دوشنبه 08 خرداد ماه 1396
افسانه تاریخی لازیکا
PDF

عنوانافسانه تاریخی لازیکا

نویسندهحیدرعلی کمالی

مصححبا مقدمه و تحلیل محمد پارسانسب و ویرایش و بازخوانی مهری لطیفی

ناشرتمدن علمی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ330

شابک2ـ7ـ96435ـ600ـ978

تعداد صفحات204

خلاصه
رمان تاریخی یا افسانۀ تاریخی لازیکا نوشتۀ حیدرعلی کمالی (1248 ـ 1315 شمسی) شاعر و نویسندۀ مشروطه‌خواه است.
برچسب ها
مظالم ترکان خاتون
PDF

مظالم ترکان خاتون

حیدرعلی کمالی

عنوانمظالم ترکان خاتون

نویسندهحیدرعلی کمالی

مصححبا مقدمه محمد پارسانسب و بازخوانی و ویرایش مهری لطیفی

ناشرتمدن علمی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ330

شابک9ـ8ـ94345ـ600ـ978

تعداد صفحات68

خلاصه
داستان مظالم ترکان خاتون، جزو نخستین تجربیات رمان‌نویسی ایرانیان محسوب می‌شود.
برچسب ها
امیرکبیر و ناصرالدین شاه
PDF

عنوانامیرکبیر و ناصرالدین شاه

نویسندهسیدعلی آل داود

ناشرکتاب رایزن

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک2ـ0ـ95633ـ600ـ978

تعداد صفحات630

خلاصه
این کتاب تجمیع دو اثر پیشین نگارنده دربارۀ میرزا تقی خان امیرکبیر است.
برچسب ها
تاریخ بیهقی به روایتی دیگر
PDF

تاریخ بیهقی به روایتی دیگر

خواجه ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی دبیر

عنوانتاریخ بیهقی به روایتی دیگر

نویسندهخواجه ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی دبیر

مصححبه روایت: محمدرضا مرعشی‌پور

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک1ـ666ـ448ـ964ـ978

تعداد صفحات552

خلاصه
نویسنده در این کتاب به زندگی سلطان مسعود پرداخته که در حقیقت یک رمان تاریخی به شمار می‌آید و گزارشی واقع‌گرایانه از زندگی این پادشاه غزنوی است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...