یکشنبه 04 تیر ماه 1396
اخلاقیات و استنباط علمی از تاریخ
PDF

عنواناخلاقیات و استنباط علمی از تاریخ

نویسندهکارل کائوتسکی

مترجمزیبا جبلی

ناشرشفیعی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک9ـ40ـ7843ـ964ـ978

تعداد صفحات171

خلاصه
اخلاقیات و برداشت علمی (ماتریالیستی) از تاریخ، آفریدۀ اندیشه‌پرداز و یکی از پیشوایان اصلی سوسیال ـ دموکراسی آلمان و انترناسیونال دوم، کارل کائوتسکی جلوه‌ای است از دانش وسیع وی در پرداختن به مباحث فلسفی و اجتماعی.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...