جمعه 02 تیر ماه 1396
در جستجوی دریا (مروری بر زندگی و آثار خواجه عبدالله انصاری)

در جستجوی دریا (مروری بر زندگی و آثار خواجه عبدالله انصاری)

سلمان ساکت زیر نظر علیرضا مختارپور قهرودی

عنواندر جستجوی دریا (مروری بر زندگی و آثار خواجه عبدالله انصاری)

نویسنده سلمان ساکت زیر نظر علیرضا مختارپور قهرودی

ناشرهمشهری

تاریخ چاپ1389

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک5_041_241_964_978

تعداد صفحات140

خلاصه
این کتاب کوششی است ناچیز برای شناساندن بیشتر پیر فرزانه به نسل جوان و پویای معاصر، یعنی خواجه عبدالله انصاری.
برچسب ها
هزار منزل عشق: خواجه عبدالله انصاری

عنوانهزار منزل عشق: خواجه عبدالله انصاری

نویسندهپرویز عباسی داکانی

ناشرعلم

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ770

شابک0_539_224_964_978

تعداد صفحات450

خلاصه
در این کتاب به بررسی زندگی، افکار و آثار خواجه عبدالله انصاری پرداخته می‌شود.
برچسب ها
گنج روز نیاز: گزیدۀ طبقات الصوفیۀ خواجه عبدالله انصاری

عنوانگنج روز نیاز: گزیدۀ طبقات الصوفیۀ خواجه عبدالله انصاری

نویسندهبا گزینش و توضیح محمدسرور مولایی

ناشرمعین

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک2ـ078ـ165ـ964ـ978

تعداد صفحات149

خلاصه
طبقات الصوفیه حاصل تقریرها و بیانات خواجه در حلقه‌های درس و تذکیر او برای مریدان در آن حلقه‌ها بوده و غرض از املا و تقریر آن، ارشاد و تعلیم مریدان بوده است که در این کتاب گزیده‌ای از آن آورده شده است.
برچسب ها
در هرگز و همیشۀ انسان: از میراث عرفانی خواجه عبدالله انصاری
PDF

عنواندر هرگز و همیشۀ انسان: از میراث عرفانی خواجه عبدالله انصاری

نویسندهمحمدرضا شفیعی کدکنی

ناشرسخن

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک0ـ685ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات545

خلاصه
در این کتاب چهار روایت بسیار کهن و اصیل از آثار فارسی انصاری به نظر خوانندگان علاقمند می‌رسد که با تمام آنچه تاکنون به عنوان آثار فارسی انصاری در دسترس اهل تحقیق بوده، به کلی متفاوت است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...