یکشنبه 04 تیر ماه 1396
نایب حسین کاشانی در خوربیابانک
PDF

عنواننایب حسین کاشانی در خوربیابانک

نویسندهسیدعلی آل داود

ناشرکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک4ـ228ـ220ـ600ـ978

تعداد صفحات1208

خلاصه
نایب حسین کاشانی و فرزندش ماشاءالله خان دو نفر از افرادی بودند که مقارن با حوادث مشروطه و همراه افراد متعدد خود، بیش از ۱۰ سال مناطق مرکزی ایران از قم تا یزد و خور بیابانک و سمنان را در معرض تهاجمات گسترده قرار دادند؛ این کتاب به همین موضوع اختصاص دارد.
برچسب ها
بیخ گوشی: مجموعه یادداشت‌های طنز از گیلان سال‌های پایانی دوره قاجار
PDF

عنوانبیخ گوشی: مجموعه یادداشت‌های طنز از گیلان سال‌های پایانی دوره قاجار

نویسندهبه کوشش محمد الهامی

ناشرفرهنگ ایلیا

تاریخ چاپ1394

مکان چاپرشت

تیراژ500

شابک2ـ418ـ190ـ964ـ978

تعداد صفحات129

خلاصه
«بیخ گوشی» یادداشت‌هایی داستان‌گونه است به زبان طنز که غیر از شخصیت راوی، شخصیتی به نام «دایی رحیم» هم در آن حضور دارد که بسیاری از ظرایف متن از زبان او بیان می‌شود.
برچسب ها
نمایش در دوره قاجار
PDF

عنواننمایش در دوره قاجار

نویسندهیعقوب آژند

ناشرمولی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ720

شابک5ـ048ـ339ـ600ـ978

تعداد صفحات18+710

خلاصه
از مقولاتی که در این ابداعات زندگی و بسط و توسعه روحیه جمعی مردم نقش دارد، مقوله نمایش است که در دوره قاجار به سه طریق امکان ظهور می‌یابد: تعزیه، نمایش‌های سنتی و تئاتر.
برچسب ها
روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه (ربیع الثانی 1282 تا ربیع الاول 1283) به انضمام سفرنامه مازندران
PDF

عنوانروزنامه خاطرات ناصرالدین شاه (ربیع الثانی 1282 تا ربیع الاول 1283) به انضمام سفرنامه مازندران

نویسندهبه کوشش مجید عبدامین

ناشرانجمن آثار و مفاخر فرهنگی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک8ـ15ـ6278ـ964ـ978

تعداد صفحات15+430

خلاصه
این کتاب حاصل استنساخ بخشی (از صفحه 150 الی 312) از آلبوم شمارۀ 97 از مجموعه آلبوم‌های بیوتات است که اکنون در بخش اسناد خطی سازمان اسناد ملی به شمارۀ 7226/295 نگهداری می‌شود.
برچسب ها
روزنامۀ خاطرات ناصرالدین شاه قاجار؛ ربیع الثانی 1309 الی صفر المظفر 1310 قمری به انضمام شرح کامل سفر عراق عجم
PDF

عنوانروزنامۀ خاطرات ناصرالدین شاه قاجار؛ ربیع الثانی 1309 الی صفر المظفر 1310 قمری به انضمام شرح کامل سفر عراق عجم

نویسندهناصرالدین شاه قاجار

مصححمجید عبدامین، نسرین خلیلی

ناشرآفاق گستر

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ100

شابک6ـ7ـ95348ـ600ـ978

تعداد صفحات496

خلاصه
این کتاب حاصل بازنویسی یکی از چند آلبوم موجود در مرکز اسناد تاریخی کاخ گلستان است که در آن ناصرالدین شاه به شرح خاطرات روزانۀ خود در دورۀ زمانی 1309 الی 1310 قمری می‌پردازد.
برچسب ها
تأدیب الرجال؛ پاسخ به تأدیب النسوان زن‌ستیز
PDF

تأدیب الرجال؛ پاسخ به تأدیب النسوان زن‌ستیز

به کوشش شقایق فتحلی‌زاده، رقیه آقابالازاده شللو

عنوانتأدیب الرجال؛ پاسخ به تأدیب النسوان زن‌ستیز

نویسندهبه کوشش شقایق فتحلی‌زاده، رقیه آقابالازاده شللو

ناشرندای تاریخ

تاریخ چاپ1396

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ8ـ94538ـ600ـ978

تعداد صفحات84

خلاصه
در فرآیند گذر زنان از اندرون به بیرون و خارج‌شدن از محیط بسته‌ای که خانواده و جامعه در مقابل زنان قرار داده بودند، کتب تعلیمی تألیف شد که خواستار عقب نگه‌داشتن و در پستو ماندن زنان بودند. این کتب که به تأدیب النسوان‌ها مشهورند، بی‌پاسخ نماندند و جوابیه‌هایی از سوی زنان متفکر منتشر شد. یکی از آنها تأدیب الرجالی است که در این کتاب به بررسی آن پرداخته شده است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...