پنجشنبه 08 تیر ماه 1396
تأثیر ادبیات فارسی بر ادبیات اسپانیایی‌زبان

عنوانتأثیر ادبیات فارسی بر ادبیات اسپانیایی‌زبان

نویسندهمریم حق‌روستا

ناشرشرکت انتشارات علمی و فرهنگی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک4_400_121_600_978

تعداد صفحات186+12

خلاصه
در این کتاب سعی شده با بهره‌گیری از منابع و مستندات اسپانیایی‌زبان نشان داده شود محققان و اندیشمندان این زبان، چه میزان به تأثیرات ایرانی، اسلامی و شرقی اذعان داشته‌اند.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...