دوشنبه 05 تیر ماه 1396
نقد ساختار اندیشه

نقد ساختار اندیشه

علیرضا جاوید، محمد نجاری

عنواننقد ساختار اندیشه

نویسنده علیرضا جاوید، محمد نجاری

ناشرآشیان

تاریخ چاپ1388

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک8_46_7518_964_978

تعداد صفحات336

خلاصه
این كتاب دربردارندۀ مجموعه گفت‌وگوهایی با تنی چند از اهالی اندیشه است كه به مدرنینته پرداخته و با هر دو رویكرد نقد یا تأیید به این امر توجه داشته‌است.
برچسب ها
سیری در تاریخ روشنفکری در ایران و جهان
PDF

عنوانسیری در تاریخ روشنفکری در ایران و جهان

نویسندهرضا داوری اردکانی

ناشرسخن

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک4ـ674ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات388

خلاصه
پیداست که در شرح تاریخ روشنفکری تفاوتی میان اروپا و آمریکای ماجدد و کشورهایی که تجدد را از اروپا اخذ کرده‌اند، وجود دارد؛ این دو صورت روشنفکری لااقل در ظهور و از حیث عملکرد تفاوت‌ها دارند. در فصول این کتاب به این تفاوت کم و بیش اشاره شده است.
برچسب ها
بار مسئولیت: بلوم، کامو، آرون و قرن بیستم فرانسه
PDF

عنوانبار مسئولیت: بلوم، کامو، آرون و قرن بیستم فرانسه

نویسندهتونی جات

مترجمفرزام امین‌صالحی

ناشرنگاه

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک7ـ083ـ376ـ600ـ978

تعداد صفحات269

خلاصه
این کتاب درباره سه فرانسوی است که خلاف جهت جریان‌های سه دوره مسئولیت‌گریزی زیستند و نوشتند. آنها با هم خیلی فرق می‌کردند و از اینکه خود را اعضای یک گروه بپندارند غرق حیرت می‌شدند، اما از ویژگی‌ مشترک نسبتاً شاخصی برخوردارند.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...