شنبه 06 خرداد ماه 1396
گنگ گویا: دویست و بیست و سه قصه خواب در متون عرفانی تا قرن نهم
PDF

عنوانگنگ گویا: دویست و بیست و سه قصه خواب در متون عرفانی تا قرن نهم

نویسندهایرج شهبازی، علی اصغر ارجی

ناشرعلم

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک 6ـ579ـ224ـ964ـ978

تعداد صفحات260

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ دویست و بیست و سه قصه خواب در متون عرفانی تا قرن نهم است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...