پنجشنبه 08 تیر ماه 1396
روایتی تازه بر لوح کهن: تحلیل روایت در شعر نو ایران

عنوانروایتی تازه بر لوح کهن: تحلیل روایت در شعر نو ایران

نویسندهشهرام اقبال‌زاده

ناشرقطره

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1_576_119_600_978

تعداد صفحات415

خلاصه
در این کتاب سعی شده است تا نقد عملی متون، بر پایۀ همان نظریه‌پردازی‌هایی باشد که در ابتدای کار به دست داده شده است.
برچسب ها
نگاهی دیگر: تأملاتی در مسائل ادبی و مطالعات میان‌رشته‌ای
PDF

نگاهی دیگر: تأملاتی در مسائل ادبی و مطالعات میان‌رشته‌ای

جمعی از نویسندگان به کوشش احمد رضایی جمکرانی

عنواننگاهی دیگر: تأملاتی در مسائل ادبی و مطالعات میان‌رشته‌ای

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش احمد رضایی جمکرانی

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک9ـ679ـ426ـ964ـ978

تعداد صفحات377

خلاصه
این کتاب مجموعۀ گفتارها و جستارهای استادان و محققان رشتۀ زبان و ادبیات فارسی و زبان‌شناسی ایران است که اغلب با محوریت استلزامات رویکرد بین ‌رشته‌ای در حوزه ادبیات فارسی پیرامون منابع، سرفصل¬های درسی و چالش‌های فراروی این رشته و حوزۀ مطالعاتی و پژوهشی آن تدوین شده است.
برچسب ها
دریچه‌ای به ساختارشناسی افسانه ـ متل بز زنگوله پا
PDF

عنواندریچه‌ای به ساختارشناسی افسانه ـ متل بز زنگوله پا

نویسندهروح‌الله مهدی‌پور عمرانی

ناشرتیرگان

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک9ـ64ـ5330ـ600ـ978

تعداد صفحات296

خلاصه
در این کتاب پس از نقل روایت‌های مختلف افسانه «بز زنگوله پا»، در دو فصل بعد به ساختارشناسی و دورنه‌شناسی این متل پرداخته شده است.
برچسب ها
قدسیت و ساختار: جستاری در روایت‌شناسی تطبیقی متون قدسی
PDF

عنوانقدسیت و ساختار: جستاری در روایت‌شناسی تطبیقی متون قدسی

نویسندهمریم صالحی‌نیا

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک1ـ02ـ9940ـ964ـ978

تعداد صفحات340

خلاصه
در میان متون مقدس فرازهای قابل ملاحظه‌ای از کتاب مقدس و قرآن به راویت داستان‌هایی اختصاص یافته که از درون‌مایه‌ای یکسان برخوردارند، از آنجا که ساختار روایی و شیوۀ بیان متفاوتی در دو کتاب به کار رفته، بستر مناسبی برای پژوهشی تطبیقی ـ ساختاری فراهم آمده است. تحلیل و بررسی این روایات از دیدگاه روایت‌شناسی ساخت‌گرا با نظر به آنچه تفاسیر، پژوهش‌های تاریخی و مطالعات اسطوره‌شناسی در این‌باره ارائه می‌دهند، محور اصلی مباحث این کتاب را شکل می‌دهد.
برچسب ها
حسین منزوی در قلمرو روایت
PDF

حسین منزوی در قلمرو روایت

بهاره ابراهیم‌نژاد

عنوانحسین منزوی در قلمرو روایت

نویسندهبهاره ابراهیم‌نژاد

ناشرترفند

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک4ـ27ـ5963ـ600ـ978

تعداد صفحات281

خلاصه
این کتاب به بررسی شیوۀ روایی یکی از موفق‌ترین و بلندپایه‌ترین غزل‌سرایان معاصر یعنی «حسین منزوی» می‌پردازد.
برچسب ها
بوطیقای بوف کور: روایت‌شناسی روان‌گسیختگی در تکنیک بوف کور
PDF

عنوانبوطیقای بوف کور: روایت‌شناسی روان‌گسیختگی در تکنیک بوف کور

نویسندهمحمود نیکبخت

ناشرگمان

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک5ـ23ـ7289ـ600ـ978

تعداد صفحات264

خلاصه
مهم‌ترین دستاورد بوف کور، آفرینش راوی روان‌گسیخته‌ای است که صادق هدایت توانسته با پدیدآوردن بوطیقای روان‌گسیختگی در «تک‌گویی درونی» این راوی و بیان رفتارهای نامتعارف و ناخودآگاه ذهنی و زبانی او به آن دست یابد.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...