دوشنبه 08 خرداد ماه 1396
هرمنوتیک، زبان، هنر؛ شش جستار هرمنوتیکی
PDF

عنوانهرمنوتیک، زبان، هنر؛ شش جستار هرمنوتیکی

نویسندههانس گئورک گادامر

مترجمعبدالله امینی

ناشرپرسش

تاریخ چاپ1395

مکان چاپآبادان

تیراژ1000

شابک1ـ080ـ265ـ600ـ978

تعداد صفحات276

خلاصه
زبان همان چیزی است که پیوسته در درون خود جهت‌گیری مشترک در رابطه با جهان را موجب می‌شود و تاب می‌آورد. گفتگو با فرد دیگر اصولا به هم‌آمیزی اشیاء با یکدیگر نیست. این کتاب دربردارندۀ شش مقاله از هانس گئورک گادامر فیلسوف آلمانی و اهل هرمنوتیک است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...