یکشنبه 07 خرداد ماه 1396
کیمیاگر معرفت: زندگانی، گفته‌ها و اندیشه‌های ذوالفنون

عنوانکیمیاگر معرفت: زندگانی، گفته‌ها و اندیشه‌های ذوالفنون

نویسندهفرید الدین رادمهر

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک8_526_448_964_978

خلاصه
مؤلف این کتاب کوشیده تا تمامی مطالب مربوط به ذوالنون را مدنظر قرار دهد و آنچه را او گفته است، بیابد و در این کتاب درج نهد.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...