دوشنبه 05 تیر ماه 1396
آیین رهروی: بازنویسی کتاب فرائد السلوک اثر اسحاق بن ابراهیم شمس سجاسی

عنوانآیین رهروی: بازنویسی کتاب فرائد السلوک اثر اسحاق بن ابراهیم شمس سجاسی

نویسندهبه کوشش علیرضا ذکاوتی قراگزلو

ناشراهل قلم

تاریخ چاپ1382(چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ3000

شابک3_46_5568_964

تعداد صفحات174

خلاصه
فرائد السلوک اثر اسحاق بن ابراهیم ابورشید شمس سجاسی از آثار نثری قرن هفتم هجری و از زمرۀ کتاب‌های اخلاقی است. هر باب از باب‌های ده‌گانۀ آن شامل حکایت یا حکایاتی در تأیید دیدگاه‌نویسنده که همان اخلاقیات سنتی و بیشتر به روش اعتدالی و عمل‌گرایانه است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...