شنبه 06 خرداد ماه 1396
دانش و دانشمند در ادبیات فارسی

عنواندانش و دانشمند در ادبیات فارسی

نویسندهمهدی محبتی

ناشرپژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

تاریخ چاپ1388

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک4_98_2738_964_978

خلاصه
این کتاب بررسی برخی از متون‌ و پژوهش‌ها را دربرمی‌گیرد که در میراث تمدنی ـ فرهنگی ایران جای می‌گیرند و هریک به گونه‌ای بر اهمیت و جایگاه علم‌آموزی در حیات پویای بشری تأکید دارند.
برچسب ها
ابن سینا پژوهی: مجموعه مقالاتی در معرفی آرا، احوال و آثار ابن سینا

عنوانابن سینا پژوهی: مجموعه مقالاتی در معرفی آرا، احوال و آثار ابن سینا

نویسندهگروه نویسندگان به کوشش فاطمه فنا

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ750

شابک7_153_222_600_978

تعداد صفحات856

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ مجموعۀ مقالاتی در معرفی آرا، احوال و آثار ابن سینا، دانشمند ایرانی است.
برچسب ها
تحقیق در احوال و آثار ابن شهاب یزدی (شاعر، مورخ و منجم گمنام قرن نهم هجری)
PDF

عنوانتحقیق در احوال و آثار ابن شهاب یزدی (شاعر، مورخ و منجم گمنام قرن نهم هجری)

نویسندهمهدی بیانی به اهتمام نادر مطلبی کاشانی

ناشرمورخ

تاریخ چاپ1393

مکان چاپقم

تیراژ1000

شابک2ـ7ـ91030ـ600ـ678

تعداد صفحات168

خلاصه
این کتاب در آثار و احوال ابن شهاب یزدی شاعر، مورّخ و منجم گمنام قرن نهم هجری است.
برچسب ها
طوسی‌پژوهی (مجموعه مقالاتی در بررسی آراء، احوال و آثار شیخ طوسی)
PDF

عنوانطوسی‌پژوهی (مجموعه مقالاتی در بررسی آراء، احوال و آثار شیخ طوسی)

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش مهدی کمپانی زارع

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک6ـ121ـ222ـ600ـ978

تعداد صفحات852

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ 35 مقاله در باب شرح حال و آثار شیخ طوسی است.
برچسب ها
مفاخرنامه: مجموعه پیش‌گفتارهای دکتر مهدی محقق بر بزرگداشت‌نامه‌های انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
PDF

عنوانمفاخرنامه: مجموعه پیش‌گفتارهای دکتر مهدی محقق بر بزرگداشت‌نامه‌های انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

نویسندهمهدی محقق به اهتمام حمیده حجازی

ناشرمؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران، دانشگاه مک گیل

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک 4ـ91ـ5552ـ964ـ978

تعداد صفحات424

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ مقدمه‌ای از دکتر محقق به همراه 59 پیش‌گفتار ایشان بر بزرگداشت‌نامۀ 59 نفر از اندیشمندان و عالمان است.
برچسب ها
دانشنامه متفکران معاصر عرب
PDF

دانشنامه متفکران معاصر عرب

عبدالله السید ولد اباه

عنواندانشنامه متفکران معاصر عرب

نویسندهعبدالله السید ولد اباه

مترجممجید مرادی

ناشردانشگاه مفید

تاریخ چاپ1395

مکان چاپقم

تیراژ500

شابک3ـ78ـ8092ـ962ـ978

تعداد صفحات232

خلاصه
در این کتاب قصد مؤلف آن بوده تا آشنایی‌ای نه‌چندان تفصیلی با چهره‌های برجسته اندیشه عربی به خواننده عرضه کند.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...