چهارشنبه 29 شهریور ماه 1396
درسنامۀ فارسی دری عمومی

درسنامۀ فارسی دری عمومی

حفیظ شریعتی (سحر)

عنواندرسنامۀ فارسی دری عمومی

نویسندهحفیظ شریعتی (سحر)

ناشرامیری

تاریخ چاپ1392

مکان چاپکابل

تیراژ1000

تعداد صفحات152

خلاصه
در این کتاب نخست چند شعر و نثر از بزرگان زبان فارسی آورده شده و سپس نمونه‌های چندی از نظم و نثر افغانستان آورده شده تا دانشجویان به ادبیات امروز و معاصر افغانستان نیز آشنا شوند.
برچسب ها
بهتر بنویسیم (ویراست دوم)

عنوانبهتر بنویسیم (ویراست دوم)

نویسندهرضا بابایی

ناشرادیان

تاریخ چاپ1391 (چاپ دوم)

مکان چاپقم

تیراژ1000

شابک6_48_2908_964_978

تعداد صفحات304

خلاصه
بهترنویسی آرزوی هر کسی است که دستی به قلم دارد و خواستار گفتگوی نوستاری با دیگران است. برای بهترنویسی باید چهار گام بزرگ برداشت؛ هر یک از این گام‌ها موضوع یکی از بخش‌های این کتاب است. فصل نخست دربارۀ پایه‌های نظی و زیرساخت‌های نرم‌افزاری نویسندگی است. فصل دوم شماری از اصول و نکته‌های درست‌نویسی را باز می‌گوید. در فصل سوم از فواید و قواعد ساده‌نویسی سخن می‌گوید و در فصل آخر به زیبانویسی پرداخته شده است.
برچسب ها
کتاب‌شناسی درست و غلط در زبان فارسی
PDF

عنوانکتاب‌شناسی درست و غلط در زبان فارسی

نویسندهاحمد خندان

ناشرکتاب بهار

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ400

شابک4ـ1ـ95409ـ600ـ978

تعداد صفحات100+11

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ مشخصات کتاب‌شناختی 659 کتاب و مقاله است که در صد سال گذشته دربارۀ درست و غلط در زبان فارسی انتشار یافته است.
برچسب ها
آموزش ویراستاری و درست‌نویسی (ویراست 3)
PDF

عنوانآموزش ویراستاری و درست‌نویسی (ویراست 3)

نویسندهحسن ذوالفقاری

ناشرعلم

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک1ـ743ـ224ـ964ـ978

تعداد صفحات517

خلاصه
این کتاب ویرایش تازه و تجدیدنظر کلی در کتاب راهنمای درست‌نویسی مؤلف است که در شمارگان وسیع به چاپ رسیده بود.
برچسب ها
ویراستار؛ کتاب دوم
PDF

ویراستار؛ کتاب دوم

زیرنظر شورای ویراستاران با اجرای محمدمهدی مرزی

عنوانویراستار؛ کتاب دوم

نویسندهزیرنظر شورای ویراستاران با اجرای محمدمهدی مرزی

ناشرشرکت انتشارات فنی ایران

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0ـ797ـ389ـ964ـ978

تعداد صفحات109

خلاصه
در کتاب دوم «ویراستار»، ویراستار مجری این مجلد محمدمهدی مرزی است. مضمون اصلی این کتاب «درست و غلط در زبان» است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...