دوشنبه 05 تیر ماه 1396
گفت‌و‌گو‌نویسی

گفت‌و‌گو‌نویسی

گلوریا کمپتون

عنوانگفت‌و‌گو‌نویسی

نویسندهگلوریا کمپتون

مترجمفهیمه محمد سمسار

ناشرسوره مهر

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ2500

شابک8_470_175_600_978

خلاصه
کتاب حاضر دربردارنده همۀ بایدها و نبایدهایی است که داستان‌نویس‌ها برای نوشتن گفت‌و‌گوهای قوی داستان‌هایشان به آن نیاز دارند.
برچسب ها
دفتر دانایی و داد (بازنوشت شاهنامه)

عنواندفتر دانایی و داد (بازنوشت شاهنامه)

نویسندهمیر جلال الدین کزازی

ناشرمعین

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک0_072_165_964_978

خلاصه
نويسنده در اين اثر كوشيده است زبان این کتاب همسو و هماهنگ با زبان شاهنامه باشد و به همين دليل دفتر دانایی و داد را با استناد به ابیات اين اثر گرانسنگ ادبيات پارسی نوشته است.
برچسب ها
هوشنگ دوم: گفتگو با هوشنگ مرادی کرمانی

عنوانهوشنگ دوم: گفتگو با هوشنگ مرادی کرمانی

نویسندهکریم فیضی

ناشراطلاعات

تاریخ چاپ1388

مکان چاپتهران

تیراژ5250

شابک978-954-423-785-0

خلاصه
این کتاب گفتگویی مفصل با هوشنگ مرادی کرمانی، داستان¬نویس شهیر و بنام حوزۀ کودکان و نوجوانان است.
برچسب ها
استادان زندگی و داستان‌های دیگر

عنواناستادان زندگی و داستان‌های دیگر

نویسندهماکسیم گورکی

مترجماحمد صادق، عبدالله توکل و کارن

ناشرانتشارات نگاه

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک3_795_351_964_978

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ مجموعه‌ای از بهترین داستان‌های کوتاه ماکسیم گورکی است.
برچسب ها
شناخت داستان

شناخت داستان

جمال میرصادقی

عنوانشناخت داستان

نویسندهجمال میرصادقی

ناشرنگاه

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک1_786_351_964_978

خلاصه
این کتاب در دو بخش مجزا با عناوین داستان و ادبیات و شناخت داستان به رشتۀ تحریر درآمده است. هدف از انتشار این کتاب این است که جویندگان راه داستان، شناخت بیشتری از داستان پیدا کنند و لذت و بهرۀ بیشتری از آن ببرند.
برچسب ها
پیمانه‌های بی‌پایان: قصه‌های کوتاه ادبیات عرفانی، دو جلد

عنوانپیمانه‌های بی‌پایان: قصه‌های کوتاه ادبیات عرفانی، دو جلد

نویسندهمهدی محبتی

ناشرهرمس

تاریخ چاپ1389

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک2_643_363_964_978

خلاصه
این کتاب در دوجلد به رشتۀ تحریر درآمده که نویسنده در جلد اول آن به متون منظوم فارسی و در جلد دوم آن به متون منثور فارسی می‌پردازد.
برچسب ها
گشودن رمان: رمان ایران در پرتو نظریه و نقد ادبی

عنوانگشودن رمان: رمان ایران در پرتو نظریه و نقد ادبی

نویسندهحسین پاینده

ناشرمروارید

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک8_266_191_964_978

خلاصه
این کتاب به منظور پاسخ به پرسشی مبرم در حوزۀ مطالعات ادبی در کشور ایران نوشته شده است.
برچسب ها
منتخب محبوب القلوب

منتخب محبوب القلوب

برخوردار فراهی

عنوانمنتخب محبوب القلوب

نویسندهبرخوردار فراهی

مصححعلیرضا ذکاوتی قراگوزلو

ناشرمعین

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ650

شابک0_069_165_964_978

خلاصه
کتاب حاضر به «شمسه و قهقهه» هم معروف است. در این کتاب نسل معاصر با نمونه‌هایی از گزیده و ویراستۀ داستان‌های میرزا برخوردار آشنا می‌شود.
برچسب ها
مجموعه داستان‌ها و یادنوشت‌ها

عنوانمجموعه داستان‌ها و یادنوشت‌ها

نویسندهسیمین بهبهانی

ناشرنگاه

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک1_645_351_964_978

خلاصه
کتاب حاضر مجموعه‌ای از یادنوشت‌ها و داستان‌های سیمین بهبهانی است و از این رهگذر زندگی این شاعر بزرگ را می‌کاود.
برچسب ها
درخت دانایی: گزیدۀ کلیله و دمنه

درخت دانایی: گزیدۀ کلیله و دمنه

به کوشش محمدحسین مجدم

عنواندرخت دانایی: گزیدۀ کلیله و دمنه

نویسندهبه کوشش محمدحسین مجدم

ناشرجهان کتاب

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ770

شابک3_76_2533_964_978

خلاصه
این کتاب گزیده‌ای از کلیله و دمنه است که با استفاده از نسخۀ تصحیح استاد مجتبی مینوی فراهم آمده است و در این کتاب همۀ کلمات دشوار و جملات و ترکیبات عربی اعراب‌گذاری شده و در پانوشت‌ها معنی شده است.
برچسب ها
بازآفرینی واقعیت

بازآفرینی واقعیت

محمدعلی سپانلو (انتخاب و حاشیه‌نویسی)

عنوانبازآفرینی واقعیت

نویسندهمحمدعلی سپانلو (انتخاب و حاشیه‌نویسی)

ناشرنگاه

تاریخ چاپ1381(چاپ نهم)

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک5_64_6736_964

خلاصه
در این کتاب قصه‌هایی از 27 داستان‌نویس معاصر ایرانی آمده گردآوری شده است.
برچسب ها
در جست‌وجوی واقعیت

در جست‌وجوی واقعیت

محمدعلی سپانلو (انتخاب و حاشیه‌نویسی)

عنواندر جست‌وجوی واقعیت

نویسندهمحمدعلی سپانلو (انتخاب و حاشیه‌نویسی)

ناشرافق

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک9_738_369_964_978

خلاصه
در این کتاب قصه‌هایی از 29 داستان‌نویس ایرانی آمده که بیشتر آنها نویسندگان حرفه‌ای و مطرح در دودهۀ اخیر هستند.
برچسب ها
یاد داستان‌های دل‌انگیز دبستان

عنوانیاد داستان‌های دل‌انگیز دبستان

نویسندهاکبر قره‌‌داغی

ناشربهجت

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک4_89_2763_964_978

خلاصه
این کتاب مجموعه‌ای از قصه‌ها و شعرهای کتاب‌های دوران دبستان است.
برچسب ها
تپه‌های سبز آفریقا

تپه‌های سبز آفریقا

ارنست همینگوی

عنوانتپه‌های سبز آفریقا

نویسندهارنست همینگوی

مترجمرضا قیصریه

ناشرکتاب خورشید

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ600

شابک7_88_7081_964_978

خلاصه
"تپه‌های سبز آفریقا" یکی از شاهکارهای ادبی است که در سال 1935 توسط همینگوی به نگارش درآمده است.
برچسب ها
افسانه‌های کهن ایرانی (قصه‌های صبحی)

عنوانافسانه‌های کهن ایرانی (قصه‌های صبحی)

نویسنده فضل‌الله مهتدی (صبحی)

ناشرجامی

تاریخ چاپ1389 (چاپ پنجم)

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک5_25_5620_964_978

خلاصه
این مجموعه از نادرترین مجموعه‌هایی است که در میان انبوه قصه‌های کهن و عامیانۀ ایران برای همیشه جایی والا خواهد داشت.
برچسب ها
داستان‌های فلسفی جهان

عنوانداستان‌های فلسفی جهان

نویسنده میشل پیکمال

مترجمترانه وفایی

ناشرانتشارات او

تاریخ چاپ1387

مکان چاپتهران

تیراژ2500

شابک6_1_90099_600_978

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ افسانه‌های ساده و پرمحتوایی است برگرفته از فلسفۀ غرب، اساطیر و خرد شرق.
برچسب ها
آداب الحرب و الشجاعه

آداب الحرب و الشجاعه

محمد ابن منصور ابن سعید ملقب به مبارک‌شاه معروف به فخر مدبّر

عنوانآداب الحرب و الشجاعه

نویسنده محمد ابن منصور ابن سعید ملقب به مبارک‌شاه معروف به فخر مدبّر

مصححاحمد سهیلی خوانساری

ناشراقبال

تاریخ چاپ1346

مکان چاپتهران

خلاصه
این کتاب از نظر اشتمال بر داستان‌های تاریخی و ابواب و فصول خاص از نوادر کتب به شمار می‌رود و به غیر از بابی چند که نظیر آن را در برخی از کتب مقدمان می‌توان یافت که در آداب کشورداری و لشکرکشی و جنگ نگارش یافته است، در سایر کتب نیست و همین ویژگی‌ها این کتاب را چنین ممتاز کرده است.
برچسب ها
اساطیر دلشده: چهار داستان عاشقانه بر اساس شاهنامۀ حکیم ابوالقاسم فردوسی

عنواناساطیر دلشده: چهار داستان عاشقانه بر اساس شاهنامۀ حکیم ابوالقاسم فردوسی

نویسندهمریم طاهری مجد

ناشرقطره

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک0_458_119_600_978

خلاصه
در این کتاب چهار داستان عاشقانه از شاهنامه اقتباس شده است.
برچسب ها
ادبیات معاصر قبرس

ادبیات معاصر قبرس

پانوس ایانودیس

عنوانادبیات معاصر قبرس

نویسندهپانوس ایانودیس

مترجمفریبا مقدم

ناشرکتاب سرا

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک3_02_5506_964_978

خلاصه
این کتاب گردآوری و ترجمه‌ای از مطالب منتشر شده در فصلنامۀ فرهنگی و هنری "این فوکوس" قبرس است.
برچسب ها
پیش روی

پیش روی

ای.ال.داکترو

عنوانپیش روی

نویسنده ای.ال.داکترو

مترجمامیر احمدی آریان

ناشرزاوش

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک0_17_6846_600_978

خلاصه
این کتاب مروری ادبی بر آخرین روزهای جنگ‌های داخلی است و داکترو در رمانش، تاریخ و ادبیات را در هم می‌آمیزد.
برچسب ها
فرزند ایران: داستانی بر پایۀ سرگذشت فردوسی

عنوانفرزند ایران: داستانی بر پایۀ سرگذشت فردوسی

نویسندهمیرجلال‌الدین کزازی

ناشرمعین

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک8_076_165_964_978

تعداد صفحات192

خلاصه
"فرزند ایران" آزمونی نوآیین و بی‌پیشینه در داستان‌نویسی ایرانی است.
برچسب ها
سیر تحول ادبیات داستانی و نمایشی (از آغاز تا 1320 شمسی)

عنوانسیر تحول ادبیات داستانی و نمایشی (از آغاز تا 1320 شمسی)

نویسندهحسن میرعابدینی

ناشرفرهنگستان زبان و ادب فارسی

تاریخ چاپ1387

مکان چاپتهران

تیراژ1500

تعداد صفحات378

خلاصه
این کتاب در چارچوب طرح تطوّر مضامین ادبیات داستانی نوشته شده و به تاریخچۀ پیدایش و رشد ادبیات داستانی و نمایشی از دورۀ بیداری عصر مشروطه تا 1320 اختصاص دارد.
برچسب ها
سیر تحول ادبیات داستانی و نمایشی (از 1320 تا 1332 شمسی)

عنوانسیر تحول ادبیات داستانی و نمایشی (از 1320 تا 1332 شمسی)

نویسندهحسن میرعابدینی

ناشرفرهنگستان زبان و ادب فارسی

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک4_22_6143_600_978

تعداد صفحات220

خلاصه
این کتاب در چارچوب طرح تطور مضامین ادبیات داستانی نوشته شده و گزارشی است تاریخی ـ تحلیلی از تحول مضمون و فرم رمان، نمایشنامه و داستان کوتاه از 1320 تا 1332 شمسی.
برچسب ها
من و بوف کور

من و بوف کور

عباس پژمان

عنوانمن و بوف کور

نویسندهعباس پژمان

ناشرنگاه

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک4_769_351_964_978

تعداد صفحات144

خلاصه
تا امروزه حدود هشتاد سال از انتشار بوف کور می‌گذرد و تاکنون معناهای مختلفی برای این کتاب گفته‌اند؛ اما همچنان که صادق هدایت گفته است، بوف کور حساب و کتاب دقیق دارد.
برچسب ها
کتاب فرشتگان/خورخه لوئیس بورخس

عنوانکتاب فرشتگان/خورخه لوئیس بورخس

نویسنده احمد اخوت

مترجم احمد اخوت

ناشرافق

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک2_740_369_964_978

تعداد صفحات152

خلاصه
این کتاب را می‌توان اثری تألیفی و ترجمه‌ای دانست؛ زیرا بورخس نوشته‌هایش دربارۀ فرشتگان را به طور پراکنده و در آثار دیگرش منتشر کرده بود. اخوت این نوشته‌ها را در کنار هم جمع کرده و با ویرایش، مجموعه‌ای را به نام «کتاب فرشتگان» شکل داده است.
برچسب ها
بزرگ علوی نویسندۀ «سانتی‌مانتال» یا روشن‌اندیش

عنوانبزرگ علوی نویسندۀ «سانتی‌مانتال» یا روشن‌اندیش

نویسنده محمد بهارلو

ناشربه نگار

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک0_72_6332_964_978

تعداد صفحات92

خلاصه
علوی داستان‌سرایِ زندگی روشن‌فکران و مبارزان سیاسی است؛ روشن‌فکران و مبارزانی که به گذشته و به نسل خود او تعلق دارند و در ادبیات فارسی تصویری به گیرایی تصاویر او از چهرۀ آنها به دست داده نشده است.
برچسب ها
بررسی و تحلیل آثار جلال آل احمد

عنوانبررسی و تحلیل آثار جلال آل احمد

نویسندهابراهیم رنجبر

ناشرآیدین

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتبریز

تیراژ1000

شابک8_09_5871_600_97

تعداد صفحات431

خلاصه
پشت‌سر دوران تولد جلال آل‌احمد تحول جدی، بزرگ و همه‌جانبه در ایران آغاز شده بود که باید آن را آغاز و منشأ تجدد قلمداد کرد.
برچسب ها
بوطیقای قصه در غزلیات شمس

عنوانبوطیقای قصه در غزلیات شمس

نویسندهعلی گراوند

ناشرمعین

تاریخ چاپ1388

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک4_032_165_964_978

تعداد صفحات398

خلاصه
در این پژوهش قصه مفهوم وسیعی دارد. به این ترتیب که هر نوع روایتی، به عنوان قصه درنظر گرفته شده است؛ مشروط بر اینکه دربردارندۀ سه بخش اصلی، یعنی مقدمه (وضعیت آغازین)، میانه (حادثه یا حوادث اصلی) و نتیجه (پیامد رخدادها) باشد.
برچسب ها
جهان داستان (غرب): شانزده داستان کوتاه با ترجمه و شرح و تفسیر همراه با واژه‌نامۀ اصطلاحات ادبیات داستانی

عنوانجهان داستان (غرب): شانزده داستان کوتاه با ترجمه و شرح و تفسیر همراه با واژه‌نامۀ اصطلاحات ادبیات داستانی

نویسنده جمال میرصادقی

ناشراشاره

تاریخ چاپ1383

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک0_99_5772_964

تعداد صفحات504

خلاصه
جهان داستان (غرب) خصلت‌ها و خصوصیت‌های انواع داستان کوتاه را به نمایش می‌گذارد. در مجموعه حاضر شانزده داستان کوتاه از نویسندگان جهان, با شرح و تفسیر فراهم آمده است.
برچسب ها
چشم در چشم آینه (چند نقد و یک گفتار)

عنوانچشم در چشم آینه (چند نقد و یک گفتار)

نویسنده محسن سلیمانی

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1369

مکان چاپتهران

تیراژ4400

تعداد صفحات138

خلاصه
مجموعه نقدهای کتاب حاضر به جز یکی، همه به جهان ادبیات داستانی تعلق دارد.
برچسب ها
حکایت نسل بی‌‌سخنگو: آسیب‌شناسی مسائل عمومی ادبیات داستانی ایران

عنوانحکایت نسل بی‌‌سخنگو: آسیب‌شناسی مسائل عمومی ادبیات داستانی ایران

نویسنده شاهرخ تندرو صالح

ناشرمرمر

تاریخ چاپ1379

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک0_92955_964

تعداد صفحات290

خلاصه
داستان نسل بی‌سخنگو، مجموعه مباحثی دربارۀ آسیب‌شناسی مسائل عمومی ادبیات داستانی است.
برچسب ها
خشم در چشم: گزارشی از داستان رستم و اسفندیار شاهنامه

عنوانخشم در چشم: گزارشی از داستان رستم و اسفندیار شاهنامه

نویسنده میرجلال‌الدین کزّازی

ناشرآیدین

تاریخ چاپ1387

مکان چاپتبریز

تیراژ1100

شابک0_75_5592_964_978

تعداد صفحات268

خلاصه
این کتاب گزارشی است از داستان رستم و اسفندیار.
برچسب ها
داستان‌سرایی فارسی در شبه قاره در دورۀ تیموریان

عنوانداستان‌سرایی فارسی در شبه قاره در دورۀ تیموریان

نویسندهطاهره صدیقی

ناشرمرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان

تاریخ چاپ1377

مکان چاپاسلام آباد

تعداد صفحات330

خلاصه
زبان و ادبیات فارسی که در شبه قاره تاریخی هزارساله دارد، آثار گران‌بهایی از داستان‌های منظوم فارسی را دربرگرفته است.
برچسب ها
داستانک

داستانک "فلش فیکشن"

محمدجواد جزینی

عنوانداستانک "فلش فیکشن"

نویسندهمحمدجواد جزینی

ناشرهزارۀ ققنوس

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1200

شابک0_76_5657_600_978

تعداد صفحات74

خلاصه
موضوع كتاب حاضر جستارهايی كوتاه در آشنايی با گونه‌های داستان كوتاه است.
برچسب ها
زنان در داستان (قهرمانان زن در داستان‌های داستان‌نویسان ایران)

عنوانزنان در داستان (قهرمانان زن در داستان‌های داستان‌نویسان ایران)

نویسندهنرگس باقری

ناشرمروارید

تاریخ چاپ1387

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک7_007_191_964_978

تعداد صفحات300

خلاصه
نویسنده در این کتاب می‌کوشد تا با بررسی چهار بانوی داستان‌نویس ایرانی نحوۀ شخصیت‌پردازی آنان را به‌ویژه در آفرینش قهرمانان زن برای خواننده روشن کند.
برچسب ها
زیروبم داستان، تجربه‌های نویسندگان ایران و جهان (سه جلد)

عنوانزیروبم داستان، تجربه‌های نویسندگان ایران و جهان (سه جلد)

نویسندهحسین حداد

مصححمحمد حنیف

ناشرعصر داستان

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک3_10_6970_600_978

تعداد صفحات1268

خلاصه
داستان نوشتن داستان، از ایده تا دیده در این کتاب آمده است. این اثر برآمده از تعریف‌های انتزاعی و دستورهای کلی‌گویانه نیست، بلکه تکه‌تکه‌اش از زبان راه‌رفتگان این وادی وسیع جمع آمده است و کنار هم نشسته است.
برچسب ها
روانکاوی و ادبیات و هنر: از فروید تا ژاک دریدا

عنوانروانکاوی و ادبیات و هنر: از فروید تا ژاک دریدا

نویسندهعلی شریعت کاشانی

ناشرنظر

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک3_069_152_600_978

تعداد صفحات440

خلاصه
فروید یک چهره ادیب و ناقد و همچنین هنرپژوه و هنرمندشناس تاکنون برای بسیاری از مخاطبان فارسی و حتی بسیاری از علاقمندان مباحث روان‌کاوی در غرب ناشناخته مانده است.
برچسب ها
شیوه‌های داستان‌نویسی: انواع رمان

عنوانشیوه‌های داستان‌نویسی: انواع رمان

نویسنده سعید فضائلی

ناشرموسسه ایران

تاریخ چاپ1391 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک978964707115

تعداد صفحات128

خلاصه
این کتاب به آموزش نگارش انواع رمان اختصاص دارد.
برچسب ها
شیوه‌های داستان‌نویسی: داستان کوتاه

عنوانشیوه‌های داستان‌نویسی: داستان کوتاه

نویسندهسعید فضائلی

ناشرمؤسسه ایران

تاریخ چاپ1391 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک108_6707_964_978

تعداد صفحات144

خلاصه
این کتاب به آموزش نگارش داستان کوتاه اختصاص دارد.
برچسب ها
شیوه‌های داستان‌نویسی: داستان بلند

عنوانشیوه‌های داستان‌نویسی: داستان بلند

نویسندهسعید فضائلی

ناشرمؤسسه ایران

تاریخ چاپ1391 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک7092_670_964_978

تعداد صفحات128

خلاصه
این کتاب دربارۀ چندوچون به‌کارگیری تکنیک‌ها و عناصر داستان‌نویسی (رمان) نگارش یافته است.
برچسب ها
نشستن واژه در قصه

نشستن واژه در قصه

حسین نیّر زیر نظر هوشنگ مرادی کرمانی

عنواننشستن واژه در قصه

نویسندهحسین نیّر زیر نظر هوشنگ مرادی کرمانی

ناشرفرهنگستان زبان و ادب فارسی

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0_20_6143_600_978

تعداد صفحات337

خلاصه
این کتاب بررسی واژگان، اصطلاحات، کنایه‌ها و ترکیب‌های عامیانۀ محلی در قصه‌های مجيد هوشنگ مرادی کرمانی است.
برچسب ها
روایت داستان: تئوری‌های پایه‌ای داستان‌نویسی

عنوانروایت داستان: تئوری‌های پایه‌ای داستان‌نویسی

نویسندهمحمود فلکی

ناشرکلاغ

تاریخ چاپ1392 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک8_4_94188_600_978

تعداد صفحات220

خلاصه
در این کتاب ابتدا تئوری‌های عمومی و پایه‌ای ادبیات داستانی در پیوند با نظریات جدید و بحث و جدل‌های مربوط به آنها مطرح شده تا خواننده چشم‌اندازی عمومی از مسئله داشته باشد. سپس به جنبه‌های مهم داستان‌نویسی می‌پردازد که امروزه در تئوری ادبی غرب مطرح است و عمدتاً در دانشگاه‌ها نیز تدریس می‌شود.
برچسب ها
عشق‌های نافرجام: بررسی تطبیقی آثار نظامی و شکسپیر

عنوانعشق‌های نافرجام: بررسی تطبیقی آثار نظامی و شکسپیر

نویسندهحانیه کریمی

ناشرروزگار

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک9_295_374_964_978

تعداد صفحات280

خلاصه
این کتاب مقایسه‌ای است بین اتللو و رومئو و ژولیت شکسپیر با خسرو و شیرین نظامی است.
برچسب ها
خاورنامه

خاورنامه

ابن حسام خوسفی

عنوانخاورنامه

نویسندهابن حسام خوسفی

ناشرثالث

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک2_895_380_964_978

تعداد صفحات160

خلاصه
این کتاب تلخیصی است به نثر از کتاب عظیم خاوران‌نامه سرودۀ ابن حسام خوسفی شاعر شیعی‌مذهب اهل خراسان در قرن نهم هجری که نگارش این کتاب را به سال 830 هجری به پایان برده است.
برچسب ها
اصول شکسته‌نویسی: راهنمای شکستن واژه‌ها در گفت‌وگوهای داستان

عنواناصول شکسته‌نویسی: راهنمای شکستن واژه‌ها در گفت‌وگوهای داستان

نویسندهعلی صلح‌جو

ناشرمرکز

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک3_185_213_964_978

تعداد صفحات64+8

خلاصه
نگارنده در این کتاب کوشیده تا حد معینی از شکسته‌نویسی را با استفاده از قواعد ساخت هجا در زبان فارسی قانون‌مند کند.
برچسب ها
روایت سرّ دلبران: بازجست زندگی و تجارب تاریخی مولانا در مثنوی

عنوانروایت سرّ دلبران: بازجست زندگی و تجارب تاریخی مولانا در مثنوی

نویسندهقدرت‌الله طاهری

ناشرعلمی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک2_249_404_964_978

تعداد صفحات457

خلاصه
این پژوهش، سعی می‌کند بخشی از تجربه‌های فردی و خصوصی مولانا را در تعدادی از روایت‌های مثنوی، کشف و تحلیل نماید.
برچسب ها
فرهنگ داستان‌های عاشقانه در ادب فارسی

عنوانفرهنگ داستان‌های عاشقانه در ادب فارسی

نویسنده علی اصغر باباصفری

ناشرپژوهشگاه علوم اسلامی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک5_648_426_964_978

تعداد صفحات657

خلاصه
این فرهنگ دربردارندۀ 1389 داستان عاشقانه، اعم از نظم و نثر است که ذیل 715 عنوان اصلی معرفی شده‌اند. از این تعداد 926 داستان به نظم و 437 داستان به نثر و 26 داستان به نظم و نثر است.
برچسب ها
کارکرد گفتمانی سکوت در داستان کوتاه ایرانی معاصر

عنوانکارکرد گفتمانی سکوت در داستان کوتاه ایرانی معاصر

نویسندهلیلا صادقی

ناشرنقش جهان

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک3_48_6688_964_978

تعداد صفحات383

خلاصه
این کتاب در هفت فصل به بررسی چیستی و پیشینه سکوت از دیدگاه‌های مختلف و سپس به منظور کاربردی‌کردن این مبحث و با ارائه نوع جدیدی از سکوت به عنوان «سکوت گفتمانی»، به تحلیل انواع سکوت در داستان‌های ابراهیم گلستان، هوشنگ گلشیری، بهرام صادقی، گلی ترقی و زویا پیرزاد می‌پردازد و نتیجه حاصله نشان می‌دهد که خواننده بر آن است که فاصله خالی متن را پر کند و بدین ترتیب میان او و متن مناسبتی فعال برقرار ‌می‌شود.
برچسب ها
هویت ملی در قصه‌های عامۀ دورۀ صفوی

عنوانهویت ملی در قصه‌های عامۀ دورۀ صفوی

نویسندهمحمد حنیف

ناشرعصر داستان

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک5_16_6970_600_978

تعداد صفحات324+4

خلاصه
هدف اصلی پژوهنده، یافتن وجوه مختلف هویت ملی ایرانیان در قصه‌های عامه دوره صفوی است. بدین منظور افزون بر قصه‌های شفاهی مربوط به عصر صفوی، تعدادی از قصه‌های عامه مطرح در این دوره نیز بررسی خواهد شد.
برچسب ها
هزار تو: خاطره‌نگاری‌های دورنمات در نقد زندگی و زمانه‌اش

عنوانهزار تو: خاطره‌نگاری‌های دورنمات در نقد زندگی و زمانه‌اش

نویسندهفریدریش دورنمات

مترجممحمود حدادی

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک9_574_448_964_978

تعداد صفحات224

خلاصه
فریدریش دورنمات در این کتاب در تبیین جهان و جهان‌نگری خود اسطورۀ یونانی مینوتائور را تمثیل و تصویری کانونی قرار می‌دهد.
برچسب ها
داستان‌های شاهنامه

عنوانداستان‌های شاهنامه

نویسنده بهرام گرگین

ناشرهیرمند

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک7_288_408_964_978

تعداد صفحات544

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ داستان‌های شاهنامه است از ابتدای پادشاهی کیومرث تا پایان داستان اسکندر.
برچسب ها
روباه

روباه

آلن راداسکی

عنوانروباه

نویسنده آلن راداسکی

مترجمکرامت الله صادقی پور

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک2_1545_00_964_978

تعداد صفحات464

خلاصه
داستان این کتاب مربوط به قبیله‌ای جنگجو به نام سلت است که در سده ششم قبل از میلاد مسیح از اروپای غربی به انگلستان مهاجرت کردند و با دیگر اقوام ساکن در بریتانیای آن دوران درگیر شدند. نویسنده در این رمان، با بیان وقایعی حزن‌انگیز،‌ سنن و شیوه زندگی سلت‌ها را روایت می‌کند.
برچسب ها
پروفسور

پروفسور

شارلوت برونته

عنوانپروفسور

نویسندهشارلوت برونته

مترجمرضا رضایی

ناشرنی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک3_321_185_964_978

تعداد صفحات343

خلاصه
پروفسور اولین رمان منتشر شده شارلوت برونته است و روایتگر زندگی مردی جوان؛ این اثر تا حدودی نشان‌دهنده حالات روحی و درونی نویسنده است.
برچسب ها
اومون را

اومون را

ویکتور پلوین

عنواناومون را

نویسندهویکتور پلوین

مترجمپیمان خاکسار

ناشرزاوش

تاریخ چاپ1392 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک1_81_6846_600_978

تعداد صفحات162

خلاصه
«اومون را» یکی از معروف‌ترین رمان‌های معاصر روسیه است که در آن داستان پسربچه‌ای روایت می‌شود که عاشق فضانوردی است. این کتاب نخستین رمان پلوین است و وی بعد از این اثر با داستان‌های کوتاهش شناخته شد. ترجمه این رمان بر اساس نسخه انگلیسی آن صورت گرفته است.
برچسب ها
زندگی سخت

زندگی سخت

مارک تواین

عنوانزندگی سخت

نویسندهمارک تواین

مترجمامیرحسین وزیری

ناشرزاوش

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7_63_6846_600_978

تعداد صفحات595

خلاصه
زندگی سخت نه یک اثر زندگینامه‌ای است، نه رمان و نه یک کتاب تاریخی و با این حال همۀ اینها هم هست. این کتاب یک دوره از زندگی «مارک‌ تواین» را در برمی‌گیرد که او راهی سفری طولانی می‌شود و دربارۀ همۀ آنچه در این سفر می‌بیند، می‌نویسد.
برچسب ها
گیلیاد

گیلیاد

مریلین رابینسون

عنوانگیلیاد

نویسندهمریلین رابینسون

مترجممرجان محمدی

ناشرآموت

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک6_58_5941_600_978

تعداد صفحات312

خلاصه
گیلیاد اثری است زیبا، سنگین، عمیق و زلال، رمان رابینسون به تدریج به ما می‌آموزد چطور با روند داستان پیش برویم و با جزئیات آن اشنا شویم.
برچسب ها
ضد حالات (مجموعه طنز)

ضد حالات (مجموعه طنز)

سعید بیابانکی

عنوانضد حالات (مجموعه طنز)

نویسندهسعید بیابانکی

ناشرمروارید

تاریخ چاپ1392 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک1_195_191_964_978

تعداد صفحات114

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ مجموعه‌ای از قطعات نثر نویسنده است كه در ژانر طنز نوشته شده است.
برچسب ها
مستأجر ملک وایلدفل هال

عنوانمستأجر ملک وایلدفل هال

نویسندهآن برونته

مترجماسماعیل قهرمانی‌پور

ناشرروزگار

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک0_467_374_964_978

تعداد صفحات464

خلاصه
در این رمان «آن برونته» در نظر دارد حقیقت را بیان کند؛ زیرا حقیقت همواره اخلاقیات را به آنهایی می‌دهد که توانایی درک آن را دارند.
برچسب ها
به انتخاب مترجم: داستان‌های گزیده

عنوانبه انتخاب مترجم: داستان‌های گزیده

نویسندهگروه نویسندگان

مترجماحمد اخوت

ناشرافق

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک1_974_369_964_978

تعداد صفحات328

خلاصه
مترجم در این کتاب مجموعه‌ای داستان کوتاه از آثار نویسندگان محبوبش را با ترجمۀ خود منتشر کرده و در کنار هر داستان نقد و نگاه و برداشت شخصی خود در ارتباط با هر داستان را همراه کرده است.
برچسب ها
جوانی زیباست و داستان‌های دیگر

عنوانجوانی زیباست و داستان‌های دیگر

نویسندههرمان هسه

مترجمسعید فیروزآبادی

ناشرجامی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0_040_176_600_978

تعداد صفحات192

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ شش داستان کوتاه از هرمان هسه نویسنده، شاعر و نقاش نامدار آلمانی‌زبان، از مشهورترین و مطرح‌ترین نویسندگان سدۀ بیستم در جهان است.
برچسب ها
فارنهایت 451

فارنهایت 451

ری بردبری

عنوانفارنهایت 451

نویسندهری بردبری

مترجمعلی شیعه‌علی

ناشرسبزان

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک 9_037_117_600_978

تعداد صفحات191

خلاصه
فارنهایت 451 را بسیاری شاهکار شمارۀ یک ری بردبری می‌دانند و حتی خود او هم نگاه ویژه‌ای به آن دارد. این اثر ترسیم‌کنندۀ آینده‌ای تلخ برای کشور آمریکاست. پیش و بیش از هر چیز دنیای آیندۀ این کشور را مبتنی بر دروغ و فریب می‌بیند.
برچسب ها
سرداب‌های واتیکان

عنوانسرداب‌های واتیکان

نویسنده آندره ژید

مترجمعبدالحسین شریفیان

ناشراساطیر

تاریخ چاپ1386

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک0_403_331_964

تعداد صفحات344

خلاصه
در این داستان تئوری یا فرضیۀ آزادی عمل تغییر نمی‌پذیرد؛ ولی یک گونه آزادی عمل ویژه‌ای را دربرمی‌گیرد؛ یعنی یک عمل شریرانه و شیطنت‌بار یا جنایت.
برچسب ها
سه سال

سه سال

آنتون جخوف

عنوانسه سال

نویسندهآنتون جخوف

مترجمهنگامه ایرانی

ناشرافراز

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک8_992_243_964_978

تعداد صفحات136

خلاصه
در این رمان به عمیق‌ترین شکل ممکن عشق و اخلاق و روابط خانوادگی در آن عصر به چالش کشیده شده است.
برچسب ها
سرگذشت لودینگیرای سومری (بازگشتی علمی ـ تخیلی به دنیای سومر) بازسازی الواح نخستین زندگی‌نامه‌نویس تاریخ

عنوانسرگذشت لودینگیرای سومری (بازگشتی علمی ـ تخیلی به دنیای سومر) بازسازی الواح نخستین زندگی‌نامه‌نویس تاریخ

نویسندهمعزز علمیه چیع

مترجمسوزان حبیب

ناشرقطره

تاریخ چاپ1391 (چاپ سوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک1_183_119_600_978

تعداد صفحات246

خلاصه
نگارنده در این کتاب با زبان لودینگیرا به زبانی ساده و روان، ما را در تونل زمان به تماشا و مشارکت در زندگی مردمی می‌برد که چهار هزار سال پیش می‌زیستند.
برچسب ها
آشنایی با رمز و رازهای نویسندگی

عنوانآشنایی با رمز و رازهای نویسندگی

نویسندهاستیون می

مترجمپژمان طهرانیان

ناشرمعین

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک5_077_165_964_978

تعداد صفحات384

خلاصه
در این کتاب استیون می بهترین توصیه نویسنده‌هایی که سال‌ها وقتشان را صرف نویسندگی یا آموزش نویسندگی کرده‌اند، بیرون کشیده و شسته و رفته به مخاطب عرضه کرده است. در این کتاب، ‌توصیه‌ها و پیشنهادهای برخی از بهترین نویسندگان معاصر جهان در قالب 100 تمرین کاربردی ارائه شده است.
برچسب ها
یکی از ما

یکی از ما

ویلا کاتر

عنوانیکی از ما

نویسندهویلا کاتر

مترجمنسرین شیخ‌نیا (دانش‌پژوه)

ناشرماهی

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک 6_055_209_964_978

تعداد صفحات424

خلاصه
قهرمان این کتاب ابرمردی خالی از هر عیب و ایراد نیست. او شریف و صادق است و در پی یافتن زندگی آرمانی و هدفی مقدس، بیزار از زندگی روزمره که تنها با بده‌بستان‌های تجاری سروکار دارد. این جوان فوق‌العاده حساس و کمی رمانتیک، علیرغم قدرت جسمانی، از هوش سرشار و قدرت تصمیم‌گیری کافی برخوردار نیست، برای پرهیز از شکستن دل مادر پارسایش به تحصیل در کالج مذهبی تن در می‌دهد و به خاطر پدرش به اجبار دست از تحصیل می‌کشد و فقط به مزرعه‌داری می‌پردازد.
برچسب ها
آداب پاروزنان

آداب پاروزنان

هرمز ریاحی

عنوانآداب پاروزنان

نویسنده هرمز ریاحی

ناشرنی

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1_341_185_964_978

تعداد صفحات148

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ چهارده داستان کوتاه همراه با مقدمه‌ای از ناتالیا ایوانووا است.
برچسب ها
اندوه بلژیک

اندوه بلژیک

هوگو کلاوس

عنواناندوه بلژیک

نویسندههوگو کلاوس

مترجمسامگیس زندی

ناشرآموت

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک3ـ75ـ5491ـ600ـ978

تعداد صفحات744

خلاصه
اندوه بلژیک رمانی است با ژانرهای متعدد: کلیدی، تاریخی، خانوادگی و رشد و کمال.
برچسب ها
تو آن نبودی که شفق را خونین آفرید: نگاهی به داستان‌های پرویز کلانتری (به همراه دو گفت‌وگو و سه داستان)
PDF

عنوانتو آن نبودی که شفق را خونین آفرید: نگاهی به داستان‌های پرویز کلانتری (به همراه دو گفت‌وگو و سه داستان)

نویسندهجمال الدین اکرمی

ناشرکتاب آمه

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک0ـ59ـ5757ـ600ـ978

تعداد صفحات125

خلاصه
بخش نخست کتاب به گفتگوها اختصاص یافته و نویسنده در بخش دوم نگاهی به داستان‌های کلانتری دارد و در بخش سوم کتاب سه داستان از کلانتری و از کتاب «نیچه نه، فقط بگو: مش اسماعیل» آورده شده است.
برچسب ها
زاویۀ دید در داستان
PDF

زاویۀ دید در داستان

جمال میرصادقی

عنوانزاویۀ دید در داستان

نویسندهجمال میرصادقی

ناشرسخن

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک9ـ583ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات690

خلاصه
این کتاب با وجود آنکه به خواننده شناختی نسبی از شیوه‌های نقل داستان می‌دهد، لذت خواندن داستان‌های متنوع و گوناگون را نیز همراهش می‌آورد.
برچسب ها
بستنی با طعم توت‌فرنگی
PDF

عنوانبستنی با طعم توت‌فرنگی

نویسندهسزار آیرا

مترجمامیرعلی خلج

ناشرقطره

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک2ـ256ـ119ـ600ـ978

تعداد صفحات104

خلاصه
این کتاب نخستین کتابی است که از سزار آیرا نویسندۀ مشهور آرژانتینی به زبان فارسی ترجمه شده است.
برچسب ها
بررسی متون طنزآمیز عامیانۀ فارسی (گونه‌شناسی شخصیت‌ها و کارکردهای داستان‌ها)
PDF

عنوانبررسی متون طنزآمیز عامیانۀ فارسی (گونه‌شناسی شخصیت‌ها و کارکردهای داستان‌ها)

نویسندهنعمت‌الله فاضلی، امیر هاشمی مقدم

ناشرعلم

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک0ـ584ـ224ـ964ـ978

تعداد صفحات200

خلاصه
این کتاب پژوهشی است که به تحلیل متون طنزآمیز اواخر دهۀ 1340 تا اوایل دهۀ 1350 پرداخته است.
برچسب ها
بی‌حسی موضعی
PDF

بی‌حسی موضعی

گونتر گراس

عنوانبی‌حسی موضعی

نویسندهگونتر گراس

مترجمحسن نقره‌چی

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک4ـ508ـ448ـ964ـ978

تعداد صفحات303

خلاصه
داستان این رمان جنبش دانشجویی سال 1968 برلین بوده و اولین کتاب گراس بعد از سه‌گانۀ مشهور او محسوب می‌شود: «طبل حلبی، موش و گربه، سال‌های سگی».
برچسب ها
جستارهایی در میراث اسلامی (ضمیمۀ شمارۀ 4: مقالاتی در حوزۀ نظریۀ ادبی)
PDF

جستارهایی در میراث اسلامی (ضمیمۀ شمارۀ 4: مقالاتی در حوزۀ نظریۀ ادبی)

رابرت اف. مارلر، جیمز کویر لورنس، چارلز ای. برسلر

عنوانجستارهایی در میراث اسلامی (ضمیمۀ شمارۀ 4: مقالاتی در حوزۀ نظریۀ ادبی)

نویسندهرابرت اف. مارلر، جیمز کویر لورنس، چارلز ای. برسلر

مترجمعلی‌قلی نامی

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک4ـ164ـ313ـ600ـ978

تعداد صفحات84

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ سه مقاله در حوزۀ نقد و تعریف نظریه و داستان کوتاه است.
برچسب ها
جنگ و رمان‌هایش: معرفی، خلاصه و تحلیل کوتاه
PDF

عنوانجنگ و رمان‌هایش: معرفی، خلاصه و تحلیل کوتاه

نویسندهابراهیم حسن‌بیگی

ناشرسروش

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک6ـ0446ـ12ـ964ـ978

تعداد صفحات400

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ خلاصۀ 54 رمان در حوزۀ جنگ ایران و عراق است به همراه تحلیل کوتاهی از آنها که می‌تواند به منتقدان، پژوهشگران و دست‌اندرکاران تهیه و ساخت فیلم و سریال‌های جنگ یاری رساند.
برچسب ها
رمان‌های کلیدی ادبیات فرانسه
PDF

عنوانرمان‌های کلیدی ادبیات فرانسه

نویسندهایو اِستالونی

مترجممحمودرضا گشمردی، انورالسادات میرعلایی

ناشردانشگاه اصفهان

تاریخ چاپ1390

مکان چاپاصفهان

تیراژ1000

شابک6ـ024ـ110ـ600ـ978

تعداد صفحات219

خلاصه
در این کتاب در شش فصل رمان‌های کلیدی هر دوره معرفی شده و دربارۀ محتوا و مضمون آنها نقد و بررسی انجام شده است.
برچسب ها
داستان مکاشفه: تحلیل و بررسی داستان‌های مینی‌مال
PDF

عنوانداستان مکاشفه: تحلیل و بررسی داستان‌های مینی‌مال

نویسندهفرحناز علیزاده

ناشرقطره

تاریخ چاپ1392 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک1ـ675ـ119ـ600ـ978

تعداد صفحات148

خلاصه
داستانک در فضای فرهنگی معاصر ایران روز‌به‌روز در حال رشد است. شاهد این گفته انتشار کتاب‌های متعددی است که در این حوزه با استقبال فراوان جوانان روبروست و به چاپ می‌رسد. این کتاب به این امید فراهم شده تا نشان دهد در کنار نویسندگان برتر خارجی، جامعۀ کنونی ما شاهد نویسندگان جوان و پراستعدادی است که گام‌های بلندی در این گونۀ ادبی برداشته‌اند. از همین روی نگارندۀ این سطور سعی کرده است در کنار داستان‌های بزرگان و به نام خارجی، از نام نویسندگان جوان نیز بهره ببرد. در این کتاب 61 داستان کوتاه همراه با نقد آنها آورده شده است.
برچسب ها
رموز حمزه و ماجراهای عمرو عیار
PDF

رموز حمزه و ماجراهای عمرو عیار

با گزینش و ویرایش علیرضا ذکاوتی قراگوزلو

عنوانرموز حمزه و ماجراهای عمرو عیار

نویسندهبا گزینش و ویرایش علیرضا ذکاوتی قراگوزلو

ناشرمعین

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک3ـ068ـ165ـ964ـ978

تعداد صفحات204

خلاصه
این کتاب دربرگیرندۀ گزیده‌ای از جذاب‌ترین قصه‌های «رموز حمزه» است.
برچسب ها
داستان‌ها و پیام‌های حکیم سنایی در حدیقةالحقیقه
PDF

داستان‌ها و پیام‌های حکیم سنایی در حدیقةالحقیقه

حشمت‌الله ریاضی به اهتمام معصومه امین دهقان

عنوانداستان‌ها و پیام‌های حکیم سنایی در حدیقةالحقیقه

نویسندهحشمت‌الله ریاضی به اهتمام معصومه امین دهقان

ناشرحقیقت

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک9ـ22ـ5231ـ600ـ978

تعداد صفحات178+8

خلاصه
در این کتاب ضمن نگاهی گذرا به زندگی و آثار «مجدود بن آدم سنایی» (473ـ 525 ق) شاعر قرن ششم و معرفی کتاب «حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه» او، گزیده‌ای از داستان‌های این کتاب بازنویسی شده است.
برچسب ها
داستا‌ن‌ها و پیام‌های شیخ عطار در اسرارنامه و مصیبت‌نامه
PDF

داستا‌ن‌ها و پیام‌های شیخ عطار در اسرارنامه و مصیبت‌نامه

حشمت‌الله ریاضی به کوشش حبیب‌الله پاک‌گوهر، معصومه امین دهقان

عنوانداستا‌ن‌ها و پیام‌های شیخ عطار در اسرارنامه و مصیبت‌نامه

نویسندهحشمت‌الله ریاضی به کوشش حبیب‌الله پاک‌گوهر، معصومه امین دهقان

ناشرحقیقت

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک8ـ32ـ5231ـ600ـ978

تعداد صفحات410+16

خلاصه
در این کتاب ضمن نگاهی گذرا به زندگی و آثار عطار نیشایوری شاعر قرن ششم و معرفی کتاب‌های «اسرارنامه و مصیبت‌نامۀ» او، گزیده‌ای از داستان‌های این کتاب بازنویسی شده است.
برچسب ها
نظیره‌های غنایی منظوم: شامل هشت‌بهشت، جمشید و خورشید، همای و همایون، یوسف و زلیخا و فرهاد و شیرین
PDF

عنواننظیره‌های غنایی منظوم: شامل هشت‌بهشت، جمشید و خورشید، همای و همایون، یوسف و زلیخا و فرهاد و شیرین

نویسندهسیدمرتضی میرهاشمی

ناشرچشمه

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1200

شابک 7ـ097ـ229ـ600ـ978

تعداد صفحات322

خلاصه
این کتاب گزینش پنج نظیره داستانی برتر از شاعران نامی در عرصه داستان‌سرایی است.
برچسب ها
لیلی و مجنون در ادبیات عربی و فارسی: پژوهشی نقدی و تطبیقی در عشق عذری و عشق صوفیانه
PDF

عنوانلیلی و مجنون در ادبیات عربی و فارسی: پژوهشی نقدی و تطبیقی در عشق عذری و عشق صوفیانه

نویسندهمحمد غنیمی هلال

مترجمهادی نظری منظم، ریحانه منصوری

ناشرنی

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0ـ351ـ185ـ964ـ978

تعداد صفحات344

خلاصه
نویسندهٔ این اثر با پرداختن به داستان لیلی و مجنون، به بررسی عشق عذری عربی تا عشق صوفیانه در ادبیات فارسی می‌پردازد.
برچسب ها
داستان‌های عامیانۀ استان سمنان

داستان‌های عامیانۀ استان سمنان

محمداسماعیل حاجی علیان

عنوانداستان‌های عامیانۀ استان سمنان

نویسندهمحمداسماعیل حاجی علیان

ناشرزمزم هدایت

تاریخ چاپ1393

مکان چاپقم

تیراژ1100

شابک4ـ296ـ246ـ964ـ978

تعداد صفحات336

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ 61 قصه و افسانه از مردم استان سمنان است.
برچسب ها
هفت منظر
PDF

هفت منظر

هاتفی خرجردی

عنوانهفت منظر

نویسندههاتفی خرجردی

مصحححسن ذوالفقاری، سیاوش مرندی

ناشررشدآوران

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ700

شابک9ـ7ـ92993ـ600ـ978

تعداد صفحات232

خلاصه
این کتاب یک مثنوی از هاتفی خرجردی است که به تقلید از «هفت پیکر» نظامی سروده شده است. این اثر دومین تقلید او از «خمسه» نظامی محسوب می‌شود و حدود 2 هزار و 466 بیت را شامل می‌شود.
برچسب ها
فرهنگ تحلیلی داستان‌نویسان گیلان 1288 ـ 1388
PDF

عنوانفرهنگ تحلیلی داستان‌نویسان گیلان 1288 ـ 1388

نویسندهبهزاد موسایی

ناشرفرهنگ ایلیا

تاریخ چاپ1394

مکان چاپرشت

تیراژ1000

شابک7ـ343ـ190ـ964ـ978

تعداد صفحات600

خلاصه
این کتاب که به داستان‌نویسان گیلانی اختصاص یافته، دربرگیرنده آثار 215 نویسنده در حوزه ادبیات داستانی است.
برچسب ها
منوچهر و آرش کمانگیر
PDF

منوچهر و آرش کمانگیر

فرحناز ابونیاعمران

عنوانمنوچهر و آرش کمانگیر

نویسندهفرحناز ابونیاعمران

ناشرشلفین

تاریخ چاپ1393

مکان چاپساری

تیراژ1000

شابک0ـ001ـ100ـ600ـ978

تعداد صفحات208

خلاصه
مطالب این کتاب به زندگی منوچهر از تولد تا مرگ، عشق زال و رودابه، لشکرکشی افراسیاب به ایران، نقش آرش در صلح میان منوچهر و افراسیاب و ... می‌پردازد.
برچسب ها
ژوزفین آوازه‌خوان یا قوم موش‌ها (مجموعه دو داستان به همراه نقد و تفسیر)
PDF

عنوانژوزفین آوازه‌خوان یا قوم موش‌ها (مجموعه دو داستان به همراه نقد و تفسیر)

نویسندهفرانتس کافکا

مترجمکامل روزدار

ناشراشاره

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک6ـ76ـ8936ـ964ـ978

تعداد صفحات128

خلاصه
در این کتاب دو داستان از کافکا همراه با نقد و تفسیر آنها آمده است.
برچسب ها
روشن‌تر از سکوت
PDF

روشن‌تر از سکوت

محمد معتقدی

عنوانروشن‌تر از سکوت

نویسندهمحمد معتقدی

ناشرآوای کلار

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1200

شابک2ـ051ـ226ـ600ـ978

تعداد صفحات143

خلاصه
این کتاب مجموعه نگرشی است در قلمرو شناخت گروهی از نویسندگان و هنرمندان و همچنین نقد تعدادی از رمان‌ها و داستان‌های کوتاه.
برچسب ها
جریان چهارم: مروری بر آثار نویسندگان نسل چهارم
PDF

جریان چهارم: مروری بر آثار نویسندگان نسل چهارم

کاوه فولادی‌نسب، محمود قلی‌پور، مریم کهنسال نودهی

عنوانجریان چهارم: مروری بر آثار نویسندگان نسل چهارم

نویسندهکاوه فولادی‌نسب، محمود قلی‌پور، مریم کهنسال نودهی

ناشرنگاه

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک5ـ957ـ351ـ964ـ978

تعداد صفحات275

خلاصه
این کتاب با تمرکز روی نویسندگان نسل چهارم داستان‌نویسی ایران به نقد و بررسی آثار هشت نویسنده این دوران می‌پردازد.
برچسب ها
بلوم فلد، مجردی میان‌سال همراه با نقد و تفسیر
PDF

عنوانبلوم فلد، مجردی میان‌سال همراه با نقد و تفسیر

نویسندهفرانتس کافکا

مترجمکامل روزدار

ناشراشاره

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک5ـ73ـ8936ـ964ـ978

تعداد صفحات88

خلاصه
در این کتاب داستان «بلوم فلد، مجردی میان‌سال» همراه با نقد و تفسیر آن آورده شده است.
برچسب ها
اولیس جویس (عصارۀ داستانی)
PDF

اولیس جویس (عصارۀ داستانی)

هری بلامایزر، ماتیو هاجارت، دان گیفورد

عنواناولیس جویس (عصارۀ داستانی)

نویسندههری بلامایزر، ماتیو هاجارت، دان گیفورد

مترجممنوچهر بدیعی

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک3ـ620ـ448ـ964ـ978

تعداد صفحات332

خلاصه
این کتاب ترجمه و تدوین سه کتاب به نام‌های کتاب بلومزدی نوشتۀ هری بلامایزر، کتاب جیمز جویس نوشتۀ ماتیو هاجارت و کتاب حاشیه بر اولیس نوشتۀ دان گیفورد است.
برچسب ها
پزشک دهکده/ مجموعۀ دو داستان به همراه نقد و تفسیر
PDF

عنوانپزشک دهکده/ مجموعۀ دو داستان به همراه نقد و تفسیر

نویسندهفرانتس کافکا

مترجمکامل روزدار

ناشراشاره

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک9ـ75ـ8936ـ964ـ978

تعداد صفحات104

خلاصه
در این کتاب داستان‌های «پزشک دهکده» و «هنرمند گرسنگی» همراه با نقد آنها آورده شده است.
برچسب ها
مسخ با نقد و تفسیر
PDF

مسخ با نقد و تفسیر

فرانتس کافکا

عنوانمسخ با نقد و تفسیر

نویسندهفرانتس کافکا

مترجمکامل روزدار

ناشراشاره

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ79ـ8936ـ964ـ978

تعداد صفحات136

خلاصه
کافکا «مسخ» را در سال 1912 میلادی به رشتۀ تحریر درآورد.
برچسب ها
در اردوگاه محکومین/ داستان‌های کوتاه به همراه نقد و تفسیر
PDF

عنواندر اردوگاه محکومین/ داستان‌های کوتاه به همراه نقد و تفسیر

نویسندهفرانتس کافکا

مترجمکامل روزدار

ناشراشاره

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0ـ78ـ8936ـ964ـ978

تعداد صفحات88

خلاصه
در این کتاب داستان کوتاه «اردوگاه محکومین» از فرانتس کافکا همراه با نقد و تفسیر آن آورده شده است.
برچسب ها
تمثیل و مثل‌های بیرجندی
PDF

عنوانتمثیل و مثل‌های بیرجندی

نویسندهحسین زنگویی

ناشرفکر بکر

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک5ـ26ـ2860ـ964ـ978

تعداد صفحات200

خلاصه
در این کتاب به ریشه‌شناسی امثال و کنایات رایج در بیرجند پرداخته شده است.
برچسب ها
تو نخواهی کشت (مقالاتی دربارۀ رمان جنایت و مکافات)
PDF

عنوانتو نخواهی کشت (مقالاتی دربارۀ رمان جنایت و مکافات)

نویسندهجوزف فرانک و دیگران

مصححگزینش، ویرایش و ترجمه از مهدی امیرخانلو

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک9ـ615ـ448ـ964ـ978

تعداد صفحات390

خلاصه
مقالات گردآمده این کتاب نه از سر اتفاق، بلکه به شکلی فکرشده کنار هم قرار گرفته‌اند. این مقالات آثاری هستند که از جنبه‌های مختلف جنایت و مکافات را مورد توجه قرار داده و می‌کوشند وجوه کمتر دیده‌شده این رمان را رمزگشایی کرده و پیش روی خواننده قرار دهند.
برچسب ها
جامعه‌شناسی رمان فارسی
PDF

جامعه‌شناسی رمان فارسی

عسگر عسگری حسنکلو

عنوانجامعه‌شناسی رمان فارسی

نویسندهعسگر عسگری حسنکلو

ناشرنگاخ

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک8ـ002ـ376ـ600ـ978

تعداد صفحات360

خلاصه
در این کتاب رمان فارسی از دیدگاهی جامعه‌شناختی تحلیل شده است.
برچسب ها
سیمین دانشور در آیینۀ آثارش
PDF

عنوانسیمین دانشور در آیینۀ آثارش

نویسندهسیمین پناهی فرد

ناشرسمیر

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0ـ087ـ220ـ964ـ978

تعداد صفحات400

خلاصه
این کتاب تحلیلی است چندجانبه درباره‌ آثار بانو دانشور به منظور شناخت و معرفی هر چه بیشتر او به عنوان نخستین بانوی داستان‌نویس ایران که در هفت فصل تنظیم شده است.
برچسب ها
ریخت‌شناسی داستان‌های مینی‌مالیستی
PDF

عنوانریخت‌شناسی داستان‌های مینی‌مالیستی

نویسندهمحمدجواد جزینی

ناشرثالث

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک8ـ976ـ380ـ964ـ978

تعداد صفحات162

خلاصه
نویسنده در این کتاب کوشیده به بررسی تحلیلی پدیدۀ مینی‌مالیسم بپردازد و روشن کند این شیوۀ هنری چیست، از کجا آمده، چگونه شکل گرفته و در چه چیزی تحول ایجاد کرده است. همچنین تلاش شده به برخی خطاهای رایج در معرفی داستان‌های مینی‌مالیستی پرداخته شود.
برچسب ها
بهار دانش
PDF

بهار دانش

عنایت‌الله کنبوه لاهوری

عنوانبهار دانش

نویسندهعنایت‌الله کنبوه لاهوری

مصحححسن ذوالفقاری، عباس سعیدی

ناشررشدآوران

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک2ـ3ـ94630ـ964ـ978

تعداد صفحات498

خلاصه
کتاب بهار دانش مجموعه‌¬ای از قصه¬‌ها و افسانه¬‌های عامیانه و کهن هندی به زبان فارسی با درون¬مایۀ عشقی است که در سال 1061 به نام شاه جهان گورکانی (1037-1968) توسط عنایت الله کنبوه لاهوری تألیف شده است.
برچسب ها
اندر باب ایران‌نشناسی
PDF

عنواناندر باب ایران‌نشناسی

نویسندههاشم بناءپور

ناشرنقش جهان

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک1ـ55ـ6688ـ964ـ978

تعداد صفحات226

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ پانزده داستان طنزآمیز تاریخی و فلسفی کوتاه است.
برچسب ها
زبان و ادبیات عامۀ ایران
PDF

عنوانزبان و ادبیات عامۀ ایران

نویسندهحسن ذوالفقاری

ناشرسمت

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ0177ـ02ـ600ـ978

تعداد صفحات431

خلاصه
این اثر اولین کتاب درسی در زمینه مطالعات ادب عامه است و در تألیف آن از 500 منبع استفاده شده است.
برچسب ها
درس‌گفتارهای ادبیات اروپا
PDF

عنواندرس‌گفتارهای ادبیات اروپا

نویسندهولادیمیر نابوکف

مصححبه ویراستاری فردسن باوئزر و مقدمۀ جان آپدایک

مترجمفرزانه طاهری

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک3ـ576ـ448ـ964ـ978

تعداد صفحات645

خلاصه
درس‌گفتارهایی که در این کتاب گردآوری شده‌اند، یادگار تدریس نابوکف در ولزلی و کرنل‌اند.
برچسب ها
چشم‌اندازی به تحولات ادبی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در حوزۀ شعر و داستان
PDF

عنوانچشم‌اندازی به تحولات ادبی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در حوزۀ شعر و داستان

نویسندهبهجت‌السادات حجازی

ناشرشرکت انتشارات علمی و فرهنگی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک6ـ493ـ121ـ600ـ978

تعداد صفحات12+365

خلاصه
نویسنده در این کتاب طی شش فصل با نگاهی به آثار منتشرشده در حوزه ادبیات پس از انقلاب، برای انسجام‌بخشی به مباحث درسی دانشجویان کارشناسی ارشد ادبیات مقاومت نگاهی نسبتاً کلی‌تر به تحولات ادبی دهه شصت تا هشتاد انداخته است.
برچسب ها
بوطیقای رمان
PDF

بوطیقای رمان

ونسان ژوو

عنوانبوطیقای رمان

نویسندهونسان ژوو

مترجمنصرت حجازی

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک3ـ618ـ121ـ600ـ978

تعداد صفحات355+19

خلاصه
هدف این کتاب، آشناسازی خواننده با بوطیقای رمان است. واژه «بوطیقا» در اینجا در وسیع‌ترین مفهوم آن؛ یعنی «بررسی صنایع داخلی که در تشکیل یک اثر ادبی شرکت دارند».
برچسب ها
پیدایش مخاطب تازه و سبک نو در ادبیات داستانی ایران و مخاطرات آن: بررسی جامعه‌شناختی خوانش دا
PDF

عنوانپیدایش مخاطب تازه و سبک نو در ادبیات داستانی ایران و مخاطرات آن: بررسی جامعه‌شناختی خوانش دا

نویسندهمحمدرضا جوادی یگانه، سیدمحمدعلی صحفی

ناشرعلم

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ770

شابک7ـ725ـ224ـ964ـ978

تعداد صفحات204

خلاصه
در این کتاب خوانش و نگارش و نشر دا بررسی می‌شود.
برچسب ها
انکار حضور دیگری: مقالات ادبی
PDF

عنوانانکار حضور دیگری: مقالات ادبی

نویسندهسیاوش جمادی

ناشرققنوس

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ990

شابک3ـ141ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات304

خلاصه
محور اصلی این کتاب رمان و نقد ادبی است. نویسنده معتقد است طلیعه قرن بیست و یکم نقد ادبی پشتوانه غنی و پرباری از آنچه از آغاز عصر مدرن تا امروز، در باب نظریه ادبی و شیوه‌های گونه‌گون نقد نوشته‌اند در چنته دارد.
برچسب ها
درآمدی بر روایت‌شناسی
PDF

عنواندرآمدی بر روایت‌شناسی

نویسندهولف اشمید

مترجمتقی پورنامداریان، نیره پاک‌مهر

ناشرسیاهرود

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک9 ـ 19 ـ 7617 ـ 600 ـ 978

تعداد صفحات352

خلاصه
هدف این کتاب بررسی ساخت‌های سازنده متون روایی داستانی است. به مقوله‌هایی که در فرمالیسم و ساختارگرایی اسلاوی باعث غنای روایت‌شناسی بین‌المللی شده‌اند توجه ویژه‌ای شده است.
برچسب ها
تا زمانی که .... (گزیده‌ای از داستان‌ها و نقدها)
PDF

عنوانتا زمانی که .... (گزیده‌ای از داستان‌ها و نقدها)

نویسندههاینریش بل

مترجمکامران جمالی

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ1394 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0ـ465ـ448ـ964ـ978

تعداد صفحات288

خلاصه
این کتاب گزیده‌ای از داستان‌ها و نقدهای هاینریش بل، نویسنده آلمانی برنده جایزه نوبل ادبی است.
برچسب ها
شکسپیر و شرکا
PDF

شکسپیر و شرکا

جرمی مرسر

عنوانشکسپیر و شرکا

نویسندهجرمی مرسر

مترجمپویه میثاقی

ناشرمرکز

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک3ـ606ـ305ـ964ـ978

تعداد صفحات4+272

خلاصه
آنچه در این کتاب آمده داستان چگونگی پناه گرفتن نویسنده در یک کتاب‌فروشی قدیمی عجیب و غریب در پاریس و ماجراهای جالبی است که طی اقامتش برای او اتفاق افتاده است.
برچسب ها
از روزگار رفته: چهره به چهره با ابراهیم گلستان
PDF

از روزگار رفته: چهره به چهره با ابراهیم گلستان

گفتگو از حسن فیاد و تدوین و تنظیم از سعید پورعظیمی

عنواناز روزگار رفته: چهره به چهره با ابراهیم گلستان

نویسندهگفتگو از حسن فیاد و تدوین و تنظیم از سعید پورعظیمی

ناشرثالث

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک4ـ023ـ405ـ600ـ978

تعداد صفحات248

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ گفتگوهایی است با شخصیت همیشه جنجالی مطبوعات ایران، ابراهیم گلستان که در آن به مسائل مختلف فرهنگی ـ هنری کشور و آثار گلستان اشاره شده است.
برچسب ها
روایت‌پژوهی در زمانی: سنجش روش‌های قصه‌گویی و داستان‌نویسی فارسی
PDF

عنوانروایت‌پژوهی در زمانی: سنجش روش‌های قصه‌گویی و داستان‌نویسی فارسی

نویسندهحسین صافی پیرلوجه

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک2ـ805ـ426ـ964ـ978

تعداد صفحات174

خلاصه
هدف از این پژوهش پیشنهاد پاره‌ای ابزارها و روش‌های و روش‌های کارآیند در سخن‌کاوی گفتمان روایی با توجه به پیکره‌ای از قصه‌های عامیانۀ فارسی و ادبیات داستانی ایران بوده است.
برچسب ها
رساله در تعریف، تبیین و طبقه‌بندی قصه‌های عرفانی
PDF

عنوانرساله در تعریف، تبیین و طبقه‌بندی قصه‌های عرفانی

نویسندهقاسم هاشمی‌نژاد

ناشرهرمس

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک3ـ927ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات202+6

خلاصه
هدف بنیادین این کتاب طرح یک مطالعۀ مقدماتی دربارۀ قصه‌های عرفانی است.
برچسب ها
افسانه تاریخی لازیکا
PDF

عنوانافسانه تاریخی لازیکا

نویسندهحیدرعلی کمالی

مصححبا مقدمه و تحلیل محمد پارسانسب و ویرایش و بازخوانی مهری لطیفی

ناشرتمدن علمی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ330

شابک2ـ7ـ96435ـ600ـ978

تعداد صفحات204

خلاصه
رمان تاریخی یا افسانۀ تاریخی لازیکا نوشتۀ حیدرعلی کمالی (1248 ـ 1315 شمسی) شاعر و نویسندۀ مشروطه‌خواه است.
برچسب ها
مظالم ترکان خاتون
PDF

مظالم ترکان خاتون

حیدرعلی کمالی

عنوانمظالم ترکان خاتون

نویسندهحیدرعلی کمالی

مصححبا مقدمه محمد پارسانسب و بازخوانی و ویرایش مهری لطیفی

ناشرتمدن علمی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ330

شابک9ـ8ـ94345ـ600ـ978

تعداد صفحات68

خلاصه
داستان مظالم ترکان خاتون، جزو نخستین تجربیات رمان‌نویسی ایرانیان محسوب می‌شود.
برچسب ها
حاتم طائی
PDF

حاتم طائی

به کوشش امیر حسین‌زادگان

عنوانحاتم طائی

نویسندهبه کوشش امیر حسین‌زادگان

ناشرققنوس

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک9ـ685ـ311ـ964ـ978

تعداد صفحات199

خلاصه
داستان‌های عامیانۀ فارسی گنجینه‌هایی از مضمون، تمثیل، ضرب‌المثل‌ها و آداب و رسوم فارسی‌زبانان به شمار می‌روند.
برچسب ها
 پند پیران؛ پژوهشی در منابع و مآخذ
PDF

پند پیران؛ پژوهشی در منابع و مآخذ

وحید سبزیان پور، مسلم خزلی

عنوان پند پیران؛ پژوهشی در منابع و مآخذ

نویسندهوحید سبزیان پور، مسلم خزلی

ناشریار دانش

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ100

شابک0ـ59ـ7162ـ600ـ978

تعداد صفحات226

خلاصه
در این کتاب نخست داستان‌های کتاب پند پیران بر اساس چاپ متینی نقل شده و سپس در بخش توضیحات ریشه‌های آنها در منابع فارسی و عربی نشان داده شده است.
برچسب ها
چکامۀ گذشته، مرثیۀ زوال (مجموعه مقالات)
PDF

عنوانچکامۀ گذشته، مرثیۀ زوال (مجموعه مقالات)

نویسندهشاپور بهیان

ناشرچشمه

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ365ـ229ـ600ـ978

تعداد صفحات254

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ هجده مقاله در دو بخش نقد ادبی و نظریه‌پردازی است.
برچسب ها
خانۀ سوم داستان: بررسی نسل سوم داستان‌نویسان ایران، شکل و ساخت
PDF

عنوانخانۀ سوم داستان: بررسی نسل سوم داستان‌نویسان ایران، شکل و ساخت

نویسندهحسین آتش‌پرور

ناشربوتیمار

تاریخ چاپ1394

مکان چاپمشهد

تیراژ500

شابک6ـ097ـ404ـ600ـ978

تعداد صفحات348

خلاصه
مجموعه‌ای از داستان‌های برگزیده نسل سوم داستان‌نویسان ایران در این کتاب در دو بخش کتاب اول و دوم گردآوری شده است.
برچسب ها
شعلۀ آه: قصۀ عاشقانه ملک‌محمد و شمس‌بانو
PDF

شعلۀ آه: قصۀ عاشقانه ملک‌محمد و شمس‌بانو

منشی غیوری دهلوی (لچهمن سنگه)

عنوانشعلۀ آه: قصۀ عاشقانه ملک‌محمد و شمس‌بانو

نویسندهمنشی غیوری دهلوی (لچهمن سنگه)

مصححمسعود جعفری جزی

ناشرسخن

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک 8ـ775ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات328

خلاصه
اين قصه اثر قلم نويسنده‌اي هندي الاصل به نام لچهمن سينگه (سنگه) است. لقب فارسي و اسلامي اين اديب "منشي غيوري دهلوي" است.
برچسب ها
شناخت‌نگری در ادبیات داستانی؛ رویکردی زبان‌شناختی
PDF

عنوانشناخت‌نگری در ادبیات داستانی؛ رویکردی زبان‌شناختی

نویسندهحسین صافی

ناشرسیاهرود

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1ـ28ـ7617ـ600ـ978

تعداد صفحات271

خلاصه
هدف این کتاب بررسی چگونگی انگاره‌سازی ذهنی و بازنگری در انگاره‌های پیشین در جریان فرایند پذیرش داستان است.
برچسب ها
مفتش اعظم: با نقد و تفسیر
PDF

مفتش اعظم: با نقد و تفسیر

فئودور داستایوسکی

عنوانمفتش اعظم: با نقد و تفسیر

نویسندهفئودور داستایوسکی

مترجمکامل روزدار

ناشراشاره

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک8ـ85ـ8936ـ964ـ978

تعداد صفحات96

خلاصه
داستان مفتش اعظم پنجمین فصل کتاب پنجم رمان «برادران کارامازوف» اثر داستایوسکی است که بارها به صورت مستقل نیز چاپ شده است و در این کتاب همراه با نقد و تفسیر آورده شده است.
برچسب ها
جستارهایی در قصه‌شناسی
PDF

عنوانجستارهایی در قصه‌شناسی

نویسندهمحمد پارسانسب

ناشرچشمه

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0ـ520ـ229ـ600ـ978

تعداد صفحات301

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ بیست مقالۀ کوتاه و بلندی است که طی یکی‌دو دهۀ گذشته در حیطۀ ادبیات روایی فارسی در نشریات دانشگاهی به چاپ رسیده‌اند.
برچسب ها
امیرکبیر و ناصرالدین شاه
PDF

عنوانامیرکبیر و ناصرالدین شاه

نویسندهسیدعلی آل داود

ناشرکتاب رایزن

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک2ـ0ـ95633ـ600ـ978

تعداد صفحات630

خلاصه
این کتاب تجمیع دو اثر پیشین نگارنده دربارۀ میرزا تقی خان امیرکبیر است.
برچسب ها
دیدار به قیامت
PDF

دیدار به قیامت

پی‌یر لومتر

عنواندیدار به قیامت

نویسندهپی‌یر لومتر

مترجممرتضی کلانتریان

ناشرآگاه

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک6ـ345ـ416ـ964ـ978

تعداد صفحات495

خلاصه
این رمان در سال 2013 برندۀ جایزۀ ادبی گنکور (بزرگ‌ترین جایزۀ ادبی فرانسه) شده است.
برچسب ها
راه ننوشته: با قاسم هاشمی‌نژاد دربارۀ کتاب‌هایش
PDF

عنوانراه ننوشته: با قاسم هاشمی‌نژاد دربارۀ کتاب‌هایش

نویسندهعلی‌اکبر شیروانی

ناشرهرمس

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک0ـ957ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات270

خلاصه
در این کتاب دربارۀ هر یک از کتاب‌هایی که قاسم هاشمی‌نژاد به رشتۀ تحریر درآورده است، گفتگو شده است.
برچسب ها
صادقیه در بیات اصفهان
PDF

صادقیه در بیات اصفهان

کیوان طهماسبیان

عنوانصادقیه در بیات اصفهان

نویسندهکیوان طهماسبیان

ناشرنشر گمان

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک1ـ18ـ7289ـ600ـ978

تعداد صفحات106

خلاصه
این کتاب، کتابی است خلاقانه در خوانش و اجرای داستان‌ها و زندگیِ بهرام صادقی، به عنوان نخستین کتاب از مجموعه کتاب‌های "شرحه متن".
برچسب ها
تحلیل کالبد نثر
PDF

تحلیل کالبد نثر

احمد ابومحبوب

عنوانتحلیل کالبد نثر

نویسندهاحمد ابومحبوب

ناشرمیترا

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0ـ34ـ8417ـ964ـ978

تعداد صفحات344

خلاصه
این کتاب آموزش‌های علمی و عملی روش‌های سبک‌شناسی را به طور مختصر و مفید به دست می‌دهد.
برچسب ها
20 با 23 داستان از داستان‌نویسان نسل سوم؛ گزیده داستان‌هایی از نویسنده‌های جوان با تفسیر
PDF

عنوان20 با 23 داستان از داستان‌نویسان نسل سوم؛ گزیده داستان‌هایی از نویسنده‌های جوان با تفسیر

نویسندهجمال میرصادقی

ناشرسخن

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک3ـ767ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات496

خلاصه
در این کتاب 43 داستان کوتاه از داستان‌نویسان امروز ایران همراه با نقد و تفسیر آنها آورده شده است.
برچسب ها
گفت‌وگوها، همراه با پانزده داستان از سال 1352 تا 1384
PDF

عنوانگفت‌وگوها، همراه با پانزده داستان از سال 1352 تا 1384

نویسندهجمال میرصادقی

ناشرسخن

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ770

شابک0ـ742ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات600

خلاصه
در این کتاب در سه بخش گفت‌وگوهای دکتر جمال میرصادقی و پانزده داستان کوتاه از او آورده شده است.
برچسب ها
شخصیت در آیینه زبان: پیوند زبان و شخصیت در جای خالی سلوچ
PDF

عنوانشخصیت در آیینه زبان: پیوند زبان و شخصیت در جای خالی سلوچ

نویسندهفرزانه مجتهدی

ناشرنویسنده

تاریخ چاپ1394

مکان چاپاراک

تیراژ1000

شابک0ـ163ـ259ـ600ـ978

تعداد صفحات150

خلاصه
هدف نویسنده از تألیف این کتاب، روشن‌کردن این موضوع است که محمود دولت‌آبادی، تا چه حد برای پرداختن به شخصیت‌های داستانی‌اش در داستان «جای خالی سلوچ» از زبان آنها کمک گرفته است؟ و زبان آنها تا چه اندازه متناسب با شخصیت‌هایشان ساخته و پرداخته شده است؟
برچسب ها
مدیر باش، رئیس!
PDF

مدیر باش، رئیس!

ساعد باقری

عنوانمدیر باش، رئیس!

نویسندهساعد باقری

ناشرهرمس

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک9ـ970ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات304

خلاصه
این کتاب سرشار است از نکات حکمت‌آموزی که گرچه مردمان بخرد در زمان‌های سپری شده بر سنگ نگاشته‌اند؛ اما نیاز حقیقی امروز هر انسانی است؛ خواه مدیر و راهبر سازمانی بزرگ یا کوچک باشد و خواه عزم ارتقای خویشتن خویش را داشته باشد که گونه‌ای از مدیریت بر خویش است.
برچسب ها
سپیدتر از استخوان
PDF

عنوانسپیدتر از استخوان

نویسندهحسین سناپور

ناشرچشمه

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک1ـ549ـ229ـ600ـ978

تعداد صفحات116

خلاصه
موضوع این رمان مربوط به همین زمان‌ها است و درگیری‌های یک پزشک جوان با خودش و با مسائل بیمارستانی که در آن کار می‌کند. تمام رمان هم از یک شب تا صبح بیشتر طول نمی‌کشد.
برچسب ها
تازه‌کارها
PDF

تازه‌کارها

ماریو بارگاس یوسا

عنوانتازه‌کارها

نویسندهماریو بارگاس یوسا

مترجمخجسته کیهان

ناشرکتاب پارسه

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ195ـ253ـ600ـ978

تعداد صفحات156

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ هفت داستان کوتاه از ماریو بارگاس یوسا نویسنده پرویی است که بین سال‌های 1953 تا 1957 نوشته شده‌اند.
برچسب ها
تفنن و سرگرمی‌های مهاجران آلمانی
PDF

تفنن و سرگرمی‌های مهاجران آلمانی

یوهان ولفگانگ فون‌گوته

عنوانتفنن و سرگرمی‌های مهاجران آلمانی

نویسندهیوهان ولفگانگ فون‌گوته

مترجمسعید پیرمرادی

ناشرچشمه

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک8ـ409ـ229ـ600ـ978

تعداد صفحات170

خلاصه
جان كلام نویسنده در این اثر، ضرورت پرورش روحیه تسامح، حسن معاشرت و نیز كشف قدرت قصه‌گویی است كه در قالب چند داستان جذاب و عبرت‌انگیز بیان شده است.
برچسب ها
جادوی جن‌کُشی: بررسی داستان‌های هوشنگ گلشیری
PDF

عنوانجادوی جن‌کُشی: بررسی داستان‌های هوشنگ گلشیری

نویسندهقهرمان شیری

ناشربوتیمار

تاریخ چاپ1395

مکان چاپمشهد

تیراژ500

شابک976ـ040ـ4ـ600ـ978

تعداد صفحات468

خلاصه
نویسنده در این کتاب افزون بر نگاهی به زندگی‌نامۀ هوشنگ گلشیری، خلاصه‌ای از داستان‌های او را همراه با نقد و بررسی آنها آورده است.
برچسب ها
چگونه می‌نویسم: 100 روش از 100 نویسندۀ معاصر
PDF

چگونه می‌نویسم: 100 روش از 100 نویسندۀ معاصر

گردآوری و ترجمه از کاظم رهبر

عنوانچگونه می‌نویسم: 100 روش از 100 نویسندۀ معاصر

نویسندهگردآوری و ترجمه از کاظم رهبر

ناشرکتاب خورشید

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک5ـ01ـ7131ـ600ـ978

تعداد صفحات212

خلاصه
در این كتاب 100 نویسنده می‌گویند كه هر روز چگونه شروع به نوشتن می‌كنند.
برچسب ها
هفت کشور
PDF

هفت کشور

فخری هروی

عنوانهفت کشور

نویسندهفخری هروی

مصححایرج افشار، مهران افشاری

ناشرچشمه

تاریخ چاپ1395 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ700

شابک8ـ367ـ229ـ600ـ978

تعداد صفحات389

خلاصه
فخری هروی نویسنده و شاعر شیعی‌مذهب قرن دهم، هفت کشور را در عهد فرمانروایی شاه اسماعیل صفوی در مدت سه سال تألیف کرده و با اشعاری که در مقدمۀ کتاب آورده، او و به ویژه وزیرش را ستوده است.
برچسب ها
صلیب و صلابت: داستان زندگانی حلاج
PDF

عنوانصلیب و صلابت: داستان زندگانی حلاج

نویسندهیحیی یثربی

ناشرجامی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1200

شابک8ـ118ـ176ـ600ـ978

تعداد صفحات280

خلاصه
نویسنده در این کتاب با نوشتار روان و ساده خود، داستان زندگی منصور حلاج، عارف بزرگ ایرانی را براساس منابع و آثار معتبر تاریخی و عرفانی شرح داده است.
برچسب ها
تاریخ بیهقی به روایتی دیگر
PDF

تاریخ بیهقی به روایتی دیگر

خواجه ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی دبیر

عنوانتاریخ بیهقی به روایتی دیگر

نویسندهخواجه ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی دبیر

مصححبه روایت: محمدرضا مرعشی‌پور

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک1ـ666ـ448ـ964ـ978

تعداد صفحات552

خلاصه
نویسنده در این کتاب به زندگی سلطان مسعود پرداخته که در حقیقت یک رمان تاریخی به شمار می‌آید و گزارشی واقع‌گرایانه از زندگی این پادشاه غزنوی است.
برچسب ها
هانری سوم؛ مجموعه ترجمه‌های سردار اسعد بختیاری
PDF

عنوانهانری سوم؛ مجموعه ترجمه‌های سردار اسعد بختیاری

نویسندهالکساندر دوما

مصححمحسن حیدری

مترجمعلیقلی‌خان بختیاری سردار اسعد

ناشرتمتی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک4ـ5ـ95216ـ600ـ978

تعداد صفحات264

خلاصه
این کتاب ترجمۀ رمان «مادام مونوسورو» اثر الکساندر دوما نویسندۀ بزرگ فرانسوی است.
برچسب ها
تاریخ حمیدی؛ مجموعه ترجمه‌های سردار اسعد بختیاری
PDF

عنوانتاریخ حمیدی؛ مجموعه ترجمه‌های سردار اسعد بختیاری

نویسندهژرژ دوریس

مصححمحسن حیدری

مترجمعلیقلی‌خان بختیاری سردار اسعد

ناشرتمتی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1ـ6ـ95216ـ600ـ978

تعداد صفحات216

خلاصه
این کتاب ترجمه‌ای از کتاب «abdul_hamid intime» تألیف نویسنده‌ای با نام مستعار "ژرژ دوریس" است.
برچسب ها
آموزش داستان‌نویسی سطح یک
PDF

عنوانآموزش داستان‌نویسی سطح یک

نویسندهپای کوربت

مترجممحسن سلیمانی

ناشرویژه نشر

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک6ـ77ـ7440ـ964ـ978

تعداد صفحات144

خلاصه
این کتاب بر اساس یک مفهوم نسبتاً ساده شکل گرفته است: یک الگوی روایی اساسی وجود دارد که داستان‌نویس باید آن را ملکۀ ذهنش کند تا بتواند داستان‌های خودش را خلق کند.
برچسب ها
آموزش داستان‌نویسی سطح دو
PDF

عنوانآموزش داستان‌نویسی سطح دو

نویسندهپای کوربت

مترجممحسن سلیمانی

ناشرویژه نشر

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک3ـ78ـ7440ـ964ـ978

تعداد صفحات119

خلاصه
این کتاب درس‌نامه‌ای برای معلمان است؛ پیشنهادهایی برای نویسندگی است و به جنبه‌های اصلی داستان‌نویسی می‌پردازد.
برچسب ها
چهار درویش
PDF

عنوانچهار درویش

نویسندهناشناس

مصحححسن ذوالفقاری، عباس سعیدی

ناشرققنوس

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ990

شابک2ـ218ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات383

خلاصه
يكي از متون نقّالي پرخواننده و محبوب عامه قصة چهار درويش است. از اين افسانه تاكنون ده‌ها تحرير مكتوب متعلق به سه سدة گذشته در دست است.
برچسب ها
فن و هنر نویسندگی یا چگونه زندگی را در زبان بیان کنیم
PDF

عنوانفن و هنر نویسندگی یا چگونه زندگی را در زبان بیان کنیم

نویسندهاتو کروزه

مترجمپیمان کی‌فرخی

ناشراختران

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک4ـ079ـ207ـ964ـ978

تعداد صفحات302

خلاصه
این کتاب نخستین کتاب آلمانی شامل برنامه‌ای جامع برای تمرین نویسندگی خلاق است.
برچسب ها