جمعه 02 تیر ماه 1396
عرفان و ادب در عصر صفوی

عرفان و ادب در عصر صفوی

احمد تمیم‌داری

عنوانعرفان و ادب در عصر صفوی

نویسندهاحمد تمیم‌داری

ناشرحکمت

تاریخ چاپ1389

مکان چاپتهران

تیراژ1200

شابک1_022_244_964_978

تعداد صفحات628

خلاصه
در این کتاب کوشش شده پیش‌زمینه‌های شکل‌گیری مباحث عرفانی و حکمی دوران صفوی بررسی شود و در خلال آن به معرفی آثار حکمی و عرفانی و ادبی عارفان و شاعران این دوره پرداخته شود.
برچسب ها
هویت ملی در قصه‌های عامۀ دورۀ صفوی

عنوانهویت ملی در قصه‌های عامۀ دورۀ صفوی

نویسندهمحمد حنیف

ناشرعصر داستان

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک5_16_6970_600_978

تعداد صفحات324+4

خلاصه
هدف اصلی پژوهنده، یافتن وجوه مختلف هویت ملی ایرانیان در قصه‌های عامه دوره صفوی است. بدین منظور افزون بر قصه‌های شفاهی مربوط به عصر صفوی، تعدادی از قصه‌های عامه مطرح در این دوره نیز بررسی خواهد شد.
برچسب ها
تاریخ کشیک‌خانۀ همایون
PDF

تاریخ کشیک‌خانۀ همایون

نورالدین محمد شریف کاشانی متخلص به نجیب

عنوانتاریخ کشیک‌خانۀ همایون

نویسندهنورالدین محمد شریف کاشانی متخلص به نجیب

مصححاصغر دادبه، مهدی صدری

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک1ـ093ـ203ـ600ـ978

تعداد صفحات59+522

خلاصه
این کتاب اثری است تاریخی ـ ادبی یا ادبی ـ تاریخی به نظم و نثر از نورالدین محمد شریف کاشانی متخلّص به نجیب، شاعر و نویسندۀ بزرگ پهنۀ ادب فارسی و ملک الشعرای شاه سلیمان و شاه سلطان حسین صفوی، که از آثار و متون برجستۀ دورۀ صفوی به شمار می‌رود.
برچسب ها
شاه عباس: پادشاه بی‌رحمی که به اسطوره مبدل گشت
PDF

عنوانشاه عباس: پادشاه بی‌رحمی که به اسطوره مبدل گشت

نویسندهدیوید بلو

مترجمخسرو خواجه‌نوری

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک4ـ1848ـ00ـ964ـ978

تعداد صفحات405

خلاصه
این کتاب در مورد شخصیتی کلیدی و دوران بحرانی از تاریخ ایران مطالبی در برابر خواننده قرار می‌دهد.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...