دوشنبه 08 خرداد ماه 1396
خاورنامه

خاورنامه

ابن حسام خوسفی

عنوانخاورنامه

نویسندهابن حسام خوسفی

ناشرثالث

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک2_895_380_964_978

تعداد صفحات160

خلاصه
این کتاب تلخیصی است به نثر از کتاب عظیم خاوران‌نامه سرودۀ ابن حسام خوسفی شاعر شیعی‌مذهب اهل خراسان در قرن نهم هجری که نگارش این کتاب را به سال 830 هجری به پایان برده است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...