چهارشنبه 29 شهریور ماه 1396
مدرسه یا قفس؛ بازتاب مدرسه در متون کهن و داستان‌نویسی معاصر
PDF

عنوانمدرسه یا قفس؛ بازتاب مدرسه در متون کهن و داستان‌نویسی معاصر

نویسندهمحمدرضا رهبریان

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک2ـ796ـ121ـ600ـ978

تعداد صفحات9+304

خلاصه
در این کتاب کوشش شده تا به بازخوانی آموزش و پرورش، تنها از دریچۀ داستان‌نویسان و خاطره‌نگاران پرداخته شود.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...