پنجشنبه 08 تیر ماه 1396
اسطوره

اسطوره

رابرت آلن سگال

عنواناسطوره

نویسندهرابرت آلن سگال

مترجمفریده فرنودفر

ناشربصیرت

تاریخ چاپ1389

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک8_08_5492_600_978

خلاصه
کتاب حاضر درآمدی بر مهم‌ترین نظریه‌های سده‌های نوزدهم و بیستم در باب اسطوره است. نویسندۀ کتاب کوشیده است تا با تکیه بر آرای نظریه‌پردازان برجسته به پرسش‌های مربوط به اسطوره پاسخ دهد.
برچسب ها
روانکاوی فرهنگ عامه: نظم و ترتیب نشاط

عنوانروانکاوی فرهنگ عامه: نظم و ترتیب نشاط

نویسندهبری ریچاردز

مترجمحسین پاینده

ناشرثالث

تاریخ چاپ1391 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک3_377_380_964_978

تعداد صفحات266

خلاصه
این کتاب تحقیقی است روانکاوانه دربارۀ برخی از گیراترین و پرطرفدارترین جنبه‌های فرهنگ عامه.
برچسب ها
روان‌شناسی زبان با تأکید بر زبان فارسی

عنوانروان‌شناسی زبان با تأکید بر زبان فارسی

نویسندهسیدمصطفی طباطبایی

ناشرلوح زرین

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک3_041_172_600_978

تعداد صفحات144

خلاصه
روان‌شناسی زبان ریشه در سنت زبان‌شناسی چامسکیایی قرار دارد و موضوعات اصلی آن دربردارندۀ فراگیری زبان نخست، زبان دوم، تولید گفتار و درک گفتار می‌شود و در واقع این واژه ترجمۀ Psycholinguistics است.
برچسب ها
فلسفۀ طنز: بررسی طنز از منظر دانش، هنر و اخلاق

عنوانفلسفۀ طنز: بررسی طنز از منظر دانش، هنر و اخلاق

نویسندهجان موریل

مترجممحمود فرجامی، دانیال جعفری

ناشرنی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک3_318_185_964_978

تعداد صفحات288

خلاصه
در این کتاب نویسنده بر آن است تا با زبانی ساده به پرسش‌های مهمی دربارۀ خنده و انواع شوخ‌طبعی پاسخ دهد.
برچسب ها
زیباشناسی
PDF

زیباشناسی

ژان برتلمی

عنوانزیباشناسی

نویسندهژان برتلمی

مترجماحمد سمیعی گیلانی

ناشرسخن

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک3ـ655ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات600

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ سه بخش با عناوین «روان‌شناسی هنر»، «پدیدارشناسی هنر» و «فلسفۀ هنر» است. در این بخش‌ها به ترتیب از فرآیند تکوین اثر هنر با شاخه‌های اصلی هنر (شعر، نقّاشی، موسیقی) و رابطۀ هنر با انسان و مابعدالطبیعه و اخلاق و دین گفتگو می‌شود.
برچسب ها
عاشقی در ویرانه‌های نفس (با مولانا و یونگ)
PDF

عنوانعاشقی در ویرانه‌های نفس (با مولانا و یونگ)

نویسندهمهری رحمانی

ناشرفرهنگ بوستان

تاریخ چاپ1393 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک4ـ34ـ2817ـ964ـ978

تعداد صفحات539

خلاصه
این كتاب در واقع نوعی نظریه‌پردازی روی كارهای مولانا از دیدگاه یونگ است. در این كتاب به مسائلی از جمله اینكه چرا مولانا عشق را به جای زهد می‌گذارد، پرداخته‌ شده است. زمینه‌های روان‌شناسی‌اش از دیدگاه یونگ تفكیک شده و همه سوژه‌هایی كه روی نفس كار می‌كند، از دیدگاه یونگ تحلیل روان‌شناسی شده است. همچنین گزیده‌ای از غزلیات مولانا در پایان کتاب آورده شده است.
برچسب ها
شادی گوهر شاهوار شاهنامه: بررسی روان‌شناسانۀ غم و شادی در شاهنامه فردوسی
PDF

عنوانشادی گوهر شاهوار شاهنامه: بررسی روان‌شناسانۀ غم و شادی در شاهنامه فردوسی

نویسندهکامبیز فتحی لوشانی

ناشرسایه گستر ـ مهرگان دانش

تاریخ چاپ1395

مکان چاپقزوین

تیراژ1000

شابک5ـ148ـ374ـ600ـ978

تعداد صفحات257

خلاصه
نویسنده در این کتاب به بررسی غم و شادی در شاهنامه پرداخته و عوامل ایجاد و انعکاس آنها را در شاهنامه بررسی می‌کند.
برچسب ها
هنر همچون درمان
PDF

هنر همچون درمان

آلن دوباتن، جان آرمسترانگ

عنوانهنر همچون درمان

نویسندهآلن دوباتن، جان آرمسترانگ

مترجممهرناز مصباح

ناشرچشمه

تاریخ چاپ1395 (چ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک3ـ615ـ229ـ600ـ978

تعداد صفحات252

خلاصه
پیشنهاد این کتاب آن است که هنر (مقوله‌ای که آثار طراحی، معماری و پیشه‌وری را دربر می‌گیرد) رسانه‌ای درمانی است که می‌تواند به هدایت و ترغیب و تسلی بینندگانش کمک کند و آنها را قادر سازد نسخه‌های بهتری از خودشان باشند.
برچسب ها
زبان آدم: انسان چگونه زبان را ساخت، زبان چگونه انسان را ساخت
PDF

عنوانزبان آدم: انسان چگونه زبان را ساخت، زبان چگونه انسان را ساخت

نویسندهدرک بیکرتون

مترجممحمد راسخ‌مهند

ناشرآگه

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک1ـ316ـ329ـ964ـ978

تعداد صفحات338

خلاصه
در مطالعۀ زبان یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها این است: زبان انسان چگونه شکل گرفت؟ یا به تعبیر علمی‌تر زبان انسان چگونه تکامل یافت؟ وقتی صحبت از تکامل زبان می‌شود، اولین واکنش این است که این پرسشی بسیار سخت و پیچیده است و یافتن پاسخی ساده، قطعی و معقول به آن کار ساده‌ای نیست. شاید به این دلیل است که گاهی این مطالعات جنبۀ غیرعلمی و اسطوره‌ای پیدا کرده‌اند و پاسخ‌ها چندان منطقی نبوده‌اند و پایۀ علمی نداشته‌اند.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...