یکشنبه 04 تیر ماه 1396
چارده روایت: مجموعۀ مقاله دربارۀ شعر و شخصیت حافظ

عنوانچارده روایت: مجموعۀ مقاله دربارۀ شعر و شخصیت حافظ

نویسندهبهاءالدین خرمشاهی

ناشرکتاب پرواز

تاریخ چاپ1367

مکان چاپتهران

تیراژ3000

تعداد صفحات166

خلاصه
حافظ، حافظۀ ماست. گاه می‌توان به حافظ پرداخت و گاه نمی‌توان نپرداخت! و مجموعۀ حاضر محصول این گرایش بی‌اختیار است. نه اینکه در سکر و بی‌خودی نوشته شده باشد، بلکه در صحو به نگارش درآمده و از سهو هم خالی نیست.
برچسب ها
حافظ در سرّ دیگران
PDF

حافظ در سرّ دیگران

جمعی از نویسندگان به کوشش علیرضا جعفری، مسعود فرهمندفر با مقدمه‌ای از مهدی ماحوزی

عنوانحافظ در سرّ دیگران

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش علیرضا جعفری، مسعود فرهمندفر با مقدمه‌ای از مهدی ماحوزی

ناشرپیام امروز

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ800

شابک4ـ90ـ5706ـ964ـ978

تعداد صفحات270

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ هشت مقاله در باب حافظ‌شناسی از نویسندگان غربی است که ترجمه شده است و در ابتدای کتاب نیز دیباچه‌ای به قلم مهدی ماحوزی آورده شده است.
برچسب ها
در خلاف آمد عادت (مقالاتی در چالش با حافظ‌شناسی رسمی و رایج)
PDF

عنواندر خلاف آمد عادت (مقالاتی در چالش با حافظ‌شناسی رسمی و رایج)

نویسندهمحمود درگاهی

ناشرکویر

تاریخ چاپ1396

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک7ـ151ـ214ـ964ـ978

تعداد صفحات392

خلاصه
«در خلاف آمد عادت» قصد آن ندارد که یکایک رهنمودها و راه‌یابی‌های حافظ را آب و رنگ بزند و با آن خلأهای فکری دنیای امروز را پر کند، بلکه می‌خواهد برخی از این راه بردهای از رونق افتاده و منسوخ را که هنوز هم از سوی بعضی از مفسران اندیشه حافظ تبلیغ می‌شود، آسیب‌شناسی کند و نقص‌ها و نادرستی‌های چنین تفسیرهایی را نشان دهد.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...