دوشنبه 05 تیر ماه 1396
فلسفۀ طنز: بررسی طنز از منظر دانش، هنر و اخلاق

عنوانفلسفۀ طنز: بررسی طنز از منظر دانش، هنر و اخلاق

نویسندهجان موریل

مترجممحمود فرجامی، دانیال جعفری

ناشرنی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک3_318_185_964_978

تعداد صفحات288

خلاصه
در این کتاب نویسنده بر آن است تا با زبانی ساده به پرسش‌های مهمی دربارۀ خنده و انواع شوخ‌طبعی پاسخ دهد.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...