یکشنبه 07 خرداد ماه 1396
کتابت روایت؛ درس‌گفتارهای داستان
PDF

کتابت روایت؛ درس‌گفتارهای داستان

جمعی از نویسندگان به کوشش کیهان خانجانی

عنوانکتابت روایت؛ درس‌گفتارهای داستان

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش کیهان خانجانی

ناشرآگه

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک0ـ313ـ329ـ964ـ978

تعداد صفحات213

خلاصه
این کتاب در دو بخش دربرگیرندۀ درس‌گفتارهایی است که در مؤسسۀ «خانۀ فرهنگ گیلان» دربارۀ داستان و داستان‌نویسی ایراد شده است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...