یکشنبه 04 تیر ماه 1396
ادبیات تطببقی

عنوانادبیات تطببقی

نویسندهایو شورل

مترجمطهمورث ساجدی

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1389

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک1_1047_00_964_978

خلاصه
این کتاب یکی از مهم‌ترین مراجع روش‌شناسی تطبیقی را شکل می‌دهد.
برچسب ها
زبان و فرهنگ

زبان و فرهنگ

کلر کرامش

عنوانزبان و فرهنگ

نویسندهکلر کرامش

مترجمفریبا غضنفری، راحله قاسمی و پدرام لعل‌بخش

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک5_1388_00_964_978

خلاصه
این کتاب پاسخی به سؤالات کلی موجود در حوزۀ شناخت زبان و فرهنگ است.
برچسب ها
زبان‌شناسی و رمان

عنوانزبان‌شناسی و رمان

نویسندهراجر فاولر

مترجممحمد غفاری

ناشرنی

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک8_214_185_964_978

خلاصه
زبان‌شناسی و رمان یکی از کتاب‌های کلاسیک در حوزهٔ نقد زبان‌شناختی است که به‌طور خاص به فرم ادبیِ رمان می‌پردازد.
برچسب ها
مبانی زبان‌شناسی متن

عنوانمبانی زبان‌شناسی متن

نویسندهپرویز البرزی

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1386

مکان چاپتهران

تیراژ1386

شابک0_1130_00_964_978

خلاصه
این کتاب نخستین اثری است که به زبان فارسی و در خصوص زبان فارسی تدوین شده است.
برچسب ها
در باب زبان و زبان‌شناسی (60 گفتار مختصر و مفید)

عنواندر باب زبان و زبان‌شناسی (60 گفتار مختصر و مفید)

نویسندهگروه نویسندگان

مصححای. ام. ریکرسیون و بری هیلتون

مترجممحمدمهدی مرزی

ناشرهرمس

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1500

خلاصه
این کتاب برای کسانی مفید است که دربارۀ زبان‌ها یا دربارۀ ماهیت زبان سؤالاتی در ذهن دارند، یعنی برای همۀ ما.
برچسب ها
دربارۀ طبیعت و زبان

عنواندربارۀ طبیعت و زبان

نویسنده نوام چامسکی

مترجممحمد فرخی یکتا

ناشرروزبهان

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک1_98_8175_964_978

خلاصه
این اثر به مخاطب شرح می‌دهد که چگونه آواهای بی‌ساختار پیرامون ما، از طریق معماری ذهن، ساختار زبان را شکل می‌دهند.
برچسب ها
مقدمه‌ای بر معناشناسی زبان‌شناختی

عنوانمقدمه‌ای بر معناشناسی زبان‌شناختی

نویسندهجان لاینز

مترجمحسین واله

ناشرگام نو

تاریخ چاپ1385 ( چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7_40_7387_964

تعداد صفحات488

خلاصه
این کتاب به بررسی معناشناسی به مثابه بخشی از زبان‌شناسی می‌پردازد.
برچسب ها
روایتی تازه بر لوح کهن: تحلیل روایت در شعر نو ایران

عنوانروایتی تازه بر لوح کهن: تحلیل روایت در شعر نو ایران

نویسندهشهرام اقبال‌زاده

ناشرقطره

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1_576_119_600_978

تعداد صفحات415

خلاصه
در این کتاب سعی شده است تا نقد عملی متون، بر پایۀ همان نظریه‌پردازی‌هایی باشد که در ابتدای کار به دست داده شده است.
برچسب ها
فرهنگ توصیفی نشانه‌شناسی

عنوانفرهنگ توصیفی نشانه‌شناسی

نویسندهفاطمه عظیمی‌فرد

ناشرعلمی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک5_248_404_964_978

تعداد صفحات243

خلاصه
در این فرهنگ تخصصی تلاش شده است اصطلاحات تخصصی رایج در حوزه نشانه‌شناسی، به علاقمندان این علم میان‌رشته‌ای معرفی گردد.
برچسب ها
فرهنگ توصیفی زبان‌شناسی اجتماعی

عنوانفرهنگ توصیفی زبان‌شناسی اجتماعی

نویسندهسپیده عبدالکریمی

ناشرعلمی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1_246_404_964_978

تعداد صفحات218

خلاصه
هدف از نوشتۀ حاضر گردآوری مجموعۀ اصطلاحات فنی شاخه‌ای میان‌رشته‌ای از زبان‌شناسی و جامعه‌شناسی بوده است که با نام جامعه‌شناسی زبان معرفی شده است.
برچسب ها
فرهنگ توصیفی تحلیل گفتمان و کاربردشناسی

عنوانفرهنگ توصیفی تحلیل گفتمان و کاربردشناسی

نویسندهفردوس آقاگل‌زاده

ناشرعلمی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک5_251_404_964_978

تعداد صفحات200

خلاصه
واژگان پایه و اصطلاحات تخصصی در هر شاخه‌ای علمی بخش قابل توجهی از مفاهیم نظری و معانی آن شاخه از علم را به دوش می‌کشند.
برچسب ها
نظریه‌های معنی‌شناسی واژگانی

عنواننظریه‌های معنی‌شناسی واژگانی

نویسندهدیرک گیررتس

مترجم کوروش صفوی

ناشرعلمی

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک4_261_404_964_978

تعداد صفحات656

خلاصه
ترجمۀ حاضر برگردان یکی از مهم‌ترین درسنامه‌هایی است که در حوزۀ تاریخ مطالعات معنی‌شناسان در محدودۀ معنی‌شناسی واژگانی صورت پذیرفته است.
برچسب ها
رده‌شناسی زبان

رده‌شناسی زبان

پرویز البرزی

عنوانرده‌شناسی زبان

نویسندهپرویز البرزی

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک2_1602_00_964_978

تعداد صفحات295

خلاصه
حوزه‌ای از زبان‌شناسی که با توجه به جنبه‌های ساختاری، در مقابل جنبه‌های وراثتی (شجره‌ای) به مقایسۀ زبان‌ها می‌پردازد، رده‌شناسی زبان نامیده می‌شود.
برچسب ها
خانۀ هستی: زبان، اندیشه و خرد

عنوانخانۀ هستی: زبان، اندیشه و خرد

نویسنده حمید صاحب‌جمعی

ناشرنشر ثالث

تاریخ چاپ1389

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک9_627_380_964_978

تعداد صفحات180

خلاصه
در این کتاب اهمیت زبان در ساحت اندیشه و در پیوند انسان با جهان هستی بحث و بررسی شده است.
برچسب ها
نخستین درسنامۀ زبان‌شناسی

عنواننخستین درسنامۀ زبان‌شناسی

نویسندهدیوید کریستال

مترجمراحله گندمکار

ناشرعلمی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک9_253_404_964_978

تعداد صفحات388

خلاصه
این کتاب یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌هایی است که برای آشنایی غیرمتخصصان با مبانی زبان‌شناسی به تدوین درآمده است.
برچسب ها
درآمدی بر زبان بلخی

درآمدی بر زبان بلخی

محمود جعفری دهقی

عنواندرآمدی بر زبان بلخی

نویسندهمحمود جعفری دهقی

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک9_695_426_964_978

تعداد صفحات287

خلاصه
این کتاب آموزش زبان بلخی و راهی برای شناخت گوشه‌ای از تاریخ و فرهنگ ایران باستان است. این کتاب شاید نخستین گام در معرفی زبان و آثار ادبیات بلخی باشد و به‌منظور آموزش این زبان تدوین شده ‌است.
برچسب ها
زبان تاتی: توصیف گویش تاتی رودبار

عنوانزبان تاتی: توصیف گویش تاتی رودبار

نویسندهجهاندوست سبزعلی‌پور

ناشرفرهنگ ایلیا

تاریخ چاپ1389

مکان چاپرشت

تیراژ2100

شابک6_98_190_964_978

تعداد صفحات144

خلاصه
در این کتاب کوشیده شده تا توصیفی مختصر و فشرده از اهم مسائل زبانی نظیر ساخت آوایی، واج‌شناسی، ساخت‌واژی و مسائل نحوی تاتی ارائه شود.
برچسب ها
اصطلاحات کلیدی در مطالعات ترجمه

عنواناصطلاحات کلیدی در مطالعات ترجمه

نویسندهگیزپه پالامبو

مترجمفرزانه فرح‌زاد و عبداله کریم‌زاده

ناشرقطره

تاریخ چاپ1392 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ300

شابک6_539_119_600_978

تعداد صفحات223

خلاصه
این کتاب راهنمایی است برای علاقمندان مطالعات ترجمه و آشنایی آنها با مفاهیم و اصطلاحات پایه در این رشته.
برچسب ها
آشنایی با زبان‌شناسی (کلیات واج‌شناسی)

عنوانآشنایی با زبان‌شناسی (کلیات واج‌شناسی)

نویسندهاحمد سمیعی (گیلانی)

ناشرسخن

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک5_622_372_964_978

تعداد صفحات194

خلاصه
زبان‌شناسی مطالعۀ علمی زبان است. مراد از مطالعۀ علمی اجمالاً پژوهش در زبان است با مشاهدات وارسی‌پذیر هدایت‌شده و تجربی در چارچوب نظریه‌ای دربارۀ ساخت زبان.
برچسب ها
درسنامۀ فارسی دری عمومی

درسنامۀ فارسی دری عمومی

حفیظ شریعتی (سحر)

عنواندرسنامۀ فارسی دری عمومی

نویسندهحفیظ شریعتی (سحر)

ناشرامیری

تاریخ چاپ1392

مکان چاپکابل

تیراژ1000

تعداد صفحات152

خلاصه
در این کتاب نخست چند شعر و نثر از بزرگان زبان فارسی آورده شده و سپس نمونه‌های چندی از نظم و نثر افغانستان آورده شده تا دانشجویان به ادبیات امروز و معاصر افغانستان نیز آشنا شوند.
برچسب ها
زبان روزنامه

زبان روزنامه

دانوتا ریح به کوشش فریده حق‌بین

عنوانزبان روزنامه

نویسنده دانوتا ریح به کوشش فریده حق‌بین

مترجموجیهه عزیزآبادی فراهانی، سیمین آریان‌فر، زهرا مصطفوی، صدیقه گوشه، فاطمه کوشکی و سوده غفاری

ناشرعلم

تاریخ چاپ1388

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک8_025_224_964_978

تعداد صفحات240

خلاصه
این کتاب که در ساختار کتاب درسی تدوین شده و دارای تمرین‌های عملی و کاملاً کاربردی است، به بررسی شیوه‌هایی می‌پردازد که روزنامه‌ها به کمک آنها معانی را پدید آورده و به خوانند القا می‌کنند.
برچسب ها
سخن رمز دهان [تئوری و نقد شعر]

عنوانسخن رمز دهان [تئوری و نقد شعر]

نویسندهشمس آقاجانی

ناشرسرزمین اهورایی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک9_01_6792_600_978

تعداد صفحات292

خلاصه
در این کتاب سعی شده است اختلافات ژنریک شعر و ژانرهای زبانی غیرشعری مثل نثر و قصه به صورت ریشه‌ای بررسی و واکاوی شود.
برچسب ها
فرهنگ توصیفی زبان‌شناسی

عنوانفرهنگ توصیفی زبان‌شناسی

نویسندهعبدالرضا قیومی

ناشرشاپورخواست

تاریخ چاپ1390

مکان چاپخرم آباد

تیراژ1000

شابک1_79_5673_600_978

تعداد صفحات143

خلاصه
در این کتاب توصیف‌هایی گردآوری شده بیشترین کاربرد را در نزد زبان‌شناسان دارند و بیشترین اتفاق نظر در مورد آنها وجود دارد.
برچسب ها
کتاب‌های آبی و قهوه‌ای: تمهیدات پژوهش‌های فلسفی

عنوانکتاب‌های آبی و قهوه‌ای: تمهیدات پژوهش‌های فلسفی

نویسندهلودویک ویتگنشتاین

مترجمایرج قانونی

ناشرنی

تاریخ چاپ1392 (چاپ سوم)

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک0_883_312_964

تعداد صفحات314

خلاصه
کتاب آبی در واقع مجموعه‌ای از یادداشت‌های ویتگنشتاین و کتاب قهوه‌ای مطالبی است که او آنها را طرح مقدماتی چیزی می‌دانست که باید چاپ کند.
برچسب ها
زبان و جامعه‌شناسی (مجموعه مقالات)

عنوانزبان و جامعه‌شناسی (مجموعه مقالات)

نویسندهمحمدرضا باطنی و دیگران

مترجمم . خوشنام، ع.ص، منوچهر غیبی

ناشرسازمان چاپ و انتشارات

تاریخ چاپ1389(چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک8_447_422_964_978

تعداد صفحات140

خلاصه
مقالات این کتاب از مجلۀ فرهنگ و زندگی شماره‌های 1، 2، 21 و 22 سال‌های 1348، 1349 و 1355 نقل شده است.
برچسب ها
زبان‌شناسی خبر: به سوی ارائه الگوی تولید خبر در چارچوب رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی
PDF

عنوانزبان‌شناسی خبر: به سوی ارائه الگوی تولید خبر در چارچوب رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی

نویسندهفردوس آقاگل‌زاده، رضا خیرآبادی

ناشرعلمی

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک7ـ286ـ404ـ964ـ978

تعداد صفحات334

خلاصه
موضوع اصلی این کتاب تحلیل زبان‌شناختی ـ کاربردشناختی خبر و فرایندهای حاکم بر شیوۀ نگارش و گزینش آن با رویکرد ارائۀ چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی است. در این کتاب پس از معرفی و بررسی رویکردهای غالب در تحلیل زبان‌شناختی خبر، الگوی چند سطحی نگارش و گزینش خبر معرفی و شواهد مختلفی در تأیید کارایی آن ارائه می‌شود.
برچسب ها
نشانه‌شناسی فرهنگی تاریخ ادبیات و تئاتر ایران
PDF

نشانه‌شناسی فرهنگی تاریخ ادبیات و تئاتر ایران

رامتین شهبازی زیرنظر فرزان سجودی

عنواننشانه‌شناسی فرهنگی تاریخ ادبیات و تئاتر ایران

نویسندهرامتین شهبازی زیرنظر فرزان سجودی

ناشرعلم

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ770

شابک0ـ654ـ224ـ964ـ978

تعداد صفحات230

خلاصه
نویسنده در این کتاب سعی دارد از منظری میان‌رشته‌ای به مطالعه بخشی از تاریخ ادبیات و تئاتر در ابتدای قرن ۱۴ هجری شمسی بپردازد.
برچسب ها
زبان مردم طهران
PDF

زبان مردم طهران

منوچهر ستوده به سعی اسدالله کفافی

عنوانزبان مردم طهران

نویسندهمنوچهر ستوده به سعی اسدالله کفافی

ناشرکتاب رهنما

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ5ـ91185ـ600ـ978

تعداد صفحات594

خلاصه
در این کتاب به معرفی کلمات و اصطلاحات و شیوه گویش مردم تهران پرداخته شده است.
برچسب ها
جشن نامه دکتر کورش صفوی
PDF

جشن نامه دکتر کورش صفوی

جمعی از نویسندگان به کوشش مهرداد نغزگوی کهن، محمد راسخ‌مهند

عنوانجشن نامه دکتر کورش صفوی

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش مهرداد نغزگوی کهن، محمد راسخ‌مهند

ناشرسیاهرود

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک9ـ22ـ7617ـ600ـ978

تعداد صفحات393

خلاصه
این کتاب جشن‌نامۀ دکتر کورش صفوی و دربردارندۀ هجده مقاله در باب زبان‌شناسی و ادب فارسی است.
برچسب ها
استعاره در فرهنگ: جهانی‌ها و تنوع
PDF

عنواناستعاره در فرهنگ: جهانی‌ها و تنوع

نویسندهزولتان کوچسس

مترجمنیکتا انتظام

ناشرسیاهرود

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک5ـ20ـ7617ـ600ـ978

تعداد صفحات386

خلاصه
نویسنده در این کتاب نظریه‌ای جدید در خصوص تنوع استعاره مطرح می‌کند.
برچسب ها
نشانه‌شناسی و زبان‌شناسی: نشانه‌سازی، ارتباط و زبان
PDF

نشانه‌شناسی و زبان‌شناسی: نشانه‌سازی، ارتباط و زبان

جمعی از نویسندگان به ویراستاری پاول کابلی

عنواننشانه‌شناسی و زبان‌شناسی: نشانه‌سازی، ارتباط و زبان

نویسندهجمعی از نویسندگان به ویراستاری پاول کابلی

مترجمراحله گندمکار

ناشرسیاهرود

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک3ـ24ـ7617ـ600ـ978

تعداد صفحات288

خلاصه
این کتاب پرسش‌هایی در ارتباط با نشانه‌شناسی و زبان‌شناسی را مطرح می‌کند که برای هر فرد متفکری در اوایل قرن بیست و یک امکان طرح آن وجود دارد.
برچسب ها
زبان، بافت و متن؛ ابعاد زبان از منظر نشانه‌شناسی اجتماعی
PDF

عنوانزبان، بافت و متن؛ ابعاد زبان از منظر نشانه‌شناسی اجتماعی

نویسندهمایکل هلیدی، رقیه حسن

مترجممحسن نوبخت

ناشرسیاهرود

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک2ـ0ـ94452ـ600ـ978

تعداد صفحات264

خلاصه
بخش عمدۀ این کتاب را این دیدگاه نویسندگان نشان می‌دهد که یادگیری زبان با مطالعۀ متون محقق می‌شود.
برچسب ها
درآمدی بر جامعه‌شناسی زبان
PDF

عنواندرآمدی بر جامعه‌شناسی زبان

نویسندهرونالد وارداف

مترجمرضا امینی

ناشربوی کاغذ

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک3ـ5ـ94555ـ600ـ978

تعداد صفحات662

خلاصه
این کتاب را می‌توان شناخته‌شده‌ترین کتاب در حوزه جامعه‌شناسی زبان و زبان‌شناسی اجتماعی دانست.
برچسب ها
از گوشه و کنار ترجمه
PDF

عنواناز گوشه و کنار ترجمه

نویسندهعلی صلح‌جو

ناشرمرکز

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1ـ291ـ213ـ964ـ978

تعداد صفحات182+10

خلاصه
یادداشت‌هایی که در این کتاب آمده حاصل چندین سال ویراستاری و مطالعه نویسنده در زمینه‌ ترجمه است.
برچسب ها
شخصیت در آیینه زبان: پیوند زبان و شخصیت در جای خالی سلوچ
PDF

عنوانشخصیت در آیینه زبان: پیوند زبان و شخصیت در جای خالی سلوچ

نویسندهفرزانه مجتهدی

ناشرنویسنده

تاریخ چاپ1394

مکان چاپاراک

تیراژ1000

شابک0ـ163ـ259ـ600ـ978

تعداد صفحات150

خلاصه
هدف نویسنده از تألیف این کتاب، روشن‌کردن این موضوع است که محمود دولت‌آبادی، تا چه حد برای پرداختن به شخصیت‌های داستانی‌اش در داستان «جای خالی سلوچ» از زبان آنها کمک گرفته است؟ و زبان آنها تا چه اندازه متناسب با شخصیت‌هایشان ساخته و پرداخته شده است؟
برچسب ها
فرهنگ زبان‌شناسی کاربردی
PDF

عنوانفرهنگ زبان‌شناسی کاربردی

نویسندهکامبیز محمودزاده

ناشرعلمی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک7ـ301ـ404ـ964ـ978

تعداد صفحات120

خلاصه
با توجه به گستردگی حوزۀ زبان‌شناسی کاربردی از یک‌سو و محدودیت‌های این فرهنگ از دیگرسو، پرکاربردترین اصطلاحات مرتبط با تدریس زبان، فراگیری زبان، زبان‌شناسی اجتماعی، جامعه‌شناسی زبان، روان‌شناسی زبان و مطالعات ترجمه در این فرهنگ توصیفی گنجانده شده است.
برچسب ها
آشنایی با علم معانی در زبان فارسی
PDF

عنوانآشنایی با علم معانی در زبان فارسی

نویسندهداریوش ذوالفقاری

ناشرپژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ97ـ6953ـ600ـ978

تعداد صفحات204

خلاصه
سخن گفتن به مقتضای حال مخاطب، اساس همۀ تعریف‌هایی است که از علم معانی و در معنای وسیع‌تر آن برای بلاغت به دست داده‌اند.
برچسب ها
سوسور: راهنمایی برای سرگشتگان
PDF

عنوانسوسور: راهنمایی برای سرگشتگان

نویسندهپل بویساک

مترجممحمدامین شاکری

ناشریک فکر

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک0ـ0ـ96434ـ600ـ978

تعداد صفحات310

خلاصه
نویسنده در این کتاب به شیوه‌ای جذاب آنچه را که امروز برای شناختن اندیشه‌های سوسور لازم است، به طور خلاصه آورده است.
برچسب ها
زبان‌شناسی شناختی: دومین انقلاب معرفت‌شناختی در زبان‌شناسی
PDF

عنوانزبان‌شناسی شناختی: دومین انقلاب معرفت‌شناختی در زبان‌شناسی

نویسندهرضا نیلی‌پور

ناشرهرمس

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک4ـ964ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات176

خلاصه
این کتاب شامل گفت‌وگوی نیلی‌پور با لیکاف و چند مقاله و گفت‌وگو درباره‌ نظرات لیکاف و جانسن درباره‌ دومین انقلاب معرفت‌شناختی در زبان‌شناسی است.
برچسب ها
فرهنگ ساختاری واژگان پارسی (دو جلد)
PDF

عنوانفرهنگ ساختاری واژگان پارسی (دو جلد)

نویسندهسیدضیاءالدین هاجری

ناشرشورآفرین

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ250

شابک0ـ02ـ8055ـ600ـ978

خلاصه
فرهنگ ساختاری واژگان پارسی در دو جلد فراهم شده است. جلد اول یا خود فرهنگ الفبایی است و در جلد دوم برای آنکه خواننده به سادگی بتواند از این فرهنگ استفاده کند، نکته‌ها و گزارش‌ها و پیش‌آگاهی‌ها و راهنمایی‌ها آورده شده است.
برچسب ها
اسطوره و اسطوره‌شناسی نزد ماکس مولر
PDF

اسطوره و اسطوره‌شناسی نزد ماکس مولر

بهمن نامورمطلق، بهروز عوض‌پور

عنواناسطوره و اسطوره‌شناسی نزد ماکس مولر

نویسندهبهمن نامورمطلق، بهروز عوض‌پور

ناشرموغام

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتبریز

تیراژ1100

شابک0ـ16ـ7697ـ600ـ978

تعداد صفحات232

خلاصه
در این کتاب به بررسی نظریات و دیدگاه‌های ماکس مولر در زمینۀ اسطوره و اسطوره‌شناسی پرداخته شده است.
برچسب ها
مجلۀ بخارا، شمارۀ 114، مهر و آبان 1395
PDF

مجلۀ بخارا، شمارۀ 114، مهر و آبان 1395

جمعی از نویسندگان به سردبیری علی دهباشی

عنوانمجلۀ بخارا، شمارۀ 114، مهر و آبان 1395

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری علی دهباشی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تعداد صفحات490

خلاصه
صد و چهاردهمین شماره مجله بخارا با مقالاتی از ژاله آموزگار، محمدعلی موحد، محمدرضا شفیعی کدکنی، محمدرضا باطنی، نصرالله پورجوادی، بهاءالدین خرمشاهی و… و تصویری از حبیب یغمایی منتشر شد.
برچسب ها
فصلنامۀ علمی و پژوهشی بین‌المللی چهار زبانۀ فارسی، ترکی، عربی و فرانسه زبانشناس، سال پنجم، تابستان 1395، شماره 18
PDF

عنوانفصلنامۀ علمی و پژوهشی بین‌المللی چهار زبانۀ فارسی، ترکی، عربی و فرانسه زبانشناس، سال پنجم، تابستان 1395، شماره 18

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری مهدی محمدی نیا

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تعداد صفحات192

خلاصه
فصلنامۀ زبانشناس مجلهای چهار زبانه و بین المللی است که به بررسیهای علمی و پژوهشی و تحقیقات دست اول در حوزۀ علوم زبان با همکاری علمی برخی از دانشگاههای معتبر جهان همّت گمارده است و تحقیقات و پژوهشها در ایران و در جهان شامل زمینههای گسترده نظری و علمی و تحلیلی است.
برچسب ها
فرهنگ توصیفی دستور تاریخی
PDF

عنوانفرهنگ توصیفی دستور تاریخی

نویسندهاحسان چنگیزی

ناشرعلمی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک9ـ323ـ404ـ964ـ978

تعداد صفحات184

خلاصه
در این فرهنگ با جستجو در دستور زبان‌های دورۀ باستان، ایرانی میانۀ غربی، فارسی دری و نیز منابع دستور تاریخی زبان فارسی، مدخل‌ها انتخاب و در ذیل هر مدخل نخست تعریفی از آن ارائه شده است.
برچسب ها
فرهنگ توصیفی مطالعات ادبی
PDF

عنوانفرهنگ توصیفی مطالعات ادبی

نویسندهکورش صفوی

ناشرعلمی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک3ـ325ـ404ـ964ـ978

تعداد صفحات614

خلاصه
در دهۀ اخیر با شناخت این واقعیت که زبان‌شناسی در شکل بومی‌اش در خدمت زبان و ادب فارسی و زبان‌های ایران است، مجموعۀ وسیعی از دانشجویان این رشته به مطالعۀ ادب فارسی گرایش داشته‌اند. مسلما این دسته از پژوهش‌ها، زمانی می‌تواند در قالبی بومی معرفی شوند که این نوآموزان با سنت دیرینۀ مطالعۀ ادب فارسی آشنا باشند. هدف از گردآوری این کتاب نیز چیزی جز این نیست. این فرهنگ به توصیف و معرفی مهم‌ترین اصطلاحاتی اختصاص یافته است که مورد نیاز این گروه از شیفتگان مطالعۀ ادب فارسی از منظر زبان‌شناسی‌اند.
برچسب ها
زبان فارسی در گذر زمان (مجموعه مقالات)
PDF

عنوانزبان فارسی در گذر زمان (مجموعه مقالات)

نویسندهمهرداد نغزگوی کهن

ناشرکتاب بهار

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ300

شابک3ـ8ـ95409ـ600ـ978

تعداد صفحات10+268

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ بیست مقاله است که تمام آنها قبلا در مجلات و مجموعه‌های گوناگون چاپ شده است.
برچسب ها
زبان‌شناسی
PDF

زبان‌شناسی

استرانگ برتون، رزماری دوشین، اریک واتیکیوتیس بیتسن

عنوانزبان‌شناسی

نویسندهاسترانگ برتون، رزماری دوشین، اریک واتیکیوتیس بیتسن

مترجمفاطمه عظیمی‌فرد، فائقه شاه‌حسینی

ناشرآوند دانش

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک7ـ88ـ7022ـ600ـ978

تعداد صفحات416

خلاصه
در این کتاب زبان‌شناسی به عنوان علم بررسی زبان معرفی می‌شود.
برچسب ها
حکایت‌های عامیانه وفسی (پیکره، دستور و آوانگاشت)
PDF

عنوانحکایت‌های عامیانه وفسی (پیکره، دستور و آوانگاشت)

نویسندهدونالد ال. استیلو

مترجممهین‌ناز میردهقان، سعیدرضا یوسفی

ناشرآوای خاور

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ100

شابک8ـ2ـ96362ـ600ـ978

تعداد صفحات342

خلاصه
این کتاب نخستین اثر منسجم و زبان‌شناسانه در توصیف زبان وفسی، از زبان‌های ایرانی در خطر می‌باشد که به کوشش پروفسور استیلو با عنوان Vafsi Folk Tales در سال 2004 انتشار یافت.
برچسب ها
مجموعه مقالات دومین همایش ملی زبان‌شناسی پیکره‌ای
PDF

مجموعه مقالات دومین همایش ملی زبان‌شناسی پیکره‌ای

جمعی از نویسندگان به کوشش آزاده میرزایی

عنوانمجموعه مقالات دومین همایش ملی زبان‌شناسی پیکره‌ای

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش آزاده میرزایی

ناشرنشر نویسه پارسی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ300

شابک9ـ34ـ7030ـ600ـ978

تعداد صفحات314

خلاصه
این کتاب شامل 15 مقاله مربوط به دومین همایش ملی زبان‌شناسی پیکره‌ای است.
برچسب ها
مجموعه مقالات نخستین همایش ملی ادب کلامی و اجتماع
PDF

مجموعه مقالات نخستین همایش ملی ادب کلامی و اجتماع

جمعی از نویسندگان به کوشش زهرا ابوالحسنی چیمه، بهروز محمودی بختیاری

عنوانمجموعه مقالات نخستین همایش ملی ادب کلامی و اجتماع

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش زهرا ابوالحسنی چیمه، بهروز محمودی بختیاری

ناشرنشر نویسه پارسی

تاریخ چاپ1396

مکان چاپتهران

تیراژ300

شابک2ـ46ـ7030ـ600ـ978

تعداد صفحات257

خلاصه
این کتاب دربرگیرندۀ ده مقاله مربوط به اولین همایش «ادب کلامی و اجتماع» است.
برچسب ها
مجله فرهنگی و اجتماعی دیلمان، فروردین و اردیبهشت 1396، شماره ششم
PDF

مجله فرهنگی و اجتماعی دیلمان، فروردین و اردیبهشت 1396، شماره ششم

جمعی از نویسندگان به سردبیری مهدی بازرگانی

عنوانمجله فرهنگی و اجتماعی دیلمان، فروردین و اردیبهشت 1396، شماره ششم

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری مهدی بازرگانی

تاریخ چاپ1396

تعداد صفحات502

خلاصه
ششمین شماره از مجلۀ فرهنگی و اجتماعی دیلمان ویژۀ فروردین و اردیبهشت 1396، با ویژه‌نامه‌ای برای امیرهوشنگ ابتهاج (ا. سایه) در ده بخش منتشر شد.
برچسب ها
مجموعه مقالات نخستین همایش ملی واج‌شناسی
PDF

مجموعه مقالات نخستین همایش ملی واج‌شناسی

جمعی از نویسندگان به کوشش گلناز مدرسی قوامی

عنوانمجموعه مقالات نخستین همایش ملی واج‌شناسی

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش گلناز مدرسی قوامی

ناشرنویسه پارسی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ300

شابک3ـ23ـ7030ـ600ـ978

تعداد صفحات376

خلاصه
نخستین همایش ملی واج‌شناسی در 15 بهمن 1394 برگزار شد. بالغ بر 35 مقاله برای این همایش دریافت شد که از این مجموعه، 16 مقاله با رویکردهای مختلف قاعده‌بنیاد، محدودیت‌بنیاد و شناختی و با نگاهی به زبان‌های و گویش‌های گفتاری و اشاره‌ای ایران برای چاپ در این مجموعه مقالات پذیرفته شدند.
برچسب ها
مجموعه مقالات برتر سومین همایش ملی زبان‌شناسی و آموزش زبان فارسی
PDF

مجموعه مقالات برتر سومین همایش ملی زبان‌شناسی و آموزش زبان فارسی

جمعی از نویسندگان به کوشش سیدمحمد حسینی معصوم، شهلا شریفی

عنوانمجموعه مقالات برتر سومین همایش ملی زبان‌شناسی و آموزش زبان فارسی

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش سیدمحمد حسینی معصوم، شهلا شریفی

ناشرنویسه پارسی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ300

شابک0ـ24ـ7030ـ600ـ978

تعداد صفحات259

خلاصه
این کتاب مجموعه مقالات برتر همایش سوم است که شامل ده مقاله از حوزه‌های مختلف همچون حوزه آواشناسی، نحو، معنا‌شناسی و تحلیل گفتمان می‌باشد.
برچسب ها
نشانه‌شناسی؛ مقالات کلیدی
PDF

نشانه‌شناسی؛ مقالات کلیدی

گزینش و ویرایش امیرعلی نجومیان

عنواننشانه‌شناسی؛ مقالات کلیدی

نویسندهگزینش و ویرایش امیرعلی نجومیان

ناشرمروارید

تاریخ چاپ1396

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک1ـ492ـ191ـ964ـ978

تعداد صفحات480

خلاصه
در این مجموعه تلاش شده است داستان نشانه‌شناسی در صد سال اخیر به روایت نظریه‌پردازان اصلی آن به نمایش گذاشته شود.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...