دوشنبه 05 تیر ماه 1396
تاریخ روزنامه‌نگاری در ایران (دو جلد)

عنوانتاریخ روزنامه‌نگاری در ایران (دو جلد)

نویسندهاسماعیل جسیم

ناشرعلمی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک3_198_404_964_978

خلاصه
این کتاب به بررسی تاریخ روزنامه‌نگاری در ایران می‌پردازد و در دو جلد به رشتۀ تحریر درآمده است.
برچسب ها
زبان روزنامه

زبان روزنامه

دانوتا ریح به کوشش فریده حق‌بین

عنوانزبان روزنامه

نویسنده دانوتا ریح به کوشش فریده حق‌بین

مترجموجیهه عزیزآبادی فراهانی، سیمین آریان‌فر، زهرا مصطفوی، صدیقه گوشه، فاطمه کوشکی و سوده غفاری

ناشرعلم

تاریخ چاپ1388

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک8_025_224_964_978

تعداد صفحات240

خلاصه
این کتاب که در ساختار کتاب درسی تدوین شده و دارای تمرین‌های عملی و کاملاً کاربردی است، به بررسی شیوه‌هایی می‌پردازد که روزنامه‌ها به کمک آنها معانی را پدید آورده و به خوانند القا می‌کنند.
برچسب ها
تاریخ شفاهی مطبوعات ایران: گفت‌وگوهایی با پیشکسوتان روزنامه‌نگاری و مجله‌نگاری
PDF

عنوانتاریخ شفاهی مطبوعات ایران: گفت‌وگوهایی با پیشکسوتان روزنامه‌نگاری و مجله‌نگاری

نویسندهسیدفرید قاسمی، علی دهباشی با همکاری طوبی ساطعی

ناشرققنوس

تاریخ چاپ1393 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ660

شابک5ـ495ـ311ـ964

تعداد صفحات246

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ هشت گفت‌وگو با پیشکسوتان روزنامه‌نگاری و مجله‌نگاری ایران است؛ گفتگوهایی که هر یک گوشه‌ای از زوایای تاریخ مطبوعات ایران در نیم سدۀ اخیر را روشن می‌سازد.
برچسب ها
مجموعه مقالات اولین همایش بین‌المللی میراث مشترک ایران و عراق (دفتر ششم: فرهنگ، کتاب‌های درسی، روزنامه‌ها)
PDF

عنوانمجموعه مقالات اولین همایش بین‌المللی میراث مشترک ایران و عراق (دفتر ششم: فرهنگ، کتاب‌های درسی، روزنامه‌ها)

نویسندهجمعی از نویسندگان

ناشرمجمع ذخایر اسلامی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپقم

شابک9ـ760ـ988ـ964ـ978

تعداد صفحات192

خلاصه
این جلد از مجموعه مقالات، دربردارندۀ شش مقاله در حوزه‌های فرهنگ، کتاب‌های درسی و روزنامه‌ها است.
برچسب ها
مروری بر تاریخ مطبوعات اصفهان از انقلاب مشروطه تا کودتا (1285 ـ 1299 هـ.ش)
PDF

عنوانمروری بر تاریخ مطبوعات اصفهان از انقلاب مشروطه تا کودتا (1285 ـ 1299 هـ.ش)

نویسندهسیدرضا طباطبایی

ناشرنهضت

تاریخ چاپ1393

مکان چاپاصفهان

تیراژ1000

شابک9ـ25ـ5944ـ600ـ978

تعداد صفحات312

خلاصه
در این کتاب تلاش شده تا در طی سه فصل دیدگاه روزنامه‌نگاران نسبت به موضوعات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی، فرهنگی، قضائی و علمی و همچنین نحوۀ عملکرد، طول مدت انتشار نشریات، مواضع آنان در مسائل جاری کشور، چگونگی مواضع آنها در تحولات مشروطۀ اول و حوادث بعدی تا کودتای 1299 و مسائلی از این دست، بررسی و به آن پاسخ داده شود.
برچسب ها
زبان‌شناسی خبر: به سوی ارائه الگوی تولید خبر در چارچوب رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی
PDF

عنوانزبان‌شناسی خبر: به سوی ارائه الگوی تولید خبر در چارچوب رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی

نویسندهفردوس آقاگل‌زاده، رضا خیرآبادی

ناشرعلمی

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک7ـ286ـ404ـ964ـ978

تعداد صفحات334

خلاصه
موضوع اصلی این کتاب تحلیل زبان‌شناختی ـ کاربردشناختی خبر و فرایندهای حاکم بر شیوۀ نگارش و گزینش آن با رویکرد ارائۀ چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی است. در این کتاب پس از معرفی و بررسی رویکردهای غالب در تحلیل زبان‌شناختی خبر، الگوی چند سطحی نگارش و گزینش خبر معرفی و شواهد مختلفی در تأیید کارایی آن ارائه می‌شود.
برچسب ها
ارنست همینگوی خبرنگار: 75 مقاله و گزارش خبری منتخب از چهار دهه روزنامه‌نگاری
PDF

عنوانارنست همینگوی خبرنگار: 75 مقاله و گزارش خبری منتخب از چهار دهه روزنامه‌نگاری

نویسندهویلیام رایت

مترجمکیهان بهمنی

ناشرثالث

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک5ـ977ـ380ـ964ـ978

تعداد صفحات705

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ یک‌سوم از مقالات چاپ‌شدۀ ارنست همینگوی در روزنامه‌ها و مجلات مختلف بین سال‌های 1920 تا 1956 است.
برچسب ها
اخبار قزوین: در روزنامه ایران 1295 ـ 1305 هجری خورشیدی (دو جلد)
PDF

عنواناخبار قزوین: در روزنامه ایران 1295 ـ 1305 هجری خورشیدی (دو جلد)

نویسندهبه کوشش مهرداد پرهیزکاری

ناشرره‌آورد مهر

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک4ـ6ـ93288ـ600ـ978

تعداد صفحات740

خلاصه
این کتاب گردآوری اخبار مربوط به قزوین از روزنامۀ ایران است که اولین شمارۀ آن در تاریخ 4 محرم 1335 هجری قمری منتشر شد.
برچسب ها
نشریات ویژه زنان در ایران معاصر
PDF

عنواننشریات ویژه زنان در ایران معاصر

نویسندهصدیقه ببران

ناشرروشنگران و مطالعات زنان

تاریخ چاپ1394 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ100

شابک0ـ66ـ6751ـ964ـ978

تعداد صفحات268

خلاصه
در این پژوهش نشریات ویژه زنان از دوره مشروطه تا زمان تألیف این کتاب معرفی شده است.
برچسب ها
جمال‌زاده؛ خاطره، برداشت، اسناد
PDF

عنوانجمال‌زاده؛ خاطره، برداشت، اسناد

نویسندهناصرالدین پروین

ناشرجهان کتاب

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک8ـ42ـ6732ـ600ـ978

تعداد صفحات200

خلاصه
این کتاب دارای سه بخش است. بخش یکم به خاطرات نویسنده از جمال‌زاده اختصاص دارد و نویسنده هر چه از او دیده و شنیده و دریافته را نوشته است؛ بی‌هیچ ممیزی و ستایش و نکوهش بیجایی. بخش دوم دربردارندۀ برداشت‌های مؤلف از روزنامه‌نگاری جمال‌زاده است و بخش سوم نیز به شماری از سندهایی اختصاص یافته که جمال‌زاده خود به مؤلف سپرده است.
برچسب ها
تاریخ مطبوعات ایران به انضمام پیشینۀ مطبوعات جهان
PDF

عنوانتاریخ مطبوعات ایران به انضمام پیشینۀ مطبوعات جهان

نویسندهسیدفرید قاسمی، یونس شکرخواه

ناشرثانیه

تاریخ چاپ1394 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک4ـ2ـ92634ـ600ـ978

تعداد صفحات192

خلاصه
موضوع این کتاب، شرح تاریخ مطبوعات در ایران است. این کتاب مشتمل بر بررسی و شرح تاریخ مطبوعات ایران از دوران ناصرالدین‌شاه قاجار تا زمان حال است. گفتنی است در پیوست کتاب نیز پیشینه مطبوعات جهان مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.
برچسب ها
نقش مطبوعات خارج از کشور در گسترش روزنامه‌نگاری در ایران
PDF

عنواننقش مطبوعات خارج از کشور در گسترش روزنامه‌نگاری در ایران

نویسندهمحمد یادگاری

مترجمندا آذر

ناشرژرف

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک5ـ84ـ8925ـ964ـ978

تعداد صفحات192

خلاصه
در این کتاب نقش مطبوعات مهاجر ایرانی در پیشرفت روزنامه‌نگاری ایران بررسی شده است.
برچسب ها
اخبار مطبوعات گیلان در عصر قاجار (سه جلد)
PDF

عنواناخبار مطبوعات گیلان در عصر قاجار (سه جلد)

نویسندهبه کوشش رضا نوزاد

ناشرفرهنگ ایلیا

تاریخ چاپ1395

مکان چاپرشت

تیراژ1000

شابک4ـ456ـ190ـ964ـ978

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ مجموعه‌ای است از اخبار و اطلاعات مربوط به سرزمین گیلان که از میان اوراق 35 عنوان از نشریات مهم عصر قاجار که در خارج از گیلان منتشر شده، استخراج شده است تا منبعی مستند و دقیق فراروی پژوهشگران و علاقمندان تتبع در تاریخ گیلان قرار دهد.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...