سه شنبه 06 تیر ماه 1396
فصلنامۀ ادبی شوکران، سال چهاردهم، بهار 1396، شمارۀ 54 و55
PDF

فصلنامۀ ادبی شوکران، سال چهاردهم، بهار 1396، شمارۀ 54 و55

جمعی از نویسندگان به سردبیری پونه ندائی

عنوانفصلنامۀ ادبی شوکران، سال چهاردهم، بهار 1396، شمارۀ 54 و55

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری پونه ندائی

تاریخ چاپ1396

مکان چاپتهران

تعداد صفحات44

خلاصه
شمارۀ نوروزی فصلنامۀ ادبی «شوکران» منتشر شده است.
برچسب ها
فصلنامه بین‌المللی ادبی ـ فرهنگی ـ هنری نوشتا، سال نهم، زمستان 1395، شمارۀ 30
PDF

فصلنامه بین‌المللی ادبی ـ فرهنگی ـ هنری نوشتا، سال نهم، زمستان 1395، شمارۀ 30

جمعی از نویسندگان به صاحب‌امتیازی و مدیرمسئولی حسین واحدی‌پور

عنوانفصلنامه بین‌المللی ادبی ـ فرهنگی ـ هنری نوشتا، سال نهم، زمستان 1395، شمارۀ 30

نویسندهجمعی از نویسندگان به صاحب‌امتیازی و مدیرمسئولی حسین واحدی‌پور

تاریخ چاپ1396

مکان چاپتهران

تعداد صفحات144

خلاصه
شمارۀ سی‌ام از فصلنامۀ بین‌المللی ادبی، فرهنگی و هنری «نوشتا» ویژۀ زمستان 1395 منتشر شده است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...