پنجشنبه 08 تیر ماه 1396
در غیاب عقل: تحلیل انتقادی خردستیزی در ادبیات فارسی

عنواندر غیاب عقل: تحلیل انتقادی خردستیزی در ادبیات فارسی

نویسندهعبدالحمید ضیایی

ناشرفکرآذین

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک5_6_91191_600_978

تعداد صفحات264

خلاصه
نویسنده در این کتاب با رویکرد معرفت‌شناختی به توصیف و تحلیل و نقد مبانی خردستیزی در آثار سه عارف و شاعر بزرگ پارسی، یعنی سنایی، عطار و مولانا و نیز در آثار فیلسوف فلسفه‌ستیز جهان اسلام، «امام محمدغزالی» پرداخته است.
برچسب ها
روزگار نخست: جستارهایی پیرامون دیباچۀ شاهنامه

عنوانروزگار نخست: جستارهایی پیرامون دیباچۀ شاهنامه

نویسندهحمیدرضا اردستانی رستمی

ناشرشیرازه

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک2_96_7768_964_978

تعداد صفحات234

خلاصه
آنچه در این مجموعه ارائه شده، گفتارهایی است دربارۀ دیباچۀ شاهنامه که سخنان شخص فردوسی است؛ سخنانی که از آن بسیار می‌توان آموخت.
برچسب ها
شکوه خرد در شاهنامۀ فردوسی

شکوه خرد در شاهنامۀ فردوسی

محمود رضایی دشت‌ارژنه

عنوانشکوه خرد در شاهنامۀ فردوسی

نویسندهمحمود رضایی دشت‌ارژنه

ناشرشرکت انتشارات علمی و فرهنگی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک1_401_121_600_978

تعداد صفحات440+42

خلاصه
نگارنده در این کتاب بر آن است تا در یک پژوهش جامع و ژرف‌نگری در تک‌تک ابیات شاهنامه، به سنجش تحلیلی پهلوانان شاهنامه در سنجۀ خرد دست یازد.
برچسب ها
چهل جستار: بازنگری در شاهنامه فردوسی، آیین‌ها، جشن‌های کهن ایران‌زمین، فرازهایی از تاریخ ایران باستان و ...

عنوانچهل جستار: بازنگری در شاهنامه فردوسی، آیین‌ها، جشن‌های کهن ایران‌زمین، فرازهایی از تاریخ ایران باستان و ...

نویسندهصمد امیریان

ناشرطاق بستان

تاریخ چاپ1389

مکان چاپکرمانشاه

تیراژ1000

شابک2_124_510_964_978

تعداد صفحات476

خلاصه
این كتاب مجموعه مقالاتی است كه نگارنده در جراید معتبر كرمانشاه به طبع رسانیده است. در این مقالات موضوعاتی همچون جشن‌ها و آیین‌های نوروز، مهرگان، یلدا، سده و... بررسی می‌شود.
برچسب ها
گذری بر اندیشه‌های دینی و هنری فردوسی
PDF

عنوانگذری بر اندیشه‌های دینی و هنری فردوسی

نویسندهموسی صباغیان

ناشرشکوفه یاس

تاریخ چاپ1392

مکان چاپقم

تیراژ1000

شابک8ـ48ـ60ـ88ـ978

تعداد صفحات218

خلاصه
این کتاب تحلیلی تاریخی از اوضاع فرهنگی و اجتماعی زمان حیات ابوالقاسم فردوسی و ابعاد ادبی، دینی و هنری اشعار اوست.
برچسب ها
بلوغ و مدرنیته: نیچه، وبر، فوکو و سرشت دووجهی خرد
PDF

عنوانبلوغ و مدرنیته: نیچه، وبر، فوکو و سرشت دووجهی خرد

نویسندهدیوید اوون

مترجمسعید حاجی ناصری، زانیار ابراهیمی

ناشررخداد نو

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک8ـ59ـ6457ـ600ـ978

تعداد صفحات390

خلاصه
این کتاب اندیشه «نیچه»، «وبر» و «فوکو» را در مقام مسیری متفاوت از اندیشه‌های مدرن مورد بررسی قرار داده و ظهور و گسترش تبارشناسی را به منزله شکلی از نقد درون‌بود پی می‌گیرد. همچنین بر آن است که رابطه این سه متفکر با یکدیگر را روشن کرده و اتهام «هابرماس» مبنی بر اینکه نیچه، وبر و فوکو نیهیلیست هستند و رویکردشان به لحاظ فلسفی فاقد انسجام و به لحاظ علمی غیرمسئولانه است را از این طریق پاسخ دهد که تبارشناسی در مقام فعالیتی عملی به سوی تحقق خودمختاری بشری میل می‌کند.
برچسب ها
زنان شاهنامه در ترازوی داوری: سیندخت خردمند
PDF

عنوانزنان شاهنامه در ترازوی داوری: سیندخت خردمند

نویسندهنصرت صفی‌نیا

ناشرهورآفرید

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1ـ59ـ9092ـ964ـ978

تعداد صفحات91

خلاصه
نویسنده در این کتاب داستان سیندخت ـ نخستین زنی که در شاهنامه از او نام برده شده ـ را بیان می‌کند.
برچسب ها
ویرانی عقل
PDF

ویرانی عقل

جورج لوکاچ

عنوانویرانی عقل

نویسندهجورج لوکاچ

مترجمزیبا جبلی

ناشرشفیعی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک6ـ38ـ7843ـ964ـ978

تعداد صفحات1040

خلاصه
این کتاب پس از پیش‌گفتاری تحت عنوان درباره خردستیزی به‌مثابه پدیده‌ای بین‌المللی در دوران امپریالیسم، در هفت فصل به مباحثی چون خصوصیات تکامل تاریخی آلمان، پایه‌گذاری خردستیزی در دوران میان دو انقلاب و ... می‌پردازد.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...