جمعه 02 تیر ماه 1396
درّ اوستایی در صدف لهجۀ هزارگی

درّ اوستایی در صدف لهجۀ هزارگی

شوکت‌علی محمدی شاری

عنواندرّ اوستایی در صدف لهجۀ هزارگی

نویسندهشوکت‌علی محمدی شاری

ناشرصبح امید

تاریخ چاپ1392

مکان چاپکابل

تیراژ2000

شابک6_6_8010_9936_978

تعداد صفحات296

خلاصه
هدف این پژوهش کشف هویت اصلی هزاره‌های افغانستان است.
برچسب ها
فهرست توصیفی گنجینه دست‌نویس‌های پهلوی و پژوهش‌های ایرانی
PDF

عنوانفهرست توصیفی گنجینه دست‌نویس‌های پهلوی و پژوهش‌های ایرانی

نویسندهمینا کامبین

ناشرجامی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک1ـ120ـ176ـ600ـ978

تعداد صفحات152

خلاصه
این مجموعه دربردارندۀ 51 دست‌نویس است که تعداد زیادی از آنها امروزه در مؤسسۀ شرقی کاما در بمبئی نگه‌داری می‌شود و بخش‌های دیگر آن متعلق به کتابخانه نخست دستور مهرجی رانا در نوساری و کتابخانه دانشگاه کپنهاک است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...