یکشنبه 04 تیر ماه 1396
فردایی دیگر

فردایی دیگر

سیدمرتضی آوینی

عنوانفردایی دیگر

نویسندهسیدمرتضی آوینی

ناشرواحه

تاریخ چاپ1391 (چاپ سوم)

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک3_2_91768_600_978

تعداد صفحات216

خلاصه
شهید آوینی مقالات این کتاب را از میان مقالات متعددی که بین سال‌های 1368 تا 1371 نوشته، انتخاب کرده است.
برچسب ها
جلسه شعر

جلسه شعر

اسماعیل امینی

عنوانجلسه شعر

نویسندهاسماعیل امینی

ناشرشهرستان ادب

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک6_27_6889_600_978

تعداد صفحات228

خلاصه
این کتاب فراهم آمده از مجموعه‌ای از یادداشت‌هایی است که دربارۀ شعر و جلسات شاعری نوشته شده است.
برچسب ها
شعر چیست؟

شعر چیست؟

گروه نویسندگان به کوشش عزیزالله زیادی

عنوانشعر چیست؟

نویسندهگروه نویسندگان به کوشش عزیزالله زیادی

ناشرسازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تاریخ چاپ1380

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک3_192_422_964

تعداد صفحات618

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ 91 مقاله یا نوشته از صاحب‌نظران، شاعران و نویسندگان معاصر در باب شعر و چند و چون آن است.
برچسب ها
دری به اتاق مناقشه: مجموعۀ گفتگوها
PDF

عنواندری به اتاق مناقشه: مجموعۀ گفتگوها

نویسندهعلی باباچاهی

ناشرنگاه

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ054ـ376ـ600ـ978

تعداد صفحات456

خلاصه
این کتاب متشکل از مصاحبه‌هایی است که علی باباچاهی با رسانه‌های مختلف انجام داده که حدود پنجاه مصاحبه در اینجا گردآوری شده است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...