاه است.
برچسب ها
نامه نامی: خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، وامق و عذرا، درج گهر
PDF

عنواننامه نامی: خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، وامق و عذرا، درج گهر

نویسندهمحمدصادق موسوی نامی اصفهانی

مصححراویه کرد افشاری، وجیهه کرم‌پسندی، نسرین رستمی تهرانی

ناشرسخنوران

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک6ـ40ـ6150ـ600ـ978

تعداد صفحات733

خلاصه
نامه نامی یکی از ده‌ها نظیره بر آثار نظامی و از جمله آثار ادبی در سنت منظومه‌سرایی عاشقانه است. از پنج مثنوی نامی جز یوسف و زلیخا که یافته نشده، در این کتاب مصححان چهار منظومۀ خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، وامق و عذرا و درج گهر را در 10871 بیت تصحیح، مقابله و شرح نموده‌اند.
برچسب ها
دیوان امیری هروی
PDF

دیوان امیری هروی

جلال الدین یوسف امیری هروی

عنواندیوان امیری هروی

نویسندهجلال الدین یوسف امیری هروی

مصححامید سروری، عباس بگ‌جانی

ناشرمنشور سمیر

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1ـ24ـ7509ـ600ـ978

تعداد صفحات326

خلاصه
امیری هروی از جمله سرایندگان گمنام اما توانای سدۀ هشتم و نهم هجری است که دیوان اشعار او تاکنون به چاپ نرسیده است.
برچسب ها
یادنامه حری: مجموعه مقالات کتابداری و علم اطلاعات
PDF

یادنامه حری: مجموعه مقالات کتابداری و علم اطلاعات

به کوشش نورالله مرادی، ابراهیم افشار، محمد خندان

عنوانیادنامه حری: مجموعه مقالات کتابداری و علم اطلاعات

نویسندهبه کوشش نورالله مرادی، ابراهیم افشار، محمد خندان

ناشرسازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک9ـ411ـ446ـ964ـ978

تعداد صفحات376

خلاصه
این کتاب در پنج بخش دربردارندۀ شانزده مقاله به همراه زندگی‌نامۀ خودنوشت استاد فقید دکتر عباس حری است.
برچسب ها
امیر پازواری: بومی‌سرای بزرگ مازندران
PDF

عنوانامیر پازواری: بومی‌سرای بزرگ مازندران

نویسندهروح الله مهدی پورعمرانی

ناشرتیرگان

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک9ـ046ـ324ـ600ـ978

تعداد صفحات152

خلاصه
در این کتاب در سه فصل به زندگی، اشعار و کتاب‌شناسی امیر پازواری شاعر بومی‌سرای بزرگ مازندرانی پرداخته شده است.
برچسب ها
کشف الأسرار و مکاشفات الأنوار
PDF

عنوانکشف الأسرار و مکاشفات الأنوار

نویسندهروزبهان بقلی

مصححمریم حسینی

ناشرسخن

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ700

شابک2ـ722ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات42+266

خلاصه
کتاب کشف الاسرار و مکاشفات الانوار در زمرۀ آثار شگفت عارفان مسلمان ایرانی در دوران طولانی آفرینش‌های ادبی و هنری ایشان است. این کتاب نگاشتۀ «روزبهان بقلی شیرازی» (ف، 606 هجری) از عارفان سدۀ ششم هجری و یکی از برجسته‌ترین آثار در حوزۀ بیان شهودی معارف الهی و همچنین زندگی‌نامۀ خودنوشت اوست.
برچسب ها
منشور عبودیت در تصوف: گزیدۀ رساله قشیریه
PDF

منشور عبودیت در تصوف: گزیدۀ رساله قشیریه

ابوالقاسم عبدالکریم بن هوزان قشیری

عنوانمنشور عبودیت در تصوف: گزیدۀ رساله قشیریه

نویسندهابوالقاسم عبدالکریم بن هوزان قشیری

مصححبه کوشش حسین شهبازی

مترجمابوعلی حسن بن احمد عثمانی

ناشرزوار

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک3ـ508ـ401ـ964ـ978

تعداد صفحات544

خلاصه
در این کتاب گزیدۀ شرح رسالۀ قشیریه در 20 باب ارائه شده است.
برچسب ها
شهر خوشی: نگاهی به زندگی و عرفان بهاءولد
PDF

عنوانشهر خوشی: نگاهی به زندگی و عرفان بهاءولد

نویسندهمحمودرضا اسفندیار

ناشربصیرت

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0ـ91ـ5492ـ600ـ978

تعداد صفحات173

خلاصه
نویسنده در این کتاب طی چند بخش سعی دارد ابعاد گوناگون عرفان بهاءولد، پدر مولوی را بر بنیاد معارف او به زبانی ساده و روشن معرفی کند.
برچسب ها
چندین هزار بیت بدیع بلند: نقد حال، گزیده آثار و شرح اشعار مسعود سعد سلمان
PDF

عنوانچندین هزار بیت بدیع بلند: نقد حال، گزیده آثار و شرح اشعار مسعود سعد سلمان

نویسندهمحمد مهیار

ناشراطلاعات

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1050

شابک6ـ949ـ423ـ964ـ978

تعداد صفحات334

خلاصه
این مجموعه به گونه‌ای دیگر اشعار مسعود سعد را دستچین کرده است. افزون بر زندگانی پرفراز و نشیب وی و شرح و تفسیر اشعار برگزیده، دربردارندۀ اشعار نویافتۀ وی نیز می‌باشد.
برچسب ها
سلامان و ابسال
PDF

سلامان و ابسال

خواجه زین العابدین علی مشهور به عبدی بیگ و نویدی شیرازی

عنوانسلامان و ابسال

نویسندهخواجه زین العابدین علی مشهور به عبدی بیگ و نویدی شیرازی

مصححفاطمه مدرسی، وحید رضایی حمزه‌کندی

ناشریوتا

تاریخ چاپ1391

مکان چاپارومیه

تیراژ2000

شابک3ـ47ـ6039ـ600ـ978

تعداد صفحات174

خلاصه
عبدی بیگ شیرازی متخلص به نویدی به تقلید جامی مثنوی سلامان و ابسال تصنیف کرده و در آثار دیگر خود از جمله تکمله الاخبار و فردوس العارفین خود از آن نام برده و ابیاتی از آن نقل کرده است
برچسب ها
ارج‌نامه ذبیح الله صفا: نقد و بررسی آثار و جستارهای متن‌شناسی
PDF

ارج‌نامه ذبیح الله صفا: نقد و بررسی آثار و جستارهای متن‌شناسی

جمعی از نویسندگان به کوشش سیدعلی آل‌داوود

عنوانارج‌نامه ذبیح الله صفا: نقد و بررسی آثار و جستارهای متن‌شناسی

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش سیدعلی آل‌داوود

ناشرمرکز پژوهشی میراث مکتوب

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک1ـ006ـ203ـ600ـ978

تعداد صفحات12+622

خلاصه
ششمین دفتر از مجموعۀ «ارج‌نامه‌»های مرکز پژوهشی میراث مکتوب به نقد و بررسی آثار و جستار‌های متن‌شناسی دکتر ذبیح‌الله صفا اختصاص دارد.
برچسب ها
شناخت‌نامه و مجموعه مقالات دکتر جعفر شعار
PDF

شناخت‌نامه و مجموعه مقالات دکتر جعفر شعار

محمدرضا، ناصر، نصیر و مقصود شعار زیرنظر توفیق هـ. سبحانی

عنوانشناخت‌نامه و مجموعه مقالات دکتر جعفر شعار

نویسندهمحمدرضا، ناصر، نصیر و مقصود شعار زیرنظر توفیق هـ. سبحانی

ناشرقطره

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک6ـ386ـ119ـ600ـ978

تعداد صفحات524

خلاصه
این کتاب یادی و نشانی است که از نیم قرن پژوهش ادبی از سوی دانش‌پژوهان و دوستان زنده‌یاد جعفر شعار که با تلاش فرزندانش گردآوری شده است.
برچسب ها
اقلیم حضور: یادنامه شاهرخ مسکوب
PDF

عنواناقلیم حضور: یادنامه شاهرخ مسکوب

نویسندهبه کوشش علی دهباشی

ناشرنقد افکار

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک7ـ95ـ8910ـ964ـ978

تعداد صفحات671

خلاصه
این یادنامه، مجموعۀ گفتگوها، نوشته‌ها و مقالاتی درباره «شاهرخ مسکوب» و گوشه‌های گوناگون زندگی، اندیشه‌ها و آثار اوست.
برچسب ها
خرد بر سر جان: نامگانۀ استاد دکتر احمدعلی رجایی بخارایی
PDF

خرد بر سر جان: نامگانۀ استاد دکتر احمدعلی رجایی بخارایی

به کوشش محمدجعفر یاحقی، محمدرضا راشدمحصل، سلمان ساکت

عنوانخرد بر سر جان: نامگانۀ استاد دکتر احمدعلی رجایی بخارایی

نویسندهبه کوشش محمدجعفر یاحقی، محمدرضا راشدمحصل، سلمان ساکت

ناشرسخن با همکاری قطب علمی فردوسی شناسی

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک5ـ581ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات848

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ 52 مقاله و گفتار تقدیمی به دکتراحمدعلی رجایی بخارایی و همچنین دربارۀ منش‌های ایشان از شاگردان وی و اساتید حوزه زبان و ادبیات فارسی است.
برچسب ها
ره‌آورد مینورسکی
PDF

ره‌آورد مینورسکی

گودرز رشتیانی

عنوانره‌آورد مینورسکی

نویسندهگودرز رشتیانی

ناشرهرمس

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک6ـ939ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات11+400

خلاصه
این کتاب در چهار بخش کلی به‌نوعی بررسی و تحلیل انتقادی فعالیت‌ها و آثار ایران‌شناسی ولادیمیر مینورسکی، ایران‌شناس روس و زندگینامه جامعی از وی است.
برچسب ها
رسائل عبدالقادر گیلانی
PDF

رسائل عبدالقادر گیلانی

شیخ عبدالقادر گیلانی

عنوانرسائل عبدالقادر گیلانی

نویسندهشیخ عبدالقادر گیلانی

مصححمقدمه مریم‌بانو بردبار

مترجمحیدر شجاعی

ناشرمولی

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک8ـ005ـ339ـ600ـ978

تعداد صفحات26+94

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ متن و ترجمۀ چهار رساله به نام‌های رسالة فی الاسماء العظیمه للطریق الی الله، رسالۀ نوریه، رسالۀ غوثیه و حلاج‌نامه از رسائل شیخ عبدالقادر گیلانی است.
برچسب ها
عماد مُلک خط: زندگی و آثار میرعماد سیفی حسنی قزوینی
PDF

عنوانعماد مُلک خط: زندگی و آثار میرعماد سیفی حسنی قزوینی

نویسندهمهدی نورمحمدی

ناشرعلمی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک2ـ294ـ404ـ964ـ978

تعداد صفحات560

خلاصه
در این کتاب به زندگی، خانواده، اساتید، شاگردان و آثار میرعماد سیفی حسنی قزوینی پرداخته شده است.
برچسب ها
قرة العین (زندگی، عقیده و مرگ)
PDF

عنوانقرة العین (زندگی، عقیده و مرگ)

نویسندهمهدی نورمحمدی

ناشرعلمی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک9ـ295ـ404ـ964ـ978

تعداد صفحات274

خلاصه
در این کتاب به زوایای گوناگون زندگی قرة العین از زندگی تا مرگ پرداخته شده و عقاید و تفکرات ذهنی وی به دقت بررسی و تجزیه و تحلیل شده است؛ از این‌رو این کتاب جامع‌ترین و کامل‌ترین منبع در این‌باره محسوب می‌شود.
برچسب ها
در خلوت غزل: گزیدۀ هزار سال غزل پارسی
PDF

عنواندر خلوت غزل: گزیدۀ هزار سال غزل پارسی

نویسندهرضا شیرزادی

ناشرنگاه

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1ـ043ـ376ـ600ـ978

تعداد صفحات711

خلاصه
این کتاب را می‌توان دانشنامه عمده‌ترین غزل‌سرایان ایران در هزار سال اخیر دانست که ضمن ارائۀ شرح حال مختصر آنها، گزیده‌ای از بهترین غزل‌های آنان را ارائه می‌کند.
برچسب ها
دیوان امامی هروی
PDF

دیوان امامی هروی

عبدالله بن محمد امامی هروی

عنواندیوان امامی هروی

نویسندهعبدالله بن محمد امامی هروی

مصححعصمت خوئینی

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک3ـ099ـ203ـ600ـ978

تعداد صفحات39+260

خلاصه
امامی هروی از شاعران سرشناس قرن هفتم هجری است که در این کتاب دربارۀ زندگی و سبک شعری او بحث و بررسی شده و همچنین دیوان او شامل قصاید، قطعات، غزلیات، ترجیعات و رباعیات آورده شده است.
برچسب ها
رباعیات مؤمن یزدی به همراه چند غزل و قطعه
PDF

عنوانرباعیات مؤمن یزدی به همراه چند غزل و قطعه

نویسندهمؤمن حسین بن باقی یزدی

مصحححسین مسرت

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک9ـ097ـ203ـ600ـ978

تعداد صفحات299+80

خلاصه
در این کتاب 877 رباعی به همراه چند غزل و قطعه از مؤمن یزدی از شاعران قرن نهم و دهم قمری گردآوری شده است.
برچسب ها
یونسِ شاعر: گذری بر زندگی، آثار و احوال یونس امره نخستین شاعر بزرگ ادبیات ترکی
PDF

عنوانیونسِ شاعر: گذری بر زندگی، آثار و احوال یونس امره نخستین شاعر بزرگ ادبیات ترکی

نویسندهمصطفی تاتجی

مترجمآیدین فرنگی

ناشرکتاب عنوان

تاریخ چاپ1393 (چاپ دوم)

مکان چاپاردبیل

تیراژ1000

شابک7ـ2ـ93928ـ600ـ978

تعداد صفحات120

خلاصه
نویسنده در این کتاب ضمن معرفی یونس، دیدگاه‌های بسیاری که پیرامون وی بیان شده را تدوین کرده و کوشیده تا خواننده را با جهان شاعر آشنا کند.
برچسب ها
رئالیسم در ادبیات داستانی ایران و عراق: بررسی تطبیقی در آثار سیمین دانشور و فؤاد تکرلی
PDF

عنوانرئالیسم در ادبیات داستانی ایران و عراق: بررسی تطبیقی در آثار سیمین دانشور و فؤاد تکرلی

نویسندهعباس یوسف

ناشرنگاه

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک4ـ000ـ376ـ600ـ978

تعداد صفحات535

خلاصه
نویسنده در این کتاب در چهار فصل به بررسی و مقایسۀ آثار سیمین دانشور و فؤاد تکرلی پرداخته است.
برچسب ها
ارج ورجاوند (یادنامه استاد دکتر پرویز ورجاوند)
PDF

ارج ورجاوند (یادنامه استاد دکتر پرویز ورجاوند)

جمعی از نویسندگان به کوشش شاهین آریامنش

عنوانارج ورجاوند (یادنامه استاد دکتر پرویز ورجاوند)

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش شاهین آریامنش

ناشرشرکت سهامی انتشار

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک3ـ406ـ325ـ964ـ978

تعداد صفحات502

خلاصه
این کتاب یادنامه‌ای است که به پاس بیش از پنجاه سال خدمت میهنی، علمی و فرهنگی زنده‌یاد دکتر پرویز ورجاوند تهیه شده است.
برچسب ها
کتاب، کتابداری و کتاب‌پژوهی در آثار نوش‌آفرین انصاری
PDF

عنوانکتاب، کتابداری و کتاب‌پژوهی در آثار نوش‌آفرین انصاری

نویسندهبه کوشش علی بوذری

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک7ـ252ـ222ـ600ـ978

تعداد صفحات464

خلاصه
این کتاب بازچاپ گزیده‌ای مقالات و مصاحبه‌های بانو نوش‌آفرین انصاری کتابدار پیشکسوت، استاد بازنشستۀ کتابداری دانشگاه تهران و دبیر شورای کتاب کودک است و دربردارندۀ چهل مقاله و مصاحبۀ ایشان در باب کتاب، کتابداری و کتاب‌پژوهی است.
برچسب ها
شورشگر بی‌آشتی: زندگی و شعر تندر کیا
PDF

عنوانشورشگر بی‌آشتی: زندگی و شعر تندر کیا

نویسندهکامیار عابدی

ناشرثالث

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ300

شابک3ـ971ـ380ـ964ـ978

تعداد صفحات248

خلاصه
نویسنده در این کتاب کوشیده تا آثار و آرای تندر کیا را از چند سطر تا چند صفحۀ خیالی، پیدا یا پنهان، سفید یا سیاه، به سطرها و صفحه‌هایی واقعی، پیدا و «خاکستری» بکشاند.
برچسب ها
زبان زنان: بررسی زبان زنانه در نمایشنامه‌های نغمه ثمینی و چیستا یثربی
PDF

عنوانزبان زنان: بررسی زبان زنانه در نمایشنامه‌های نغمه ثمینی و چیستا یثربی

نویسندهمحمد نجاری با همکاری ویدا بابالو

ناشراختران

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک2ـ015ـ207ـ964ـ978

تعداد صفحات208

خلاصه
در این کتاب، نمایشنامه‌های دو نمایشنامه‌نویس زن معاصر ایران، نغمه ثمینی و چیستا یثربی بررسی می‌شود و با تأکید بر ماهیت زبان زنان در آثارشان، به جستجوی زبان فراموش‌شده‌ای پرداخته که بی‌شک بازتاب‌دهندۀ واقعیت‌های اجتماعی است.
برچسب ها
جشن نامه دکتر کورش صفوی
PDF

جشن نامه دکتر کورش صفوی

جمعی از نویسندگان به کوشش مهرداد نغزگوی کهن، محمد راسخ‌مهند

عنوانجشن نامه دکتر کورش صفوی

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش مهرداد نغزگوی کهن، محمد راسخ‌مهند

ناشرسیاهرود

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک9ـ22ـ7617ـ600ـ978

تعداد صفحات393

خلاصه
این کتاب جشن‌نامۀ دکتر کورش صفوی و دربردارندۀ هجده مقاله در باب زبان‌شناسی و ادب فارسی است.
برچسب ها
مقدمه‌ای بر شعر فارسی در سدۀ بیستم میلادی
PDF

عنوانمقدمه‌ای بر شعر فارسی در سدۀ بیستم میلادی

نویسندهکامیار عابدی شال

ناشرجهان کتاب

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک5ـ43ـ6732ـ600ـ978

تعداد صفحات510

خلاصه
این کتاب کوششی است در راه شناخت و تحلیل واقع‌بینانه و منصفانه جریان‌های مختلف شعر و شاعران از آغاز انقلاب مشروطه تا نخستین سال‌های پس از پایان جنگ تحمیلی حزب بعث عراق علیه ایران.
برچسب ها
افسانه عشق: گزیده عاشقانه‌های امروز تاجیکستان
PDF

عنوانافسانه عشق: گزیده عاشقانه‌های امروز تاجیکستان

نویسندهرضا کیانی

ناشرنگاه

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک4ـ071ـ376ـ600ـ978

تعداد صفحات296

خلاصه
این کتاب منتخبی است از عاشقانه‌های امروز تاجیکستان؛ شاعران شعردوستی که عشق و علاقه‌شان به زبان فارسی هیچ‌گاه از تب و تاب نیفتاد.
برچسب ها
رساله لرستان و لرها: همراه با سفرنامه بارون دوید
PDF

عنوانرساله لرستان و لرها: همراه با سفرنامه بارون دوید

نویسندهولادیمیر مینورسکی

مترجمسکندر امان‌اللهی بهاروند، لیلی بختیار

ناشرارون

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک3ـ257ـ231ـ964ـ978

تعداد صفحات122

خلاصه
این کتاب به بیان چگونگی لرستان و خصوصیات لرها می‌پردازد و همچنین دربردارندۀ سفرنامه «بارون دوبد» به لرستان است.
برچسب ها
هم شاعر، هم شعر؛ تأملاتی در باب شعر و شاعران معاصر
PDF

عنوانهم شاعر، هم شعر؛ تأملاتی در باب شعر و شاعران معاصر

نویسندهسایه اقتصادی‌نیا

ناشرمرکز

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ700

شابک8ـ263ـ213ـ964ـ978

تعداد صفحات136

خلاصه
این کتاب تأملاتی در باب شعر و شاعران معاصر است. نویسنده در این کتاب با رویكردی محافظه‌كارانه و به شكلی حرفه‌ای ساختار دستوری یک شعر را مورد توجه قرار داده و معنا یا تفسیری تقلیل‌گرا از شعر به دست می‌دهد.
برچسب ها
شفای غمگنان: پژوهش در تحفة العراقین حکیم خاقانی شاعر ایرانی قرن ششم هجری
PDF

عنوانشفای غمگنان: پژوهش در تحفة العراقین حکیم خاقانی شاعر ایرانی قرن ششم هجری

نویسندهآنالیویا فرمینا آلکساندرا بیلرت

مترجمکاظم فیروزمند

ناشرنسل آفتاب

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک5ـ63ـ5847ـ600ـ978

تعداد صفحات288

خلاصه
این کتاب پژوهشی در مثنوی تحفة العراقین، اثر یکی از مهم‌ترین شاعران پارسی‌زبان قرن دوازدهم خاقانی شروانی است.
برچسب ها
تاریخ و ادبیات ایران؛ محمد بن زکریای رازی
PDF

عنوانتاریخ و ادبیات ایران؛ محمد بن زکریای رازی

نویسندهمحمد دهقانی

ناشرنی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک2ـ427ـ185ـ964ـ978

تعداد صفحات111

خلاصه
نویسنده در این کتاب پس از مقدمه‌ای مفصل، کوشیده نخست سخنانی که دو دشمن سرسخت رازی، یعنی ناصرخسرو و ابوحاتم رازی به او منسوب کرده‌اند، از بدگویی و دشنام‌های این دو تن بپیراید و آنچه احتمال دارد سخن خود رازی باشد، از بحث و جدل‌های آنان جدا کند و به پیش چشم خوانندگان بگذارد. پس از آن بخش اعظمی از رسالۀ "سیرت فلسفی" و سپس فصل پنجم "طب روحانی" را نقل کرده است.
برچسب ها
تاریخ و ادبیات ایران؛ رودکی، پدر شعر فارسی
PDF

عنوانتاریخ و ادبیات ایران؛ رودکی، پدر شعر فارسی

نویسندهمحمد دهقانی

ناشرنی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک8ـ425ـ185ـ964ـ978

تعداد صفحات132

خلاصه
در این کتاب مهم‌ترین قصاید و غزل‌های رودکی و برخی از قطعه‌ها، مثنوی‌ها، ابیات پراکنده و رباعیات رودکی آورده شده است.
برچسب ها
تاریخ و ادبیات ایران؛ شاهنامۀ ابومنصوری
PDF

عنوانتاریخ و ادبیات ایران؛ شاهنامۀ ابومنصوری

نویسندهمحمد دهقانی

ناشرنی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک7ـ419ـ185ـ964ـ978

تعداد صفحات48

خلاصه
در این کتاب متن کامل مقدمۀ شاهنامۀ ابومنصوری همراه با شرح و توضیحات آمده است.
برچسب ها
تاریخ و ادبیات ایران؛ دقیقی
PDF

عنوانتاریخ و ادبیات ایران؛ دقیقی

نویسندهمحمد دهقانی

ناشرنی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک6ـ429ـ185ـ964ـ978

تعداد صفحات144

خلاصه
در این کتاب نخست بخشی از قصاید و غزلیات و سایر اشعار دقیقی همراه با شرح و توضیح آورده شده و سپس مهم‌ترین بخش‌های گشتاسپ‌نامۀ او بنا بر روایت فردوسی در شاهنامه برگزیده شده و بازگو شده است.
برچسب ها
ضیاء الشهاب: شرح فارسی بر شهاب الاخبار قاضی قضاعی
PDF

عنوانضیاء الشهاب: شرح فارسی بر شهاب الاخبار قاضی قضاعی

نویسندهناشناخته

مصححجویا جهانبخش، حسن عاطفی، عباس بهنیا

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0ـ090ـ203ـ600ـ978

تعداد صفحات132+883

خلاصه
ضیاء الشهاب شرحی است کهن به زبان فارسی بر شهاب الاخبار قاضی قضاعی از نویسندۀ دانشوری ناشناخته احتمالاً در حوالی سدۀ هفتم هجری.
برچسب ها
دیوان وحید قزوینی، قصاید و غزلیات (دو جلد)
PDF

عنواندیوان وحید قزوینی، قصاید و غزلیات (دو جلد)

نویسندهمیرزا محمدطاهر وحید قزوینی

مصححرقیه صدرایی

ناشرکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک8ـ233ـ220ـ600ـ978

تعداد صفحات125+1655

خلاصه
وحید قزوینی دانشور، دولتمرد و سرایندۀ نامور دورۀ صفوی است که کتاب او به نام تاریخ جهان‌آرای عباسی یکی از آثار معتبر و قابل توجه در تاریخ دورۀ صفوی است. مصصح کتاب حاضر قصاید و غزلیات او را جمع‌آوری نموده و در این کتاب در اختیار ادب‌پژوهان قرار داده است.
برچسب ها
بیانیه برای باران: شعر و زندگی سیدعلی صالحی
PDF

عنوانبیانیه برای باران: شعر و زندگی سیدعلی صالحی

نویسندهبه اهتمام پژمان موسوی

ناشرعلم

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ770

شابک4ـ726ـ224ـ964ـ978

تعداد صفحات270

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ گفتارهایی دربارۀ شعر و زندگی سیدعلی صالحی است.
برچسب ها
دیوان حکیم عسجدی مروزی: شرح احوال و زندگی (بررسی ساختارهای لفظی و معنوی اشعار عسجدی مروزی)
PDF

عنواندیوان حکیم عسجدی مروزی: شرح احوال و زندگی (بررسی ساختارهای لفظی و معنوی اشعار عسجدی مروزی)

نویسندهعسجدی مروزی

مصححعلیرضا شعبانیان

ناشرسوره مهر

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ2500

شابک8ـ751ـ175ـ600ـ978

تعداد صفحات194

خلاصه
در این پژوهش افزون بر جمع‌آوری و تصحیح اشعار، دوران زندگی عسجدی نیز بررسی و تصویری کلی از اندیشه‌های وی ارائه شده است.
برچسب ها
سیمای یک فرهنگ‌مدار: گفتگو با محمدعلی اسلامی ندوشن
PDF

عنوانسیمای یک فرهنگ‌مدار: گفتگو با محمدعلی اسلامی ندوشن

نویسندهمحمد صادقی

ناشراتاق آبی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ22ـ5590ـ600ـ978

تعداد صفحات96

خلاصه
این کتاب مجموعه گفتگوهایی بین محمد صادقی و محمدعلی اسلامی ندوشن است.
برچسب ها
شاعران آزادی: زندگی‌نامه و گزیده‌ای از بهترین آثار
PDF

عنوانشاعران آزادی: زندگی‌نامه و گزیده‌ای از بهترین آثار

نویسندهمحمدعلی سپانلو

ناشربوتیمار

تاریخ چاپ1394

مکان چاپمشهد

تیراژ1000

شابک5ـ078ـ404ـ600ـ978

تعداد صفحات940

خلاصه
این کتاب از جمله آثار مهم پژوهشی در حوزه نقد و بررسی گزیده شعر شاعران آزادی‌خواه ایرانی در عصر مشروطه و دوران معاصر است که با تلاش محمدعلی سپانلو و همکاری مهدی اخوت به چاپ رسیده است.
برچسب ها
آفاق فلسفه در سپهر فرهنگ: گفتگوی حامد زارع با رضا داوری اردکانی
PDF

عنوانآفاق فلسفه در سپهر فرهنگ: گفتگوی حامد زارع با رضا داوری اردکانی

نویسندهحامد زارع

ناشرققنوس

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک8ـ216ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات272

خلاصه
این کتاب گفتگوهای حامد زارع با رضا داوری اردکانی را از سال ۸۸ تا ۹۴ در بر می‌گیرد.
برچسب ها