پنجشنبه 08 تیر ماه 1396
سیری در تاریخ روشنفکری در ایران و جهان
PDF

عنوانسیری در تاریخ روشنفکری در ایران و جهان

نویسندهرضا داوری اردکانی

ناشرسخن

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک4ـ674ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات388

خلاصه
پیداست که در شرح تاریخ روشنفکری تفاوتی میان اروپا و آمریکای ماجدد و کشورهایی که تجدد را از اروپا اخذ کرده‌اند، وجود دارد؛ این دو صورت روشنفکری لااقل در ظهور و از حیث عملکرد تفاوت‌ها دارند. در فصول این کتاب به این تفاوت کم و بیش اشاره شده است.
برچسب ها
روشنفکران ایرانی و غرب: سرگذشت نافرجام بومی‌گرایی
PDF

عنوانروشنفکران ایرانی و غرب: سرگذشت نافرجام بومی‌گرایی

نویسندهمهرزاد بروجردی

مترجمجمشید شیرازی

ناشرفروزان روز

تاریخ چاپ1393 (چاپ ششم)

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک0ـ380ـ321ـ964ـ978

تعداد صفحات13+335

خلاصه
این کتاب بررسی و مطالعه‌ای بااهمیت در باب حیات روشنفکری پیچیده و پرنوسان ایران مدرن است.
برچسب ها
عشقی: سیمای نجیب یک آنارشیست
PDF

عنوانعشقی: سیمای نجیب یک آنارشیست

نویسندهمحمد قائد

ناشرماهی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک4ـ239ـ209ـ964ـ978

تعداد صفحات288

خلاصه
این کتاب ارزیابی دیدگاه‌های اجتماعی و شرح زندگی سیاسی و ادبی «میرزاده عشقی» است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...