دوشنبه 08 خرداد ماه 1396
درویش ستیهنده (از میراث عرفانی شیخ جام)

عنواندرویش ستیهنده (از میراث عرفانی شیخ جام)

نویسندهمحمدرضا شفیعی کدکنی

ناشرسخن

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک0_672_372_964_978

تعداد صفحات574

خلاصه
این کتاب تصحیح متن خلاصة المقدمات است و در بخش پایانی آن یکی از آثار شیخ جام برای اولین بار با عنوان «فی الآداب و ما یلیق بحال الفقراء» برای اولین بار آمده است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...