جمعه 02 تیر ماه 1396
نامه پهلوانی: خودآموز خط و زبان پهلوی اشکانی و ساسانی

عنواننامه پهلوانی: خودآموز خط و زبان پهلوی اشکانی و ساسانی

نویسندهفریدون جنیدی

ناشربلخ

تاریخ چاپ1386 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ5000

شابک3_33_6337_964

تعداد صفحات236

خلاصه
این كتاب با انگیزه آموزش زبان پهلوی به همگان نوشته شده ‌است و در آن ابتدا دبیره پهلوی و پس از آن دستور زبان پهلوی آموزش داده شده‌است.
برچسب ها
آشنایی با ادبیات عصر اشکانی و ساسانی (نگاشته‌ها و نوشته‌های زبان‌های ایرانی دورۀ میانه)

عنوانآشنایی با ادبیات عصر اشکانی و ساسانی (نگاشته‌ها و نوشته‌های زبان‌های ایرانی دورۀ میانه)

نویسندهاحمد سمیعی گیلانی

ناشرسخن

تاریخ چاپ1391 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک 2_623_372_964_978

تعداد صفحات160

خلاصه
این کتاب دربرگیرندۀ اطلاعاتی در خصوص كتیبه‌های دورۀ ساسانی اعم از سه كتیبۀ دولتی و سیزده گورنوشته به انضمام كتیبۀ تل اسپید كه به همراه حرف‌نویسی، آوانویسی، ترجمۀ فارسی و تصویری از كتیبه‌های یاد شده آورده شده است.
برچسب ها
ادبیات مانوی/ گزارش دست‌نوشته‌های منثور پارسی میانه و پهلوی (پهلوی اشکانی)
PDF

عنوانادبیات مانوی/ گزارش دست‌نوشته‌های منثور پارسی میانه و پهلوی (پهلوی اشکانی)

نویسندهمهرداد بهار، ابوالقاسم اسماعیل پور

ناشرکارنامه

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک5ـ035ـ431ـ964ـ978

تعداد صفحات507

خلاصه
ادبیات مانوی به مجموعه اسناد مانوی گفته می‌شود که توسط مانی، پیروان مانی یا غیرمانویان به دست ما رسیده است.
برچسب ها
دینکرد چهارم: آوانویسی، ترجمه، واژه‌نامه
PDF

دینکرد چهارم: آوانویسی، ترجمه، واژه‌نامه

مریم رضایی زیرنظر سعید عریان

عنواندینکرد چهارم: آوانویسی، ترجمه، واژه‌نامه

نویسندهمریم رضایی زیرنظر سعید عریان

ناشرعلمی

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک8ـ276ـ404ـ964ـ978

تعداد صفحات220

خلاصه
کتاب دینکرد چهارم، کوتاه‌ترین کتاب دینکرد است. این کتاب مشتمل بر حدود چهار هزار کلمه، منتخبی است از آیین‌نامه آذرفرنبغ فرخزادان که مطالب آن با کتاب سوم دینکرد تشابه دارد؛ ولی جنبۀ جدلی و منطقی آن ضعیف‌تر است.
برچسب ها
کلیله و دمنه
PDF

عنوانکلیله و دمنه

مترجممحمدرضا مرعشی پور

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک2ـ614ـ448ـ964ـ978

تعداد صفحات308

خلاصه
این کتاب آخرین برگردان صورت گرفته از کتابِ کهنِ «کلیله و دمنه» به زبان فارسی است. در انجام این ترجمه‌ ویرایش «منفلوطی و طباره»، ویرایش رایج از کلیله و دمنه در کشورهای عربی‌زبان مرجع بوده است. این ترجمه مقدمۀ «علی بن شاه فارسی» (بهنود پسر سحوان) را نیز دارد که در ترجمه‌های ابوالمعالی و بخاری نشانی از آن به چشم نمی‌خورد.
برچسب ها
فهرست توصیفی گنجینه دست‌نویس‌های پهلوی و پژوهش‌های ایرانی
PDF

عنوانفهرست توصیفی گنجینه دست‌نویس‌های پهلوی و پژوهش‌های ایرانی

نویسندهمینا کامبین

ناشرجامی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک1ـ120ـ176ـ600ـ978

تعداد صفحات152

خلاصه
این مجموعه دربردارندۀ 51 دست‌نویس است که تعداد زیادی از آنها امروزه در مؤسسۀ شرقی کاما در بمبئی نگه‌داری می‌شود و بخش‌های دیگر آن متعلق به کتابخانه نخست دستور مهرجی رانا در نوساری و کتابخانه دانشگاه کپنهاک است.
برچسب ها
نامه‌های منوچهر؛ متن انتقادی (آوانویسی)، واژه‌نامه، نمایۀ پهلوی
PDF

عنواننامه‌های منوچهر؛ متن انتقادی (آوانویسی)، واژه‌نامه، نمایۀ پهلوی

نویسندهیدالله منصوری، پویا شریفانی

ناشرآوای خاور

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ100

شابک7ـ3ـ95287ـ600ـ978

تعداد صفحات452

خلاصه
این کتاب متن انتقادی دست‌نویس پهلوی نامه‌های منوچهر، موبد بزرگ پارس و کرمان از سدۀ نهم میلادی است.
برچسب ها
فرهنگ ریشه‌شناختی افعال فارسی میانه (زبان پهلوی)
PDF

عنوانفرهنگ ریشه‌شناختی افعال فارسی میانه (زبان پهلوی)

نویسندهیدالله منصوری

ناشرآوای خاور

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک3ـ1ـ95387ـ600ـ978

تعداد صفحات644

خلاصه
انگیزۀ نگارنده از گزینش و پژوهش این کار به عنوان بررسی ریشه‌شناختی فعل‌های زبان پهلوی (فارسی میانۀ زردشتی) این بوده است که فعل‌های زبان پهلوی به صورت مستقل و مجزا مورد بررسی قرار گیرد.
برچسب ها
فرهنگ حقوقی زبان پهلوی (فارسی میانه) بر پایۀ متن پهلوی مادیان هزاردادستان و دیگر متون پهلوی (پهلوی ـ انگلیسی ـ فارسی)
PDF

عنوانفرهنگ حقوقی زبان پهلوی (فارسی میانه) بر پایۀ متن پهلوی مادیان هزاردادستان و دیگر متون پهلوی (پهلوی ـ انگلیسی ـ فارسی)

نویسندهیدالله منصوری

ناشرآوای خاور

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک5ـ7ـ95387ـ600ـ978

تعداد صفحات668

خلاصه
مادیان هزاردادستان یا به تعبیر دیگر «ماده‌های هزارگانۀ حقوقی» کهن‌ترین نوشتۀ حقوقی است که از روزگاران ساسانیان بازمانده است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...