شنبه 06 خرداد ماه 1396
گویایی ارستو
PDF

گویایی ارستو

پاول پارسی

عنوانگویایی ارستو

نویسندهپاول پارسی

مصححپیرایش دست‌نوشت‌های سوریگ [سریانی] و عربی و گردانش آنها به انگلیسی و پارسیگ [پهلوی] به همراه پانوشت‌های سنجش‌گرانه از رهام اشه

مترجمبزرگمهر لقمان

ناشرشورآفرین

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ555

شابک3ـ43ـ8055ـ600ـ978

تعداد صفحات368

خلاصه
این کتاب از پاول پارسی ـ فرزانه ‌[=فیلسوف] و گویایی‌دان [=منطق‌دان] ایران باستان دربردارندۀ این سه گفتار است که به شاه خسرو انوشیروان ساسانی پیشکش شده: گفتار اندر گویایی ارستو؛ روشنایی‌نامه‌ای بر اندر پیرامونِ گزارش (Περὶ Ἑρμηνείας) ارستو؛ پیش‌درآمدی بر فرزانگی ارستو.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...